Länsprogram
     Uppsala län
i Uppsala län .- Tel 018- 10 04 20 - Sågargatan 10A - 753 18 Uppsala
Distriktsstyrelsen bjöd in till ett fikamöte vid Fyrisån i Uppsala. Från vänster. kassör Clarrie Leim,
Älvkarleby ,Oscar S...
1. Inledning
Uppsala län är en region i förändring. För att utveckla den lokala demokratin vill
Centerpartiet därför under...
1.3. Högre utbildning och           välfärdsområdet och när man som
yrkeskompetens               ...
·  att fler tågstopp införs efter
smala och kurviga vägen går mycket tung       Dalabanan (Uppsala – Sala) och
traf...
Centerpartiets mål för den digitala        En attraktiv turistregion kräver
satsningen i Uppsala län är:     ...
Centerpartiets mål för jobb och
företagande i Uppsala län är:          skogsbruk och inom avfallssektorn.
    ...
inom klimat- och energiområdet. Länets          minskade utsläpp av fosfor och
många jordbruksföretagare har ett ...
forskning. Upplägget med Teknikcollege          särskilt med småföretag och
och Vård- och omsorgscollege kan   ...
att vi gemensamt ska kunna möta de nya       vardag. De frivilliga insatserna stärker
utmaningar som ett levande sam...
största satsningen under modern tid. Vi har
fått flera poliser till vårt län. Det är nu     utveckling säkerställs. En...
Tack vare Centerpartiet byggs mer vindkraft än
    någonsin och bioenergin är större än både
    vattenkraften och k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Länsprogram a4

1,243 views

Published on

Länsprogram centerpartiet Uppsala län

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Länsprogram a4

 1. 1. Länsprogram Uppsala län i Uppsala län .- Tel 018- 10 04 20 - Sågargatan 10A - 753 18 Uppsala
 2. 2. Distriktsstyrelsen bjöd in till ett fikamöte vid Fyrisån i Uppsala. Från vänster. kassör Clarrie Leim, Älvkarleby ,Oscar Sundevall, CUF, Per Edstam, ordföranden riksdagsledamot Solveig Zander, Enköping, sekreterare Bertil Alm,Östhammar, förre ordföranden Leif Johansson, Uppsala, Bertil Ahlin, Tierp, Kenneth Löthegård, Enköping och Dick Pettersson. Foto: Roland Nordqvist Centerpartiet i Uppsala län har distriktsexpeditionen i Uppsala, men partiet finns också i din kommun. Lokalt arbetar partiet i kretsar, en för varje kommun och dessutom en för landstinget. I distriktsstyrelsen är alla dessa kretsar och dessutom ungdomsförbundet, CUF, samt Centerns kvinnoförbund representerade. Våra riksdagskandidater i Uppsala län 1. Solveig 2.Mattias 3.Sara Zander, Johansson, Sjödal, riksdagsledamot, vice VD, agronom, Enköping, 55 år Uppsala, Tierp, 30 38 år år 4. Jacob Spangenberg, kommunalråd, Östhammar, 56 år år, 15. Annette Stavenow Mansnérus, marknadschef, 5. Karin Ernlund, förbundsordförande, Vittinge, 24 år Storvreta, 49 år, 16. Ida Törneberg, studerande, Alunda, 6.Johan Örjes, politisk sekreterare, Enköping, 44 år 7. 18 år, 17. Lennart Hognert, agronom, Östervåla, 64 år, Leif Johansson, pilot, Uppsala, 50 år, 8. Rigmor 18. Ingegerd Andersson, lärare, Grillby, 62 år, 19. Stephen Stenmark, fd riksdagsledamot, Uppsala, 70 år, 9. Stefan Schad, företagsledare, Uppsala, 41 år. 20. Lena-Maria Hanna, företagare, Uppsala, 46 år, 10. Ulrika Ornbrant, Jansson, Uppsala, 49 år, 21.Daniel Solling, doktorand, lärare, Enköping, 38 år, 11. Torsten Berglund, lantbrukare, Uppsala, 29 år, 22. Anders Eskhult, lantbrukare, Knivsta, Uppsala, 60 år, 12. Cecilia Bernsten, apotekare/forskare, 60 år, 23. Frida Mattsson, ekonomiassistent, Bålsta, 24 Uppsala, 60 år. 13. Clarrie Leim, företagare, Älvkarleby, år 70 år, 14. Jan Fredriksson, lantbrukare, Fjärdhundra, 59
