Grön industripolitik

1,208 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,208
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grön industripolitik

 1. 1. Förord Enklare, lönsammare, bättre Miljöpolitiken tar sin utgångspunkt i människors engagemang för att komma tillrätta med miljöproblemen. För att miljöfrågorna ska ges utrymme på den globala politiska agendan måste miljöfrågor diskuteras och lösas i ett internationellt perspektiv. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 På grund av dagens överutnyttjande och bristfälliga hantering av naturresurser, utsläpp och välståndsklyftor är det lätt att se hela det ekologiska systemet som hotat. Vår framtida säkerhet och överlevnad kommer att kräva ett ökat internationellt samarbete med miljöfrågorna i fokus. Det är viktigt att detta samarbete snarast kommer igång på allvar och att det pågående "slaget om jordens resurser" får stå tillbaka för en gemensam ansträngning för ökad global säkerhet och en kamp för en bättre miljö. För många upplevs den ökade globaliseringen som ett hot. För Centerpartiet är det en möjlighet, en möjlighet till ökad förståelse mellan länder, ökade möjligheter för alla de människor som idag lever under mycket tuffa förhållanden. Globaliseringen ger mycket goda möjligheter för svenska företag och företagare. Sverige ligger mycket långt fram i utvecklingen av produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling. Med satsningar på forskning och utveckling, enklare regler, riskkapital och skatteregler kan vi bli världsledande. Dagens regering har tyvärr visat sig ytterst inkompetent vad gäller de utmaningar som en globaliserad värld för med sig. Det finns varken visioner att ta till vara möjligheterna eller handlingskraft att göra någonting åt problemen. Sverige har enorma möjligheter till framgång, tillväxt och nya jobb om vi tar tillvara de möjligheter som globaliseringen för med sig. Miljöarbetet måste sättas i fokus för att tillväxt och utveckling ska kunna svara upp till en hållbar utveckling. Genom att vi i Sverige använder lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att skydda naturen, kan vi alltså göra en tjänst för de företag som satsar på miljöarbete och ny teknik. Företag skall kunna tjäna pengar på att vara miljövänliga inte straffas. Det är den absolut starkaste drivkraften för en omställning, ett teknikskifte, mot ett hållbart samhälle. Världen förändras ständigt och vi människor är bra på att anpassa oss till nya villkor. Men nu lever vi faktiskt i en tid där vi kan bestämma oss för hur vi vill ha det och styra en del av utvecklingen åt rätt håll. 1
 2. 2. Socialdemokratins spridda, isolerade insatser, krångel och byråkrati i miljöpolitiken måste bytas mot långsiktighet och målmedvetet arbete. Lösningen på framtidens miljöproblem är inte att med hjälp av sopspioner jaga människor som försöker förbättra miljön, utan lösningen är att se till så att vi gör det enklare, billigare och mer lönsamt att vara miljövänlig. 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Vi vet att industrin är redo att ta sig an utmaningen och världsmarknaden, för att ställa om till ett hållbart samhälle. Centerpartiet är också redo att ta sig an denna framtid. En viktig uppgift för en borgerlig regering, blir att vara lyhörda mot industrin och formulera en grön industripolitik. Ett starkt Centerparti skapar förutsättningar för ett hållbarare, grönare och modernare Sverige. Claes Västerteg, Miljötalesman Centerpartiet 1 Grön industripolitik Välfärdsstater med utvecklade ekonomier behöver i dagens globaliserade värld visa att hållbart miljöarbete är förenligt med fungerande och växande industrier. Miljöarbetet kan – och ska – göras tillsammans med företag och industrier så att både de och miljön kan vinna på det. Miljöarbetet kan inte längre bedrivas med enkom förbud, regler och avgifter. Det tjänar varken miljön eller ekonomin på. Någon måste visa vägen för hur miljövänlig tillväxt kan skapas. Om inte det ledarskapet visas kommer svensk ekonomi att sacka efter när regeltyngda företag flyttar utomlands till länder som inte har samma möjligheter att arbeta med hållbar utveckling och miljöskydd. Vi får inte försitta chansen att bli världsledande i miljö- och miljöteknikarbete. Missar vi tåget