Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valmanifest kotvers finish

451 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valmanifest kotvers finish

  1. 1. TULEVAISUUS ON NIIDEN, JOTKA USKALTAVAT Lisää työpaikkoja uusissa ja kasvavissa yrityksissä, uudenlaista hyvinvointia ja hyvä ympäristö Yhteenveto Keskustapuolueen pääteemoista 19.9.2010 pidettäviin vaaleihin 1
  2. 2. Keskustapuolueen pääteemat valtiopäiväkaudelle 2010–2014 • Suotuisammat olosuhteet yrityksille – lisää työpaikkoja kaikkialle Ruotsiin • Kaadetaan raja-aidat – lisää työpaikkoja nuorille • Laajennetaan kotitalousvähennystä – valinnanvaraa hyvinvointiin • Lisää urapolkuja naisille • Ruotsista ruoantuotannon ja vihreän energian mallimaa • Hyvitystä erittäin vähäpäästöisten ajoneuvojen käytöstä Lisää työpaikkoja uusissa ja kasvavissa yrityksissä • Useampien yritysten on uskallettava palkata työntekijöitä. Nuorten työntekijöiden työnantajamaksu tulee säilyttää puolitettuna. Pienennetään työnantajamaksuja ja yrittäjän maksuja talouden salliessa. • Kun palvelujen arvonlisävero puolitetaan, on edullisempaa käydä parturissa tai ravintolassa syömässä. • Tarvitsemme lisää hyvinvointiyrityksiä – se antaa naisille lisää vapautta. • Kotitalousvähennystä on kehitettävä, ja tietotekniikkapalvelujen verovähennys on otettava käyttöön. • Jatketaan työn verotuksen keventämistä talouden salliessa. • Torjutaan nuorisotyöttömyyttä – kaadetaan työmarkkinoiden raja-aidat. • Vapautetaan alle kymmenen työntekijän yritykset työsuhdeturvalain irtisanomisjärjestyksen noudattamisesta. • Parannetaan naisten uramahdollisuuksia mahdollistamalla entistä laajempi yksityisten palvelujen osto ja erilaiset lastenhoitovaihtoehdot. • Ruotsi tarvitsee kasvua koko maassa. Kehitetään sekä maaseutua että kaupunkeja. • Luodaan maaseudulle työpaikkoja tekemällä Ruotsista Euroopan ruoantuotannon mallimaa. Uudenlaista hyvinvointia ja valinnanvapautta • Tuetaan oppilaiden kehitystä ja menestyviä kouluja myöntämällä kouluille yhteensä miljardi kruunua kannustinpalkkioina. • Parannetaan oppilaiden oikeuksia – säädetään laki, joka velvoittaa ilmoittamaan vakavista epäkohdista kouluissa. • Parannetaan ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen laatua. • Yksityisille esikouluille ja iltapäiväkerhoille myönnettävä tuki on säilytettävä, ja vanhuksille ja vammaisille on taattava oikeus valita hoitopaikkansa tekemällä laki valinnanvapausjärjestelmistä pakolliseksi. • Nostetaan yli 75-vuotiaiden kotitalousvähennys 75 prosenttiin. • Kaikkien eläkeläisten on voitava saada yrittäjän F-verokortti. 2
  3. 3. • Annetaan kaikille palveluasuntoa tai vanhainkotipaikkaa tarvitseville iäkkäille pariskunnille mahdollisuus asua yhdessä. • Uudistetaan terveydenhoitoa lisäämällä potilaiden itsemääräämisoikeutta ja valinnanmahdollisuuksia. • Vahvistetaan syrjintälainsäädäntöä mm. vammaisten osalta. • Annetaan vanhuksille ja sairaille mahdollisuus valita ruokansa. Maailman kunnianhimoisin ympäristöpolitiikka • Hyödynnetään ympäristö- ja ilmastohaasteita vihreän kasvun maaperänä. • Ruotsin tulee edistää vihreää muutosta kansainvälisesti. • Kymmenen vuoden kuluttua puolet Ruotsin energiantarpeesta tulee tyydyttää uusiutuvilla luonnonvaroilla. • Kehitetään valtakunnallinen biokaasustrategia ja valtakunnallinen aurinkoenergian tuki. • Kasvatetaan energiatehokkuuden tavoitteita esimerkiksi sähkönkulutuksen valkoisilla sertifikaateilla. • Estetään päästöjä, ei autoilua. Otetaan käyttöön ekoautohyvitykset, jotta markkinoille saadaan lisää erittäin vähäpäästöisiä autoja. • Vähennetään typpipäästöjä – tavoitteena entistä puhtaammat Itämeri ja Pohjanmeri. • Edistetään kestävää metsänhoitoa sitouttamalla maanomistajat luonnonsuojeluun. • Kiristetään kemikaaleihin ja ympäristön myrkyttömyyteen liittyviä vaatimuksia. Kielletään elohopea EU:ssa. • Rakennetaan ekologisesti kestäviä kaupunkeja. 3

×