Wegwijs in aansprakelijkheid door Michael Gerrits

708 views

Published on

Wegwijs in aansprakelijkheid door Michael Gerrits

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
708
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wegwijs in aansprakelijkheid door Michael Gerrits

 1. 1. Wegwijs in aansprakelijkheid Michael Gerrits
 2. 2. Agenda Aansprakelijkheid voor een gebrekkig product: •Verschil tussen risico- en schuldaansprakelijkheid •Onveilig product: gebrek •Veilig product: ‘3-stapsmethode’ •Voorzorgsmaatregelen: waarschuwen •Schadevergoedingsplicht Fouten van medewerkers: •Aansprakelijkheid werkgever •Vereisten •Werknemers onderling De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 3. 3. Productaansprakelijkheid? De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 4. 4. Verschillende wijzen van aansprakelijkheid Schade veroorzaakt door een onveilig product kan op verschillende juridische manieren worden verhaald: •Contractuele weg: contractuele aansprakelijkheid – Via wanprestatie of via consumentenkoopregeling •“Buitencontractuele” weg: wettelijke aansprakelijkheid – Onrechtmatige daad – art. 6:162 (e.v.) Burgerlijk Wetboek – Productaansprakelijkheid – art. 6:185 (e.v.) BW De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 5. 5. Wettelijke aansprakelijkheid Onrechtmatige daad = “schuldaansprakelijkheid” Productaansprakelijkheid = “risico-aansprakelijkheid” Wat is het verschil? De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 6. 6. Productaansprakelijkheid Artikel 6:185 BW: “De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product (…).” Anders gezegd: Een producent is reeds aansprakelijk als wordt bewezen dat zijn product gebreken vertoont, ondanks alle zorg die (mogelijk) aan het maken ervan is besteed De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 7. 7. Onrechtmatige daad Artikel 6:162 BW: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend is verplicht de schade, die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” Onrechtmatige daad = (onder meer) handelen in strijd met wettelijke plicht – Wettelijke plicht = het gemaakte product moet voldoen aan de geldende veiligheidswetgeving – Onveilig product op markt zetten = nalatig De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 8. 8. Onrechtmatige daad Enkele schenden van wettelijke plicht voldoende? •NEE: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade te vergoeden” •De nalatigheid moet dus wel aan de producent kunnen worden toegerekend •De schending kan aan de producent worden toegerekend als kan worden aangetoond dat door hem onvoldoende zorg is besteed aan de vervaardiging van het product De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 9. 9. Onrechtmatige daad vs. productaansprakelijkheid Onrechtmatige daad: •Gedrag van de producent beoordeeld: schade op basis van onrechtmatige daad pas vergoed als ook aangetoond is dat producent schuld heeft Productaansprakelijkheid: •Conditie van het product het belangrijkste criterium: i.v.m. bescherming van de consument aanvaard je het risico dat jouw product gebrekkig is De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 10. 10. Onrechtmatige daad Productaansprakelijkheid De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 11. 11. Bijzonderheden Onrechtmatige daad i.p.v. productaansprakelijkheid Vergoeding van: •Schadeposten die buiten productaansprakelijkheidsregime vallen: In het bijzonder schade in de bedrijfssfeer (bv. stagnatieschade, vervanging, winstderving) •De – kortere – verjaringstermijn van art. 6: 191 BW is verstreken De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 12. 12. Producent: wie? •De fabrikant van het eindproduct •Producent van grondstoffen en halffabricaten •Fabrikant van een onderdeel •Een ieder die zich presenteert als zijnde de fabrikant: – huismerk of – ‘private label’ De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 13. 13. Producent Maar óók: •De importeur: van nieuwe én gebruikte producten van buiten de EER •Elke leverancier (groothandel, detaillist): – Indien niet kan worden vastgesteld wie de producent of importeur van het product is – Tenzij hij de benadeelde binnen een redelijke termijn de identiteit meedeelt van de producent of van degene die hem het product heeft geleverd •De werkgever: als eigenaar/gebruiker arbeidsmiddel De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 14. 14. Productaansprakelijkheid Gebrek = veiligheidsverwachting Niet de veiligheid bieden die men, het grote publiek, daarvan in de gegeven omstandigheden mag verwachten De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 15. 15. Productaansprakelijkheid Veiligheidsverwachting Op verschillende wijzen beïnvloed door de gegeven omstandigheden Gegeven omstandigheden Onder meer: •Tijdstip van in verkeer brengen: Stand der techniek •Beschermingsmaatregelen •De (wijze van) presentatie van het product De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 16. 16. Veilig ontwerp en veilige werking • Primaat fabrikant: intrinsiek veilig ontwerp • Risico’s en gevaren in ontwerp zoveel mogelijk wegnemen, dan pas beschermingsmaatregelen en/of waarschuwen: ‘3-stapsmethode’ De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 17. 17. 3-stapsmethode Stap 1 = eerste prioriteit Stap 2 = tweede prioriteit Stap 3 = derde prioriteit De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 18. 18. Presentatie van het product Presentatie van het product: a.Verpakking b.Reclame(materiaal) c.Gebruiksaanwijzing/instructies veilig gebruik d.Waarschuwingen – pictogram, waarschuwingsbord De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 19. 19. Waarschuwen Wanneer? Pas wanneer geen veiliger ontwerp of veiligere werking mogelijk is en beschermingsmaatregelen bezwaarlijk zijn (qua tijd, moeite en kosten)! De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 20. 