är risken stor att alla blir förlorare. Vi måste sluta tro att Sverige är förmer eller bättre än andra länder i miljöarbetet. Sverige måste återta sin förlorade plats i den internationella politiken och börja visa större intresse för EU-politiken. Dagens miljöutmaningar är globala, därför måste vi också söka efter globala lösningar. Det duger inte enbart med nationellt avgränsade miljöförbättrande åtgärder eller med en regering som brister i kommunikation med omvärlden. Sverige skall ligga i framkant vad gäller miljöarbetet men det får inte innebära att vi allvarligt försämrar vår egen industris konkurrenskraft. Vi bör därför bli pådrivande för högt ställda internationella miljökrav och en verkningsfull global miljöpolitik. Tyvärr har den socialdemokratiska regeringen visat ett så bristande internationellt engagemang att man på ett antal 2
 3. 3. internationella sammankomster underlåtit att låta Sverige representeras av ansvariga politiker. Med det beteendet skickas dels signalen att Sverige inte är intresserad av omvärlden och dels signalerar man till befolkningen och aktörer i Sverige – på tydligaste tänkbara sätt – att omvärlden inte är något att bry sig om. 100 105 110 115 120 125 130 135 Alla länder har genom världshistoriens gång nått framgångar – kulturella så väl som ekonomiska – när interaktion och utbyte har skett med omvärlden. Därför är det extra beklagligt att vittna den pågående svenska politiska isolationism som den socialdemokratiska regeringen ägnar sig åt. Denna politiska isolering kan bara betyda stagnation för ett – med internationella mått mätt – litet land som Sverige. Det är därför intressant att observera socialdemokratins – tydligt bakåtsträvande och socialkonservativt pådrivna – påståenden om att Sverige skulle vara världsbäst på än det ena än det andra. Särskilt intressant blir detta när rapport efter rapport visar att Sverige inte klarar av att följa med i utvecklingen och konkurrensen med andra länder. En av de största globala utmaningarna är att komma tillrätta med utsläppen av klimatpåverkande gaser. För att vi ska kunna nå målet om halverade utsläpp av växthusgaser till år 2050 anser Centerpartiet att vi bör åstadkomma 30 procent minskning till år 2020 (jämfört med 1990 års nivå). För att detta ska vara möjligt krävs stora ansträngningar men istället för att nedslås och bli negativa, låt oss se det som möjligheter. I dessa ansträngningar finns också affärsmöjligheter och nya jobb. Låt oss ta oss an framtiden och använda miljön som en hävstång in i framtiden. Redan idag exporterar svenska miljöteknikföretag tjänster och produkter för nära 25 miljarder kronor om året. En vision om en miljövänlig industriproduktion går att förverkliga och kan generera många nya jobb och en ökad tillväxt i vårt land. 3
 4. 4. 1.1 Viktiga områden i en grön industripolitik En grön industripolitik består av flera olika delar. Inte minst är det viktigt med en ökad dialog mellan näringsliv, forskning och politik så att två så viktiga intressen som ekonomi och miljö kan nå en optimal samexistens. I samarbetet mellan miljöintressen och ekonomiska intressen kan Sverige komma ett steg längre i utvecklingen och vara något vassare i den internationella konkurrensen – samtidigt som vi kan vara förebilder i vårt miljöarbete. 140 145 1.1.1 EU och omvärlden Centerpartiet tycker: • Av solidaritet med våra medmänniskor och kommande generationer måste de internationella insatserna prioriteras. Sverige bör återta rollen som en internationellt framträdande röst och använda svenska ansvarstagande företagare för att bygga demokrati, förbättra miljön och stärka de mänskliga rättigheterna i världen. • Prioritera EU-arbetet i allmänhet och miljöarbetet inom EU i synnerhet. Använd majoritersbeslut inom miljöområdet. • Använd inflytandet i WTO för att styra dess ekonomiska arbete till att bli mer miljöorienterat för att harmonisera det globala miljöarbetet. • Regeringen måste vara aktiv i att påverka EU:s politik men också återrapportera till allmänhet och företag vad som händer inom EU och vilka politiska beslut som fattas. • Sverige måste agera för att likvärdiga miljö- och konkurrensvillkorvillkor gäller först och främst i hela EU och så småningom globalt. T ex bör systemet med utsläppsrätter byggas ut globalt. • Ett hållbart samhälle måste bli EU:s nya stora uppdrag, landsbygden och jordbruket kan spela en avgörande roll i denna omställning. Därför bör en förändring ske där vi går från CAP (Commun agricultural policy) till CEP (Common environmental policy) Med en tydlig och kraftfull global miljöpolitik – med någorlunda jämbördiga miljöregler – skulle man samtidigt som man gynnar miljön komma åt en del av de ekonomiska och sociala problem som företagsflyttar över nationsgränserna innebär. 