‫دار‬          ‫ا‬  ‫از ن‬

             ‫و‬  ‫ر‬  ‫ش، زا‬       ‫و رو‬   ‫ه‬   ‫در‬ ...
‫ور‬     ‫ت‬       ‫ت وارد‬   ‫م ه‬      ‫)‪ (RUT‬و‬    ‫ت‬   ‫ا‬       ‫ه‬      ‫•‬
 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Valmanifest kotvers farsi

392 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valmanifest kotvers farsi

 1. 1. ‫دار‬ ‫ا‬ ‫از ن‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ش، زا‬ ‫و رو‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫0102‬ ‫ت 91‬ ‫ا ا‬ ‫ب‬ ‫ا دور 0102-4102‬ ‫ب‬ ‫در ا‬ ‫ه‬ ‫ه-‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫ا ن‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ا -‬ ‫از ن دا‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫)‪ -(RUT‬زاد ا‬ ‫ت‬ ‫ت ه وارد‬ ‫ه ه‬ ‫•‬ ‫ا ز ن‬ ‫ه‬ ‫ه و‬ ‫•‬ ‫ا ژ و ا‬ ‫ز‬ ‫•‬ ‫ز‬ ‫ز ر‬ ‫ا ا د از و‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫ش‬ ‫و در ل‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ا ن‬ ‫ام را‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫.‬ ‫ام ر را ا‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫د را‬ ‫ه‬ ‫د ، اد ر ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ص ده . ا‬ ‫ا‬ ‫را ه‬ ‫ر ران و را‬ ‫ر‬ ‫ت، ه‬ ‫ت ارزش ا ود وارد‬ ‫دن ار‬ ‫•‬ ‫ده ..‬ ‫اه داد.‬ ‫ز ن‬ ‫زاد‬ ‫ز دار -‬ ‫تر ه‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫1‬
 2. 2. ‫ور‬ ‫ت‬ ‫ت وارد‬ ‫م ه‬ ‫)‪ (RUT‬و‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫ت )‪(RIT‬‬ ‫ا‬ ‫د .‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ت در ، ا‬ ‫اوم ه‬ ‫•‬ ‫- ا زار ر را از ن دار .‬ ‫د رز‬ ‫ر‬ ‫•‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫ل در‬ ‫از د ر از‬ ‫ه‬ ‫د ف دن‬ ‫•‬ ‫ا .‬ ‫در ن ا‬ ‫ت از‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫اه وردن‬ ‫ا ز ن،‬ ‫ه‬ ‫ا ا‬ ‫•‬ ‫اوان ا از د .‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ده .‬ ‫ه را‬ ‫وه‬ ‫رو‬ ‫ر ز دارد. ه‬ ‫در‬ ‫ر و‬ ‫•‬ ‫ا در ارو .‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫رو‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫ا د‬ ‫•‬ ‫زاد ا ب‬ ‫ر‬ ‫زا‬ ‫.‬ ‫ارس‬ ‫زان و‬ ‫دا‬ ‫رد د ر‬ ‫1‬ ‫ار‬ ‫•‬ ‫‪For :[1TRANS]Kommentar‬‬ ‫‪”kunskapsmiljard”, I thought it‬‬ ‫ارش‬ ‫م‬ ‫ا اد را‬ ‫در ارس ا د‬ ‫-‬ ‫دان ق‬ ‫ا‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫‪.best to avoid a direct translation‬‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫‪Rathe :[2TRANS]Kommentar‬‬ ‫.‬ ‫را‬ ‫زش ه‬ ‫ر ه ود‬ ‫•‬ ‫‪r than translate directly the term‬‬ ‫‪.””Lex Sarah‬‬ ‫م ا ب در‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫و و‬ ‫ا از د ن را‬ ‫قو ا‬ ‫دا‬ ‫•‬ ‫ع ا را د ن ا ب .‬ ‫را ه‬ ‫ا‬ ‫ان و‬ ‫دو )‪ (LOV‬ه‬ ‫"‪ "RUT‬را 57% ه ده .‬ ‫ا ا اد 57 ل‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫" رت ‪ " F-tax‬در‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه ز‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫ه ز‬ ‫ان را دار ا ز ده‬ ‫ا ن در‬ ‫رد ا‬ ‫ه زوج ه‬ ‫•‬ ‫را ا ح .‬ ‫در‬ ‫ران‬ ‫در ا ب ه ا‬ ‫اه وردن ا ر و زاد‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫ا‬ ‫را از‬ ‫رات‬ ‫•‬ ‫د را ا ب .‬ ‫ا‬ ‫ان و ران ا ا ن را ه‬ ‫•‬ ‫در ن‬ ‫ز .‬ ‫هنو‬ ‫ا ر‬ ‫ان‬ ‫ه بوه ا وز‬ ‫ا د از‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫ز‬ ‫ز ر‬ ‫ا ژ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫•‬ ‫د.‬ ‫فد ل‬ ‫از ا ژ‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫ر‬ ‫از ا ژ‬ ‫زو‬ ‫ا‬ ‫ا ا‬ ‫•‬ ‫ق.‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫از ا ژ از‬ ‫ا د‬ ‫•‬ ‫ا ا د از و‬ ‫اران.‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫ور زه‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫ا د د.‬ ‫ه‬ ‫از و‬ ‫ز‬ ‫ز ر‬ ‫.‬ ‫لو‬ ‫در‬ ‫ز‬ ‫ور ز وژن -‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫.‬ ‫از‬ ‫دادن ز داران در‬ ‫ار، د‬ ‫ار‬ ‫•‬ ‫را در‬ ‫ع دن ا د از‬ ‫.‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا د ا ت‬ ‫•‬ ‫ره ا د ارو .‬ ‫.‬ ‫ار و‬ ‫ه‬ ‫•‬ ‫2‬

×