Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tidningen C. Nr2-2012

1,665 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - Tidningen C.
Nummer 2 år 2012

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tidningen C. Nr2-2012

 1. 1. en tidning från centerpartietnummer 2 2012Hon siktar påett kraftfullareCUF Att tämja en elefant Arbetslösa – Framtidsbygget utmanar våra värderingar ställer Annika Qarlsson mot väggen Tävling Matildas dubbelliv Har du en smart idé? – följ med i livet som Kom med ditt förslag kommunalpolitiker, lärare på en profilprodukt och trebarnsmamma ANNIE: Vi tar ungdomsarbetslösheten på allvar | sidan 3
 2. 2. No 2/2012 4 en tidning sid från centerpartiet redaktionen TEMA: Redaktionsledare Pernilla Melander Redaktör ungdoms­ Johan Hård arbetslöshet Ansvarig utgivare Jenny Persson E-post: jenny.persson@centerpartiet.se Tel: 08-617 38 00 Annonser Kontakta Alexander Westesson på Adviser E-post: alexander@adviser.se 32 34 Tel: 0709-71 20 83 Postadress sid sid Centerpartiets riksorganisation tidningen C. Box 2200 103 15 Stockholm telefon Tel: 08-617 38 00 Fax: 08-617 38 10 Prenumeration Medlemmar i Centerpartiet, Center­ kvinnorna, CUF och Centerstudenter får tidningen C. gratis. Övriga betalar 80 kronor/år (1 nr/2012) Plusgiro 104 63-8. Märk kuvertet ”Prenumeration tidningen C.” och ange namn och adress. E-post: Steget mot grönare infrastruktur Matildas dubbelliv prenumerationsservice@centerpartiet.se Adressändring Kontakta ditt distrikt eller ringInnehåll 08-617 38 00 TS-KONTROLLERAD upplaga 2011 Sid 4 TEMA: Ungdoms­arbetslöshet sid 24 Blandat mottagande av 47 400 Sid 9 Nu införs datalagringsdirektivet Rovdjursutredningen Tryck: V-TAB, Västerås Miljöcertifierade enligt ISO141001, sid 25 Hela Sverige ska leva certnr.1410718Sid 10 Hanna Wagenius ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund sid 25 Lena Ek bloggar: 2 miljoner fler omslagsbild Hanna WageniusSid 12 Debatt – medlemmarna tycker till lågenergilampor ska samlas in Foto: Johanna Henriksson sid 26 internationellt: Nystart för ISSN 1651-4521Sid 14 Halvtid för Framtidsbygget internationella kommitténSid 15 Ett parti för hela landet? produktion sid 28 Min dag: Matildas dubbelliv Turbinsid 16 Ökat samarbete mot klimat­ sid 30 Kolumn: Vem vågar Korrektur påverkande luftföroreningar Ingrid Hedenvind Brask visa verkligheten? Elisabeth Janssonsid 16 Framtidsbygget – en utmaning att sid 31 Sökes: nya, engagerade parti­ nå utanför centerleden i Tingsryd medlemmar med vilja att förändra För många tidningar?sid 20 Framtidsagenda för en långsiktigt Får ni flera exemplar av tidningen C. sid 32 Steget mot grönare infrastruktur till samma hushåll? Det kanske hållbar politik räcker med en tidning? Bra för både sid 34 Tävling: Har du en smart idé? ekonomin­och miljön!sid 23 Historiskt möte med Kontakta redaktionen för eventuella Annie, Maud och Karin ändringar: tidningenc@centerpartiet.se centerpartiet.se .2 tidningen c
 3. 3. annie: Vi tar ungdoms- arbetslösheten på allvar Det går bra för Sverige. Samtidigt som många länder i vår omvärld plågas av besparingar och massarbetslöshet har vi sunda statsfinanseroch möjlighet att satsa framåt. De senaste åren har vi utvecklat välfärden, förbättrat företagsklimatet och börjat ställa om energisystemet.Trots det återstår stora utmaningar för Sverige. En sådan är Dessutom är det viktigt att förmedlingen av jobb förbättras. Idagsvårigheten för unga människor att få jobb. Ända sedan början av visar olika undersökningar att både arbetsgivare och arbetstagare1990-talet har ungdomsarbetslöshetstalen pendlat mellan 15 och är missnöjda med arbetsförmedlingen. Genom att införa en jobb-25 procent. Det här är ett allvarligt problem både för enskilda som peng som följer den arbetssökande till den arbetsförmedlare somberövas möjligheten att försörja sig själva och för samhället som den själv väljer kan vi få fler aktörer som specialiserar sig på exem-är i stort behov av fler arbetade timmar. Dessutom är det ovärdigt pelvis ungas och oerfarnas speciella förutsättningar.ett modernt och framgångsrikt land som Sverige att sätta käppar i Slutligen behöver vi en moderniserad arbetsrätt. Somhjulen­för en hel generation. turordningsreglerna är utformade idag blir de ungaDet mest frustrerande är att det inte behöver se ut så här. I lättare av med jobbet samtidigt som de äldreländer som Tyskland, Nederländerna och Österrike är ung- blir obenägna att byta jobb. I jämförelse meddomsarbetslösheten mätt med samma måttstock endast en Danmark är rörligheten på arbetsmarkna-tredjedel av vad den är i Sverige. den bara omkring hälften så hög i Sverige. Självklart försvårar detta för de unga ochSjälvfallet finns ingen mirakelkur mot ungdomsarbets- oerfarna att få in en fot på en arbetsplats.lösheten. Tvärtom krävs ett batteri av olika reformer ochåtgärder. De flesta partier är överens om att kvaliteten I Centerpartiet har vi som målsättning attpå utbildningen är oerhört viktig för att unga människor Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europaska få jobb. Därför har Centerpartiet och Alliansen lagt stor för unga och oerfarna. Tillsammans ska vikraft på att förbättra den svenska skolan. Men om trösklar- ta ansvar för de ungas väg till arbetsmark-na till jobben är alltför höga, matchning mellan arbetsgivare naden. Med gemensamma krafter, lokalt,och arbetstagare alltför svag och rörligheten på arbets- regionalt och nationellt är jag övertygadmarknaden alltför låg räcker inte ens en skola i absolut om att vi kommer att lyckas göra Sve-världsklass. rige till landet med Europas lägsta ungdomsarbetslöshet. För om inteDet är därför vi uppmuntrar parterna på arbets- Centerpartiet gör det – vem ska dåmarknaden att införa introduktionslöner för göra det?unga och oerfarna. Detta sker nu ocksåinom handeln, kommunsektorn och indu-strin. Internationella erfarenheter ochekonomisk­forskning talar för att detkommer att sänka trösklarna. . tidningen c 3
 4. 4. c.temaJobb för unga – en Trots flera stora och dyra reformer de senaste åren ser inte ungdoms­ rbetslösheten ut att minska. Unga a människor släpps inte in på arbetsmarknaden, trots utbildning och höga ambitioner. Varför ser det ut så här och vilka lösningar finns det? Text: K arin Carlesten Foto: Johanna Henriksson .4 tidningen c
