Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tidningen C från Centerpartiet • NUMMER 1-2013

1,580 views

Published on

Centerpartiets medlemstidning - Tidningen C.Nummer 1 år 2013
TEMA: Vi ser hela Landet

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tidningen C från Centerpartiet • NUMMER 1-2013

 1. 1. tidningen c från centerpartiet • NUMMER 1-2013 Karolina rockar i Gnosjö Vad gör Kent i Bryssel? Tidningen C har svaretTema:’’hela Vi ser Annie Lööf laddar inför­ Framtids­ stämman landet”13 raka Han är idésprutan i denfrågor: ekonomiska debatten
 2. 2. vindkraft sedan 1990 Investera i vindkraft! vindkraft sedan 1990En investering i vindkraft ger möjlighet attkombinera miljönytta med ekonomisk avkastning.Låt oss berätta mer om hur vindkraft är en lönsaminvestering för din kommun, ditt företag eller digsom privatperson.Eolus Vind AB är Sveriges första kommersiella vindkraftprojektör. Sedanstarten har Eolus medverkat vid etableringen av över 400 vindkraftverk.Kunder till våra nyckelfärdiga anläggningar är markägare och närboende,lokala företag, ekonomiska föreningar och vindkraftskooperativ, energi-bolag, fastighetsbolag, kommuner och landsting samt institutionellainvesterare. Kontakta oss på tel 010 199 88 00 eller info@eolusvind.com | www.eolusvind.com | Listat på Firsth Northvärva medlemmar och vinn fina priser!Välkommen att vara med i Centerpartiets medlemsvärvartävling 2013. Priserna är fina och reglerna är enkla.Tävlingen riktar sig till hela centerrörelsen i hela landet, så du kan värva medlemmar till Centerpartiet,Centerkvinnorna, CUF och/eller Centerstudenter.Varje månad lottar vi ut vinster till dem som har varit med och värvat. Det räcker att du värvat en enda ny medlemunder månaden för att få vara med i utlottningen. Den person eller det lag som värvat flest nya medlemmar undermånaden är med i en särskild dragning i februari 2014 då man kan vinna extra fina priser:1:a-pris en resa för två personer till New Yorkmed ett besök på FN-högkvarteret.2:a-pris en resa för två personer till Londonmed ett besök på Liberal International3:e-pris en resa för två personer till Bryssel medlemsvärvar-med ett besök på Europaparlamentet. tävling 2013Läs mer om tävlingen på:centralen.centerpartiet.se/varvartavling eller skickaett mail till medlemsservice@centerpartiet.seså skickar vi mer information till dig.Lycka till!
 3. 3. No 1-2013Låt fler se hela landet! 18.V isst har början av 2013 varit en turbulent tid för Centerpartiet. Det är inget att sticka under stol med. Sveriges mest omtalade dokument – för­slaget till nytt idéprogram – har väckt omfattande debattoch starka känslor. Denna virvelvind är också en stor möjlighet för oss.Människor inom och utanför vårt parti diskuterar politik­som aldrig förr. Mätningar visar att bilden av Center­partiet snabbt har förändrats. Allt färre tycker att Cen­ 06.terpartiet är ett försiktigt och enformigt parti. Allt flerser oss som optimistiska, framtidsinriktade och modiga. TEMA: Vi ser hela LandetVår framtidsstämma i mars är en mycket viktig 06. Sverige ska bli världensmilstolpe. Där kan vi slå fast en gemensam politisk kurs bästa land att vistas,för de kommande åren. En kurs som är hållbar, jordnära verka och växa ioch full av möjligheter. En kurs som är väl förankrad 08. Företagarna är motornrunt om i centersverige. för landsbygden Efter stämman är det dags att ta nästa steg. Att visavad våra idéer betyder i praktiken. Därför startar vi en 10. en hållbara vägen Domfattande vårkampanj för utveckling i hela Sverige. till jobb och tillväxtEn kampanj där ”Vi ser hela landet!”. 12. Vitaminkur för kommuner Det finns många domedagsprofeter som trumpetar utsin misstro mot den svenska landsbygden. Som tror att 14. Centerpartiet ser hela landettillväxt och jobb, det är nå´t som kan kommenderas utfrån Drottninggatan i Stockholm. Vi i Centerpartiet vet att det inte är så. Vi vet vilken 16. ”Jag vill vara med och påverka”kraft som finns i bygder, i småföretag och hos eldsjälar i 18. En typisk vecka med Kenthela vårt land. Från Kiruna i norr till Karlskrona i söder.Från Kungsbacka i väst till Kapell­ 24. 13 raka med Martin Ådahlskär i öst. Om vi släpper loss växt­kraften och ger den goda förutsätt­ 28. Duellen: Skola och utbildningningar. Låt oss använda den spirande vå­ 34. Centerpartiet värnar omren till att föra dialog och kampanj öppenhet mot omvärldenom detta. Vi behöver få många fleratt se hela landet! Michael Arthursson 36. Annies Krönika redaktionen postadress adressändring Redaktionsledare Centerpartiets riksorganisation Kontakta ditt distrikt eller ring. Pernilla Melander Tidningen C Tel: 08-617 38 00 Ansvarig utgivare Box 2200, 103 15 Stockholm TS-Kontrollerad upplaga en tidning från Jenny Persson Tel: 08-617 38 00 42 700 annonser tidningenc@centerpartiet.se Tryck: V-TAB, Västerås centerpartiet Alexander Westesson prenumeration Miljöcertifierade enligt ISO141001, Adviser Tel: 08-617 38 00 certnr. 1410718 alexander@adviser.se E-post: prenumerationsservice omslagsbild Tel: 040-97 04 38 @centerpartiet.se Stephan Bozic tidningen C • 3
 4. 4. Inlandsresan– början till Framgångsrik skolaframtidenCenterpartiets partistyrelse börjar i politiken Under kommundagarna i Örebro träffades det nyavill se en mer positiv bild av skolnätverket i verkligheten för första gången och dis­Norrlands inland. Därför tillsat­ kussionerna gick heta. En intressant fråga i fokus vartes en arbetsgrupp som ska ta vikten av att Centerpartiets politiker tar ledarskapfram förslag på hur man kan och använder sin politiska kraft till att sätta rättbidra till tillväxt och utveckling. saker i fokus. Exempelvis när en politiker i GöteneFörslagen ska bli en rapport. krävde en skola på nolltolerans mot mobbning, dåDen första turen gick från Öster­ nådde skolan målen. På frågan om hur det blev ensund till Jokkmokk med många framgång var svaret enkelt: ”Politikerna frågade justopp längs vägen. Man besök­ efter det”. Andra områden som bubblade var lärareste olika företag, vårdc­ ntraler e administrativa börda och betygsättning.och utbildningsanordnare. Vill du diskutera skolfrågor? Gå med i Centerpartiets skolnätverk på Facebook och lägg in nästa nätverksträff iDessutom ordnade resenärerna kalendern, Stockholm den 11 april. Eller kontakta elin.skoldulf@centerpartiet.se.några kvällsseminarier med Stu­dieförbundet Vuxenskolan ombland annat landsbygdens möj­ligheter och utmaningar, integra­tion och samhällsservice. I arbetsgruppen ingår Tomas KarebyMörtsell, kommunalråd i Stor­ – en pigg 95-åringuman och ordförande i arbets­ Kareby Centeravdelning i Kungälvgruppen, riksdagsledamöterna är en debattglad 95-åring med ett fyrti­Heléna Lindahl, Emil Källström otal medlemmar som ses regelbundet.och Pelle Åsling, Majvor Då, precis som nu kretsar diskussio­Sjölund­ vice ordförande för , nerna kring dagsaktuella lokalpolitiskadistriktet i Norrbotten och frågor. Bilden här till höger visar avdel­gruppledare i Piteå, samt Maria ningens första protokoll från årsmötetKristoffersson och Calle Jonsson den 4 november 1918. Grattis, allafrån regionenhet Norr. centervänner i Kareby! Värdera naturens tjänster e du att: t Viss Nu har Centerpartiet och regeringen tillsatt en utredning som ska analysera och föreslå metoder för att värdera Livsmedels­ ekosystemtjänster, men vad innebär det? företag har ökat – Ekosystemtjänster pekar på den självklara sanning­ med 11 procent en att människan är beroende av naturen och de tjäns­ mellan åren ter som den ger, säger miljöminister Lena Ek. För att 2008–2012* säkra stora ekonomiska värden för samhället och före­ tag vill vi lära oss att värdera ekosystemtjänster, som Små slakterier till exempel pollinering och dess roll för livsmedels­ ökade med 32 produktionen. procent mellan Utredningen ska redovisas senast den 30 septem­ 2007–2011* ber 2013. 4 • tidningen C *Visar en utvärdering av Matlandet