 3. 3. 1. Inledning Uppsala län är en region i förändring. För att utveckla den lokala demokratin vill Centerpartiet därför under mandatperioden även förverkliga idéerna om ett direktvalt länsparlament genom bildande av en regionkommun med direktvalt fullmäktige. Länets kommuner har olika förutsättningar och möjligheter att möta morgondagen. Rätt utnyttjat kan vi ta oss an utmaningarna med gemensamma krafter. Just mångfalden och idérikedomen som finns i länets kommuner är ett vinnande koncept som tillsammans skapar en helhet där tillväxt och konkurrenskraft är framgångfaktorer. Centerpartiets vision och drivkraft behövs för att förverkliga och göra det bästa av hela Uppsala län, för framtidens generationer. Visste du att: Länet har 8 kommuner, invånarantalet är länet har ett näringsliv som liknar det i drygt 330 000. Europas bästa fiskeplatser Bergslagen och kustkommunerna har även för havsöring och lax finns i Älvkarleby. samverkan i Roslagen. Heby kommuns satsning på ”Häst i Heby” Viktigt är därför att utbyggnaden av har lockat både boende och företag till miljövänliga kommunikationer fortsätter och kommunen. Enköpings näringslivsstruktur underlättas, vilket gäller såväl digitalt som har gått från jordbruk och verkstadsteknisk till sjöss och på land. produktion mot servicenäring och småföretagande. Håbo kommun har länets lägsta arbetslöshet. Uppsala är 1.2. Internationella banden regionens centrum för utbildning och Närheten till Arlanda och Storstockholm gör forskning. Åtta Nobelpris har tilldelats att det internationella samarbetet är en personer från Uppsala Universitet. Den självklarhet och rätt utvecklat kan det bara nya motorvägen och de förbättrade ge positiva framtidsutsikter för hela länet. tågförbindelserna har inneburit stora Utvecklingsområden där Universiteten är fördelar för Tierps kommun. I Forsmark, inblandade bör prioriteras för att Sverige Östhammars kommun, planeras ett och slutförvar för använt kärnbränsle. Knivsta Uppsala län ska ligga i fronten när det kommun har en stor landsbygd och en gäller innovation och forskning. Det gäller omfattande jordbruksnäring. inte minst inom ny miljöteknik - Uppsala län ett energilän. Tjänsteföretag från länet har stora möjligheter att etablera sig utomlands och 1.1 Det geografiska läget här finns stora kunskaper att dra nytta av. I Kommunikationerna gör att det är lätt att ta länet finns bra boenden, service, trygga sig till och från länet och att på olika sätt uppväxtmiljöer och kommunikationer som sudda ut kommun- och länsgränser när det underlättar för personer från hela världen gäller förflyttning av varor, tjänster och att bosätta sig. Mångfalden som länets personer. Bra kommunikationer och ett befolkning representerar med rötter i andra nära samarbete med Stockholmsregionen kulturer ger samhället viktiga dimensioner. är viktigt. Omkring 30.000 personer arbetspendlar varje dag över länsgränsen. Södra länsdelens kommuner samverkar inom olika verksamheter även med närliggande kommuner i söder och norr om Mälaren. Kommunerna i norra delen av
 4. 4. 1.3. Högre utbildning och välfärdsområdet och när man som yrkeskompetens arbetstagare ska välja arbetsgivare. Regelförenklingar och myndighetsutövning Uppsala Universitet och Sveriges måste underlättas på alla nivåer. Lantbruksuniversitet är väl ansedda i världen. Det innebär att länet har en hög andel forskarutbildade jämfört med övriga 2. Infrastruktur/kommunikationer län i Sverige. Efterfrågan på personer med högskole- och forskarutbildning kommer att 2.1 Transporter vara stort och länets kommuner behöver Goda kommunikationer är avgörande för finna samverkansformer för att möta detta. ett väl fungerande samhälle. En jämnare könsfördelning både för Kommunikationerna påverkar inte bara studenter och för de högre tjänsterna vid arbetsmarknad och näringsliv utan även universitet måste efterstävas och möjligheterna till ett gott socialt och uppmuntras. kulturellt liv. En fungerande infrastruktur är Yrkeskompetensen bland framförallt en förutsättning för att vi på ett tryggt och ungdomar är viktig och entreprenörskap i miljövänligt sätt ska nå sjukvård, service, skolan måste ges prioritet och omfatta arbete och utbildning. Hela länet stärks av hela grundskolan och gymnasiet. snabba