 5. 5. c.temapolitisk utmaning Tidningen C. bjöd in Cecilia Tengmark och Maria Berthelius, båda arbetssökande, till ett samtal med Centerpartiets tales- person för arbetsmarknadsfrågor Annika Qarlsson. Vilka är de största utmaningarna för att komma in på arbetsmarknaden? Cecilia: För mig är det definitivt att jag inte har tillräckligt med arbetslivserfarenhet. Den praktik jag gjorde räcker inte långt. Vi fick ingen praktik alls i samband med utbildningen och det är ett problem. Maria: Ja, praktiken är väldigt viktig. Under min utbildning fick vi leta praktik på egen hand vilket inte var helt lätt. I min bransch, turistnäringen är det dessutom många som börjar som reseledare och jobbar sig successivt uppåt. Det är svårt att få in en fot för mig utan att gå samma väg, trots min treåriga utbildning. Hur gör vi för att skapa en öppnare arbetsmarknad? Annika: Jag tror att det krävs fler olika lös- ningar. Det skulle vara en självklarhet att koppla praktik till alla utbildningar. Såväl utbildningsväsendet som näringslivet måste få mer tryck på sig för att ta ansvar för detta. Vi borde även öppna upp för en mång- fald av arbetsförmedlingar där fler aktörer kan förmedla jobb. Istället för att ha en enda myndighet som ska försöka tillgo- dose allas behov – allt ifrån den som har fem års universitetsutbildning till den som har grundskoleutbildning – ska du som arbetssökande kunna vända dig till den förmedlare som är specialiserad på just ditt område och som vet vad din utbild- ning innebär. Cecilia: Jag använder mig inte av Arbets­ förmedlingen över huvudtaget. Det finns ingen i min bekantskapskrets som har fått jobb genom Arbetsförmedlingen. Det är möjligt att det är annorlunda för andra typer av arbetsgrupper. Maria: Jag instämmer. Jag har skrivit in – Det är inte för att jäklas som vi föreslår lägre introduktionslöner, utan för att vi är övertygade mig på Arbetsförmedlingen men det är allt. om att människor kommer att vinna på det i Det vore nog effektivare att låta arbetsför- längden, säger Annika Qarlsson. medlare nischa sig på olika yrken. tidningen c. 5
 6. 6. c.temaMaria Berthelius tycker att Centerpartiets förslagkan uppfattas som att unga människor ska få lägrelön på obegränsad tid. Cecilia Tengmark saknar praktik i högskoleutbildningar.Centerpartiet har under våren introducerat med någon som vi föreslår detta, utan för att sätt. Det kan lätt uppfattas som att ni vill attlägre introduktionslöner som en lösning på vi är övertygade om att människor kommer att unga människor ska få lägre lön på obegrän-ungdomsarbetslösheten. På vilket sätt skulle det vinna på det i längden. Jämför man en person sad tid.leda till fler jobb? som går in på en låg lön med en som är arbets-Annika: Jag vill att arbetsmarknadens parter lös visar det sig tio år senare att den som har Vad har ni för drömmar för framtiden?ska ta ansvar för de arbetslösa när de nu för- gått in på en låg lön har en högre lönenivå. Cecilia: Vissa stunder har jag varit nära att gehandlar nya löneavtal. Vi behöver se till att Cecilia: Låg lön fungerar om du inte har familj upp och skola om mig till lärare, men jag ärtrösklarna in på arbetsmarknaden inte är för att försörja och om du har ett billigt boende, envis och kommer att fortsätta kämpa.höga. Lönenivåer har betydelse för antalet men annars är det nog knapert. Som student Maria: Jag är lite sugen på att starta eget ävenjobb, och Sverige har en väldigt sammanpres- gick det bra att leva på en låg inkomst, men då om det är slitsamt. Då får jag bestämma översad lönekultur och en hög lägstalön. Men jag var ju mycket anpassat efter en studenteko- min egen tid – och min egen lön!vill betona att vi endast vill se lägre löner under nomi: ingen hyra på studentbostaden underen begränsad period när man är nyanställd. sommaren, studentrabatt på kollektivtrafik Fler förslag och merMaria: Jag vill inte ha en lägre lön under en och många andra rabatter. information finns påoviss tid, men visst, om jag skulle få ett anställ- Maria: Jag tror att en av era utmaningar är attningserbjudande med lägre lön skulle jag inte kommunicera det här förslaget på ett enkelt Centralentacka nej. Men om jag vore arbetsgivare skullejag även räkna in kostnaden för att låta andrakollegor träna upp den som är helt ny på job-bet, och det kanske slutar med att jag trots Cecilia Tengmark C-förslag för flerlägre lönekostnader väljer bort den oerfarne. Ålder: 26 år. jobb till ungaCecilia: Jag tänker spontant att det beror på Utbildning: Kandidatexamen i stats- Flexiblare arbetsrätt - för att ocksåbristande arbetslivserfarenhet att jag inte har vetenskap, masterutbildning i politisk ge unga chansen vill Centerpartietfått jobb, inte på att jag är för dyr. Samtidigt kommunikation. att turordningsreglerna i LAS ska haär jag inte helt emot tanken. Jag har studerat Arbetslivserfarenhet: Praktik på kompetens som bedömningsgrund, intei Storbritannien, och där finns ett system med jämställdhetsorganisation­i London. anställningstid.kortare traineetjänster med lägre introduk- Jobbar nu extra inom hotell- och restau- Lägre lönekostnader – om kostnadentionslöner, som man skulle kunna jämföra med rangbranschen och som lärarvikarie. för att anställa minskas kommer fleren provanställning. När den tiden går ut blir du företag ha råd att anställa en till person.anställd på samma villkor som övriga anställ- Centerpartiet vill därför sänka arbetsgi-da. Flera av mina vänner i Storbritannien har varavgifterna och att det ska bli möjligtfått in en fot på arbetsmarknaden på det sättet. Maria Berthelius med lägre introduktionslöner. Förbättra matchningen - För att för-Förslaget om introduktionslöner har fått kritik Ålder: 26 år. bättra matchningen vill Centerpartietför att öka klyftorna i samhället och drabba de Utbildning: Kandidatexamen i privatisera den arbetsförmedlande delensom redan har det dåligt ställt. Hur ser du på turistvetenskap. av Arbetsförmedlingen. Vi vill införa en friden kritiken, Annika? Arbetslivserfarenhet: etableringsrätt för arbetsförmedlare ochAnnika: Fast allra fattigast är man när man inte Mäklarassistent, hotellreceptionist. en jobbpeng som följer den arbetslösa.har något jobb alls. Det är inte för att jäklas6 tidningen c.