 5. 5. I röda Kiruna spirar gröna utmaningar. 1994 åkte Centerpartiet ur Kommu-kommunfullmäktige, men inför 2014 är målet att bli största parti.Möt mannen bakom planen, Gunnar Selberg.Text: Annika Eriksson nikativt ledarskap Ta vara på energin i en idé” Kommunikativt ledarskap handlar­om ett kommunikativt beteende hos– Man måste vara rädd Däremot utvärderas alla ledaren, så härom energin i en idé, säger annonser efteråt, precis som gör man:Gunnar Selberg entusiastiskt andra aktiviteter. För Gun­ Strukturera: Sättnär vi pratas vid i telefon en nar Selbergs del handlar tydliga mål ochisande kall vinterdag. det framförallt om feed­ förväntningar­. Det är energi som Gun­ back från övriga i styrelsen. Förmedla­varförnar Selberg och Centerpar­ Mellan dem pågår ett stän­ varje uppgift ärtiet i Kiruna förvaltat väl. digt mejlande och han lyssnar menings­ull. fSom nybliven medlem i val­ noga på vad de har att säga,rörelsen 2002 var Gunnar för att göra saker bättre till Utveckla: CoachaSelberg med om att gå från nästa gång. medarbetarna,inget mandat till två. År 2006 Det är viktigare – Det är bättre än att dra återkoppla, upp­ muntra självstyr­ökade antalet röster ytterliga­ det genom en hel organisa­re, 2010 tog man åtta mandat med energin i en tion och i bästa fall få ut något ning och hjälp till att lösa problem.och blev näst största parti. första idé än att vattnat på slutet. Det är knappast en slumpatt ökningen inträffade när alla tycker lika. Mycket kretsar alltså Interagera: Skapa öppenhet, stöttaGunnar Selberg blev med­ Gunnar Selberg kring Gunnar Selberg själv, vid konflikt ochlem. men det handlar inte bara om medverka till Han antog att det fanns ett givet första­ spontanitet och entreprenörskap. Det finns lösning­.namn och kunde acceptera det men längre en större tanke med att låta honom bli ettner än nummer två ville han inte hamna, han tydligt varumärke i en kommun där social­ Representera:gick med för att påverka och förändra. demokratin haft makten länge. Företräd gruppen i – Men de ringde omedelbart och var så Han jämför med en fotbollssupporter, omvärldsbevak­ ning, nätverka ochglada för att jag kunde tänka mig att vara som stöder laget i medgång och ännu mer i skapa resurser förförstanamn. motgång. gruppen. – Om vi demolerar sossarna i en debattHan skrattar och fortsätter: blir motståndet bara starkare. Källa: Johansson,– Vi fick chansen att börja på något helt Men de har hittat en väg runt problemet. Miller­, Hamrin:nytt. Och den tog vi. Genom att ha fokus på Gunnar Selberg sna­ Kommunikativt­ ledar- skap, Mittuniversitetet Till att börja med har man inga lokaler och rare än Centerpartiet och genom att prataingen personal. Så gott som alla resurser går om Kirunas framtid snarare än partipolitiktill marknadsföring och den handlar framfö­ har man lyckats lägga gamla partilojaliteterrallt om att nå ut i Kiruna annonsblad, en an­ åt sidan. Många kommer på Centerpartietsnonstidning som kommer ut en gång i veckan möten för att de är intresserade av Gunnaroch som de flesta läser. Varje idé blir någon Selberg, och är noga med att tala om att deform av annons i annonsbladet, och varje ny inte är Centerpartister.medlem presenteras med en intervju. – Men 80 procent av Sveriges befolkning – Jag säger det till alla, gör en annons, är ju i själ och hjärta Centerpartister. Förrprata inte med mig först. Man måste hugga eller senare börjar de alltid prata om ”oss itillfället. Centerpartiet”. tidningen C • 5
 6. 6. TE M A Vi ser hela landet ”Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i” Attraktionskraft Sverige (AKS) är ett projekt som löper till våren 2014 och som drivs av bland an- dra Marita Ljung, statssekreterare på näringsdepartementet. Tanken är att lyfta betydelsen av attraktiva boende- och livsmiljöer och ge det uppmärksamhet i samhällsdebat- ten. Sverige ska bli världens bästa land att vistas, verka och växa i. Text: Alexandra Cederquist Foto: Johan WillnerFör att en kommun eller region ska kunna locka till att dessa kommer att vara beredda att bidra lite extra isig befolkning, besökare, företag och investeringar måste arbetet.samhället skapa förutsättningar att kunna bo och Projektet går ut på att få människor, kommu­leva i hela landet. Det måste bland annat ner, regioner, civilsamhälle och närings­finnas bredband, en möjlighet att liv att förstå vikten av att utveckla denbygga strandnära och tillgång till Attraktionskraft plats man är engagerad i för attgrönområden i våra städer. Sverige göra den mer attraktiv att leva – Precis som Centerpartiets på. Tidigare har jobb och ut­ Projektet fokuserar på fem områden sompolitik har Attraktionskraft bildning i regioner varit av­ handlar om att bo och leva, men ocksåSverige ett tydligt underi­ om att besöka och uppleva Sverige. görande för ett område,frånperspektiv. Attraktiva men så är det inte idag. Påboende- och livsmiljöer De fem fokusområdena är: många orter finns ledigaär inget som går lagstifta • Kommersiell service  • Kultur, fritid och det civila jobb, men ingen som är samhället  • Digital kapacitet och tillgänglighet fram. Mycket handlar is­ beredd att ta dem. • Kulturella och kreativa näringar, destinationertället om dialog och sam­ och upplevelser  • Boendemiljöer Enligt Marita Ljung ärverkan och om att kunna det ur ett centerperspektivgräva där man står. Det vill Attraktionskraft Sverige har alla olika typer av centralt att vi har lika vill­säga ren och skär decentra­ geografier­i fokus. Det omfattar så väl kommuner kor i hela landet. Hon tyck­lisering, säger Marita Ljung. och regioner som småorter, förorter, lands­ er inte att det ser ut så idag bygden­­men också våra små och med­ och bevakar därför dessa frå­Det har varit viktigt att hitta elstora städer liksom storstads­ gor i regeringskansliet.lämpliga aktörer att samarbeta med regioner. – Historiskt sett har byar ochsåsom SKL, Företagarna, SmåKom, samhällen kommit och gått och detLRF, Visita och Arena för tillväxt. Hon tror kommer även fortsättningsvis vara så.6 • tidningen C
 7. 7. Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som skapas i frågar 5 Vad gör dinlandets alla regioner. Idag ser vi att det finns regioner somhar en outnyttjad potential, att vi går miste om en massatillväxt. Det vill Marita Ljung komma tillrätta med. kommunDet hon ser fram emot mest i projektet är att få för att skapata del av de initiativ som redan nu börjat växa framunderifrån. Attraktionskraft Sverige tillväxt­och jobb?blir som bäst när det sipprar ner inya spännande strategier och kon­ Elena Fridfelt, Alestellationer. Svenska Fotbollsför­ Det jobbar vi jättemycket med. Vibundet är ett bra exempel tycker erbjuder service för att hjälpa ochMarita Ljung, för det väljer att ta stödja de företagare som vill ha sup­sitt ansvar för att göra landsbygden port, bland annat har en näringslivs­mer attraktiv. Hon är medveten om chef tillsatts. Det är också viktigt att Marita Ljung företagarna ser att vi faktiskt jobbar med våra utma­utmaningarna i projektet. ningar och hur vi löser dem. – Många departement är inblan­dade och det finns viss risk för att arbetet blir tungrott. Michael Cornell, ÖdeshögMen samtidigt ger departementen också styrka åt pro­ Vi arbetar för att skapa förutsättningarjektet. för ett positivt företagsklimat bland Av det Marita Ljung brinner mest för av sina sakfrå­ annat i samarbete med Almi och Unggor är bristen på byggande av nya bostäder. Det ser hon Företagsamhet. Ett konkret exempelsom ett stort framtida problem. När det byggs nytt i 200 är en ny småbåtshamn med boende för att skapa en attraktiv miljö. Vi bygger ut bredband,av