tåg- och bussförbindelser liksom vägar av hög standard, både i det större och mindre vägnätet, ger förutsättningar 1.4. Storstad och landsbygd för valfrihet i boendet och företagandet. En levande landsbygd är en tillgång för Det är därför viktigt att både det större och Uppsala län. Närheten till landets fjärde mindre vägnätet i hela länet upprustas och största stad och den expansiva Mälardalen underhålls. Övergripande planering av alla innebär otroliga fördelar för såväl trafikslag är nödvändigt för att möjliggöra avsättning av produkter som underlag för samordningsvinster. Tillgängligheten för turism- och besöksnäringen. Kulturminnesmärken, som är unika i fotgängare och cyklister måste förenklas världen, närheten till havet, de tysta och göras trafiksäker samtidigt som milsvida skogarna med mera ger outsinliga vägnätet upprustas. Särskilt angeläget är affärsidéer och utvecklingsbara näringar. ombyggnaden av länsväg 288 (bilden) i Utvecklingen av nya alternativa energislag hela sin längd mellan Östhammar och och ett ökat kretslopptänkande ger oanade Uppsala. framtidsutsikter. 1.5. Dynamiskt näringsliv Det behövs satsning på nyföretagande och entreprenörskap. Offentliga sektorn är mycket väl representerad i länet. Det behövs en bredd för att vara bättre rustad inför strukturförändringar i samhället generellt och i den lokala offentliga verksamheten. Inom den ideella sektorn, det civila samhället, finns oanade resurser att dra nytta av i offentlig verksamhet. Privata verksamheter och offentliga Andra viktiga projekt är att ändra sektorn ska komplettera varandra och ge dragningen av riksväg 56 mellan Heby och människor valmöjligheter både när det Tärnsjö, riksväg 70 från Simtuna mot Sala gäller att köpa en tjänst inom t ex samt Mälardiagonalen riksväg 55. På den
 5. 5. · att fler tågstopp införs efter smala och kurviga vägen går mycket tung Dalabanan (Uppsala – Sala) och trafik med farligt gods. Därunder i att Dalabanan får mötesspår grusåsen finns en av Sveriges största · att utredningen om en grundvattenreservoarer, och den måste järnvägsförbindelse mellan skyddas. Enköping och Uppsala påskyndas · att järnvägen till Hargshamn rustas En förutsättning för att alla ska kunna ta upp del av samhällets service är en väl · att inloppet till Hargshamns hamn utbyggd kollektivtrafik som är bekväm, muddras billig och trafiksäker med god turtäthet · att bygga fler gång- och som beaktar de resandes behov. Ur cykelvägar längs med statliga miljö- och klimathänsyn är det angeläget vägnätet att minska bilberoendet samtidigt som · att kombiterminaler bygg på de satsningar på miljövänliga drivmedel platser där trafikslagen möts prioriteras. 2.2 Bredband En lika viktig typ av kommunikation som den som avser fysiska transporter är den Visste du att: digitala kommunikationen eller i dagligt I Uppsala län företas 25 miljoner resor tal, bredband. med kollektivtrafik var av 14 miljoner Tillgång till bredband är av avgörande inom Uppsala kommun. betydelse för det lokala näringslivet och Regionförbundet har ansvar för att den regionala utvecklingen. Bredband är upprätta förslag till länsplan för lika viktigt för företag i glesbygd och på infrastrukturen. Nationella mål innebär landsbygden som det är för företag på bland annat att transportsystemet ska större orter. bidra till att minska utsläppen av koldioxid med 20 procent till 2020. Vitala samhällsfunktioner som näringslivsutveckling, kommunal förvaltning, undervisning och utbildning Centerpartiets mål för förutsätter att bredband är utbyggt och infrastrukturen i Uppsala län är: tillgängligt för alla. De som idag inte har · att länsväg 288 mellan tillgång till bredband utestängs i praktiken Östhammar och Uppsala byggs från viktiga samhällsfunktioner. Vi vill om i hela sin längd därmed hävda att det också är en · att säkerställa en väl fungerande demokratifråga att alla medborgare har kollektivtrafik tillgång till väl utbyggt bredbandsnät med · att biljett- och taxesamverkan lika hög kapacitet i båda riktningarna mellan trafikhuvudmän inom och utom länet samordnas och Visste du att: utvecklas så att det kostar lika mycket att resa för samma På landsbygden bor ca 74.000 personer. avstånd i kilometer. 