150 155 Centerpartiet vill göra EU smalare men vassare. Med det menar vi att EU ska låta bli de små frågorna och istället verkligen ta sig an de stora frågorna. Miljöfrågan är en sådan och vi menar att majoritetsbeslut ska användas för att höja tempot på 4
 5. 5. gemensamma miljöåtgärder. Idag bromsas alltför ofta gemensamma ansträngningar av nationella särintressen. 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 Vi vill att Europa ska ta sig an miljön som nästa stora utmaning och forma en gemensam europeisk miljöpolitik, Common Environmental Policy (CEP). Den gemensamma miljöpolitiken måste bygga på att vi inte låter länder smita undan sitt miljöansvar. Den europeiska miljölagstiftningen kan inte vara beroende av några länders välvilja och strävan efter att vara föregångare och gå före när det gäller miljölagstiftning. Föroreningar till haven och luften stannar inte vid gränskontroller. Föroreningarna bryr sig inte om nationernas gränser. En gemensam europeisk miljöpolitik gynnar tillväxten. Precis som miljöföroreningar rör sig fritt över gränserna arbetar många företag i flera europeiska länder. Det företagen behöver är regler som är enkla och lika i hela EU. Därför är en europeisk miljöpolitik också bra för företagandet. Även handeln med utsläppsrätter måste harmoniseras inom EU- området. Idag uppkommer störningar i marknaden samt att det råder ojämlik konkurrens eftersom olika länder tillämpar olika tilldelningsprinciper. Vidare ska även transportsektorn omfattas av utsläppshandelssystemet (se mer om detta under kapitlet Transporter). Att gemensamt ta sig an de globala miljöhoten i den rika världen handlar om solidaritet till våra medmänniskor och kommande generationer. Tredje världen kommer till exempel att drabbas oerhört svårt av klimatförändringarna – ett miljöproblem som den industrialiserade delen av världen har orsakat. Ansvarsfulla svenska företag kan vara med och bygga demokrati, stärka miljön och de mänskliga rättigheterna i världen. På många håll ser vi att den positiva ekonomiska utvecklingen som sker leds av företag som investerar och därmed skapar bättre villkor för fattiga länder. Den goda företagartradition som svenska företag har är en exportfördel och tas emot positivt på många håll i världen. Det ”goda företagandet” är därmed en konkurrensfördel. I detta viktiga arbete bör man engagera världshandelsorganisationen (WTO) för att få ett verkligt globalt perspektiv. En början är att driva frågorna inom EU. Vidare måste Sverige bli bättre på att återrapportera nationellt om vad som är på gång och vad som beslutas inom ramen för den europeiska unionen. Detta dels för att öka intresset för EU-politiken och de möjligheter som detta för 5
 6. 6. med sig för det fortsatta miljöarbetet. Men det är även viktigt för att de svenska företagen ska kunna få samma offentliga service – bland annat vad gäller politisk informationsservice – som deras europeiska konkurrenter. 210 215 220 Sveriges representanter måste ha sakkunskap, språkkunskap, förhandlingskunskap och inte minst en korrekt bild av vad svensk industri är. Utan dessa kompetenser kommer Sverige aldrig att bli en internationell förebild och internationellt ledande inom miljöpolitiken. 6
