Lönandesektor

550 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lönandesektor

 1. 1. En lönande sektor ”Hushållsnära tjänster sätter fart på ekonomin och stärker kvinnors ställning på arbetsmarknaden” Finska arbetsministeriet www.centerpartiet.se augusti 2006
 2. 2. 2 En fråga om attityder Tänk att få den ekonomiska möjligheten att köpa en tjänst som behöver göras i ditt hushåll. Att ha en professionell yrkeskunnig som kommer hem och putsar dina fönster. Någon med gröna fingrar som hjälper till med grovjobbet i trädgården. Eller ett proffs som städar varannan vecka och lämnar över ett skinande rent hem på fredagseftermiddagen när du kommer hem från jobbet. Hushållsnära tjänster är lite av en utopi för många människor, något man drömmer om men inte har råd med. Istället kämpar många människor i Sverige dagligen med att få vardagspusslet att gå ihop. Inte minst kvinnor. I Sverige arbetar kvinnorna allt längre dagar och nästan lika många kvinnor som män förvärvsarbetar. Tyvärr fördelas inte det oavlönade arbetet i hemmet lika jämt mellan könen. Det är i många fall fortfarande kvinnan som har det övergripande ansvaret för skötsel av hus och hem. Det är ett stressmoment för många kvinnor att arbetsuppgifter och krav ökar såväl på jobbet som vad gäller skötseln av hemmet. Så behöver det inte vara. Med centerpartiet och en regering ledd av Allians för Sverige blir det 50 procent billigare att köpa professionell hjälp med hushållsnära arbete. Socialdemokraterna kallar skattesubvention för hushållsnära tjänster för ”pigavdrag” och försöker få debatten att handla om gamla tiders klassamhälle. För Centerpartiet är det helt främmande att klassa vissa jobb som ”mindre fina” och att människor som arbetar med hushållsnära tjänster skulle vara mindre viktiga än de som arbetar i någon annan tjänstesektor. Det är en fråga om attityder. Centerpartiet och Allians för Sverige ser i skattesubventioner för hushållsnära tjänster en möjlighet för fler att få jobb, att göra svarta jobb vita och att ge fler chansen att välja själva hur de vill spendera sin fria tid. Debatten borde i stället handla om det klassamhälle som skapas av att över en miljon människor står helt utanför arbetsmarknaden.
 3. 3. 3 Vårt förslag om sänkt skatt på hushållsnära tjänster Centerpartiet och Allians för Sverige vill införa en skattereduktion för hushållstjänster som motsvarar 50 procent av arbetskostnaden och får utnyttjas upp till högst 100 000 kronor per år och individ. Vi är övertygade om att det finns en enorm potential att åstadkomma nya varaktiga arbeten i företag som erbjuder tjänster som hushållen finner önskvärda, men till följd av höga skatter antingen låter bli att konsumera eller köper svart. Sänkt skatt på hushållsnära tjänster skulle innebära att ett stort antal människor som står utanför arbetsmarknaden idag skulle få bättre villkor i form av högre lön och en ökad trygghet vad gäller arbetsmiljön, det sociala skyddet och pension. Erfarenheterna från andra länder visar att sänkt skatt på hushållsnära tjänster har skapat en marknad för välfärdstjänster och att en mångfald av företag har etablerats. I Finland kan man exempelvis se att systemet med servicecheckar i kombination med sänkt skatt på hushållsnära tjänster har lett till att många små serviceföretag bildats på landsbygden, medan större serviceföretag etablerats i de större städerna. Problemet med hushållsnära tjänster i dag är att få människor har råd att köpa dessa tjänster vitt. Tjänster som konkurrerar med uppgifter som vi kan göra själva är priskänsliga. Med konkurrenskraftiga ”vita” priser minskar eller försvinner den svarta marknaden. En skattesubventionering av hushållsnära tjänster kan ge ett positivt netto för statskassan genom att de minskade intäkterna på grund av skattereduktionen kompenseras genom minskade utgifter för A-kassa, minskade socialbidrag samt fler människor i arbete som får lön och betalar skatt. Hushållsnära tjänster ger: • nya jobb • dem som jobbar svart incitament att jobba vitt • frihet i vardagen och ökad valfrihet för den som köper tjänsten • pengar i statskassan genom ökade skatteintäkter