43% av de boende har bristande tillgång · att riksväg 56 får en ny sträckning till ADSL. För företagare gäller att det är mellan Heby och Tärnsjö (en ny 40%. På landsbygden finns 8.800 sträckning av riksväg 71 företag och 4.300 har en eller flera genomförs inom Heby kommun), anställda. riksväg 70 från Simtuna mot Sala samt Mälardiagonalen riksväg 55
 6. 6. Centerpartiets mål för den digitala En attraktiv turistregion kräver satsningen i Uppsala län är: samverkan mellan länets kommuner där det handlar om att ge och ta. · att datanätet utvecklas så att det medger företagande, Matlandet Sverige rubricerar målet att distansarbete och telemedicin skapa förutsättningar för en lönsam över hela länet med säkerhet och produktion av råvaror och en stor lika hög kapacitet i båda möjlighet till förädling av råvaror. Vi har riktingarna duktiga företagare i vårt län som förädlar livsmedel och det kan bli betydligt fler. En dröm vore att det etablerades en 3. Jobb och företagande restaurang av världsklass med renommé som gav återverkningar i Guide Michelin. . Vägen till ett samhälle i utveckling innebär Valfrihetsreformen inom den offentliga att skapa förutsättningar för jobb i sektorn berör såväl landstinget som fler och växande företag. Det är framför kommunerna och skapar förutsättningar allt de små- och medelstora företagen som för nya företag. Det är främst inom de kommer att stå för framtidens efterfrågan traditionella kvinnoyrkena som nu nya på arbetskraft och därför är det viktigt att möjligheter öppnas. För att medverka till intensifiera insatserna för att underlätta för att ge bred valfrihet till vård- och verksamheter vid nystart, men även under servicetagarna krävs aktiv medverkan hela företagets livscykel. Det handlar om från beslutsfattarna så att den offentliga att ta bort onödiga hinder för företagande verksamheten konkurrensutsätts och fler och entreprenörskap, att sänka driftsformer kan bli verklighet. tröskelvärden för att bli företagare och Ungdomsarbetslösheten är oacceptabelt uppmuntra fler till att vilja bli entreprenörer. hög och det kräver extra resurser från För Centerpartiet är ett jämställt och alla berörda. Ett aktivt entreprenörskap i flexibelt föräldraskap en grund för ett skolan skapar långsiktiga förutsättningar yrkesverksamt liv även under de intensiva för fler och yngre att starta och driva småbarnsåren. I och med detta skapas företag. goda förutsättningar för företagande, Miljö- och klimatsatsningar har alla investeringar och ägande. Centerpartiets förutsättningar att skapa nya ambition är att ta täten i arbetet för ett arbetstillfällen och livskraftiga företag i livskraftigt företagande, där vårt län. Samverkan mellan bland annat företagsamheten främjar många av Stuns, universiteten, organisationer inom människans bästa drivkrafter. Det är företagande, riskkapital, genom dessa drivkrafter som fler blir nyföretagarcentrum, med flera behöver entreprenörer och det är fler utvecklas. snabbväxande företag som ger fler nya jobb. Centerpartiet vill att det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag. Närheten till landets fjärde största stad och Visste du att: Mälardalen innebär otroliga fördelar för Antalet jordbruksföretag i Uppsala såväl avsättning av produkter som län 2007 var 3051 stycken. Det underlag för turism- och besöksnäringen. totala antalet företag i länet var 35 Kulturminnesmärken, som är unika i 522. Turistnäringen omsatte 2009 i världen, närheten till havet, de tysta länet 1,658 miljarder kronor och milsvida skogarna med mera ger outsinliga sysselsatte 1 514 årsarbetare. affärsidéer och utvecklingsbara näringar.
