Valmanifest kotvers turkish

1,026 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valmanifest kotvers turkish

  1. 1. GELECEK CESARET OLANLARINDIR Yeni kurulan ve büyüyüp gelişen şirketlerde daha fazla iş, toplumsal refahta yeni açılım ve sağlıklı çevre Centerpartiet’in 19 Eylül 2010 seçimlerindeki temel hedeflerinin özeti 2010-2014 Döneminde Centerpartiet'in Temel Hedefleri 1
  2. 2. • Şirketler için daha iyi bir ortam— Tüm sviçre’de daha fazla iş • Bariyerleri yıkın – gençlerimiz için daha fazla iş • Evinden hizmet verenler (RUT) için daha fazla vergi indirimi - refah konusunda tercih özgürlüğü • Kadınlar için daha fazla kariyer olanağı • Gıda ve yeşil enerjide dünya liderliği • Süper yeşil araçlar için nakit teşvikler Yeni ve büyüyen şirketlerde daha fazla iş • Daha çok şirket bünyesinde işçi istihdam etmeye teşvik edilecek. Gençler için işveren katkı payının yarıya indirilmesi uygulamasına devam. Ekonomik koşullar olanak verdiğinde işveren ve bireysel katkı payları azaltılacak. • Dışarıda yemek yemek ve saç kestirmeyi daha ucuz kılmak için hizmetlerde KDV'nin yarıya indirilmesi. • Daha fazla refah yaratan şirkete gereksinimimiz var – bu kadınlara daha fazla özgürlük verecek. • Evlerden verilen hizmetler (RUT) vergi indirimi daha da geliştirilecek ve IT hizmetleri(RIT) için vergi indirimi başlatılacak. • Ekonomik koşullar elverdiğinde işçi ücretlerinden alınan vergide indirime devam edilecek. • Gençlerin işsizlik sorunuyla mücadele – iş piyasasında bariyerler yıkılacak. • Onun altında işçi çalıştıran küçük şirketlerin sveç stihdam Güvenliği Yasasındaki öncelikler sırasından istisna edilmesi teklif edilecek. • Özel hizmet alma ve çok sayıda çocuk bakım seçenekleri sunarak kadınlar için kariyer olanakları artırılacak. • sveç'in tümüyle büyümeye gereksinimi var. Kırsal ve kentsel alanların her ikisi de geliştirilecek. • Kırsal alanlarda yeni iş olanakları yaratarak sveç Avrupa’nın yeni gıda merkezi haline getirilecek. Daha fazla tercih özgürlüğüyle toplumsal refahta yeni açılım • 1 Milyar SEK başarı ödülü fonuyla başarılı okulları ve öğrenci gelişimi teşvik edilecek. • Öğrenci hakları geliştirilecek – ciddi derecede kötü şartları rapor etmeyi zorunlu tutan bir yasa çıkarılacak. • Mesleki ve yüksek eğitim kalitesinin yükseltilmesi. • Kamu Sektörü Seçme Sistemi Yasasını (LOV) zorunlu hale getirerek tüm yaşlı ve engellilere seçme hakkı verilecek ve çocuk yardımına devam edilecek. • 75 yaş ve üzerindekiler için “RUT” indirimi %75 oranına çıkarılacak. • Tüm emekliler “F-vergi kartı” alabilmelidir. • Yaşlılarevinde kalma gereksiniminde olan tüm yaşlı çiftlere birlikte yaşama olanağı sağlanacak. 2
  3. 3. • Hastalara daha fazla tercih özgürlüğü ve geleceğini belirleme hakkı sunarak sağlık sistemi yenilenecek. • Engelliler dahil ayrımcılığa karşı yasal mevzuat daha da güçlendirilecek. • Hasta ve yaşlılar için gıda seçme özgürlüğü verilecek. Dünyanın en iddialı çevre politikası • Çevre ve iklim sorunları yeşil büyüme için bir sıçrama noktası olarak kullanılacak. • sveç yeşil dönüşümün uluslararası öncüsü olmalıdır. • Gelecek on yıl içinde sveç'in kullandığı enerjinin yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından olmalıdır. • Biyogaz için bir ulusal strateji ve güneş enerjisi için ulusal destek tesis edilecek. • Örneğin elektrik için beyaz sertifika kullanılması gibi enerjinin daha verimli kullanılması teşvik edilecek. • Motorlu araç kullananların değil, havaya bırakılan egzoz emisyonu azaltılacak. Çok düşük emisyonlu daha fazla araç üretilmesi için süper yeşil araç nakit teşviki başlatılacak. • Nitrojen emisyonu azaltılacak- Baltık ve Kuzey Denizi daha da temiz hale getirilecek. • Toprak sahiplerini doğanın korunması çabalarına dahil ederek sürdürülebilir ormancılık sağlanacak. • Zehirli olmayan ortamlar ve kimyasallarla ilgili gereklilikler sıkılaştırılacak. AB’de cıva yasaklanacak. • Yeşil ve sürdürülebilir kentler kurulacak. 3

×