 7. 7. c.tema ”Vi vill ha många vägar in i yrkeslivet”Ulrika Carlsson är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson.Det är länge sedan utbildning garanterade arbete. Samtidigt är utbildningviktigare än någonsin för att ge en bra grund för vuxenlivet. I Centerpartietspolitik går skola och yrkesliv hand i hand.Text: Annik a Eriksson– När vi diskuterar den svenska skolan låter verksamhet. Det viktiga är att det finns mångadet ibland som den är så förfärligt dålig, det vägar in i yrkeslivet.är den inte. Men den måste bli mycket bättre, På samma sätt är det viktigt att kunna fort- MITT FÖRSTA JOBBsäger Ulrika Carlsson, riksdagsledamot från sätta välja senare i livet. Det är en rättighet att Mina föräldrar är lantbrukare och jag harSkaraborg och utbildningspolitisk talesperson kunna komplettera yrkesutbildning med hög- alltid hjälpt till med arbetet på gården.för Centerpartiet. skolekompetens. Kompetensplattformarna En sådan förbättring är att samhället som nu byggs upp på initiativ från Närings­­ Men min första anställning var ettomkring eleverna, yrkeslivet, kommer in tidigt departementet är viktiga för planering av sommarjobb i köket på Kärnsjukhuset ii skolan. Det handlar om det ansvar för yrkes- utbildningsutbud på både kort och lång sikt Skövde. Jag var 18 år och hade varit på envägledning som alla i skolan har enligt nya Strategin för entreprenörskap, som ska yrkesvägledningsdag där jag fick kontaktskollagen. Men det handlar också om närings- genomsyra alla delar av utbildningssystemet, med en av cheferna i köket. Jag söktelivets ansvar för att skolan ska få en aktuell visar på många nya och spännande arbetssätt. jobb och fick det. Det var stressigt menbild av hur arbetsmarknaden utvecklas och spännande och kul, ett nytt sammanhangvilka behov som finns. lust att lära där jag fick jobba tillsammans med folk i En viktig del för att skapa framgångsrika sko- alla åldrar.många vägar in i yrkeslivet lor är både rektorer och lärare. ­ Lönen sparade jag och hade som grund-Ulrika tycker att lärlingsprogrammens bland- – Ingen av oss vet vilket samhälle våra barn plåt när jag flyttade hemifrån på höstenning av praktiskt arbete och skola är ett bra ska arbeta i. Det viktigaste är att gå ur skolan samma år.exempel på hur det kan fungera. De brister med förtroende för den egna förmågan ochsom visat sig tror hon framförallt handlar lust att lära. Skolan ska öppna världar för bar-om att det är en ny och i Sverige oprövad nen och ungdomarna. . tidningen c 7
 8. 8. c.temaCenterpartiet Hur tror du att den snabbaste vägen till full sysselsättning för ungdomar ser ut?sätterarbetslöshets- Namn: Anki Enevoldsen Yrke: Journalist, jobbar nu som politisk sekreterare i Dalarna Bostadsort: Mockfjärd, Dalarnaagenda inom – Ungdomar behöver mer kontakt med arbetsplatser och företag genom hela skoltiden. Jag tycker att eleverna på de teoretiska utbildningarna ska få ha praktik genom hela gymnasietiden. Då får de en inblick i olika typer av jobb,Alliansen och så har de lättare att få sommarjobb. Centerpartiets förslag om lägre lön för ungdomar som inte har arbetslivserfarenhet är bra. Hellre en låg lön i början än ingen lön alls!Inför introduktionslönerRiksdagsledamoten Annika Qarlssons utspelom lägre introduktionslöner har skapaten öppning för Centerpartiet att ta plats i Namn: Thomas Haraldssonarbetslöshetsdebatten, och sätta bilden av Ålder: 26 årCenterpartiet som en modig, nytänkande och Yrke: Administratör, politikeransvarstagande uppstickare inom Alliansen. Bostadsort: Vislanda Förslaget handlar om att ge personer som – Jag tror inte att det finns någon ”quick fix” men jag är övertygad om att åtgär-aldrig haft ett jobb en chans att skaffa sig der som till exempel reformera LAS, sänkta kostnader för att anställa personerarbetslivserfarenhet. Om valet står mellan ett som står långt ifrån arbetsmarknaden och en utbildning som är anpassad efterjobb och inget jobb alls är det bättre med ett varje individ och efter arbetsmarknadens behov är viktigt. Jag tror även att allajobb. Det handlar inte om att sänka lönerna parter måste vara villiga att diskutera introduktionslönerna för i första handför dem som redan har arbete. ungdomar. I samband med årets avtalsrörelse har nubåde Kommunal och Handels presenterat lik-nande förslag, samtidigt visar en färsk under-sökning från United Minds att 71 procent av Namn: Ida Stafrinsvenskarna är positiva till introduktionslöner. Yrke: Samhällsvägledare på Kramfors kommun Bostadsort: Ullånger Riksnivå: Ändra på turordningsreglerna inom LASJobbpeng skapar konkurrensTidigare i år skrev Annika Qarlsson på Lokalnivå: Samarbeta mellan Arbetsförmedlingen, företagare och kommunernaSvenska Dagbladets Brännpunkt ett inlägg om Individnivå: Utbildningatt konkurrensutsätta arbetsförmedlingengenom att införa en jobbpeng. I dag förmedlarvarje arbetsförmedlare omkring tio jobb perår. En konkurrensutsättning av arbetsförmed-lingen skulle sannolikt bli billigare än dagenssystem. Det skulle också främja framväxten Namn: Hanna-Karin Linckav fler nischade förmedlingar som kan bli Yrke: Landstingsråd i landstinget Gävleborgexperter på ungas jobb, särskilda branscher Bostadsort: Rengsjö i Hälsinglandeller regioner. – Vi behöver en skola som ger eleverna bra och relevant kunskap. Det är alldeles för många som i dag hoppar av gymnasieskolan, och inte tar examen. Sen trorBrist på matchning jag även att sänkta arbetsgivaravgifter­för ungdomar är ett bra sätt att minskaCenterpartiet vill att arbetsmarknadspoliti- arbetslösheten.ken reformeras i grunden genom att se överreglerna på arbetsmarknaden; turordnings-reglerna skapar höga trösklar och stelbenthetpå arbetsmarknaden. Detta drabbar framförallt unga, lågutbildade och invandrare. Namn: Gustaf ErikssonSamtidigt så vet alla att nya jobb inte skapas Yrke: Oppositionsledare Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden,av politiker utan i fler och växande företag. Sala kommunDärför behöver Sverige ett företagsklimat som – Om det är den absolut snabbaste vägen vet jag inte, men jag tror att en ökad,stimulerar fler att starta och driva företag. seriös och strukturerad kontakt mellan elever och arbetsliv/företagare är en väg. Gärna i form av mentorskap under gymnasietiden där mentor och elev möts ett Ett stort orosmoln är den dåliga match- antal gånger per termin. Ungdomar får på det viset bra kontakt med yrkeslivet,ningen på arbetsmarknaden. Jobben finns får inblick i vad som krävs när man väl lämnar skolans värld och får dessutomtill exempel inom byggindustrin och tillverk- se att studierna leder någonstans. Företagarna å sin sida får tidigt lära kännaningsindustrin, men befintlig arbetskraft har ungdomar och får inblick i deras värld och förutsättningar och blir därför tryggareinte i tillräckligt hög grad rätt utbildning och i att våga anställa.kompetens. .8 tidningen c