landets kommuner så är marknadsvärdet på den fär­ infrastruktur och kikar på nya lösningar för kollektiv­diga bostaden mindre än kostnaden för den nya bygg­ trafik. Bilpoolar är intressant och kanske kan fungeranationen. Hon undrar vilken effekt de utökade möj­ inom kommunen eller via boenden för hyresgäster.ligheterna till statliga kreditgarantier som regeringenbeslutade om förra året får i praktiken. Andreas Seinegård, HaningeCenterpartiet är i dag det parti i regeringen som Vi arbetar med att bygga ut stadskär­är mest drivande i de frågor som omfattas av Attrak­ nan och binda ihop med ett köpcen­tionskraft Sverige. Hon ser fram emot många spännande trum och en ny bussterminal. Vi villförslag på nästa stämma. Förslag som sedan ska drivas i också utveckla bilpoolar och etablera en biogasmack. Det kommer att skapa nya jobb iregeringen. Centerpartister är duktiga på att driva opi­ kommunen.nion och påverka på lokal nivå. – Inte sällan är det vi som ser till att föreningar sökerbredbandspengar eller hittar kreativa lösningar för att Roland Karlsson, Ulricehamnbehålla byskolan, säger Marita Ljung. Vi har lagt kommunens näringslivsverk­ samhet i ett gemensamt bolag tillsam­ Om sin egen roll i projektet förklarar hon att det är mans med näringslivet sedan några årAnnie Lööf som är initiativtagare och målar upp visio­ tillbaka. Det innebär bland annat att vinerna och att det är hon själv som är ”verkstaden”. Hon får in synpunkter i god tid och kan age­leder det dagliga arbetet på departementet och tar fram ra mer långsiktigt. Det fungerar jättebra!förslag, åtgärder och beslut. Ida Andersson, SvalövSveriges hållbara tillväxt är inte enbart beroende I Svalöv arbetar vi bland annat med attav näringslivets villkor. Den är också beroende av de mil­ uppmuntra företag att ta emot prakti­jöer människor bor och verkar i. Förmågan att attrahera, kanter. I samarbete med Arbetsförmed­behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är lingen får företagarna hitta och tillsam­ mans utforma lösningar som bidrar tillavgörande för att regioner och kommuner ska bli konkur­ fler jobb på sikt.renskraftiga och bidra till den nationella tillväxten. tidningen C • 7
 8. 8. TE M A Företagarna är motorn för landsbygden Text: Pernilla Melander Bild: Christian SaltasEskil Erlandsson, landbygdsminister och Helena Jonsson, Vad tror ni är motorn bakom­ trenden­med nystartade­företag?förbundsordförande, LRF träffas regelbundet för att äta fru- HJ: Det finns olika anledningar tillkost och dela tankar och idéer om nya möjligheter för hela varför man blir egenföretagare - envårt land. Tidningen C passar på att ställa några frågor. del är entreprenörer som kan sälja sand i Sahara. Det finns också deHur ser du på landsbygdens roll i Mellan 2009-2012 startade 500 nya personer som vill bo kvar i områdendagens samhälle? företag på lands­ ygden, vilken typ av b med få möjligheter till anställning.HJ: Jag tycker att jordbruket har en företag är det? Andra ser ett problem eller utma­väldigt stor roll, därför att stad och EE: Det handlar många gånger om ning, exempelvis brist på barnom­land är beroende av varandra. Kanske någon typ av sidoverksamhet som en sorg, så de startar till exempel enhar inte alla som bor i staden riktigt förlängning av det man redan håller förskola och blir företagare på köpet.förstått sambandet. Bara för att det blir på med– att förädla skogen som man EE: Att utnyttja de möjligheter somfärre lantbrukare innebär inte det att brukar eller det som växer på åkern. finns på en gård eller i en by trorberoendet minskar, snarare tvärtom. Vi ser att antalet småskaliga slakterier jag har drivit många företagare. NärDe gröna näringarna är också ryggra­ ökar. Det kan vara mjölkbonden som man ser att det finns en möjlighetden i landsbygdens utveckling, att det startar mejeriverksamhet eller nya att skaffa sig, och kanske en kompis,till exempel finns skola och omsorg, kvarnar som maler böndernas skörd ett jobb. Ordet frihet tror jag ocksåmen de är också nyckeln till våra stora till ett speciellt mjöl. betyder mycket, att kunna påverkautmaningar som energi- och livsmed­ HJ: Vi har ett ganska bra nyföreta­ sin egen vardag.elsförsörjning. gande inom våra sektorer, framför alltEE: Landsbygden sitter på det gröna inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Antalet sysselsatta inom jordbruk,guldet – maten och energin. Stad och Det är naturligtvis roligt. Jag ser också skog och fiske har ökat med 4000land går hand i hand och knyter sam­ gårdar där en i familjen varit aktiv, personer mellan 2006 och 2010.man områden som besöksnäringar men genom att utveckla och förädla Vilka företag är det som anställer?och rekreation. Sådant som vi alla vill varan kan fler i familjen, till exempel EE: Man ser i länsstatisk att de somoch behöver uppleva emellanåt. barnen, vara aktiva i företaget. har generationsväxlat också har ex­8 • tidningen C
 9. 9. panderat i samband med att en yngre gen blomstrar, men ju längre från en Vi träffas regelbundet och äter fru­person tar över. Eller så har man ut­ större tätort desto besvärligare blir det. kost där vi delar tankar och idéer omvecklat företaget och skaffat fler ben nya möjligheter för hela vårt land.att stå på, vilket kan leda till att man Vilka politiska förutsättningar ser HJ: LRF är en opolitisk organisation,behöver anställa någon ytterligare. ni behov av för att skapa en hållbar men vi samarbetar gärna med bland landbygdsutveckling? annat Centerpartiet eftersom ni lig­Var finns tillväxtmöjligheterna HJ: Man behöver göra en tydligare ger nära oss i flera frågor.på landsbygden under de närmsta konsekvensanalys innan man tar poli­10 åren? tiska beslut för att se hur det påverkar Vad kan ni göra för att bidra tillHJ: Möjligheterna finns på många alla delar av landet. Nu är det ofta så en mer positiv generationsväxlingolika ställen. I LRFs livsmedelsstrategi att man i efterhand konstaterar att av gårdar?har vi definierat flervärdesmarknader det kanske inte var så himla bra för HJ: Grundförutsättningen är detdär man kan förädla sin vara ytter­ landsbygden. arbete vi gör för alla lantbrukare. Detligare ett steg och då komma när­ handlar bland annat om villkor förmare sin slutkund. Det här bygger på företagare, vi vill försöka underlättakonsumenternas intresse av att veta Det måste vara roligt för företagarna och därmed locka flervarifrån maten kommer och veta hur att vilja ta över. Så gör vi en del arbeteden har producerats. Bara varannan att bo på landet och att på lantbruksskolor för att visa att dettugga som vi äter är svensk mat, det driva företag är ett modernt yrkesval att vara före­betyder att vi också har en tillväxtpo­ tagare inom de gröna näringarna.tential när det gäller mer odling och EE: Landsbygdssärkring har precis Historiskt sätt har man ärvt lant­mer djurhållning. På energisidan har introducerats i regeringsarbetet och bruk inom familjen, nu är det en ut­vi en stor utmaning att öka produk­ innebär att landsbygdens perspektiv maning för oss att hitta andra per­tionen. Vi behöver faktiskt öka mäng­ ska vävas in i varje större regerings­ soner som kan ta över om barnenden producerad livsmedel och energi. beslut, man ska helt enkelt i förhand inte är intresserade. Vi jobbar förSedan har vi turism och entreprenad ställa sig frågan om förslaget bidrar att hitta länken mellan unga före­som vi ser ökar. till jobb och tillväxt på landsbygden tagare som har lust och vilja, menEE: Mat och energi, rekreation, yt­ eller inte. ingen fastighet att ärva, och företagterligare förädling på skogssidan, vi som behöver nya krafter. Det hand­är duktiga på att koka papper och Centerpartiet ser landsbygden som lar också om möjligheter att kunnagöra plankor, men det finns mycket