Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2007-2008 роки)

За заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. — К.: Конус-Ю, 2009. — 584 с.
Книга присвячена аналізу стану та перспектив розвитку публічного права в Україні. Зокрема, зроблено спробу дати актуальне бачення низки правових і практичних проблем у сферах конституційного права, публічної адміністрації та адміністративного права, судової реформи та законодавства про правосуддя, інформаційного законодавства. Книга продовжує серію видань Центру політико-правових реформ "Розвиток публічного права в Україні" і адресована науковцям, викладачам, аспірантам та студентам юридичних вузів, а також парламентаріям, урядовцям та всім, хто цікавиться питаннями публічного права та від кого залежить розвиток права в Україні.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

×