 9. 9. Nu införs datalagringsdirektivetFör en tid sedan röstaderiksdagen igenom regeringensförslag om införande av EU:sdatalagringsdirektiv. Detinnebär att en lag införtsfrån den 1 maj som tvingaroperatörer för data ochtelefoni att lagra informationom trafiken i maximalt sexmånader.Text: Johan Hård af SegerstadFrågan har gett upphov till debatt, menSverige är enligt ett beslut i EU-domstolenskyldigt att införa direktivet. Därför röstadeAlliansen, med stöd av Socialdemokraterna,för förslaget. Bland Centerpartiets ledamöter valde dockFredrik Federley, Abir Al -Sahlani och RickardNordin att rösta mot. – Integritetsfrågan ärkanske vår generations kärnkraftsfråga. Allaungdomsförbund var emot det här. Då kanskedet inte är så konstigt att några unga ledamö-ter röstar emot, säger Rickard Nordin.Centerpartiet röstade nejAtt lagen nu införs är resultatet av ett beslut Centerpartiet anser att datalagringsdirektivet är kränkande för den personliga integriteten.i riksdagen redan 2006, som då stöddesav Socialdemokraterna, Folkpartiet och när ett samtal inleddes ska lagras, liksom var högst sex månader istället för tolv som utred-Kristdemokraterna. Centerpartiet röstade nej de befann sig när samtalet eller kommunika- ningen förespråkade, säger Centerpartietsden gången och är fortsatt motståndare till tionen avslutades. rättspolitiske talesperson Johan Linander.direktivet. Syftet med direktivet är framförallt brotts- Den aktuella frågan nu och framöver är Centerpartiet har även lyckats skjuta upp bekämpning. Men det säger ingenting om hur direktivet ska införas. – För operatörernainförandet och fått igenom en halvering av vilken typ av brottslighet som avses. Och även är det egentligen ingenting nytt, säger Johanlagringstiden jämfört med det ursprungliga från polishåll har kritik framkommit. Linander. De har ju länge vetat om att dettaförslaget på tolv månader. Rikskriminalpolisens chef Klas Friberg skulle komma. Kommer vanligt folk att märka En anledning till att Centerpartiet, inom hävdar att direktivet, tvärt emot vad många av det här på något sätt?ramarna för Allianssamarbetet, trots det förespråkare säger, gör det svårare för poli- – Nej, egentligen inte direkt, säger Johanröstade ja för införandet var att detta är en sen att komma åt brottslingar. Han menar Linander. Det här berör ju främst operatö-konsekvens av EU-medlemskapet. Länder att lagringstiden på sex månader är för kort i rerna och polisen. Och operatörerna harsom är med är skyldiga att införa EU:s direktiv. brottsbekämpningsperspektivet, och att det också redan möjligheter att lagra trafikinfor-Annars fanns också risk för att EU-domstolen tidigare gått att få fram uppgifter som är äldre. mation för egna behov, med stöd av annanskulle utdöma kännbara skadestånd för lagstiftning.Sverige. principiellt emot direktivet Till exempel när det handlar om fakturering I och med att direktivet antogs blir opera- Centerpartiet är fortfarande principiellt emot och avtalsfrågor. Nu fortsätter Centerpartiettörerna nu skyldiga att lagra trafikuppgifter direktivet, och anser att det är kränkande för att driva frågan i EU.om data- och teletrafik indelat i kategorierna den personliga integriteten. – Vi tycket att datalagringsdirektivet ärtelefoni, meddelandehantering, internetåt- – Vi har varit en pådrivande kraft för att dåligt, vår kritik består och vi kommer forsattkomst och anslutningsform i sex månader. mildra effekterna av direktivet, till exempel aktivt att verka för att få bort det, säger JohanÄven uppgifter om var personerna befann sig har vi fått igenom att lagringstiden ska vara Linander. . tidningen c 9
 10. 10. ”Vi ska inte vara så räddaför att bli hatade, allabehöver inte älska oss”Varje morgon rullar Hanna Wagenius in på Stockholms central medpendeltåget från Uppsala. Sedan tar hon tunnelbanan till Stora Nygatan.Där hon har sitt skrivbord på Centerpartiets partikansli. I juni 2011 toghon över rollen som ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund, CUF.Text: Pernill a Mel ander FOTO: Johanna Henriksson .10 tidningen c
 11. 11. engagemanget i partiet startade redan 2005 hon och CUF egentligen har, och pekar på sitt gillar oss, även om 80 procent hatar oss.då Hanna upptäckte att ett politiskt parti är medlemskap i partistyrelsen. CUF har också Hon blir upprörd med FRA-frågan i minnetden bästa arenan för att driva förändring. två platser i Förtroenderådet och vid parti- och de avhopp som partiets politik resulterade – Jag har alltid haft mycket åsikter och stämmor. Hon betonar även vikten av infor- i, till vilken nytta då? Man måste stanna kvargenom att gå med i ett politiskt parti fick jag mella nätverk, och nämner sin goda relation till i partiet och driva på för att kunna förändramöjlighet att tycka saker i en organiserad form Annie Lööf som känner CUF och vet vilken roll och på sikt landa någon annanstans. Det krävssom faktiskt kan göra skillnad på sikt. I grund ungdomsförbundet har. att man är organiserad för att få genomslagoch botten brinner jag för en friare, grönare – Vi har definitivt inflytande genom vår och skapa förändring. Hanna är orolig över sinvärld. I den politiska världen finns verktygen kraft och vårt mod att säga vad vi tycker. Vi egen generations brist på engagemang:för att påverka samhället och vara opinions- vågar vara obekväma och säga sanningen – I dag är det många unga som startarbildande, säger Hanna. även om inte alla håller med och det måste vi Facebook-grupper om olika saker, men det fortsätta att göra. förändrar sällan någonting. Men kanske är detUppväxten var fantastisk Ett exempel är när riksdagsledamöterna tempot i politiken som skrämmer bort yngre?Uppvä xten på släktgården i byn Flon i röstade om datalagringsdirektivet och CUF tog Många vill se resultat här och nu, inte vänta ettHärjedalen med kusinerna, farmor och farfar diskussionen, drev på och stöttade de ledamö- år eller två.runt knuten, upplevde Hanna som en fantastisk ter som valde att rösta mot partiets linje.tid. Runt köksbordet diskuterade Hanna och framtiden i Härjedalenhennes pappa samhällsfrågor och politik. Och introduktionslönerna Med visionen om en grönare, friare världdär såddes ett frö som nu har rotat sig i CUF. skapade debatt finns hennes egen framtid snarare hemma i – Min roll är att föra ut CUF och vår politik Ett annat aktuellt utspel är introduktionslö- Härjedalen än i Stockholm.inom partiet men också i samhället i stort. Jag nerna som skapat debatt och resulterat i både – Jag hoppas att mina framtida barn fårtror och hoppas att CUF blir en kraft att räkna ris och ros. växa upp i samma trygga miljö. Om tio år bormed, vi ska ta mer plats och agera mer kraft- – Vi ska inte vara så rädda för att bli hatade, jag på landet med familj och lever ut häst-fullt, säger Hanna. alla behöver inte älska oss. Med tanke på rådan- drömmarna, men gärna i kombination med ett Hon tvekar inte på frågan om vilken makt de opinionssiffror så vinner vi om 20 procent intressant politiskt uppdrag. Hanna Wagenius… …är ordförande i CUF. …är sambo i ny bostadsrätt i Uppsala. …är snart utexaminerad jurist. …gillar katter och hästar. . tidningen c 11
 12. 12. c.debatt VS.Vilken ideologi har Centerpartiet?På tiden med Torbjörn Fälldin i spetsen, så var det ingen tvekan om att majoriteten av medlemmarna (storstadsborna) tycker. Jag har alltsåCenterpartiet var ett landsbygdsparti. Decentralisering och miljöfrågor kommit till slutsatsen att vi måste börja om från början med ett nytt par-var viktiga. När Olof Johansson, som själv var Stockholmare, tog över ti. Skaffa medlemmar från höger till vänster som värnar om landsbyg-gjorde han analysen att eftersom allt färre människor bor på landsbyg- den och småorterna. Ett parti som för deras talan i riksdagen. Det hadeden, så måste man anpassa sitt program för att komma in i städerna och inte behövts om Centerpartiet stannat kvar vid sina grundvärderingar.bredda väljarunderlaget. Så har det också blivit. Eftersom demokratiråder så måste man nu ta hänsyn till vilka frågor som dessa medlemmar Det är svårt att kritisera den egna organisationen. Särskilt när mantycker är viktigast. Vill man driva landsbygdsfrågor så måste man driva som jag har varit medlem i mer än 40 år. Det är lätt att man blir uthängdsådana frågor som storstadsborna gillar, något annat är omöjligt. som illojal. Ändå måste det göras. Kritiken riktar sig inte mot de lokala centerpolitikerna, som säkert gör vad de kan för både landsbygd ochUnder jakten på fler medlemmar har partiet enligt min mening för- småorter – med rimlig hänsyn till budgetläge och befolkningsunderlag.lorat både fokus och sin själ. Det är tveksamt vilken ideologi som Kritiken riktar sig mot bristen på initiativ hos partiet centralt. I parti-Centerpartiet står för - mer än att man ska vara lite lagom "i mitten". programmet ”Där människor får växa” finns