 7. 7. 1.1.2 Energi Centerpartiet tycker: • Energipolitiken ska präglas av långsiktiga spelregler och kräver därmed långsiktigt syftande politiska uppgörelser. • Sverige ska tillsammans med EU satsa på en mångfald av förnybara och miljövänliga energikällor för att minska sårbarheten i ekonomin och energiförsörjningen samtidigt som miljön skonas. • Fasa ut de skadliga och icke miljövänliga energislagen i den takt som tillförseln av ny energi medger. Allt för att skapa stabilitet på energimarknaden. • Öka satsningarna på FUD (forskning, utveckling och demonstration) av förnybara och miljövänliga energikällor samt energieffektivisering. • Sverige ska utreda möjligheterna att införa ett system med vita certifikat. • Öka insatserna för att hushålla med och spara energi. • Fortsatt användning och utveckling av ekonomiska styrmedel som gröna elcertifikat och utsläppsrätter så att miljövänliga och förnybara lösningar utvecklas. • Öka konkurrensen på energimarknaden så att det utvecklas en rejäl priskonkurrens och delta aktivt i EU:s arbete för ökad konkurrenskontroll. • Se över möjligheterna att införa en effektbörs, ett system för att klara behovet av effekt vid olika konsumtionstoppar. Långsiktiga regler som tryggar näringslivets energitillgång är avgörande för tillväxt och fortsatt utveckling. Svenska företag måste kunna lita på att det finns energi till rimliga priser också i framtiden. Tack vare ny teknik går det att producera effektivt utan att det samtidigt förstör miljön och slösar med energi. Svenska företag har varit framgångsrika i detta avseende. 225 230 235 240 245 Därför är det viktigt att inte ständigt ändra spelreglerna för energiproducenterna och energikonsumenterna. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna miljöinvesteringar, det leder till höga elpriser och gammal miljöbelastande teknologi. Därför måste energipolitiken präglas av långsiktiga – och breda blocköverskridande – uppgörelser. Den framtida energiförsörjningen måste lösas genom en mångfald av förnybara energikällor. Egentligen är resonemanget lika enkelt som grundläggande portföljteori. Precis som man måste blanda hög- och lågriskaktierna i portföljen för att minska sårbarheten, måste vi satsa på många olika energikällor. Dagens i stort sett ensidiga beroende av olja och kärnkraft har visat sig ha allvarliga konsekvenser för människoliv, miljö, säkerhet, jobb och ekonomi. Kärnkraften är förvisso relativt ren ur miljösynpunkt under själva driftstiden, men problemen är desto större vid 7
 8. 8. uranbrytningen och förvaringen av förbrukat bränsle. Om de omfattande riskerna (med långtgående konsekvenser för liv och mycket långsiktig förorening av livsmiljön på plats samt spridningsrisken för avfallet) med kärnkraften tas i beaktande visar det sig att det inte är ett attraktivt alternativ att öka beroendet av kärnkraften. De säkerhetspolitiska riskerna kring kärnkraften i världen är stora och anrikat uran riskerar att komma i orätta händer och användas som ett maktmedel av icke demokratiska regimer. 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 Oljeanvändningen har medverkat till merparten av dagens klimatproblem. Dessutom har oljan lett till internationella konflikter, ekonomiska kriser och kommer att göra det igen så länge vi är kvar i oljeberoendet. Det starka oljeberoendet gör EU och Sverige mycket sårbart om vi inte gör något nu och snabbt. Nya energislag som inte bidrar till framtida sårbarhet måste fasas in i den takt som utvecklingen medger och ske med största möjliga marknadsmässiga lösningar så att svenska företag och medborgare kan känna sig trygga vad gäller energi till rimliga priser. Ett hållbart energisystem är idag ett av EU:s viktigaste uppdrag för att klara jobben och miljön i framtiden. Det är viktigt att Sverige tar en aktiv del i att påverka den europeiska energipolitiken och i det nationella arbetet tar stor hänsyn till de mål som EU kommit överens om, exempelvis i Grönboken om energi. Sverige måste också aktivt delta i utvecklingsarbetet som innehåller bl.a. forskning, utveckling, energieffektivisering och konkurrenskontroll. De historiska erfarenheterna visar att beroendet av ett fåtal energislag är alltför riskfyllt och ohållbart. Istället måste det satsas på en mångfald av energislag och energikällor. Då krävs stora satsningar på FUD (forskning, utveckling och demonstration) av förnybara och miljövänliga energikällor samt energieffektivisering. Det krävs också stabila spelregler. Då minskar industrins risktagande och nyinvesteringar kan komma till. Ett exempel på detta är systemet för elcertifikat som bl.a. Centerpartiet infört och som lett till att många nya gröna elproducenter kunnat etablera sig. Utsläppsrätterna visar också att det varit ett effektivt styrmedel med god miljöeffekt, även om det funnits inkörningsproblem i inledningen. Systemet bör av konkurrensskäl, på sikt, bli ett globalt system. Förutom att ställa om till förnybara energikällor måste vi också effektivisera användningen av elenergin och uppmuntra de som sparar energi. Ett system som skulle gagna detta är en marknad med effektiviseringsåtgärder, s.k. ”vita certifikat”. 8