 4. 4. 4 • ökad trygghet för den som utför arbetet i form av pension och tillgång till det sociala skyddsnätet. Avskaffade arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag Allians för Sverige föreslår att arbetsgivaravgifterna 1 slopas för tjänsteföretag. Detta kommer att leda till att hushållsnära tjänster kan erbjudas till konsumenterna för än lägre priser. Tjänsterna är i mycket hög utsträckning personalintensiva varför ett slopande av arbetsgivaravgifter kommer få stor inverkan på företagen och dess möjligheter att expandera och erbjuda fler anställning inom denna sektor. Ett ökat välstånd Vi är övertygade om att skattereduktion för hushållsnära tjänster ökar samhällets välstånd. Ett enkelt exempel får illustrera varför. En hjärnkirurg som behöver få gräsmattan klippt kan antingen välja att ta ledigt en timme från jobbet och göra det själv, eller anlita en firma för hushållstjänster. Hjärnkirurgen antas ha en månadslön på 45 000 kronor och med sociala avgifter och 40 timmars arbetsvecka motsvarar detta en effektiv timlön på 372 kronor. Med 55 procent marginalskatt återstår 127 kronor efter skatt. En normal månadslön för en person verksam inom hushållssektorn är 20 330 kr inklusive sociala avgifter, vilket motsvarar en lönekostnad per timme på 127 kronor, och av dessa 127 kronor återstår 65 kronor efter att skatten är betald. 1 Arbetsgivaravgifterna utöver avgifterna till det fristående ålderspensionssystemet
 5. 5. 5 Om kirurgen väljer att jobba en timme mer och kanske utföra en extra operation ger detta 127 kronor mer i plånboken vilket råkar vara precis vad det kostar för kirurgen att anlita en person med normal månadslön inom hemtjänstsektorn att arbeta en timme. För kirurgens del är det för han eller henne alltså ekvivalent att jobba extra och istället köpa in tjänsten för att klippa gräs, som att ta ledigt och göra det själv. Om man dessutom tar i beaktande att normalpriset för att köpa in en timme från ett befintligt bolag ligger på 319 kr 2 blir det än mer tydligt att det lönar sig mer för kirurgen att ta ledigt från jobbet och utföra gräsklippningen själv snarare än att köpa in tjänsten. De höga skatterna på arbete gör i det här fallet att operationen inte blir av eftersom kirurgen istället är hemma och klipper gräset på sin tomt. Samtidigt finns det personer arbetslösa som istället kunde ha fått meningsfull sysselsättning. De höga skatterna hindrar således människor från att få jobb samtidigt som den offentligtfinansierade sjukvården används på ett ineffektivt sätt. Den främsta anledningen till att industriländerna utvecklades och fick ett högt välstånd var handel och specialisering. Genom att göra det man var relativt sett bäst på blev alla rikare. De höga svenska skatterna på arbete motverkar detta, och gör att kirurger klipper gräset själva istället för att göra det de är relativt sett bäst på, nämligen att göra sjuka människor friska. 142 kronor för en timmes hemservice Genomsnittslönen för heltidsarbete i denna bransch ligger på ca 15 350 kronor och med arbetsgivaravgifter blir den totala lönekostnaden 244 000 kronor om året. Att köpa en timmes hemtjänst från företaget kostar i dag 255 kr i timmen exklusive moms. Givet att varje anställd 2 http://www.homemaid.se/