inte ens ordet landsbygdDetta är inte mycket till ideologi. Någon landsbygdsprofil syns definitivt nämnt. Jag kan inte påminna mig när Centerpartiet kom med någotinte till. landsbygdspolitiskt utspel. Någon annan som kan?Jag kan inte se hur landsbygden och småorterna ska kunna återta ini- Arne Gunnarssontiativet och makten inom partiet. Annie Lööf måste ju bara göra som Gräsholma”Politik för en hållbar utveckling”Centerpartiet bör göra en U-sväng i sin politiska framfart. Partiet behö- Idag finns endast en vision som bör leda vårt parti: politik för en håll-ver möta sin historia igen och fundera över vilka grundläggande värde- bar utveckling. Det är inte hållbart med för mycket åt höger och interingar det var som gjorde att partiet växte. När jag gick med i partiet heller med för mycket åt vänster. Hade Centerpartiet stått kvar i mitten-gjorde jag det på grund av 1) miljöpolitiken 2) demokratifrågorna och fåran av svensk politik, hade vi varit ett självklart alternativ för många,det decentraliserade samhället 3) kravet på grundtrygghet 4) partiets men idag efter diverse svävande först åt vänster och sedan åt höger, såkamp för rättssäkerhet 5) regionalpolitiken med landsbygdsfrågorna i vet ju ingen riktigt var vi står.centrum och internationell solidaritet med starkt fokus på nordism. Ärinte dessa frågor lika relevanta nu som då? När nu ett nytt partiprogram ska utformas så låt oss slippa en massa icke förpliktande ord. Skriv i stället ett tydligt visionärt program medAtt ändra ett partiprogram innebär inte att man ändrar de grundläg- tydliga värderingar och målbilder. Fullfölj programmet med lika tydligagande värderingarna, utan att man tänker in det moderna samhällets delmål och handlingar som krävs för dessa delmål. Då blir det använd-företeelser och i samklang med samtiden utvecklar nya metoder. bart i praktisk politik inte enbart i politisk retorik.Centerpartiet behöver ingen liberaliseringsvåg. Vi har varit frihetsäls-kande och det behöver inte alls jämställas med liberal. Frihet får ingen Görel Thurdinutan trygghet. Frihet för individen existerar inte för otrygga människor. f.d. miljöminister och vice talman .12 tidningen c
 13. 13. Delta i debatten! Mejla in ditt debattinlägg till: tidningenc@centerpartiet.se Insända bidrag kan bli redigerade, rekommenderad textlängd är maximalt 1 500 tecken per bidrag.Vargen hotar livskvalitet på landsbygdenCenterpartiet har varit landsbygdens och de små tätorternas parti.Den ökande rovdjurstammen har minskat intresset för att bo ochleva på landsbygden i framförallt Mellansverige. Många frågar sig omCenterpartiets intresse för landsbygden har minskat. Man har lagt sigplatt för EU i en fråga som borde avgöras i landet.Närhetsprincipen har dessutom framförts av Centerpartiet i alla sam-manhang. Våra två ministrar får nu bära ansvaret för att riksdagsbe-slutet på maximalt 225 vargar har körts över och licensjakten upphört.Den så kallade skyddsjakten är ingen ersättning. Byråkratin är alltföromfattande.Artikeln - Att leva i vargland - ger en bra bild av vad verklighetenhandlar om. Djurhållning, det öppna landskapet och glesbygdsboendeär hotat. Vem vill låta sina barn leka i skogen på sikt om vargantaletfortsätter att öka och vargen blir mer och mer orädd för människan?Kostnaderna för att inhägna betes- och hagmarker blir astronomiska. Vimåste ha en rovdjurspolitik som i första hand ser till människorna sombor på landet.För många är det jakten och hundintresset som gör att man bor på lan-det. Med ökad rovdjurstam blir det allt mindre djur att jaga men framfö-rallt hotas löshundsjakten, som är det stora intresset hos många jägare.Avslutningen på artikeln - En hållbar rovdjurspolitik- där man framföratt regeringen måste tackla både landsbygdsbefolkningens ilska ochfrustration och EU-kommissionens kritik är ett hån mot landsbygden.Landets bästa måste väl gå före EU-kommissionens synpunkter, när videssutom inte vet om frågan förlorats i domstol. Börje Emilsson KristianstadKapitalism eller Nordkorea?”Det verkar vara poppis att racka ned på marknaden. Kommer vi att få ”Konkurrens ger bättre kvalitet” (rubrik ur artikeln om lagen om val-det bättre om vi avskaffar kapitalismen?” (Michael Arthursson i C. #1 frihetssystem, LOV). Nej, inte generellt. Konkurrens sänker kostnader,2012). Mot kapitalism ställs Nordkorea! fast inte heller det är helt säkert. Kostnader för upphandling och upp- följning kanske uppväger.Centerpartiets varumärke har inte varit svart eller vitt. Det finnsmånga lägen mellan marknadsliberal kapitalism och Nordkorea. En Den ökande betoningen på marknadsutsättning och konkurrens är enblandekonomi där sociala, miljömässiga och regionalpolitiska hänsyn starkt bidragande anledning till försämringar främst på landsbygdenvägs in. Vår tradition har varit, och bör vara, att fritt från ismerna pröva och småorterna inom många serviceområden.frågor ifrån dagens verklighet. Om en ism måste användas så liggersocialliberal närmast. Jag hoppas att Centerpartiet inte anammar alla marknadsliberala lösningar som dyker upp. Centerpartiet skall vara en ledande kraft förDet finns många exempel på brister i marknadens funktion som partiet företagande med tonvikt på små företag och samtidigt kunna angripaborde fundera mer över. Exempel från C. #1: brister i marknadens funktion. Torsten Sandberg”Alla har tillgång till en bra välfärd” (Annie Lööf i ledaren). Nej. Medlem Kalix Norra Centerpartiavdelning,Grupper som inte har ett arbete har fått stora försämringar. Den liberala f d planeringschefteorin var att de ökade skillnaderna skulle leda till många fler i arbete.Det har inte inträffat eller ytterst begränsat. . tidningen c 13
 14. 14. c.framtidsbyggetHalvtid för FramtidsbyggetAlla byggen börjar med en stabil grund, och Framtidsbyggets första etapp testar gjutningenför att se vad den håller för. Rapporter, artiklar, kommentarer på nätet, allt ska sammanfattasinnan idéprogrammet tar nästa steg. Vi har träffat Per Ankersjö, ordförande för Framtidsbygget,för att få en avstämning.Text: Annik a Eriksson– Vårt första uppdrag är – Människors politiska intresse är det inget tydliga som hela tiden burit partiet. När hanatt få människor att börja fel på, det är partierna som inte fångar upp reser runt och presenterar Framtidsbyggetprata. Det här blir ett test det. Men så har de också sett nästan likadana brukar han ta upp det första partiprogrammetpå om vi lyckats med det, ut i ungefär hundra år. från 1912, och det är alltid lika slående hur välsäger Per Ankersjö. det står sig. Regelförenklingar, sunda statsfi- Förutom sitt uppdrag ett sätt att hitta nya kanaler nanser, statens relation i förhållande till denmed Framtidsbygget är Han beskriver Framtidsbygget som ett sätt att enskilde, allt finns där.han också stadsmiljöbor- hitta nya kanaler, men också som slutfasen i ett – Till alla som säger att Centerpartiet för­garråd i Stockholms stad Per Ankersjö leder arbete som började när partiet bytte namn från lorat sin själ säger jag: Läs det första partipro- Framtidsbygget.och vi sitter vid det tunga Bondeförbundet till Centerpartiet. En resa som grammet och kom tillbaka så ska vi prata merbordet i hans ämbetsrum. Utanför fönstret handlar om att gå från intresseparti till värde- om det.glittrar Riddarviken och det känns att våren är ringsparti. Men det handlar inte om att söka Han menar att Centerpartiet är ett parti medpå väg. värderingar, snarare att gör de värderingar pragmatiker, vana att leda kommuner med .14 tidningen c