 9. 9. De vita certifikaten bygger på samma princip som finns för elproducenterna med de gröna elcertifikaten och skulle innebära en ”konstruerad” marknad för att få till stånd energieffektiviseringar som annars inte skulle vara lönsamma med dagens elpriser. Man ålägger alla distributörer av elenergi att leverera en viss mängd energieffektivisering. Distributörerna kan då välja att genomföra effektiviseringsåtgärderna själva eller köpa vita certifikat genom att någon annan, t ex en verkstadsindustri, har minskat sin energianvändning i motsvarande grad och fått tillgodoräknat sig vita certifikat. Marknaden kommer självklart efterfråga de mest kostandseffektiva effektiviseringsåtgärderna 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 Detta verktyg för effektivare elanvändning är inget okänt styrmedel. Inom EU diskuteras vita certifikat och i England och Italien håller system på att utvecklas och införas. Den svenska Energimyndigheten deltar också i studier av vita certifikat. Centerpartiet vill se över möjligheterna att införa ett system med vita certifikat och hur detta ska kunna samverka med andra system och skatter på området. Ett svenskt energisystem måste bygga på en trygg bas av energiproduktion, men också klara de toppar som behövs från tid till annan. Därför bör det byggas upp ett system för att klara efterfrågan av energi vid s.k. effekttoppar. Att skapa en effektbörs är ett sätt att klara detta. En effektbörs skulle öka möjligheterna att säkra tillgången av elenergi så att de delar av det svenska samhället som absolut behöver energi vid effekttoppar också kan få detta. Det skulle också möjliggöra exempelvis dag- och nattaxor, vilket ger kunderna bättre möjlighet att styra sitt elpris. De brister i konkurrens som möjliggör de höga priser som många företag på elmarknaden kan ta ut ser Centerpartiet mycket allvarligt på. Höga elpriser skadar svensk industri och är en tung börda för konsumenter. Centerpartiet är dock övertygat om att en återreglering av elmarknaden inte är sättet att hålla tillbaka de höga elpriserna. Bristen på konkurrens blir inte bättre av ett monopol. Istället råder vi bot på höga elpriser med ytterligare konkurrens. För att detta ska ske måste konkurrensen på elmarknaden förbättras. Centerpartiet vill därför förbättra infrastrukturen och stärka effektöverföringskapaciteten såväl inom landet som med utlandet. Dessutom bör konkurrenslagstiftningen bli skarpare. Dessa förändringar bör göras både på den svenska och nordiska marknaden likväl som den europeiska. Konkurrenslagstiftningen måste hela tiden syfta till att sätta konsumentintresset i första rummet. Att ge konsumenterna verktyg att aktivt påverka sitt energival och 9
 10. 10. sin energikonsumtion ger konsumenterna makt och kan leda till skärpt konkurrens.350 1.1.3 Teknikskifte bland produkter och processer Centerpartiet tycker: • Satsa 1 miljard kr utöver regeringen per år för forskning och utveckling men också andra stimulanser för utveckling av nya energikällor och nya fordonsbränslen. • Inrätta ett skatteavdrag på forskning och utveckling för att stimulera miljövänlig tillväxt. • Upprätta riskkapitalfonder för att underlätta implementering av forskningsresultat. • Forskningspolitiken måste vara långsiktig för att Sverige ska kunna få en världsledande position inom bland annat miljöteknik och för att få spetskompetens inom miljöområdet. • Att staten i sin upphandling skall välja produkter utifrån den bästa kvartilen, dvs. de bästa 25 procenten tillgängliga på marknaden ur miljö- och energisynpunkt. 