 6. 6. 6 kan fakturera 75 procent av sin arbetstid kommer slopade arbetsgivaravgifter kunna minska timkostnaden med ungefär 10 procent. Tillsammans med skattereduktionen kommer kostnaden för den enskilda individen att minska med mer än hälften. En familj som köper 4 timmar i veckan får en kostnadsminskning från 66 400 kr om året till 29 600 kr, eller en minskning av kostnaden med omkring 55 procent. Kostnaden för en timmes hemservice kommer att kunna falla från 319 kronor till 142 kronor. Priset för ett hushåll att köpa in fyra timmars städning i månaden skulle därmed falla från 1 276 kronor till 568 kronor. Med en så låg timkostnad har också en familj med låga inkomster råd att förenkla vardagen. Fler än 6 av 10 LO-medlemmar tycker att hushållsnära tjänster borde subventioneras LO har inte sina medlemmar med sig när de går emot subventioner av hushållsnära tjänster. Det visar en undersökning som Temo har gjort på uppdrag av Centerpartiet. På frågan vad de tillfrågade tyckte om förslaget att subventionera hushållsnära tjänster som skulle göra det lättare att exempelvis köpa extra hemtjänst för äldre, barnpassning, gräsklippning, tvättning eller städning, svarade 64 procent av LO:s medlemmar att det var ett bra eller mycket bra förslag. Det kan jämföras med 58 procent av TCO:s medlemmar och 69 procent av SACOs. Bland barnfamiljer med barn upp till sex år svarade 69 procent att de tycker det är ett bra förslag varav 42 procent tyckte det var ett mycket bra förslag. Undersökningen visar att det finns ett stort behov av tjänster i hushållssektorn och att det finns många arbetsuppgifter som skulle kunna utföras under förutsättning att man sätter ”rätt” pris på tjänsterna.
 7. 7. 7 Kostnaden för samhället Hushållsnära tjänster är mycket priskänsliga. En så pass stor minskning av kostnaden kommer att få stora effekter på volymen efterfrågade tjänster. Enligt Tjänstebeskattningsutredningen skulle 55 procent prissänkning leda till att den efterfrågan ökar med nästan 30 procent. Att bedöma den offentligfinansiella effekten av en skattereduktion för hushållsnära tjänster är svårt. Flera bedömare menar dock att dagens volym av vita hushållstjänster till vanliga hushåll är väldigt blygsam. Exempelvis uppger hemserviceföretagens branschorganisation HFO att den totala omsättningen för servicearbeten idag ligger på omkring 200 miljoner kr årligen för hushåll. Detta ska då jämföras med att svartarbetet i svenska hem årligen värderas till tre miljarder kronor 3 . Att införa en skattereduktion för hushållstjänster kan således inte innebära ett större skattebortfall från staten eftersom volymen på de ”vita” tjänsterna är liten idag. Däremot finns det en stor potential i att reformen kan leda till att en del av de svarta jobben istället blir vita och därmed ger skatteintäkter. Konjunkturinstitutet har analyserat effekterna av att införa reducerad beskattning av hushållsnära tjänster och kommit fram till att reformen får en positiv effekt på sysselsättningen genom följande: • Svart arbete ersätts delvis med vitt arbete. • Hushåll som köper mer hushållsnära tjänster ökar sitt arbetsutbud, vilket på lång sikt leder till motsvarande högre sysselsättning. • Det blir en bättre matchning mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan. Detta medför att personer som i annat fall skulle ha varit arbetslösa, studerat eller uppburit sjuk- eller aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) får jobb i något högre utsträckning 4 . 3 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=432883&previousRenderType=8 4 http://tinyurl.com/qvtc9