 15. 15. c.framtidsbyggettydlig inre kompass. Nu ska den kompassenformuleras, för att kunna dela med sig av denoch för att kunna pröva givna referensramar. Än så länge är det för tidigt att säga någotom innehållet i det som samlats in, men det ärtydligt att intresset varit stort. Det som över-raskat Per Ankersjö mest hittills är hur lätt detvarit att anamma det här sättet att arbeta. Detverkar till och med vara något man välkomnar.Möjligheten att plana ut strukturer och ge allamöjligheter att göra sig hörda, det stämmerbra med Centerpartiets grundvärderingar omallas lika värde. Men också den tradition somfinns av debatter med högt i tak.Diskutera och skrivaFörutom möjligheten att diskutera och skrivaegna förslag på nätet har man också utbildattvå processledare i varje distrikt som reserrunt och uppmuntrar till diskussion bådepå nätet och vid verkliga möten. För att intespråkliga begränsningar ska hindra någonfrån att delta lägger man ner extra arbete påatt nå ut via nätverk och organisationer, ochkommunkretsarna uppmuntras särskilt till Ett parti för hela landet?uppsökande verksamhet. Diskussioner i bygdegårdar och på mötensammanfattas i rapporter som sedan skickasin till projektgruppen, och det parallella arbe-tet med nätet och traditionella möten väcker ”Elefanten i rummet” är problemet alla känner till och ingenockså tankar. Den som är aktiv på nätet har enkanal direkt in till partiet, medan mötesdelta- vill prata om. Men en tisdagskväll i maj tog Framtidsbyggetsgare är beroende av att det rapporteras in på idéprogramsgrupp initiativet till en diskussion kring ämnet,ett rättvist sätt. – Kanske har det här alltid varit ett pro- under rubriken ”Är Centerpartiet ett parti för hela landet?”.blem. Tänk på hur mycket som sorteras bort Text: Annik a Erikssonnär något landar i ett protokoll. Ofta saknasdet som var hjärtat i diskussionen på vägen Den inbjudna panelen fick börja med att handfasta lösningardit, säger Per Ankersjö. presentera sina tankar kring ämnet. Redan Efter rasten öppnade kvällens samtalsledara- där blev en klyfta tydlig. Johan Hedin, re, Maria Kristofferson, Vilhelmina, och Fredriken bred flod av åsikter Stureplancentern, talade om att arbeta med Federley, Stockholm, golvet för frågor. TonenTill sist har olika opinionsbildare och akade- idéer för att kunna hålla särintressen stången. var vänlig och frågorna konkreta, nästan ome-miker fått skriva texter som också finns på Larz Danielsson, Ragunda, berättade däremot delbart kom handfasta lösningar. Utflyttning avCenterpartiets hemsida, och i början av maj om besvikelsen över att Centerpartiet inte myndigheter, flyttade skattebaser, beskattadepågick arbetet med att sammanfatta det hela för blivit en röst för småkommunerna i Alliansen. sommarhus. Även Larz Danielsson uttryckteatt sedan presentera ett nytt underlag till idé- hopp och tillförsikt på slutet.program. Wikin öppnade igen i början av maj. vår egenart – Vi skrev ett grundförslag som vi släppte Maria Leifland, Värnamo, ställde sig frågan omlös i februari. Det var som att hoppa över Centerpartiet blir för inåtvänt och gör konflik-klippkanten, men vi har landat i en bred flod ten större än den är, medan Håkan Larsson,av åsikter. Krokom, placerade in den i ett historiskt per- Per Ankersjö tror att det här sättet att spektiv, ”vi har alltid stått för decentralism,arbeta, där medlemmar och icke-medlemmar det är vår egenart.”uppmuntras att bidra till både form och inne- StigBjörn Ljunggren, statsvetare frånhåll, är så gott som oundvikligt. Uppsala Universitet, sammanfattade och frå- – Det är 2012, processen är lika viktig gade sig om det kanske handlar om en struk-som slutprodukten. Vi ska tala om varför turförändring, ”publikdemokrati”, där allaCenterpartiet ska finnas i ett nytt århundrade. partier slits mellan att följa med i det nya ellerVårt sätt att göra det på är början till svaret. försöka hålla fast vid det gamla. StigBjörn Ljunggren driver diskussionen. . tidningen c 15
 16. 16. Ökat samarbete mot klimat-påverkande luftföroreningarDen 23–25 april stod Miljödepartementet och Utrikesdepartementet värdar för deninternationella konferensen Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development- till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972.Text: Johan Hård af Segerstad foto: Martina Huber– Jag hoppas att konferensen ska bidra till konkreta steg i rätt riktning mot ett hållbart samhälle, bland annat måste vi hantera kemikalier på ett klokare sätt, bli bättrepå resursutnyttjandet och sluta använda subventioner som är skadliga för miljön, sa miljöminister Lena Ek i sitt tal på miljökonferensen Stockholm+40.Framtidsbygget – en utmaning att nå utanförPå rullande stenar växer – Vi vill att budskapet ska där med grönt paraply med centerklövern på hinna upprepas många jackan. Att vi faktiskt öppnar för allas åsikter,ingen mossa, och i Tingsryds gånger, då gäller det att utan att binda upp någon till något.centerkrets är stenarna rena. komma igång, säger Anna Joha n sson, k re t sord - på plats i hela kommunenMitt i budget­ rbete och med a förande i Tingsryd. Men Framtidsbyggets fokus på värderingar Hon talar om möjlig- gör det lättare. Inför de lokala valen handlarnyvald kretsordförande har heten för alla att delta i Anna Johansson, det om lokala frågor, när man diskuterarman redan kommit igång med partiets idéutveckling, sprider ideér om värderingar berör det alla. Redan i mitten av och hon ser det som en Framtidsbygget. april stod centerkretsen på torget och deladeFramtidsbygget. särskild utmaning att nå icke-medlemmar. ut flygblad, och det var inte svårt att hittaText: Annik a Eriksson – Det gäller att vara trovärdig fast man står ingångar för samtal.16 tidningen c .
 17. 17. Runt 500 deltagare – näringslivsrepresentan- en stor källa till utsläpp av sot i Sverige, även ter, beslutsfattare, ungdomar och forskare från 72 olika länder – fick möjlighet att träf- dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner ger stora utsläpp. Hallå där… fas, lyssna på och delta i paneldiskussioner, seminarier, rundabordssamtal och förstås spontana samtal. – Att minska den här typen av luftförore- ningar har stor betydelse för luftkvalitet, häl- sa, klimatpåverkan och livsmedelsförsörjning, Anna-Karin Hatt Det övergripande syftet var att diskutera säger Lena Ek. Förbättrad teknik för pannor hur en hållbar utveckling kan nås i världen. och kaminer skulle kunna minska sotutsläp- pen rejält. förberedelse för Rio+20 Konferensen var också en förberedelse för "the Stockholm Call for Action" FN-konferensen Rio+20 i Rio de Janeiro, som Nu har även Colombia, Japan, Nigeria, Norge, arrangeras i juni i år. Europeiska Kommissionen och Världsbanken – Jag hoppas att konferensen ska bidra till anslutit sig till koalitionen, som från början konkreta steg i rätt riktning mot ett hållbart omfattade Sverige, Bangladesh, Kanada, samhälle, bland annat måste vi hantera Ghana, Mexiko och USA samt FN-organet Anna-Karin Hatt, it- och regionminister kemikalier på ett klokare sätt, bli bättre på UNEP. resursutnyttjandet och sluta använda subven- V id de n av slut a nde ce re mo n i n för Centerpartiet driver frågan om tioner som är skadliga för miljön, sa miljömi- Stockholm+40 överlämnade Lena Ek och en fossiloberoende fordonsflotta nister Lena Ek i samband med att konferensen biståndsminister Gunilla Carlsson "the till år 2030. Hur märktes det i öppnade. Stockholm Call for Action" till Sha Zukang, regeringens vårproposition? Ett inslag var ett första ministermöte i den generalsekreterare för RiO+20 och Brasiliens – Vi har i vårpropositionen tagit tyd- internationella koalitionen för att minska vice miljöminister Francisco Gaetani. liga steg för att förverkliga denna prio- utsläppen av kor tli - ritering. Nu ökar vi låginblandningen vade klimatpåverkande av förnybara bränslen i bensin och luftföroreningar, exem- diesel vilket innebär en kraftig ambi- pelvis sot, metan och tionshöjning för de förnybara drivmed- marknära ozon. En fort- len i Sverige. Inför vårpropositionen sättning av det initiativ förtydligade Lena Ek och jag också att som tidigare i år togs Centerpartiet vill att regeringen ska av bland andra Lena Ek återkomma