355 360 365 370 375 380 Traditionell miljöpolitik har i stor utsträckning sysslat med att lösa enskilda frågor, en och en. I viss utsträckning har det varit framgångsrikt, t.ex. i form av återvinning av material och Agenda 21-arbete. Tyvärr har detta ”gnetande” inte på långt löst de stora överskuggande miljöproblemen, arbetet går helt enkelt för långsamt. Miljöpolitiken behöver därför en annan utgångspunkt och en större kraft. Det är inte bara politiken som skall utveckla en bättre miljö utan här kan det offentliga och privata samverka för att nå bättre resultat. I stället för att ägna mycket tid åt detaljer, som att ersätta enskilda komponenter i produktionsprocessen eller långsamt förfina avgaskraven, behövs en mer omfattande systemsyn. En systemsyn där politiken utgår från att det är produktionsprocessen som behöver förändras, inte dess enskilda delar. Vi behöver ett teknikskifte, inte ett skifte av enskilda komponenter. Därför måste politiken och företagandet ha siktet inställt på ett teknikskifte. Här är det vitalt att närings-, forsknings- och miljöpolitiken samspelar. För att driva fram energikällor och ny miljöteknik måste det satsas på forskning och utveckling. Detta kan dels göras genom statligt finansierad forskning och dels genom privat finansierad forskning. Centerpartiet vill satsa 1 miljard kr per år, utöver regeringen, för forskning och utveckling men också andra stimulanser för utveckling av nya energikällor och nya fordonsbränslen. Denna miljard skall samverka med företagens forskningssatsningar för att få ut maximalt av satsade resurser. 10
 11. 11. För att driva fram en snabbare användning av forskningsresultaten bör privat forskning och utveckling få skattelättnader, detta kan exempelvis ske genom skatteavdrag. Forskningsresultat som har kommit fram nära en användare av resultaten har också en större chans att nyttjas än forskningsresultat som har kommit fram långt bort från den potentiella användaren. Därför måste vi – för miljöns skull – satsa på stimulanser för privat forskning. 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 Vidare bör riskkapitalfonder för stöd av miljöteknik och miljöteknikdrivna industriprojekt upprättas. Detta för att stimulera implementeringen av de forskningsresultat som är miljöanpassade. Medlen ska kunna användas som SOD-finansiering för att göra idéer till verklighet. Huvudsyftet med denna riskkapitalförsörjning är att det ska finnas medel att satsa på nya idéer där marknaden ännu inte har vågat gå in och försörja riskkapital på traditionellt vis. Även forskningspolitiken – liksom energipolitiken – måste vara långsiktig. Det är inte ovanligt att företag som jobbar med banbrytande forskning har projekt som löper på omkring tio år. Internationellt sett brukar dessa avancerade forskningsprojekt ligga på omkring 20 år. Därför måste Sverige ha en långsiktig forskningspolitik om positionen som ett högteknologiskt land med spetskompetens ska nås. Dagens hattiga forskningspolitik kanske duger till grundforskning. Men en hattig forskningspolitik låter oss inte bli världsledande inom miljöteknik, miljövänliga produkter eller processer. Såväl stat, landsting som kommuner är stora aktörer på marknaden vad det gäller både energi och ekonomi. Staten skall i sin upphandling vara ett föredöme och upphandling skall ske från den bästa kvartilen, dvs. de bästa 25 procenten tillgängliga på marknaden ur miljö- och energisynpunkt. Den offentliga sektorn i övrigt skall i sin upphandling uppmuntras att ställa tydliga krav på energieffektivitet och upphandla från den bästa fjärdedelen. För många företag är det avgörande att få ”den första kunden” – den som möjliggör expansion och vidare teknikutveckling. Den offentliga upphandlingen skulle verkligen kunna göra skillnad, om man valde miljöteknik och nya innovationer i större utsträckning än idag. Genom miljörådets databasverktyg för ekologiskt hållbar upphandling, EKU, finns en god förutsättning för statliga och offentliga aktörer i Sverige att bilda sig en uppfattning om miljöpåverkan och energiförbrukning hos olika produkter på marknaden och var de bästa produkterna finns. Vi anser också att myndigheter som Naturvårdsverket och Energimyndigheten har en roll i att vägleda i miljöaspekter vid offentlig upphandling. 11