en motor för hållbar tillväxt i hela ta över driften utan att behöva köpamer som vi inte gör idag. I Danmark landet, hur ska det gå till? hela fastigheten.gör man till exempel mer möbler EE: Grunden är att det finns jobb, och EE: Det är jätteviktigt att fler ungaän i Sverige, trots att kunnande och det kan finns runt maten, energin och människor får upp ögonen för deskogen finns här. rekreationen. Därtill fodras det en gröna näringarna. En del i det är att mängd andra saker som att vägen är få fler som utbildas på naturbruks­Hur arbetar LRF med att långsiktigt farbar alla årets dagar – att människor gymnasium, men det är också viktigtbidra till ökad tillväxt och jobb i hela och produkter kan åka till och från att vi ser över vilka skatteregler somlandet? landsbygden. Telefoni och el är av­ gäller när en gård inte ärvs inomHJ: Vi jobbar på många sätt, bland görande för att skola, lanthandel och familjen och att unga får tillgång påannat vill vi försöka skapa goda för­ vårdcentral kan finnas kvar och ut­ kapital. Regeringens nya beslut omutsättningar för våra företagare. Det vecklas. Men jobben är grunden och investeraravdraget är ett exempel påkan till exempel handla om beskatt­ där är det företagarna som är motorn, en sådan åtgärd.ning och regelförenkling. Vi arbetar finns inga jobb så flyttar man. Det måste vara roligt att bo på lan­också med att identifiera marknader det och att driva företag. Annarsför att se var möjligheter till affärer Hur kan Centerpartiet och LRF sticker man, om inte lusten finns.finns. Men också mer övergripande samarbeta för att öka tillväxten i Och då är kultur och fritid också jät­frågor som infrastruktur, bredband hela landet? teviktigt, de unga måste ha någotoch kommunikationer. Vi ser att det EE: Vi har en öppen dialog som kul att göra. Var rädda om lusten förär tätortsnära landsbygd som verkli­ jag hoppas är till gagn för oss båda. landsbygden! tidningen C • 9
 10. 10. TE M ADen hållbara vägen till jobb och tillväxtVägen till fler jobb och ökad tillväxt i hela landet kan gå i olika riktningar, beroende på vemsom håller i ratten. Tidningen C frågade Elisabeth Tand Ringqvist, VD i Företagarna ochHåkan­Sörman, VD för SKL och bemöter deras svar med Centerpartiets politiska lösningar.Här kommer frågorna:1. Var ser du att det finns jobb 2. Vilka politiska åtgärder behövs 3. Vad kan din organisation göra tillväxt på landsbygden de för att skapa en hållbar lands­ för att långsiktigt bidra till ökad närmaste 10 åren? bygdsutveckling och möjlighet tillväxt och jobb i hela landet? till jobb i hela landet? Elisabeth Tand Ringqvist, Håkan Sörman, VD, SKL VD, Företagarna 1. Där människor upp­ 1. Landsbygdens företagande hand­ muntras och tillåts att för­ verkliga sina idéer kommer lar för oss om entreprenörer som har tillväxt och utveckling att landsbygden som utgångspunkt för sitt skapas. Framgångsfaktorn företagande, inte bara lantbrukare. Jag är att skapa en miljö som är möter många företagare ute i landet i beredd att ta hand om idé­ vitt skilda branscher som IT-utveckling erna på ett bra sätt i form av offentlig och kom­ och matbranschen, men också tillverk­ mersiell service, effektiv myndighetsutövning, ning av nya produkter. Nyligen besökte jag tillgång till kapital osv. Många nya verksamheter Åre kafferosteri som drivs av Eva och Pär och under samma växer fram i besöks- och upplevelseindustrin. dag träffade jag också Stefan som driver Åre Skidfabrik. Det finns stora möjligheter till många nya företag i hela landet om förutsättningarna är de rätta. 2. Det måste ges utrymme för lokala och regionala initiativ, tillåt till exempel satsningar 2. Ett generellt bra företagarklimat är det allra vikti­ på bredband med strukturfondsmedel. Nya jobb kommer eftersom kommuner och landsting gaste – oberoende av var företagen finns. Det finns emel­ fram till 2020 behöver anställa 420 000 medar­ lertid vissa frågor som blir än mer påtagliga för företa­ betare. Detta beror på stora pensionsavgångar gande på landsbygden, en sådan är infrastrukturen. Vare och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. SKL sig det gäller tillgång till postservice, förskola, digital har därför en stor satsning som vi kallar ”Sveri­ infrastruktur eller kollektivtrafik, så är det en viktig ges Viktigaste Jobb”. fråga för att kunna bedriva någon som helst verksamhet. 3. Vår största uppgift är att få våra politiker att förstå 3. SKL arbetar bland annat med att förbättra den offentliga servicen och myndighetsutöv­ att fyra av fem nya jobb skapas i de små och medelstora ningen. Ett exempel är att vi tar fram jämförel­ företagen. Vi som organisation, såväl som politikerna, kan ser av företagsklimatet i kommunerna. Ett annat bidra till ökat företagande genom att skapa framtidstro är att vi tillsammans med Tillväxtverket tagit hos människorna som bor på landet eller väljer att flytta fram utbildningsprogrammet ”Förenkla helt dit. Tror människor inte på att de pengar man satsar och enkelt”. investerar kan ge något i framtiden så satsar man inte.10 • tidningen C
 11. 11. Så här tycker Centerpartiet1. Centerpartiet ser stora möjligheter inom skogs­ som regeringen presenterade tidigare i höstas, och somsektorn, jordbruket och besöksnäringen. Inom skogs- måste betraktas som en stor Centerframgång, med enoch jordbruk tror vi på en ökad andel förädlingsarbete. satsning på 522 miljarder kronor på infrastruktur i helaExempelvis inom skogsbruket utvecklas produkter som landet. I satsningen finns såväl kraftig upprustning avtraditionellt sett inte förknippas med träråvara som for­ järnvägen som historiskt stora satsningar på det enskil­donsbränsle. I regeringen har Centerpartiet framgångs­ da vägnätet med.rikt drivit den IT-politik som ger förutsättningar för att Vi vill också se en utbyggnad av högskolan för attföretag inom tjänstesektorn ska kunna etablera stödja hela landets möjligheter att leva och er­sig utanför större städer. bjuda en mångfald av högre utbildning och forskning i hela landet. Sam­2. Centerpartiet vill se fler verkan mellan akademi och nä­satsningar som utgör en ringsliv har positiva effekterförutsättning för en levande både på näringslivets ut­och expansiv landsbygd. veckling och den veten­Företag ska ha bra vill­ skapliga kvaliteten vidkor oavsett var i landet universitet och hög­de ligger, det tjänar vi skolor.alla på. Men för att möta 3. Centerpartietde utmaningar som listar i ”Agenda förföretagare på lands­ landsbygden” 25bygden stöter på i hö­ angelägna åtgärder förgre utsträckning än att stärka den svenskaandra, exempelvis till­ landsbygden. Härgången till riskkapital, kommer ett axplock:så vill vi införa ett inves­ Sverige behöver ett robustteraravdrag för människor och sammanhållet trans­som investerar i ett företag. portsystem. Vi vill därförPå så sätt ökar vi incitamenten i enlighet med det som sägs iatt investera i mindre snabbväxan­ infrastrukturpropositionen satsa påde företag och därmed öka tillgången väg- och järnvägsnätet samt förverkligapå kapital i tidiga skeden för företag. regeringens bredbandsstrategi. Det ska vara Vi behöver satsningar på bredband så att exempelvis enkelt att starta och driva företag, vi vill därför fortsättaingenjören ska kunna rita kopplingsschemat oavsett var att förenkla för företagen och minska kostnaderna förhen befinner sig. Regelbördan måste minska så att det att anställa, exempelvis genom att sänka de socialavgif­blir enklare och roligare att vara företagare. Grundläg­ terna.gande service är också viktigt. Människor ska inte be­ Genom att öka den svenska matproduktionen kan vihöva välja bort landsbygden för att skola, vård, omsorg, stärka jordbrukets konkurrenskraft.mackar och mataffärer inte finns. I övrigt behövs sats­ De attraktiva boendemiljöerna på landsbygden skulleningar på infrastruktur så att geografin inte avgör om du kunna utnyttjas bättre genom att säkerställa att intentio­kan utveckla din företagsidé. nerna med den nya strandskyddslagen uppfylls. Nyligen antog riksdagen den infrastrukturproposition Se ”Agenda för landsbygden” på www.centerpartiet.se. tidningen C • 11