i god tid med besked om hur och USA:s utrikesminis- vi ska fortsätta gynna de höginblandade ter Hillary Clinton. biodrivmedlen som biogas och etanol i Sve r i g e h a r t a g it god tid innan nuvarande skattebefrielse ett antal initiativ för löper ut. Inom kort kommer regeringen att minska utsläppen dessutom att tillsätta en utredning för både på hemmaplan att identifiera ytterligare åtgärder som o c h u to m l a n d s . På krävs för att komma dit. nationell nivå pågår ett arbete med att identi- I höstas presenterade du den fiera åtgärder som kan digitala agendan. Hur har arbetet minska utsläppen ytter- Nu har även Colombia, Japan, Nigeria, Norge, Europeiska Kommissionen och fortsatt under våren? ligare. Vedeldning är Världsbanken anslutit sig till koalitionen – Vi arbetar nu för fullt med att genom- föra åtgärderna och förverkliga målsätt- ningarna i den digitala agendan och detcenterleden i Tingsryd pågår arbete inom alla departements områden. Ett exempel är arbetet med att formulera en ny e-förvaltningsstrategi. Under sommaren planerar de att vara på deltar på olika möten, föreläser och leder Myndigheterna är till för att ge medbor- plats i hela kommunen, inte minst under som- diskussioner­kring värdefrågorna. En annan garna service. Men som medborgare marmarknaden i Tingsryd, med ungefär 3 000 viktig person­är Helen Spännäri, distriksom- är byråkrati och krångel många gånger besökare. Efter semestrarna kommer de att bud i Kronobergs län, som gått mentorskaps­ det bestående intrycket. Det måste vi sätta igång studiecirklar, och då hoppas hon utbildningen. Hon är i full gång med att leta ändra på. Den service myndigheterna att tillräckligt många har mött Framtidsbygget upp unga adepter från länet som kan vara ger ska vara enkel och tillgänglig för alla tillräckligt många gånger för att vilja delta. intresserade av att ställa upp på listor till medborgare. Du ska kunna göra dina olika val. myndighetsärenden enkelt och när det föreläser och leder diskussioner – I Tingsryd är vi en blandad grupp av unga passar dig bäst – när barnen gått och Studiecirklarna kommer att ledas av kret- och gamla, vi har både framtid och historia, vi lagt sig eller efter söndagspromenaden. sens vice ordförande, Mikael Andersson, ser möjligheter och tänker efter. Alla verkar som gått processledarutbildningen. Han hitta sin del i Framtidsbygget. . tidningen c 17
 18. 18. ANNONS
 19. 19. ANNONS
 20. 20. ör en långsikti a f gt d h n ål e sag lb arFramtid politik Centerpartiet ska återigen bli det ledande politiska alternativet i svensk politik. Framtidsagenda 2020, som är ett tydligt resultat av den förändringsprocess som inleddes efter valet 2010, ska ta oss dit. Text: K arin Carlesten . 20 tidningen c
 21. 21. – Framtidsagendan är ett och hållbar miljö, och senare tillsätts en grupp gäller miljöfrågorna är vi beredda att plockadokument som beskriver på temat hållbar ekonomi. På det sättet kom- fram verktyg som fungerar och inte bara ägnavår väg framåt i svensk mer hållbarhetsperspektivet stegvis fortsätta oss åt grönt önsketänkande. Sen har vi såpolitik under de kom- att utvecklas, förklarar Michael. klart en hel del att jobba med för att bli riktigtmande tio åren och vilket tydliga och särskiljande. Framtidsagendan ärpolitiskt perspektiv vi vill Vad i Framtidsagendan är det som särskiljer inte det slutliga svaret utan en plattform för attha när vi tar oss an olika Centerpartiet från de andra riksdagspartierna? börja jobba på ett annorlunda sätt.frågor. Långsiktig hållbar- – Jag tror att det skulle vara svårt förhet är den gröna tråden. de flesta partier att skriva under på vår Är tanken att partiet ska inta en ny position i Michael Arthursson,Varken Centerpartiet eller partisekreterare Framtidsagenda. Vi är nästan ensamma svensk politik?Alliansen har nått tillräck- om att våga ifrågasätta de höga murarna på – Ja, till viss del. I valet 2010 positionerade viligt långt vad gäller att exempelvis minska arbetsmarknaden. På välfärdsområdet börjar oss som Alliansens gröna röst. Det var fram-utanförskapet eller att nå klimatmålen. Det nu många partier återigen att diskutera att det gångsrikt på flera sätt, men nu definierar vihär handlar inte om att staka ut en ny politisk är för mycket valfrihet och för lite regleringar, oss som det hållbara alternativet som står påkurs, utan att skapa mer tryck i viktiga frågor. medan vi både vill ha mer valfrihet och höjd egna ben, utan att vi för den skull ska lämna Samtidigt, menar Michael, är det ett sätt kvalitet. Inget annat parti har landsbygdsfrå- allianssamarbetet.av visa att Centerpartiet inte ska vara ett litet gorna särskilt högt upp på agendan. När det Michael beskriver det som en mer själv-nischparti. ständig position än tidigare som signalerar att – Vi är ett parti som tidigare har varit det Centerpartiet kan utgöra ett huvudalternativ iledande politiska alternativet i Sverige och vi politiken. Det är också därför perspektivet är Centerpartietska dit igen. Men för att komma dit behöver tioårigt.vi tydliggöra vad vi står för, vara modigare, ta 2020 ska vara ett – Det kommer att krävas ett tålmodigt ochmer plats och inte se oss ett komplement till parti som: långsiktigt arbete.något annat politiskt parti. • Är idémotorn i svensk politik Hållbarhet är ju ett oerhört komplicerat och • Sätter agendan för den politiskaVad betyder hållbarhet för dig? mångfacetterat begrepp. Hur kommunicerar utvecklingen i Sverige– Det är någonting som är beständigt över tid, Centerpartiet det på ett enkelt sätt?en lösning som inte bara fungerar för stunden. • Är ett kraftfullt redskap för – Jag tror att det handlar om att beskrivaDet finns en rädsla i politiken idag att angripa människor­att påverka Framtiden skillnaden mellan vad som är hållbart ochproblem på ett sätt som inte är hållbara. Ta • Har en självklar statsminister­ vad som inte är hållbart. Vi måste exempelvisbara arbetsmarknadspolitiken, där vi i många kandidat våga göra uppoffringar för att minska klimat-år har haft en skyhög ungdomsarbetslöshet. • Är det hållbara alternativet utsläppen eftersom det inte är hållbart attDet har blivit som en helig ko med nuva- i svensk politik ha dem kvar. Om det här ska bli något annatrande arbetsrätt och turordningsregler som än floskler och något som faktiskt skiljer uttillsammans med skatter och höga introduk- oss från övriga partier måste vi våga se män-tionslöner bildar murar som stänger ute från niskors vardagsproblem samtidigt som viarbetsmarknaden. Att utmana det som inte är sitter vid makten. Om vi pratar för mycket påhållbart är nödvändigt för att skapa hållbara Kommande verktyg systemnivå och bara vill framhäva allt bra vilösningar. för arbetet med har gjort så blir vi inte intressanta som politisk I Framtidsagendan har sju politikområden kraft. Människor letar efter någon som kan sedär hållbarhetsperspektivet är särskilt viktigt Centerpartiets det som behövs förändras. Vi måste inta ettvalts ut. Dessa områden är ekonomi, miljö, väl- Framtidsagenda 2020 köksbordsperspektiv.färd, jämställdhet, global utveckling, regional • Samlingar och dialog runt omutveckling och utbildning. i landet Vad är roligast i ditt arbete med Framtidsagendan? • En handbok som medlemmar ochRiskerar det inte att leda till att budskapet urvatt- – Att åka runt i landet och diskutera de här förtroendevalda kan använda förnas med så många områden att fokusera på? frågorna med centermedlemmar är väldigt att jobba med hållbarhetsagen-– Den risken finns naturligtvis, men trots att vi givande. Jag möts av många idéer och ett dan utifrån den position eller detfokuserade på några få profilfrågor inför valet stort engagemang och vilja till att förbättra uppdrag man har2010 upplevdes vi som det otydligaste partiet i samhället, och detta borde vi kanalisera ännuSverige. Vi behöver skapa en gemensam berät- • En antologi som beskriver bättre än vad vi gör idag. Jag brukar sägatelse om vår politik som sammanflätar alla hållbarhet­ur olika perspektiv att Centerpartiet nationellt kan ha mer attområden. • En film som beskriver hur en lära av våra lokala politiker och medlemmar Partistyrelsen har nyligen tillsatt arbets- hållbar­framtid kan se ut än tvärtom. Det perspektivet tror jag är väl-grupper som ska arbeta med hållbar välfärd digt viktigt. . tidningen c 21