 12. 12. 1.1.4 Transporter Centerpartiet tycker: • Underlätta möjligheterna för kombitransporter, både nationellt och internationellt. • Att tillverkare och konsumenter stimuleras till att satsa på transportmedel drivna med miljövänliga bränslen samt bränslesnåla modeller. • Öka satsningarna på forskning och utveckling av miljövänliga bränslen och teknik. • Att alla satsningar som syftar till att minska användandet av fossila bränslen ska vara teknikneutrala. • Att Sverige ska vara pådrivande för att hela EU:s transportsystem effektiviseras och integreras genom fler gemensamma regelverk, styrmedel och infrastrukturprojekt. • Att transportsektorn ska inkluderas i handel med utsläppsrätter • Att Sverige ska vara pådrivande för att EU:s transportsystems miljöpåverkan minimeras. Fungerande transporter och infrastruktur är en nödvändighet för en fungerande industri. Samtidigt är trafiken en starkt bidragande källa till luftföroreningar (framför allt gällande kväveoxider och partiklar) och koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppen bidrar i sin tur till växthuseffekten. 440 445 450 455 460 465 Det är därför viktigt att underlätta för industrin att använda sig av miljövänliga transporter. Det kan handla om utbyggnad av järnvägsnätet och att underlätta möjligheterna för – nationella så väl som internationella – kombitransporter som minskar mängden frakt som går på framförallt väg. De mindre miljövänliga transporterna på väg och i luften kommer dock att finnas kvar, och bör så göra, då dessa ger möjligheter till en mycket hög logistisk tillgänglighet. Därför är det av största vikt att stimulera dessa transportslag att använda sig av miljövänliga bränslen såsom etanol, RME, biogas eller varför inte inom en snar framtid vätgas. Effektivare motorer är också en självklar del i en satsning på miljövänligare transporter. För en omställning till ett grönt transportsystem krävs det att Sverige satsar på forskning och utveckling. Satsningarna handlar såväl om traditionell forskning som om stöd till näringslivet i deras teknikutveckling. Det är viktigt att satsningarna inte ger förtur åt något särskilt bränsle eller någon särskild teknik. De investeringar vi gör idag i infrastruktur och annat skall inte binda oss i en eller några få lösningar utan se till att vi är teknikneutrala för att skapa handlingsfrihet i framtiden. Det är slutresultatet - minskad miljöpåverkan - som vi efterfrågar och troligen kommer 12
 13. 13. flera olika bränslelösningar att vara just lösningen för framtiden.470 475 480 485 För att ytterligare stimulera övergången till mer miljövänliga transporter bör transportsektorn inkluderas i EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Centerpartiet anser också att hela EU måste arbeta för en betydligt förbättrad infrastruktur. Transportsystemet är en förutsättning för tillväxt och en god ekonomi. I dagens Europa korkas många transportvägar igen av för mycket trafik. Orsaken är ofta en dålig infrastruktur och resultatet blir höga ekonomiska kostnader, ökad olycksrisk och miljöförstöring. Sverige ska också vara pådrivande för att det europeiska transportsystemet miljöanpassas. Vi får inte se EU:s regler och nivåer som ett hinder utan som en möjlighet att driva på utvecklingen även i andra länder. Om Sverige agerar offensivt i arbetet för att minska klimatpåverkan och öka trafiksäkerheten har vi möjlighet att visa vägen för övriga EU. 13
 14. 14. 1.2 Politisk samordning och dialog med näringslivet490 Centerpartiet tycker: • Politiska institutioner som fattar beslut om lagar, regler och förordningar måste samordna sina beslut för att undvika oönskade negativa miljöeffekter. • Myndigheterna måste samordna sin tillsynsverksamhet för att underlätta för företagen att kombinera högkvalitativ näringsverksamhet och högkvalitativt miljöarbete. • Sverige måste minska byråkratin kring miljöprövningar och myndigheterna måste effektivisera sina processer för företag och andra när de investerar i hållbara och bättre lösningar. • För att öka industrins incitament att ta ett större miljöansvar bör företag som ligger i framkant belönas. • Inrätta en ”Grön kommission” mellan olika samhällsaktörer för att Sverige ska bli bäst på miljöteknik och förnybar energi. Precis som det ska ställas höga krav på näringslivet att jobba miljömedvetet och efter ett antal miljömål ska det ställas höga krav på den offentliga sektorn och politiken. Som det ser ut idag råder en näst intill total brist på samordning mellan olika politikområden, politiska institutioner och myndigheter. Ett slående exempel är att fastighetsskatten höjs när villaägare gör miljöförbättrande åtgärder. 