Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glesbygd eller tillväxtregion?

597 views

Published on

Centerpolitik för Stockholms skärgård 2010-2014

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Glesbygd eller tillväxtregion?

  1. 1. GLESBYGD ELLER TILLVÄXTREGION? rgård än på någon annan plats Det finns fler företagare i Stockholms skä skärgården som en glesbygd. i Sverige. Ändå betraktas och behandlas n till en tillväxtregion. Centerpartiet vill i stället göra skärgårde Till gagn för hela länet. GE SKÄRGÅRDEN EN CHANS!
  2. 2. GE UTVECKLINGSKRAFTEN I SKÄRGÅRDEN EN CHANS Stockholm har målet att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det tror Centerpartiet på. Stockholm är unikt, en stad av grönska, på och vid vattnet med Europas största skärgård runt knuten. En levande skärgård ger frihet att välja andra sätt att leva än i storstaden. Om skärgården dör minskar det alla människors frihet att välja sitt sätt att leva. Men en levande skärgård kräver ett levande näringsliv, fungerande samhällsservice och kollektivtrafik. Centerpartiet vill ge utvecklingskraften i skärgården en chans. FÄRRE OCH ENKLARE REGLER Det finns för många hindrande regler i Sverige. Det slår särskilt hårt mot skärgårdens företagare. De flesta skärgårdsföretagare är entreprenörer som driver flera företag för att klara en året-runt-försörjning. Därför drabbas de flerdubbelt av regelverken. Det handlar bland annat om omständiga regler för matberedning ute i naturen, storlek på restaurangkök och gårdsförsäljning av mat och dryck. • Centerpartiet vill fortsätta att förenkla reglerna för alla företag i Sverige. • Vi vill också att det tas fram en nationell skärgårdsstrategi i likhet med vad som finns i Finland. Undantag ska kunna beviljas från regler och byråkrati som slår särskilt hårt mot skärgårdens invånare och småföretagare, inte minst när det gäller sjötransporter, livsmedel och turistnäring. SKÄRGÅRDENS TURISTBYRÅ År 2009 övernattade 13 miljoner turister i Sverige. Tänk om fler turister kunde få upp ögonen för skärgården? Det är avgörande för att få fler livskraftiga samhällen i skärgården. Medan andra regioner aktivt marknadsför sina attraktioner har Stockholmsregionens politiker glömt bort skärgården. Centerpartiet tror att en aktiv marknadsföring av skärgården stärker hela regionens varumärke. • Landstinget och kommunerna måste tydligare marknadsföra skärgården som ett turistmål, till exempel genom medlemskap i marknadsföringsbolaget Visit Skärgården, som fungerar som skärgårdens egen turistbyrå.
  3. 3. FLER BÅTBUSSAR Blidö Stockholm är en region på och vid vattnet, men vattnet utnyttjas för lite och för dåligt för kollektivtrafik. Båtbussar är snabbgående fartyg för pendling över korta avstånd som kompleterar spår- och busstrafiken. • Vi vill göra Nya Slussen till en knutpunkt för kollektivtrafiken på både Mälaren och Saltsjön. Angränsande kommuner till Stockholm ska få bättre kollektivtrafik på vatten. Norra Ingmarsö • Vi vill särskilt satsa på snabbgående båtbussar till bland annat Möja Ekerö, Nacka, Värmdö, Vaxholm och Lidingö. TVÄRGÅENDE BÅTTRAFIK Varför ska man inte kunna åka från ö till ö i skärgården utan att åka in till Vaxholm eller Stockholm för att byta båt? Den frågan har många båtluffare ställt sig. För de fastboende är det ännu Sandhamn värre. Utan egen båt kan man ibland inte ens jobba på grannön. Stavsnäs • Centerpartiet vill skapa en nord-sydlig båtlinje från Blidö i Runmarö norr till Utö i söder. Det skapar nya möjligheter för sommarens turister – båt- eller cykelluffning, eller varför inte smakresor från ökrog till ökrog? För de fastboende öppnas också nya Nämdö arbetsmarknader. I ett första steg ska en tvärförbindelse börja gå sommaren 2011. MATLAND SVERIGE – MATLAND SKÄRGÅRDEN Centerpartiet vill lyfta Sverige som matland. Regeringen satsar 160 miljoner kronor på att utveckla företag inom livsmedelsför- Dalarö ädling, matturism och restaurangbranschen. Vi vill också skapa Matlandet skärgården. Men då krävs en gemensam kraftsamling av företagare, kommuner och landstingets kollektivtrafik. Ornö • I Estland finns Östersjöruttens smakupplevelser. Vi vill skapa förutsättningar för ett liknande turiststråk på den svenska sidan, för att lyfta skärgården som smakupplevelse. • Centerpartiet vill tillåta gårdsförsäljning av vin och öl. Skärgårdens miljöer och smaker har goda förutsättningar Utö för utveckling av fler exklusiva dryckesupplevelser. Men då måste det bli möjligt att köpa och smaka drycker som Möja taffelbrännvin på ön där den tillverkas.
  4. 4. GUSTAV ANDERSSON, STOCKHOLM ’’ Skärgårdslandstingsråd Med en nord-sydlig båtlinje i yttre skärgården öppnas möjligheter både för turistföretag och arbetspendling. Då kan vi utveckla Matlandet skärgården där besökare kan göra kulinariska resor från norr till söder. RAYMOND SVENSSON, HANINGE ’’ Kommunalråd. Ordförande Skärgårdsstiftelsen Tiosentusentals människor besöker skärgården under ett år. Skärgårdsstiftelsen vill göra skärgården tillgäng- lig för fler, samtidigt som viktiga kulturvärden och natur- områden värnas. Vi ska fortsätta driva ett offensivt miljöarbete. LARS CARLSSON, VALLENTUNA ’’ Ledamot Regionplanenämnden Centerpartiet värnar vår unika skärgård. Utan vår kamp under den gångna mandatperioden hade frakt- stödet till mindre skärgårdsföretagare försvunnit. Rättvisa villkor för skärgårdsföretagare är en förutsättning för en levande skärgård. HANS LINDQVIST, VÄRMDö ’’ Kommunalråd. Ersättare Waxholmsbolaget Vi måste bli bättre på att utnyttja vattnet för kollektiv- trafik. Med snabbgående båtbussar på Stockholms inre vatten kan vi skapa smidiga genvägar i regionen som avlastar igenkorkade bilvägar. LÄS MER OM VÅRA FöRSLAG FöR FöRETAGANDE OCH SKÄRGÅRD pÅ www.CENTERpARTIET.SE/SLL

×