 12. 12. TE M AVitaminkur för kommuner– företagsamhet, samarbete ansvarTillväxt gör varje kommunpolitikers liv lättare. Men hur uppnår mandet? Och hur gör man det till mer än en enstaka puckel i statistiken?Tidningen C har pratat med tre kommuner som alla på olika sätt harvänt en negativ utveckling.Text: Annika Eriksson Bild: Patrik TrädgårdMitt i telefonsamtalet man lärt sig se resurserna kommunförbund med Mörbylånga,med Daniel Nilsson, i deras speciella situa­ och som gett resurser för att drivaförste vice ordförande tion. Äldre kommer till projekt, hålla kontakt med myndig­i kommunfullmäktige exempel med en extra heter och organisera kompetens­i Borgholm, hör jag ett utjämningsslant, och utveckling. Eftersom övriga partierråmande i bakgrunden. renoveringar av som­ i Alliansen inte sett samma värdeDet visar sig att Daniel marstugor ger jobb till kommer näringslivsdelen att läggasNilsson förlöst en kalv Borgholm blev Årets traktens hantverkare. ned, men Daniel Nilsson menar attunder vårt samtal, och Företagarkommun år Kommunen har ett le­ sättet att tänka lever kvar. Det är intenär jag drar efter andan 2010. Daniel Nilsson vande företagsklimat som självklart att allt ska hamna i den är förste vice ordfö­skrattar han. rande i kommunfull­ 2010 tilldelades utmärkel­ egna kommunen, alla vinner på att – Det kan man väl kalla mäktige. sen Årets Företagarkom­ ett stort företag hamnar någonstanspraktisk tillväxt? mun av organisationen i regionen. Och det får jag hålla med om. Företagarna. Daniel Nilsson tror att Även Marie-Louise Wernersson,Men det finns fler sätt att prata om kommunens decentraliserade struk­ kommunråd i Falkenberg, talar omtillväxt på, och ett är befolknings­ tur är en viktig grund, det finns regionsamarbete som viktigt för till­utveckling. Daniel Nilsson berättar inget enskilt företag som domine­ växt. Och hon vet vad hon talar om,om hur hans hembygd, Kalmar län, rar och det finns ingen enskild tät­ som representant för årets tillväxt­har ett mönster av utflyttning sedan ort som samlar resurser. Ett rikt för­ kommun 2012. En utnämning som1880, men att Borgholm kommun eningsliv är också viktigt, och både ingen skulle ha drömt om för tio årvisar en annan, mer svårtolkad ten­ företag och föreningar har lärt sig sedan. Men lika låg som stämning­dens. De har nämligen positiv in­ att ta vara på de stimmiga sommar­ en var då, lika hög är den idag. Ochflyttning samtidigt som befolkning­ månaderna. Företagen tar chansen regionalt samarbete i all ära, vänd­en minskar, eller i alla fall följer en att sälja, föreningar står parkerings­ ningen kom tack vare ett samarbetekonstant nivå. vakter, hjälper till vid konserter, och inom den egna kommunen. ofta figurerar samma personer i bäg­ – Befolkningen minskade, arbets­Borgholm har nämligen blivit ge grupperna. Det ger resurser och platser lades ner, kommun och nä­det Daniel Nilsson kallar Sveriges gemenskap, och det sätter igång en ringsliv krigade om vems fel det var.Florida, en kommun dit många positiv spiral som fortsätter in i de Det kändes helt ogenomträngligt.äldre flyttar till men också avslutar stillsamma vintermånaderna. Vi ville göra något där de som sågsina dagar i. Varje sommar växer möjligheter fick mer utrymme ändessutom befolkningen tio gånger, Dessutom trycker Daniel Nils­ de som gett upp, säger Mari-Louisetack vare sommarboende och turis­ son på Ölandskommunernas sam­ Wernersson.ter. Daniel Nilsson berättar om att verkan som länge varit samlat i ett12 • tidningen C
 13. 13. Bryggeriet Carlsberg – Får man ansvar tar man an­ satsning i Falkenberg svar, säger Sofia Jarl, kommunalråd är ett resultat av pro­ jektet ”Broa över”. i Gagnef. Liksom Borgholm är tillväxten inte så dramatisk i Gagnef, men i regionen avviker man ändå på ett positivt sätt med låg arbetslöshet och ett bra befolkningsnetto med en låg men stabil ökning. Det handlar om praktiska om­ ständigheter, det är en bygd där många familjer väljer att skaffa många barn. Men många års Cen­ terstyre i kommunen har också ska­ pat en decentraliserad struktur, lik­ nande Borgholms. Här finns många större byar istället för en centralort,Så bildades ”Broa över” ett på sig själv som en plats människor och många små företag.projekt där 60 personer handplocka­ kommer att flytta till, inte ifrån. Gagnefs tradition av gott samar­des av kommunens näringsråd. Det – Det ger sig inte självt, man får bete mellan kommun och närings­var kommunpolitiker, företagare, aldrig sluta arbeta. Det har hänt att liv har varit svagare under några år,föreningsaktiva, tjänstemän, en bro­ vi tappat sugen, då har vi påmint men i och med att man börjat arbe­kig grupp som hade det gemensamt varandra. ta aktivt med att välkomna och upp­att de trodde på bygden och hade Liksom Daniel Nilsson tar Ma­ muntra privata initiativ har det vänt.idéer. Projektet startade 2002 och ri-Louise Wernersson upp betydel­ Sofia Jarl har till exempel som målhöll på ett par år, med nya deltagare sen av kommunens starka tradition att besöka varje företag i kommuneni varje omgång. av föreningsliv, som man uppmunt­ innan mandatperiodens slut. Sedan började det hända saker. rar med exempelvis billiga lokaler.Rättare sagt, sedan började man se Och om det finns en Privata initiativ innefattar ocksåtill att det hände saker. Bryggeriet gemensam nämnare i högsta grad föreningslivet. HärCarlsberg bestämde sig för att läg­ mellan de tre kom­ finns ett civilsamhälle som tar stortga ner tillverkning i Göteborg och munerna så är det ansvar för allt från vägskötsel tillStockholm och satsa på Falkenberg, just det här, ett le­ musikkvällar. Kommunen försökerlivsmedelsföretaget Netto valde att vande föreningsliv underlätta med lokaler som kanlägga sitt huvudlager i Falkenberg, där människor tar hyras billigt och ”snabbslanten”, enman inlett samarbeten med högsko­ ansvar för sin tusenlapp med ett minimum avlan i Halmstad, bland annat i form hembygd och byråkrati till den som vill ordnaav studentanställningar. sin vardag. något för allmänheten. Sofia Jarl tycker att diskussio­År 2002 bestämde sig också Alli­ nen om tillväxt alltför ofta hand­ansen för att bli bättre på att samar­ lar enbart om hårda siffror, arbets­beta och la fram ett gemensamt in­ tillfällen, handel, industri. Hon villvesteringsprogram för bostäder och lyfta fram mjuka värden, upplevelser,infrastruktur. Mari-Louise Werners­ kultur, gemenskap och tillhörighet.son tycker det är förenklat att säga – Ingen kan veta vad som skaatt kommunens investeringar satte Sofia Jarl, kommunalråd i Gagnef hända i morgon. Men där det finnsigång företagens, de har gått hand med mål i sikte att besöka varje före­ glädje och samhörighet finns det be­i hand. Men det har ett stort värde tag i kommunen innan mandatperio­ redskap att möta den, hur den än dens slut.i att en kommun visar att man ser ser ut. tidningen C • 13