 22. 22. med Centerpartiet landet runt c.sverige! 24 timmar Framtidsagenda 24 H Den 13 – 14 juni arrangeras ett 24-timmarsmöte om Framtidsagendan. Mötet hålls på hotell Scandic Infra City i Upplands-Väsby utanför Stockholm. Det hela börjar vid lunchtid den 13 juni och avslutas med lunch dagen efter. – Intensiva och tighta diskussioner utlovas, säger partisekreterare Michael Arthursson. DRO tar form Rekryteringarna till ytterligare tre DRO-kontor är nu Region Stockholm/Gotland klara och följande personer kommer att tillträda tjäns- Åsa Ingårda, verksamhet terna som organisationsutvecklare med inriktning Mattias Borrelid, kommunikation mot kommunikation, verksamhet eller politik: Annica Roos, kommunikation/politik Region Väst, Göteborg Region Sydost, Växjö Mattias Danielsson, verksamhet Ulla Ström Sigfridsson, kommunikation Magnus Eriksson, kommunikation Joakim Josefsson, kommunikation Region Syd, Malmö Julia Färjhage, politik Mattias Andersson, politik Annette Linander, verksamhetsutveckling Här trivs företagarna bäst Svenskt Näringslivs årliga rankingslista av kommu- jättekliv och avancerar hela 145 placeringar upp till nernas företagsklimat baseras främst på enkätsvar plats 119. Receptet består av förbättrade kontakter från totalt 38 000 företagare från hela landet. Årets med företagen och att kommunen har blivit mycket raket är Surahammar som länge har legat nära bättre på att ge den service som företagen behöver. rankinglistans botten, men i år tar kommunen ett Solna toppar åter listan med Trosa som ny tvåa. Visste du att... Vet du egentligen vilka framgångar Alkolås efter rattfylleri. Som alternativ till Centerparitet hade i regeringen och riksda- att bli av med körkortet kommer nu möjlighe- gen under 2011? Det finns en rad mer eller ten att installera alkolås i bilen. Centerpartiet mindre kända lagar och förordningar som inledde detta arbete under Åsa Torstenssons Centerpartiet varit den drivande kraften tid som infrastrukturminister. bakom och som trädde i kraft årsskiftet Samtidigt uttag av föräldrapenning. 2011/2012. Här kommer några exempel: Centerpartiet vill öka föräldrars valfrihet och Supermiljöbilspremie. Under 2012 satsas två- självbestämmande inom föräldrapenning, hundra miljoner på att uppmuntra bilköpare barnomsorg och skola. Detta förslag ökar att välja de bästa miljöalternativen. Syftet är möjligheten till en mer flexibel hemmavaro att närma sig målet om en fossiloberoende med det nyfödda barnet. fordonsflotta år 2030. Förordningsändringar om kvicksilver. Fler exempel finns på Det generella förbud som råder mot kvicksil- ver i Sverige utvidgas nu ytterligare till bland Centralen annat febertermometrar, barometrar och sök på ”C-framgångar blodtrycksmätare. i riksdag och regering”. . 22 tidningen c
 23. 23. c & hörHistoriskt möte medAnnie, Maud och KarinUnder våren bjöd Stockholms Centerkvinnor in till ett historiskt möte mellan Annie Lööf, MaudOlofsson och Karin Söder. De cirka 200 personer som besökte seminariet på Operaterasseni Stockholm fick lyssna till ett inspirerande samtal mellan de tre kvinnorna. Diskussionenhandlade bland annat om hur det var att vara kvinna och partiledare på 70-talet jämfört medidag och vad kan vi förvänta oss av framtiden. Centerpartiet är det enda riksdagsparti som har haft två kvinnliga partiledare efter varandra. Annie Lööf tog över efter Maud Olofsson i september 2011. Karin Söder har många intressanta minnen att berätta från sin tid som Sveriges första kvinnliga partiledare och utrikesminister. SVT filmade seminariet och gjorde intervjuer. Gå in på www.svtplay.se och skriv in sökorden ”semina-Maud Olofsson, Karin Söder och Annie Lööf stod för första gången tillsammans på samma scen. rium karin söder” så hittar du programmet. tidningen c. 23
 24. 24. Blandat mottagande avRovdjursutredningenI april kom Rovdjursutredningens slutbetänkande. Och synpunkterna lät inte vänta på sig.Utredningen fick både ros och ris. Inte oväntat kom kritik från jägarhåll och LantbrukarnasRiksorganisation, LRF, medan tongångarna var mer positiva från miljörörelsen, blandandra Världsnaturfonden, WWF. Även från Centerpartiet riktas kritik.Text: Johan Hård af Segerstad– Den här utredningen är tänkt att slå fast detta ska beslutas i riksdagen, och inte sommålen för rovdjursförvaltningen, sa utredaren i utredningens förslag, av tjänstemän vidLars-Erik Liljelund i samband med att utred- Naturvårdsverket.ningen presenterades och överlämnades tillmiljöminister Lena Ek. Men den ska inte ses Efterlyser långtgående analysersom ett underlag för en ny rovdjurspolitik, det Centerpartiet efterlyser även mer långtgåendeär viktigt att framhålla. socioekonomiska analyser samt att ersättnings- Utredningen säger att Sverige ska bevara nivåerna vid viltskador behöver utredas mer.och hysa livskraftiga stammar av björn, järv, – Det är dock bra att det ska tillåtas ta rela-lodjur och varg. Riksdagen har bestämt att tivt lång tid att öka antalet vargar. Och även attrovdjuren långsiktigt ska finnas kvar i den det finns förslag om att jakt behövs som en delsvenska faunan. i rovdjursförvaltningen, säger Jonny Jones och Samtidigt konstaterar utredningen att det fortsätter:kan uppstå problem för vissa näringar, och att – En annan positiv sak är den att djurägareförekomsten av rovdjur kan påverka männis- som skjuter en varg enligt paragraf 28 (skyddkors livskvalitet. mot rovdjursangrepp) inte per automatik ska bli polisanmäld. I stället ska länsstyrelsen somtre mål för förvaltningen första instans bedöma saken.Utredningen pekar på tre mål för rovdjursför-valtningen: Gynnsam bevarandestatus, stödför samerna samt sociala och ekonomiska­kon-sekvenser för landsbygden. Om detta uppfylls Centerpartiet…anses att de svenska målen stämmer överens … ill att goda livsvillkor på landsbygden ska ligga till grund för en långsiktigt hållbar rov- vmed EU:s art- och habitatdirektiv. djurspolitik. På flera håll är det samlade rovdjurstrycket alldeles för högt. Det som främst väcker debatt är vargfrå- … ill att människor vars vardag påverkas av rovdjurspolitiken ges inflytande över dessa vgan. Hur många vargar krävs för att uppnå frågor.gynnsam bevarandestatus? Här går åsikterna … nser att inriktning och genomförande av en långsiktigt hållbar rovdjurspolitik ska beslu- amest isär. Kritiken skjuter in sig framförallt på tas i Sverige.antalet vargar. För lite på konsekvenserna fördem som lever på landsbygden. … nser få ett snabbt klargörande om att den svenska vargförvaltningen är förenlig med a EU-rätten Centerpartiet vill inte ha en miniminivå på450 vargar, partiet anser att vargtätheten är … ill genom förbättrad genetik skapa möjlighet för Sverige att ha färre antal vargar än vför hög på vissa håll. Avgörande ska vara att idag.det är acceptabelt för dem som lever med varg … äger absolut nej till inplantering av vuxna ryska vargar. sinpå knuten. Men partiet ställer sig bakom att … nser att jakt behövs för att sköta förvaltningen av vargstammen, liksom av andra viltslag. avargstammen ska vara sund och livskraftig. … ill ha högre ersättningar till ägare av tamboskap där deras djur dödas av varg eller v – Vi är kritiska till att sätta ett mål för andra rovdjur.vargstammen om 450 djur, säger JonnyJones, Centerpartiets ledamot i viltvårds­ … ill ha en tydlig och rimlig lagstiftning när det gäller jaktbrott. vdelegationen i Dalarnas län. Och vi tycker att .24 tidningen c

×