 7. 7. Centerpartiets mål för jobb och företagande i Uppsala län är: skogsbruk och inom avfallssektorn. Dessutom är många av de åtgärder som · att länets kommuner tillsammans ger stor effekt samtidigt direkt lönsamma. medverkar till regelförenklingar för Med andra ord: att lägga pengar på företagen. energieffektivisering nu, medan vi har · att andelen kvinnliga företagare relativt billig energi och god ekonomi, är ökar en både möjlig och framtida lönsam · att entreprenörskap i skolan ska investering. Politikens uppgift är att driva förekomma redan från första på visionen om ett hållbart samhälle klass. Regionförbundet ska ta samtidigt som den uppmuntrar och fram en plan för detta. möjliggör en bred energi- och · att turist- och besöksnäringarna klimatomställning. ska stärkas och utvecklas genom ett fördjupat samarbete inom länet De största energivinsterna – och därmed och med angränsande områden. också utsläppsminskningarna – kan nås med enkla medel. Många av dem innebär en ren förtjänst och ger till och med 4. Gör länet grönare – Fossilfritt pengar tillbaka. Det handlar inte om att Uppsala län 2030! investera i effektivare energi i utvecklingsländer, utan att satsa på Användandet av fossila bränslen och förbättringar i vår del av världen - här i utsläpp av växthusgaser är på väg att ge Uppsala län. Det viktiga är att sätta igång dramatiska förändringar för hela direkt. Ju längre åtgärderna dröjer, desto mänskligheten. dyrare blir de. På 50 till 100 års sikt kan den globala Att satsa på förbättrad isolering, medeltemperaturen komma att öka mer än vattenburen uppvärmning, bränslesnåla två grader, med dramatiska fordon, effektivare belysning, klimatförändringar som följd. En helt hemelektronik och hushållsapparater är övervägande del av vetenskapen är eniga: rena vinstlotterna och innebär inga om medeltemperaturen inte ska stiga mer inskränkningar i livsföringen. Bättre än två grader måste utsläppen av isolering skulle kunna minska länets växthusgaser minska 35–50 procent till år energianvändning för uppvärmning med 2030. en fjärdedel. Med lågenergilampor i stället för glödlampor kan elkonsumtionen En helt avgörande faktor för att hålla 2- för belysning minska med 80 procent och graders-målet är att bryta mänsklighetens kostnaden för konsumenten över en beroende av fossila bränslen. Idag livscykel bli 40 procent lägre. kommer 80% av världens energianvändning från olja, kol och gas. Vindkraften är en stor outnyttjad potential i Uppsala län. Utbyggnaden måste För Centerpartiet är energiproduktionen ytterligare underlättas genom att nyckeln till att lösa klimatproblemen och undanröja hinder, förbättra planeringen bygga ett hållbart samhälle. Med befintlig och korta handläggningstiderna. Reglerna teknik kan vi använda energi effektivare. Men för att etablera lokala föreställningen att det huvudsakligen gäller vindkraftsanläggningar måste förenklas, industrin stämmer inte. Mindre än 45 inte minst för att skapa bättre procent av vad som är möjligt att förutsättningar för effektivisera faller inom kraftproduktion och kretsloppsanpassningar på landsbygden. industriproduktion sammantagna. Merparten av utsläppsminskningarna kan Omställning från fossila bränslen till göras på transporter, byggnader, jord- och biogas bidrar till att uppfylla uppsatta mål
 8. 8. inom klimat- och energiområdet. Länets minskade utsläpp av fosfor och många jordbruksföretagare har ett gyllene kväve. tillfälle att bidra till energiomställningen och bli självförsörjande på energi, och vi vill göra det enklare att etablera så kallade 5. Utbildning och forskning gårdsanläggningar för biogas. Kunskap, kreativitet, människors Visste du att: engagemang och drivkraft är några av de viktigaste faktorerna för tillväxt och Länsstyrelsen har utarbetat en regional utveckling. För att Sverige och Uppsala län klimat- och energistrategi för länet. Länet är ska klara den