 14. 14. TE M ACenterpartiet ser hela landetVåren är här och med den Centerpartiets nya vårkampanj – Vi ser hela landet –med fokus på jobb, företagande och grön omställning. Vi ser den lokala kraftenoch växtkraften. Vi ser de nya jobben, företagen och innovationskraften. Vi serpotentialen i hela landet. Det är det vi vill berätta om i kampanjen.Text: Pernilla MelanderUnder våren kommer vi att besöka företag och orga­nisationer i hela Sverige och ställa frågor. Vad brinner niför? Vad behöver ändras för att vi ska skapa ett hållbartSverige? Hur ska hela Sverige kunna växa? Kampanjens innehåll tar avstamp i ett av Framtidsa­gendans prioriterade politikområden, regional utveck­ling, och ramas in av vår gemensamma profilering Etthållbart val. – Det är jätteviktigt att vi fortsätter jobba med temat etthållbart val under hela 2013 för att skapa den platt­ ormen fsom vi behöver inför valet 2014. Då ska vi förknippas­med att vara det hållbara valet i svensk politik, sägerJenny­Persson, kommunikationschef i Centerpartiet.Den nya kampanjen kommer att lanseras interntunder Framtidsstämman 22-24 mars. Därefter kom­mer information och material att finnas på Centralensamtidigt som ett paket för stöd och inspiration skickasut till kretsarna. Den 5-6 april är startdatum för extern kommunika­tion med kampanjhelg i hela landet. Startskottet är ettrapportsläpp laddad med politik för jobb och företagan­de kopplat till hur vi vill skapa livskraft i hela landet. – Vi kommer att arbeta med PR i dagspress och fack­press, men även använda köpt annonsplats. Dessutomkommer kretsarna att få ta del av förslag på aktiviteteratt köra ute i landet för att träffa folk och skapa dialog,säger Jenny Persson.Under våren planeras ytterligare lanseringar av krafter­ det är ute i landet som Centerpartiets politik ,politiska rapporter, varav en i samband med Almedalen måste landa.i juli. Nationella kampanjhelger är planerade till den 4–5 Jenny Persson pekar på vikten av att var och en i maj samt den 1-2 juni, men självklart får varje kretsorganisationen­får inspiration, känner engagemang och välja­den helg som passar bäst.glädje i att prata politik. – Vi på riksorganisationen kan ge stöd, sedan måste­ Håll utkik efter mer information på Centralen ochstafettpinnen lämnas över till lokala och regionala den externa kampanjsajten etthållbartval.se.14 • tidningen C
 15. 15. Vägen till målet om ett klimatneutralt Sve-rige år 2050 håller nu på att byggas, och idet arbetet har miljöminister Lena Ek ennyckelroll. Det är hon som tog initiativettill regeringens Färdplan 2050 och nu ärbollen i rullning.Text: Karin Carlesten Foto: Patrik TrädgårdEtt klimatneutraltSverige 2050 Miljöminister Lena Ek åker på vårturné för att klimatanpas­ sa kommunerna till 2050.Delmålen i Färdplan uppmuntra kommunerna ska lyckas skapa ett2050 är ambitiösa. Kli­ att anta lokala klimatfärd­ fossilfritt samhälle.matutsläppen ska minska planer. Det kan handla om I motsats till kritikernamed 40 procent till 2020, att bygga klimatneutrala Men regeringen har har vi en praktisk lösningfordonsflottan ska vara fastigheter eller att av­ fått kritik för att målen inte där vi bevarar jobben ochfossiloberoende till 2030. loppssystemet byggs om är tillräckligt högt satta. konkurrenskraften. Dess­Det som verkar vara en för att klara målen, och Färdplan 2050 räknar med utom följer vi internatio­omöjlighet ser Lena Ek miljöministern tror på ett noll nettoutsläpp sna­ nella avtal som anger sko­som en utmaning. brett engagemang. rare än noll utsläpp, vilket gen som en mycket viktig – Vi har högt satta – Min förhoppning är innebär att en minskning kolsänka.klimatmål i Sverige, och vi att vi ska genomföra det­ av dagens utsläpp medska nå dem genom att ar­ ta med samma entusi­ en tredjedel räcker för att Lena Ek påminner ombeta tillsammans med or­ asm som vi genomförde nå målen. Kvarvarande att färdplanen är ett fan­ganisationer, föreningar, Agenda 21 en gång i värl­ utsläpp binds upp av skog tastiskt tillfälle för Cen­kommuner, företag och den, och med denna långa och klimatarbete utom­ terpartiet att arbeta meddet civila samhället. Na­ planeringshorisont finns lands. Lena Ek förklarar: visioner på ett handgrip­turvårdsverket har sam­ alla möjligheter att kli­ – Även om teknikut­ ligt sätt.manställt alla förslag till matanpassa kommuner­ vecklingen går snabbt – Med den i handen kaninsatser i Färdplan 2050 na till 2050. Flera kommu­ kommer exempelvis gruv­ centerpartister visa att vioch dessa är nu ute på re­ ner är redan på god väg. industrin aldrig ner till menar allvar med vårt en­miss. Jag uppmanar fler att Växjö bygger femvånings­ noll utsläpp. Men istället gagemang för miljö, jobbengagera sig i denna pro­ hus som levererar el ut på för att lägga ner gruvorna och lokal utveckling. Detcess, inte minst våra egna nätet, Mönsterås bygger anser jag att vi måste kom­ här är ju våra hjärtefrågor,centerkretsar, säger hon. ett nära-noll-bibliotek och pensera för dessa utsläpp och nu finns ett tydligt po­ Uppsala skapar miljözoner genom att minska utsläp­ litiskt mål att jobba mot.Under våren kommer i innerstaden. Kommuner­ pen på andra områden Färdplan 2050Lena Ek att befinna sig på na är de absolut viktigas­ och ställa om till 100 pro­ gör mig hoppfull infören kommunturné för att te politiska spelarna om vi cent fossilfria energikällor­. framtiden. tidningen C • 15
 16. 16. ”Jag vill vara med och påverka” Efter att ha sökt varandra, utan framgång, under några da- gar får jag äntligen tag i en lätt febrig och förkyld Karolina per telefon. Karolina, en 24-årig centerpartist som brinner för människors lika värde och för rätten att bo var man vill och på lika villkor. Text: Ulla Sigfridsson Bild: Stephan Bozic Vem är du Karolina? Hon tvekar innan hon svarar men sen kommer det bestämt: – Både i jobbet och i politiken försöker jag se människan som individ. Att utgå från alla människors möjligheter och rättigheter. Alla ska ha alla möjligheter! Människan är unik och ska få vara det utan att bli hämmad av andra. Varför är du med i just centerpartiet? – Partiet har satt ord på de ideologiska tankar jag har. Man ser till hela landet och till människan. Det är inte toppstyrt utan man får chansen att agera och vara själv. När hon växte upp var Karolina ordförande i ungdomsrådet i Gno­ sjö, som är partipolitiskt fritt. – Jag orkade engagera mig och vågade säga det som inte andra vå­ Utan­ gade eftersom jag ville påverka och vara delaktig. Gnosjö är en liten för den poli­ kommun och jag vill påverka genom att få säga till och bli hörd. tiska arenan sjung­ Många tänker ”att det är så tråkigt, inget händer” men jag vill is­ er och spelar Karolina gärna. Hon har sjungit i tället vara med och påverka. ett rockband, men numera blir det mest Har du kunnat påverka? popblues. – Ja, det tycker jag fast det är en process, säger Karolina funder­ samt. Det beror förstås på i vilket forum man är. Hon fortsätter med fast röst:16 • tidningen C
 17. 17. – Möter jag motgångar representanten, efter mig löshet utan man ska ha sitt och jobbigt att tvista medså blir jag ännu mer moti­ är det en ung kille på 26 år första jobb, säger Karolina. folk som man träffar påverad att ”ropa högre”. Det därefter är resterande re­ Många är positiva och be­ i vardagen och som harär faktiskt inte så svårt att presentanter och förtroen­ redda att flytta. Men det är motsatta åsikter, sägerpåverka som man kan tro! devalda runt 35 och uppåt. svårt när man är ung. hon.Vilken fråga intresserar Hur ser du på ungdoms- Vilket är det roligaste Hur bemöter folk dig idig mest och varför? jobben och vad kan Cen- minne från din tid som Gnosjö?