 8. 8. 8 Konjunkturinstitutet beräknade tre olika utfall och även i det mest pessimistiska scenariot ökade sysselsättningen och den offentliga sektorns finanser förbättrades. Finland: Hushållsavdraget har redan betalat sig I Finland införde man skatteavdrag för hushållsnära tjänster på prov 1997. Sedan dess har systemet permanentats och utvecklats. Skatteavdraget uppgår till 60 procent av arbetskostnaden. De tjänster som omfattas av avdraget är städning, barnpassning, vård av gamla, om- och tillbyggnader, reparationer och trädgårdsarbete. Resultatet är mer än 10 000 nya jobb. 50 procent av dem som har fått nytt jobb har tidigare varit arbetslösa. Dessutom har man fått bort nästan hela den svarta betalningen i den berörda sektorn. I mars i år gjordes en uppföljande undersökning om hushållsavdragets inverkan på hemvårdstjänsternas marknadsutveckling och på sysselsättningen. En av slutsatserna i undersökningen var att systemet nu betalar sig för samhället. ”Sysselsättning med stöd av skatteavdrag ökar mängden av lagligt utfört arbete och förbättrar kvinnornas ställning på arbetsmarknaden” skriver man i ett pressmeddelande från finska Arbetsministeriet. Vidare konstaterar man; ”Hushållsavdraget har stor ekonomisk och samhällelig betydelse. Detta tar sig bland annat uttryck i minskat svart arbete, i att den samhälleliga arbetsfördelningen blir effektivare, konsumtionen ökar, kvinnors ställning på arbetsmarknaden förbättras och i att fritiden och det egna förvärvsarbetet bland hushållen ökar. Dessutom har avdraget skapat en ny typ av efterfrågan för hundratals miljoner euro i hemvårdstjänsterna och i städbranschen lett till en helt ny servicemarknad.” En av utredarna förklarar följande ”Hushållsavdraget har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att skapa arbetsplatser. Nationalekonomiskt betraktat återbetalar sig de arbetsplatser som skapats genom hushållsavdraget. Hushållsavdraget har också andra ekonomiskt och samhälleligt betydande konsekvenser, vilka syns bland annat som en minskning av svart arbete, en effektivisering av den samhälleliga arbetsfördelningen, en ökning av konsumtion som aktiverar ekonomin och som ökad fritid. Att hushållsavdraget har aktiverat ny efterfrågan på hemtjänster
 9. 9. 9 för hundratals miljoner euro samt åtminstone för städtjänsternas del igångsatt en helt ny servicemarknad kan också ses som en betydande och bestående helhetsverkan och ett mervärde som hushållsavdraget har.” Frankrike: Satsar på utbildning och kvalitet Frankrikes system med skattesubventionering av hushållsnära tjänster infördes 1996 och har sedan dess haft en positiv utveckling. Systemet i Frankrike innebär att hushållen får göra skatteavdrag med 50 procent för utgifter upp till 12 000 euro per år. Från och med 2006 ökade man stödet genom att ge företag som säljer checkar till sina anställda sänkt skatt med 25 procent samt befria företagen som levererar tjänsterna från sociala avgifter. Frankrikes satsning på hushållsnära tjänster har gjort att tjänstesektorn växer oerhört snabbt. Under det andra kvartalet i år har 52 000 nya jobb skapats i Frankrike varav de flesta nya jobben har skapats inom tjänstesektorn. Det Centerpartiet ser som extra intressant i Frankrikes satsning är mer utbildning och bättre villkor för de anställda. Målet är att tjänsternas kvalitet skall utvecklas inte minst för att höja säkerheten och statusen för dem som utför tjänsterna. Detta skall ske bland annat genom högre lön och större trygghet vid bland annat sjukdom och pension. Frankrike lyfter fram professionaliseringen av arbetet, det har till och med talats om att förvandla hushållstjänster till ett särskilt yrke eller yrkesområde med väl definierade uppgifter. För att professionalisera hushållstjänsterna och skapa bättre arbetsvillkor för de anställda skall man skapa fler utbildningar och system för att de anställda skall kunna tillgodoräkna sig vissa erfarenheter och kvalifikationer. Man framhåller som viktigt att det måste finnas förtroende för personerna eller företagen som utför tjänsterna, och att själva tjänsten är av hög kvalitet.

×