internationella konkurrensen starkt inom forskning om vind-, våg- och och skapa tillväxt och välstånd krävs solenergi samt biobränsle. utbildning och forskning i världsklass. Nya generationer som träder in på arbetsmarknaden har andra kunskaper och Centerpartiets miljömål för preferenser på utbildning och arbetsliv än Uppsala län är: vad den äldre generationen har. Dagens • att länet ska vara fossilbränslefritt arbetsliv innebär också en större år 2030 - inget nettoutsläpp av förändringstakt där nya yrken tillkommer fossil koldioxid från Uppsala län. samtidigt som gamla yrken försvinner. Länet ska vara en föregångsregion i Detta kommer att ställa större krav på arbetet mot ett lågenergisamhälle kontinuerligt lärande och ny kunskap. där grundläggande Utbildningssystemet måste på ett mer samhällsfunktioner och välfärd kan flexibelt sätt svara mot både individens upprätthållas på en rimlig nivå med efterfrågan på kompetensutveckling och minskade energiresurser. förändringar i efterfrågan på arbetskraft. · att kretsloppsanpassa Trots dagens lågkonjunktur står vi inom en energiproduktionen. Bättre nära framtid inför brist på arbetskraft, förutsättningar för lokala lösningar framför allt tjänstenäringarna och då främst för energiproduktion, som inom den offentliga tjänstesektorn - t.ex., exempelvis vindkrafts- och läkare, sjuksköterskor och förskollärare biogasanläggningar. som också tack vare valfrihetsreformen · att öka energiomställningstakten i ges andra möjligheter. Allt tyder på att kommuner och landsting. Verka för efterfrågan på personer med högskole- ett samlat agerande i de frågor och forskarutbildning kommer att vara kommuner och landsting äger själva. fortsatt stor. Det kan gälla fordon, transporter, fastigheter, energiproduktion men Det redan idag goda samarbetet mellan också inköp av energieffektiva och kommunal vuxenutbildning och anordnare klimatsmarta varor och tjänster. av kvalificerad yrkesutbildning behöver · att stoppa ökningen av mängden stärkas ytterligare för att etablera avfall och kraftigt minska mängden kontakterna med arbetslivet och dess deponerat avfall. förändrade behov. För att kunna erbjuda · att bibehålla och förbättra länets ett så brett utbud av utbildningar som värdefulla biotoper och miljöer på möjligt och göra regionala anpassningar land och utmed kuster och stränder. behövs samverkan över · att säkra god vattenkvalitet i kommungränserna. Det är rimligt att grundvatten, sjöar, vattendrag och Uppsala län ska kunna ligga i framkant kustvatten med särskild vikt på inom yrkesutbildningen på samma sätt som redan gäller inom högre utbildning och
 9. 9. forskning. Upplägget med Teknikcollege särskilt med småföretag och och Vård- och omsorgscollege kan entreprenörer. vidareutvecklas för fler yrkesområden. · att spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation Centerpartiets utbildningspolitik utgår från individen. Alla människor har olika införs vid högskola och universitet förutsättningar och önskemål om hur - och · att ökade satsningar görs för att på vilket sätt - studierna ska bedrivas. Vi nya forskningsrön sprids och tror därför att det behövs flexibla kommer till nytta i samhället utbildningssystem som mer är anpassade • att det blir enklare för forskare att utifrån olika individers förutsättningar och gå mellan akademi och övriga behov som t.ex. distansstudier och flexibla arbetslivet, både näringsliv och kursstarter. offentlig sektor · att fast anställda forskare i högre För Centerpartiet är det viktigt med högre grad kan finansieras av utbildning i hela landet. Våra två universitet, universitetens egna anslag Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, ska utgöra viktiga tillväxtmotorer i vår region. 