Å, det är många! Social terpartiet kan göra där? politiker? – Jag möter många männ­välfärdspolitik, arbets­ – Det är jättesvårt men – Det var väldigt roligt att iskor eftersom Gnosjö ärmarknadspolitik. Hela det är viktigt att gå ut och vara med i Åre på stäm­ en liten kommun. Iblandlandet ska få växa. Lands­ visa på en medvetenhet. man och välja partiledare. är jag med och tar beslutbygden som innefattar så Många 80- och 90-talis­ Det finns mycket som är som inte alla gillar och dåmycket – allt från infra­ ter, som jag, har inte fått intressant och roligt. Det får jag höra det, konstate­struktur till skolor med någon chans att komma in kan verka som om det är rar Karolina.mera. på arbetsmarknaden alls. segdraget inom politiken – Jag försöker skilja på – Att se till samhäl­ Allt förändras, exempelvis men det händer mycket. mitt privata jag och på po­let som det är. Det finns industrinäringen – ingen Under valet var det roligt litiken och för många ärju inte så många storstä­ trodde väl att den skulle att vara ute och prata med jag ju faktiskt bara en lo­der, nästan hela Sveri­ drabba oss. En viktig fak­ folk och ”kampanja”. kalpolitiker. Folk pratarge är landsbygd och man tor är att man utbildar sig, dagligen politik med migska kunna bo var som helt reflekterar Karolina. Vad är det svåraste beslut och de tycker till om alltutan sämre förutsättning­ Hon pratar ofta med du har varit med om att från vägbygge, vad en gataar, säger Karolina bestämt. ungdomar i Gnosjö. fatta? ska döpas till, om man ska – Jag brinner för att en­ – Tidigare har man nog – Det är svårt att ge sig in bygga vindkraftverk tillgagera ungdomar i poli­ trott att det varit självklart och ta beslut eller argu­ om vi ska investera i fast­tiken, både partipolitiskt att komma ut efter sin mentera vid beslut som igheter.men även att ungdomar examen och få ett fast jobb berör många människorska våga ta plats i debatter med hög lön. mycket, säger Karolina. Hur ser du framtiden föroch samhällsfrågor. Men har det egentligen Man väljer en inställning, din del? Karolina fortsätter: varit självklart de senaste antingen tycker man eller – Jag hoppas och tror att – Jag lämnade bland an­ åren, funderar hon. Ung­ så tycker man inte. Oavsett jag fortfarande är politiker.nat in en motion för någon domarna är frågande till vad man tycker, så är det Att jag fortfarande engage­månad sedan som gällde om det ger något att gå till många som är engagerade. rar mig för andra män­att starta upp Gnosjö kom­ arbetsförmedlingen och gå – Om man då är den niskors väl och ve! Jobbarmuns före detta ungdoms­ kurser. som ska ta ett beslut då nog även kvar på social­råd. Detta för att det är – Man ska ju inte vän­ kan det bli väldigt inten­ tjänsten, säger Karolinaangeläget att få in ett ung­ ja sig vid långtidsarbets­ sivt. Det kan vara svårt med ett skratt.domsperspektiv när det – En dröm är att äga litegäller olika frågor i den Om Karolina mark och lära mig mer omkommunala politiken. Karolina Sköld, 24 år och bosatt i Gnosjö. Kommer skogsbruk eftersom jag – Överlag så är det ett från en by i skogen som heter Kärringabacka. Utbildad verkligen gillar att vara uteproblem att få en bred socionom och arbetar som ungdomsbehandlare på i skogen, avslutar hon ochmålgrupp av representan­ socialtjästen i Gislaved. berättar en historia frånter i politiken, det gäller sin barndom om en tysk­både på lokal-, regional- Uppdrag i politiken: Ledamot i kommunfullmäktige i hare. Gnosjö, ersättare i kommunstyrelsen, andre vice ordfö­och riksnivå, säger Karo­ Men den får ni fråga rande i allmänna nämnden, ordförande i rådet för funk­lina. tionshinderfrågor, ledamot i distriktsstyrelsen och i för­ henne om när ni möter – I kommunfullmäktige bundsstyrelsen i CUF. henne.i Gnosjö är jag den yngsta tidningen C • 17
 18. 18. Namn: Kent Johansson Ålder: 61 Uppdrag: Europaparlamentariker sedan hösten 2011 Bor: Skara och Öland, över­ nattningslägenhet i Bryssel Familj: Gift med Gull-Britt, två vuxna barn Bild: EuropaparlamentetEn typisk veckamed KentVad gör de i Bryssel egentligen? Vi följde med Centerpartiets­ – Det här blev en ganska typiskKent Johansson en vanlig vecka på hans uppdrag som vecka. De dagar som jag inte hareuropa­ arlamentariker med början i Skara och avrundning p möten i Europaparlamentet vill jag gärna möta engagerade människori Jämtland. Däremellan har han mellanlandat i Bryssel, på olika håll i hela Sverige. Jag träf­Holland­och Vara.Text: Peter Svensson far förstås många centerpartister och andra förtroendevalda i kom­Den här veckan innehåller precis biomassa i Nederländerna, samtal muner, landsting och regioner. Mensom vanligt många möten och dis­ med gymnasieelever i Mariestad också skolelever, lärare, företagarekussioner. Kalendern är fylld med och unga lantbrukare i Skövde, en och andra som vill prata om Europa­ .besök och sammanträden i Euro­ spännande framtidskonferens om Verkligheten finns ju inte bara iparlamentet i Bryssel, men också landsbygds- och regionutveckling i Bryssel eller Strasbourg, säger Kentmycket annat. En konferens om Jämtland... Johansson.18 • tidningen C
 19. 19. Måndag Tisdag 21.0009.00 06.45 När de flesta av oss andraKent möter gymnasieelever i Börjar morgonen med en biltur slumrar framför SVT Aktu­Mariestad. mot Vara, dags att lämna in ellt, tar Kent tåget till bilen på service. Vlissingen i Nederländerna. Jobbar vid datorn under 08.00 resan. Checkar in på hotel­ Fika med semla på Conditori let runt midnatt. Nordpolen i Vara och hoppar Kl 13.00 sedan på tåget till Göteborg. Onsdag Hästnäringen i centrum på Kl 08.00 lunchmöte. Samtal med Euro­ 11.20 Under morgonen ska Kent peiska veterinärorganisatio­ Flyg lyfter från Landvetter mot medverka på konferens om nens direktör Jan Vaarten, Ste­ Bryssel. biomassa i Vlissingen. Här pra­ fan Johanson som är ordföran­ tar han med två italienska del­ de i Europeiska hästnätverket tagare, Luca Bartoletti och och brittiska Europaparlamen­ Giulia Bubolini från Emilia- tarikern Julie Girling.14.00 Romagna.Diskussion om EU:s jordbruks­ Foto: Pascal Tshibanda 14.00politik med unga lantbrukare Efter lunch träffar Kent folk frånpå ”Young farming, CAP Svensk Näringslivs Bryssel­towards 2020” i Skövde. kontor. 17.15 Flyget lyfter mot Stockholm och sex timmar senare tar Kent plats i en sovkupé på nattåget mot Östersund. God natt! 15.00 Fredag Genomgång av aktuella ären­ 10.09 08.00 den i ITRE-utskottet med Han­ Tåget rullar tillbaka till Bryssel Frukostmöte i Östersund med16.15 na Stenegren, politisk sakkun­ från Vlissingen. Under efter­ ledningen för Hela Sverige skaKent träf­ nig på kansliet i Europaparla­ middagen betar Kent av leva. Under förmiddagen hin­far Kristi­ mentet där Kent och hans stab arbetsmöten och samtal på ner han också med att träffana har sitt kontor. Under eftermid­ kontoret i Europaparlamentet. LRF i Jämtland och represen­Yngwe dagen deltar Kent i flera möten tanter från Länsstyrelsens lans­ordföran­ i Europaparlamentet, och 19.00 bygdsenhet.de i LRF- avslutar eftermiddagen med Dagen avslutar med att Kentungdo­ några telefonsamtal och rens­ medverkar vid en middag till­ 13.00men. ning av mejlboxen. sammans med besökare från Efter lunchen styr Kent mot Skara kommuns näringslivsbo­ Torsta naturbruksgymnasium i17.00 19.15 lag. Ås där han under eftermidda­På Swedbanks lantbrukskonfe­ Kent träffar Sveriges EU-kom­ gen deltar i Framtidskonferensrens i Billingehus, samtalar missionär Cecilia Malmström Torsdag om landsbygds- och regionut­Kent med Staffan Nilsson, pre­ vid invig­ 06.20 veckling. Foto: Andreas Carlssonsident i EU:s Ekonomiska och ningen Morgonpasset börjar med trä­sociala kommitté. av Raoul ning på gymmet runt hörnet Wallen­ från Kents övernattningslägen­22.00 berg- het.Full tank på E20 utanför Skara. rummet i Europa­ 8.00 parla­ Morgonen inleds med en rund­ mentet. vandring i parlamentet med besökarna från Skara. 20.00 Nästa gäng med besökare Kvällsseminarium om forskning kommer från Folkbildningsför­ och innovation anordnat av bundet. nordiska ingenjörer. 09.30 Sammanträde i ITRE-utskottet 16.45 utskottet för industri, transport, Nu tar Kent tåget från Krokom forskning och energi där Kent till Duved. Här ska han ägna är ledamot. Han deltar i vote­ helgen åt att åka skidor med ring om ett stort antal frågor. dottern. tidningen C • 19
