Deskundigendag CRvB 9 maart 2013.02

475 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • - -
 • Deskundigendag CRvB 9 maart 2013.02

  1. 1. DESKUNDIGENDAG CRvB 9 MAART 2013 DE INVALSHOEK VAN DE RECHTER. Hoe beoordeelt de rechter de FML?? Teun de Vries
  2. 2. De invalshoek van de rechter• Vandaag staan CBBS en m.n. FML centraal• Zeer belangrijk in beoordeling arbeids(on)geschiktheid• Deskundigen soms moeite een FML (goed) te beoordelen• Vanuit verschillende invalshoeken bezien we vandaag de betekenis van de FML
  3. 3. De invalshoek van de rechter• Wettelijk kader, Wet WIA en WAO:• Volledig en duurzaam of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief vast te stellen gevolg van ziekte , gebrek, zwangerschap of bevalling verlies aan verdiencapaciteit heeft van meer dan x%.• Vage ziektebeelden voldeden niet aan eis van objectiveerbaarheid!
  4. 4. De invalshoek van de rechter• Inmiddels nuancering: In bijzondere gevallen wordt geacht aan eis van objectiveerbaarheid te zijn voldaan• Minimumeis: dat bij medisch deskundigen een vrijwel eenduidige, consistente en medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat dat betrokkene als gevolg van z/g beperkt in verrichten werk• Dan geldt niet de eis dat de deskundigen het eens moeten zijn over welke z/g de oorzaak van de beperkingen is
  5. 5. De invalshoek van de rechter• Schattingsbesluit en Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen• Beoordeling va’s aan de hand van stoornissen, beperkingen en handicaps. Gebaseerd op de ICF van de WHO• Bij ontbreken van diagnose (o.m. moeilijk objectiveerbare afwijkingen) is va niet ontheven van taak stoornissen, beperkingen of handicaps vast te stellen• Beoordeeld moet worden of sprake is van een consistent geheel van stoornissen etc dat tot ongeschiktheid of beperkingen aanleiding geeft
  6. 6. De wisselwerking tussen de verschillende aspecten van degezondheidstoestand en externe en persoonlijke factoren:•   •
  7. 7. De invalshoek van de rechter• Uitgangspunten Sb sluiten aan bij rechtspraak CRvB• CRvB heeft dan ook geoordeeld dat Sb in zoverre niet in strijd komt met een juiste uitleg van bepalingen in WAO/WIA m.b.t. arbeidsongeschiktheidscriterium• CRvB toets steeds of va/bva’s deze uitgangspunten van de beoordeling hebben nageleefd• Moeilijke taak voor de rechter!
  8. 8. De invalshoek van de rechter• De standaard verminderde arbeidsduur• Beschrijft uitgebreid de indicaties voor het al dan niet aannemen van een urenbeperking• Betekenis ervan?• CRvB: het is een instructie aan va/bva’s, de bestuursrechter en de deskundige zijn er bij hun beoordeling niet aan gebonden -het is de neerslag van de huidige stand van de medische wetenschap t.a.v. va’s, en een aanvaardbare leidraad!
  9. 9. De invalshoek van de rechter• Overige protocollen (20 voor diverse ziektebeelden)• Wat is betekenis van protocollen?• CRvB: protocol is hulpmiddel ter ondersteuning van oordeelsvorming van va’s over arbeidsongeschiktheid
  10. 10. De invalshoek van de rechter• In het algemeen zal aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval en de aard en inhoud van het toepasselijke protocol beoordeeld moeten worden wat de betekenis ervan is in die zaak• CRvB toetst dan of de va een zorgvuldig onderzoek heeft gedaan in lijn met het protocol en of de beschikbare informatie kenbaar in de beoordeling is betrokken• Betekenis protocollen voor deskundigen??
  11. 11. De invalshoek van de rechter• Wanneer is er aanleiding een deskundige in te schakelen?• Het Uwv moet correctheid van medische grondslag onderbouwen• Aan betrokkene om twijfel te wekken over medische grondslag• Ben ik als rechter overtuigd door va/bva rapportage?
  12. 12. De invalshoek van de rechter• Aangepaste vraagstelling CRvB• Op welke onderdelen FML twijfel en waarom• Wat kan betrokkene wel/niet??

  ×