6. Regional demokrati Att studenterna tidigt får kontakt med arbetslivet är viktigt och är något som 6. Samverkan och välfärd lärosätena bör uppmuntra. Lärosätena bör även i sina utbildningar öka inslagen av Stat, landsting och kommun skall samverka entreprenörskap. med föreningar, studieförbund, näringsliv och organisationer för att skapa förståelse Det måste bli mer attraktivt att våga satsa mellan parterna och deras olika på en forskarutbildning och en verksamheter. Centerpartiet har en stark forskarkarriär. För att öka attraktiviteten tro på människans vilja och förmåga att ta att stanna vid universitet efter avslutad ansvar och vara delaktig. forskarutbildning bör finansieringssystemet förändras så att en större del av lönen för Frivillig samverkan är demokratins bas. All fast anställda forskare kommer från makt måste växa underifrån, med början universitetet och inte som idag, från hos den enskilda människan och i externa finansiärer. Det skulle också gynna människors frivilliga gemenskaper. Där, i en jämnare könsfördelning på de högre det vi kallar det civila samhället, finns tjänsterna. informella nätverk och sammanslutningar som till exempel föreningar, kooperationen och ibland också bolag. Där skapas rum Centerpartiet mål för utbildning för samtal, argumentation och gemensamt och forskning i Uppsala län är: agerande. Där kan engagemang, ansvar · att anpassa yrkesutbildningar till och ömsesidig tillit växa. I denna vardagliga arbetsmarknadens behov och samverkan mellan människor tillämpas individernas efterfrågan direktdemokrati. Denna samverkan är · att högskolestudier i större samtidigt en viktig bas för den utsträckning ska kunna läsas på representativa demokratin i valda distans och med flexibla kursstarter församlingar. Den representativa, mer · att våra två universitet ska utgöra formella, demokratin måste i sin tur vara viktiga tillväxtmotorer i ett tydligt och starkt uttryck för Uppsalaregionen allmänintresset. · att samverkan med lokala Politik bör vara ett redskap för att vår tids näringslivet och lärosätet utvecklas, möjligheter ska komma alla till del och för
 10. 10. att vi gemensamt ska kunna möta de nya vardag. De frivilliga insatserna stärker utmaningar som ett levande samhälle samhällets förmåga att klara stora ständigt står inför. Utifrån vår människosyn påfrestningar vid t.ex. olyckor och har Centerpartiet en grundläggande naturkatastrofer. optimistisk hållning till framtiden, vilken grundas på tilltron till att människor kan och Visste du att: vill ta gemensamt ansvar. Politiken kan ge förutsättningarna, men inte ensamt Folkrörelsearkivet i Uppsala län bevarar formulera svaren. Svaren måste dessutom handlingar från länets föreningar. se olika ut, på olika ställen och i olika tider. Regeringen fattade den 15 januari 2009 beslut Utifrån de värderingar Centerpartiet om en ny dialog om relationerna mellan företräder vill vi ge människor redskap att, regeringen och idéburna organisationer. själva och tillsammans med andra, ta sig an vår tids utmaningar. Så kan människor växa, i ansvar, gemenskap, kärlek och skapande. Det är att visa omtanke om Centerpartiets mål för samverkan varandra. och välfärd i Uppsala län är: Välfärdssamhället är när vi tar gemensamt • att eftersträva samverkan mellan ansvar om varandra. Alla politiker tycker politiken och olika organisationer det är viktigt att de sjuka och svaga ska få · att uppmuntra frivilliga insatser från en bra vård. Arbetslösa ska få hjälp och föreningar som ett komplement till barn och gamla ska känna trygghet. Vi är offentliga verksamheten med rätta stolta över att vi är · att stödja och uppmuntra världsledande på välfärd i vårt land. Men föreningslivet för barn- och det kan bli ännu bättre. Det kan bli så om ungdomsverksamhet vi som enskilda individer får chansen att · att kommuner och landsting påverka vem eller vilka som ska stå för tydliggör rollerna mellan idéburna dessa tjänster. Läkaren blir inte sämre för organisationer offentliga sektorn att verksamheten drivs privat. Dagisfröken · att kommuner och landsting blir