 20. 20. Hon är kommunernasröst i Bryssel Om Region­ Ewa-May Karlssons palett löper kommittén i EU från den kommunala vardagen till • Rådgivande organ som representerar att förhandla med spanjorer, frans- regionala och loka­ la myndigheter i EU Jag slås mer män och finländare. Som ledamot i EU:s Regionkommitté kommer det • 344 ledamöter från 27 länder av likheterna norrländska lugnet till sin rätt och hennes förmåga att kompromissa • Ledamöterna är kommunalt eller än skillnader utan att tappa den egna politiska regionalt folkvalda politiker i gruppen viljan.  Text: Pernilla Melander Bild: Patrik Trädgård • 6 utskott: territoriell Efter flera år som egen företagare inom sammanhållnings­ skogsbranschen sitter Ewa-May Karlsson politik, ekonomisk politik socialpoli­ sin fjärde mandatperiod som kommun­ tik, utbildning, ung­ styrelsens ordförande i Vindeln. Samtidigt domsfrågor, kultur är hon också Centerpartiets kommunala forskning, miljö, klimatförändringar och regionala representant i Bryssel som energi, medbor­ ledamot i Regionkommittén. garskap, styresfor­ Med gummistövlarna i den norrländska mer, institutionella frågor yttre för­ barrskogen och livet som glesbygdsbo, bi­ bindelser, naturre­ drar hon med erfarenheter som är hon gan­ surser ska ensam om i Regionkommitténs paneu­ ropeiska grupp. Trots det känner hon sig hemma bland de 344 ledamöterna och ser fler likheter än skillnader. – Jag slås mer av likheterna än skillnader i gruppen. När det gäller sakfrågor går pro­ blemställningarna som en röd tråd genom områden som demografi, klimat, miljö och framtidens behov av kompetenta personer, säger Ewa-May Karlsson. Regionkommittén fungerar som ett Ewa-May Karlsson gillar att samarbeta med kollegor från 27 länder i EU:s Regionkommitté. rådgivande miniparlament med fokus på att påverka EU-beslut utifrån det egna landets20 • tidningen C
 21. 21. behov i kommunala och regionala Som viktiga EU-frågor för Sve­frågor. EU-kommissionen måste rige lyfter Ewa-May fram miljö och ”EU styr 60 procentrådfråga och invänta remissvar från energi samt behovet av regelverk av kommunernasRegionkommittén innan beslut kring utbildningar för att kunnafattas. Under senare år har kom­ jobba och studera över gränserna. vardag”mitténs roll också stärkts genom Hon ser också vikten av att alla Ett par kvarterrätten att gå till EU-domstolen och länder i EU strävar efter minskad från EU-parla­överklaga beslut. kriminalitet, och gemensamma mentet ligger I sin roll som ledamot i utskottet lösningar för infrastruktur som SKL:s Bryssel­för miljö, klimatförändringar och är miljömässigt och ekonomiskt kontor som drivsenergi träffar Ewa-May kollegor­ hållbara. av Marcus Holm­na i Bryssel varannan månad. Hon – Ju fler som samverkar i beslu­ berg och hans tre Marcus Holmberg ärser det som ett extra plus att tillföra ten desto större chans har vi att kollegor. på plats i Bryssel.dagsfärsk erfarenhet från den egna lyckas skapa förutsättningar som – Vi är här förkommunen. Hennes nära samar­ fungerar i enskilda byar ute i Euro­ att stödja SKL ibetet med SKL, Sveriges kommu­ pa, men också i olika regioner. Stockholm. I Bryssel gör man helt en­ner och landsting, bjuder också på Att orka med långa dagar i EU- kelt enbart det som man bara kan görinsikt i behov och frågeställningar parlamentet med dragningar och i Bryssel, säger Marcus Holmberg.som diskuteras i svenska kommu­ diskussioner från tidig morgon till Marcus berättar att omvärldsbevak­ner från söder till norr. sen kväll kräver att man är nyfiken, ning är en del av uppdraget och de in­ – Det är viktigt att vi finns i EU vill lära sig mer och att man har ett formerar handläggarna i Sverige omför att få med kommuners och regi­ äkta engagemang. Ewa-May kon­ vad som är på gång här nere inom ioners perspektiv i parlamentariska staterar att mötena inte pågår dyg­ princip alla sakområden som berörbeslut eftersom vår vardag hemma net runt eftersom tolkarnas arbets­ kommuner och landsting. Att byg­i Sverige påverkas i stor utsträck­ tider styr och runt niotiden brukar ga och underhålla olika nätverk är enning, säger Ewa-May. de släcka ned. viktig del av omvärldsbevakningen. Det andra uppdragsområdetPå frågan om vilket inflytande Samarbetet med Kent Johansson är kommunikation. Under 2012 toghon har i EU:s beslutsprocess tve­ innebär regelbundna möten då de de emot ett 70-tal besök från svenskakar hon inte: diskuterar aktuella frågor och job­ kommuner, landsting och enskilda – Jag har mandat att driva frågor bar gemensam kring partipolitiken. politiker. Vid studiebesök arbetaroch själv tycka vad som är rätt, men De anordnar också gemensamma Marcus och hans gäng enligt dagord­ytterst handlar det om att matcha seminarium och träffar. ningsmetoden för att skapa intressemitt partis politik med SKL:s behov – Kent och jag känner varandra och förståelse - de kollar dagord­och min egen magkänsla. sedan länge eftersom jag var hans ningen i den aktuella kommunen, Det gäller att komma in i besluts­ ersättare i Regionkommittén inn­ exempelvis Uppsala, och fokuserar påprocessen tidigt för att kunna på­ an han blev parlamentariker. Det är det som är väsentlig för just Uppsala­verka. Alla som varit med om stör­ viktigt att ha en bra relation mellan borna. Genom att ställa kommunensre beslutsprocesser vet att nyckeln partiets representanter. vardag mot punkter på den aktuellatill framgång heter kompromiss. Våren 2014 är det dags för nästa dagordningen i EU händer det saker.Finns det risk att man kompromis­ EU-val och i Sverige ligger valdelta­ – När man berättar att i genom­sar bort sina egna ståndpunkter för gandet på runt 40 procent, en siffra snitt 60 procent av kommunernasatt nå i mål? som måste upp. dagordning påverkas direkt eller in­ – Jo, risken finns, man får inte all­ – Det är jätteviktigt att Sverige direkt från Bryssel och cirka 50 pro­tid som man vill och man kan hellre har en bra representation på plats cent av landstingens, då tänds det ljusinte alltid lägga sig i alla frågor. Min i Bryssel. En stor del av den kom­ i ögonen. Även om besökaren inte ärerfarenhet är att Sverige ser EU som munala vardagen styrs från Bryssel, medveten om det så har du diskuteratett bra verktyg för övergripande be­ här måste alla bidra med sin röst, en viktig EU-fråga, avslutar Marcusslut, medan vi vill ha eget inflytande menar Ewa-May Karlsson. Holmberg.över våra detaljer på hemmaplan. tidningen C • 21
 22. 22. Tidningen C i topp avkommunikationskanalernaI förra numret av tidningen C uppmuntrades våra läsare attkomma med synpunkter på Centerpartiets kommunikations­kanaler. Totalt fick vi in 76 svar, tack alla som bidrog! Resultaten visar att Tidningen C är den populäraste informa­tionskanalen med ett snitt på 2,3 av 3. Alla svar kommer nu attanalyseras och tas med i det fortsatta arbetet med att utvecklaCenterpartiets informationskanaler. Stort grattis till den lyckliga vinnaren Rut Lönnell från Gnosjö!Rut får en present värd 200 kronor från presentshopen.Visste du att Svenska fotbolls­förbundet satsarpå landsbygden med ”En förening i varje by– fotboll för alla”. Bollspel ska helt enkelt bidratill en attraktivare landbygd. aktuellt magasin ute nu! • 101 c-rösterCenterpartiets från hela Sverige om Europa!första EU-dagar • Kent Johansson från Händene till BrysselMissa inte Centerpartiets allra första Europadagar! Beställ viaDen 25-26 april samlas centerpartister från hela • Europaskolan Centerpartiets profilshop eller www.kentjohansson.eulandet i Halmstad för att öka kunskapen och inspi­ – med quiz och korsord!rera varandra att engagera sig i europapolitiken.Tanken bakom mötet är att lyfta­fram och tydliggöraCenterpartiets politik i Europafrågor och stärkaorganisationen inför EU-valet våren 2014. Programoch inbjudan kommer att publiceras på Centralen.22 • tidningen C

×