495 500 505 510 515 520 Vad som är minst lika illa – om inte värre för svensk ekonomi ur ett makroperspektiv – är att svenska myndigheter inte samordnar sin tillsynsverksamhet i fullgod utsträckning. Företagare vittnar om hur de får tillsynsbesök av myndigheter i tid och otid. Detta resulterar i en rad merarbete för företagarna med mindre tid och resurser till faktisk verksamhet och miljöarbete och mer tid till byråkrati. Det uppstår legitimitetsbrist för politiken och får olustiga samhällseffekter när olika samhällsektorer inte kan samordna sina verksamheter. Politiken tappar i trovärdighet och effekt när höga miljökrav ställs på näringslivet samtidigt som dessa krav inte ställs på de offentliga aktörerna och politiken. Därför måste samordningen mellan myndigheter. Svenska myndigheter på alla nivåer måste effektivisera handläggningen av olika miljöansökningar. Företag får idag vänta åratal på att få sin sak prövad och prövningen är för många sökanden väldigt otydlig och svår att följa. Detta är inte godtagbart i ett rättssamhälle. Sverige riskerar att jobb försvinner och att vi dessutom får en sämre miljö när svenska myndigheter inte förmår att vara effektiva i detta avseende. Svenska företag måste kunna ställa samma krav på myndigheterna som myndigheterna ställer på företagen och företagaren. 14
 15. 15. Centerpartiet förespråkar ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och anser att sådana bör utvecklas och förädlas. Företag skall kunna tjäna pengar på att vara miljövänliga inte straffas. För att stimulera företag att öka sitt ansvarstagande och snabba på ett teknikskifte bör företag som ligger i framkant i sitt miljöarbete belönas. Det kan till exempel ske genom återbetalning av tillsynsavgifter på ett liknande sätt som sker med kväveoxidavgifterna, där de som gjort förbättringar och har låga utsläpp får tillbaka, på bekostnad av de med höga utsläpp. 525 530 535 540 545 550 555 560 565 570 575 Vidare kräver omställningen från ett fossilbaserat samhälle till ett samhälle byggt på förnyelsebara energikällor att alla samhällsaktörer verkligen blir delaktiga. Det är strategiskt viktigt både för Sverige som land och för enskilda företag att det privata näringslivet involveras i omställningen. En miljödriven tillväxt rymmer en fantastisk potential för svenska företag, jord och skogsbruk och för Sverige som land. Det stigande oljepriset visar tydligt på behovet av att – inte bara för miljöns skull utan också för ekonomins skull – tänka nytt. Centerpartiet vill ingå ett partnerskap med olika samhällsaktörer som till exempel svensk basindustri, miljöteknikföretag, fordonsindustrin, bränsletillverkare, försäkringsbranschen och forskare till ett konstruktivt och framåtsyftande arbete för att åstadkomma ett teknikskifte för hållbar produktion. Både Island och Finland har tidigare arbetat på liknande sätt. Statsministerns s.k. Oljekommission är ett lovvärt initiativ men vi menar att kommissionen ser alltför isolerat på just oljan samt att bredden bland samhällets olika aktörer saknas. Centerpartiet vill sätta upp mål och staka ut en linje för att Sverige ska bli bäst på miljöteknik och förnybar energi. Därför bör Sverige tillsätta en ”Grön kommission” som får ta på sig ledartröjan i detta arbete. Samarbetet bör i ett första skede identifiera vad som behöver göras i olika delar av samhället för att Sverige t.ex. ska kunna bli ett världsledande land vad gäller omställningen till förnybara energikällor, utveckling och försäljning av grön teknik samt hållbar utveckling. Vilka insatser behöver staten göra? Vilka spelregler behöver näringslivet? Vad kan göras för att privatpersoner ska stimuleras att vara med i denna omställning? Hur skapas förutsättningar för teknikneutralitet? Spridda, isolerade insatser och krångel och byråkrati i miljöpolitiken måste bytas mot långsiktighet och målmedvetet arbete. Vi vet att industrin är redo att ta sig an utmaningen och världsmarknaden, för att ställa om till ett hållbart 15
 16. 16. samhälle. Centerpartiet är också redo att ta sig an denna framtid. En viktig uppgift för en borgerlig regering, blir att vara lyhörda mot industrin och formulera en grön industripolitik. Detta är ett viktigt led i att skapa många nya jobb och en hållbar utveckling samtidigt.580 585 16

×