inte sämre för att hon är anställd av medverkar till ökad valfrihet inom någon annan än kommunen. offentliga sektorn. Fler privata verksamheter skapar fler arbetstillfällen och valmöjligheter. Det 6.2 Rättstrygghet gynnar oss alla. Vi får inte värna systemet för det sker på bekostnad av den enskilda En demokratisk rättsordning har sin grund i människan som får stå sist i kön och vänta att medborgarna är tillförsäkrade länge på sin tur till en operation, till ett rättssäkerhet. Förutom att vi som äldreboende eller till dagisplats. LOV medmänniskor ska stödja och hjälpa (Lagen om valfrihet) behövs i alla varandra är det viktigt att vi har tilltro till kommuner. Kvaliteteten garanteras genom rättsväsendet. När något händer i vår tydliga kriterier och öppna jämförelser. Det närhet, brott av olika slag så som innebär att fler arbetar inom välfärden och misshandel av barn eller vuxna, stölder fler får del av den. eller annan kriminalitet ska vi inte dra oss Genom att uppmuntra till frivilliga insatser i för att reagera, lägga oss i och anmäla samhället skapas ett viktigt komplement till detta. den offentliga verksamheten. Ett bra Alliansregeringen har ökat resurserna till exempel är inom barnomsorgen där rättsväsendet med miljardbelopp, den familjekooperativ ger föräldrar möjlighet till praktiskt ansvar och delaktighet i barnens
 11. 11. största satsningen under modern tid. Vi har fått flera poliser till vårt län. Det är nu utveckling säkerställs. En ny region skall mycket angeläget att vi får poliser i varje ledas av ett direktvalt parlament. I denna kommun i länet. Ett besök hos en lokal nya region bör ingå länen Västmanland, närpolis är betydligt lättare, enklare och Örebro, Södermanland, Dalarna och tryggare när man känner personerna. Gävleborg. I avvaktan på en ny regionbildning skall en Visste du att: samordning av kollektivtrafiken och dess I Uppsala län finns drygt 550 poliser och biljettsystem snarast genomföras. fyra närpolisområden. Centerpartiet menar att det är viktigt för invånarna att kunna bosätta sig i vårt län även om man väljer att arbeta i ett närliggande län. Visste du att: Ungefär 35.000 personer pendlar ut och 15.000 pendlar in till länet. Regionförbundet i Uppsala län formulerade Centerpartiets mål för ”Uppländsk Drivkraft” - ett regionalt rättstryggheten i Uppsala län är: utvecklingsprogram för länet. • att det finns närpolisservice varje dag dygnet runt i länets kommuner. Centerpartiets mål för regionbildande Uppsala län är: · att samarbetet mellan landstinget 6.3 Regionen och länets kommuner fördjupas inom ramen för Regionförbundet Uppsala län är landets sjätte i storleksordning. Uppsala län Länets kommuner ser olika ut. · att samarbetet med Västmanland, För Centerpartiet är det viktigt att varje Södermanland, Dalarna, Gävleborg kommuns unika förutsättningar tillvaratas. En och Örebro län utvecklas med sikte god utveckling måste främjas i alla kommuner. på att under mandatperioden skapa Centerpartiet betonar också betydelsen av att en region med ett direktvalt länets landsbygd tillförsäkras utvecklings- och parlament. tillväxtmöjligheter. Regionförbundet Uppsala län har en viktig roll i samverkan mellan landstinget och länets samtliga kommuner. Ett betydande antal människor i Uppsala län söker sig till grannlänen för arbete, utbildning, kultur och handel. Centerpartiet vill därför främja ett fördjupat samarbete och är öppet för att ett sådant samarbete leder till en ny regionbildning. Det är angeläget att en ny region utformas så att för länet betydelsefulla aktiviteter – sjukvård, högre utbildning, forskning, arbetsmarknad och
 12. 12. Tack vare Centerpartiet byggs mer vindkraft än någonsin och bioenergin är större än både vattenkraften och kärnkraften tillsammans. Partiexpedition och postadress: Sågargatan 10A, 753 18 Uppsala Tel 018 - 10 04 20 Hemsida: http://uppsaladistriktet.centerpartiet.net

×