20. Redelijkerwijs te verwachten gebruik Waarvoor? Presentatie hangt nauw samen met verwachting hoe het product gebruikt zal worden “Over verwachtingen moet je duidelijk zijn” Dat wil zeggen: •Redelijkerwijs te verwachten gebruik •Geen rekening houden met onredelijk misbruik De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 21. 21. Redelijkerwijs te verwachten gebruik? De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 22. 22. Redelijkerwijs te verwachten gebruik? De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 23. 23. Waarschuwing Op welke wijze? Effectief: afdoende maatregel als bescherming tegen gevaar – makkelijk opmerkbaar, leesbaar, voldoende duidelijk, indringend Waarschuwing moet ertoe leiden dat de gemiddelde gebruiker zijn/haar gedrag op de gewenste wijze aanpast De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 24. 24. Effectieve waarschuwingen tegen gevaar? De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 25. 25. Waarschuwing Hoge Raad (Bussluis-arrest): •dat (…) gemeente (…) ervoor zorg behoort te dragen dat de veiligheid van personen en zaken voldoende gewaarborgd blijft, waarbij (…) mede in aanmerking (…) te nemen dat niet alle verkeersdeelnemers steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid zullen betrachten. (…) – Gemeente zelf gevaarscheppende situatie gecreëerd, niet voldoende gewaarschuwd. – Maar: begaan verkeersovertreding levert succesvol beroep op eigen schuld op. Geen aansprakelijkheid • Maatstaf óók bij fouten van medewerkers: Hoge Raad 11 november 2005 (Bayar/Wijnen) De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 26. 26. KLM take off, Vliegveld Princess Juliana, Sint Maarten De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 27. 27. “Warning! Low flying and departing aircraft Effectieve waarschuwing blast cangevaar?  tegen cause physical injury” De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 28. 28. Waarschuwing Hoge Raad (Jetblast-arrest): •Stap verder dan Bussluis-arrest met nieuwe maatstaf: (…)Voor het antwoord op de vraag of een waarschuwing kan worden beschouwd als een afdoende maatregel met het oog op bescherming tegen een bepaald gevaar, is van doorslaggevende betekenis of te verwachten valt dat deze waarschuwing zal leiden tot een handelen of nalaten waardoor dit gevaar wordt vermeden.(…) •Effectief waarschuwen dus! •In de context van deze zaak niet het geval: (1) te weinig indringend, (2) niet duidelijk welk gevaar, (3) onvoldoende ernst van de gevolgen. De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 29. 29. Anno 2013 De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 30. 30. Schadevergoedingsplicht Fabrikant Straf Civiel Administratief Boete (max € 76.000) Geleden verlies Boete (max € 450.000) Gevangenisstraf (max 6 jaar) Gederfde winst Uit de handel nemen Ontneming wederrechtelijk voordeel Kosten ter voorkoming/ beperking van schade Stillegging bedrijf (max 1 jaar) Stillegging bedrijf (max 1 jaar) Kosten ter vaststelling van schade & aansprakelijkheid Product recall Openbaarmaken uitspraak Product recall De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 31. 31. Aansprakelijkheid voor fouten van medewerkers De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 32. 32. Aansprakelijkheid voor fouten van medewerkers Risico-aansprakelijkheid Ook wel “kwalitatieve aansprakelijkheid”: De hoedanigheid van de aansprakelijke persoon (hier: werkgever) is beslissend: als werkgever aanvaard je het risico dat jouw ondergeschikten fouten (kunnen) maken Bescherming slachtoffer: werkgever biedt betere verhaalsmogelijkheden dan de medewerker en is doorgaans beter verzekerd De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 33. 33. Waar geregeld? Artikel 6:170 BW: “Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk (…).” Anders gezegd: •Dit artikel stelt de werkgever risico-aansprakelijk voor fouten van zijn ondergeschikten •Gelegenheid tot disculpatie bestaat niet, ook niet als ondergeschikte in strijd met instructie handelde De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 34. 34. Vereisten voor aansprakelijkheid • Fout: – Schade moet zijn veroorzaakt door fout van ondergeschikte – Fout = toerekenbare onrechtmatige daad – Fout moet dus aan ondergeschikte kunnen worden toegerekend • Ondergeschiktheid: – Ruim begrip: niet alleen werknemer – Criterium = bevoegdheid om aanwijzingen en bevelen te geven; taak onder leiding van werkgever • Functioneel verband: – Tussen de fout en de opgedragen taak moet voldoende verband bestaan De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 35. 35. Bijzonderheden Onrechtmatige daad i.p.v. kwalitatieve aansprakelijkheid •Als niet aan een van de vereisten voor kwalitatieve aansprakelijkheid wordt voldaan – Bijvoorbeeld: Er is geen sprake van ondergeschiktheid Uitsluiten van aansprakelijkheid •Werkgever kan aansprakelijkheid jegens derden contractueel beperken of uitsluiten De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 36. 36. Werknemers onderling Is werkgever aansprakelijk bij fout van een collega? • Ja. Derde kan ook collega zijn • Fout ook hier: toerekenbare onrechtmatige daad Is “collegiaal dollen op of rond de werkplek”, bijv. speelse duw, een fout? •Nee. Werkgever is niet aansprakelijk, mits het gedrag de normale speelse collegiale interactie niet te buiten is gegaan •Grens tussen “collegiaal dollen” en fout soms lastig te trekken Ongelukkige werknemer treft zelf ook verwijt: toch aansprakelijk? •Ja, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het slachtoffer De informatie in deze presentatie bevat géén concreet juridisch advies; steeds eerst (juridisch) deskundige raadplegen. Alleen voor algemene informatieve doeleinden.
 37. 37. Bedankt voor uw belangstelling!
 38. 38. Contactgegevens Mr. M.R.F. Gerrits Dijsselhofplantsoen 16-18 - 1077 BL Amsterdam Postbus 76729 - 1070 KA Amsterdam Tel +31 (0)20 574 74 74 mrf.gerrits@vandiepen.com

×