Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avstampsjobb

2,557 views

Published on

Centerpartiet vill inrätta avstampsjobb. Alla som avslutat en utbildning, på grundskole- gymnasie- eller högskolenivå ska ha rätt att teckna ett lärlings-kontrakt upp till tolv månader med en lön som lägst motsvarar 2/3 av den avtalsenliga lönen.

Syftet med avstampsjobben är att ge unga en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Avstampsjobben kommer att hjälpa såväl de som endast har grundskoleutbildning som de med magisterexamen från högskola.

  • Be the first to comment

Avstampsjobb

  1. 1. Avstampsjobb - en snabbare väg in på arbetsmarknaden november 2009 www.centerpartiet.se
  2. 2. Avstampsjobb Centerpartiet vill inrätta avstampsjobb. Alla som avslutat en utbildning, på grundskole- gymnasie- eller högskolenivå ska ha rätt att teckna ett lärlings-kontrakt upp till tolv månader med en lön som lägst motsvarar 2/3 av den avtalsenliga lönen. Syftet med avstampsjobben är att ge unga en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Avstampsjobben kommer att hjälpa såväl de som endast har grundskoleutbildning som de med magisterexamen från högskola. I Centerpartiet är vi övertygade om att det bästa sättet att höja sin produktivitet och anställningsbarhet är att faktiskt få prova på ett arbete. I en Sifoundersökning för några år sedan värderade 59 procent av arbetsgivarna ett halvår på McDonald’s högre än ett halvårs statskunskapsstudier. Avstampsanställningen fungerar som ett mellanting mellan en lärlingsanställning och en reguljär tjänst. Inledning Ungdomsarbetslösheten är högre i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Den rådande situationen kräver att vi tänker i nya banor. Vi kan lära oss mycket från de länder som har lyckas bättre med arbetslösheten i Europa. I tillexempel Danmark och Nederländerna är betydligt färre unga utan jobb. Det råder inga tvivel om att arbetsmarknadslagstiftningen är liberalare i dessa länder med flexiblare arbetsrätt och lägre ingångslöner. 2
  3. 3. Arbetslöshet 15-24 år 30 25 20 Procent 15 10 5 0 aug- sep- okt- nov- dec- jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 Sverige Danmark Nederländerna EU-27 I Centerpartiet har vi en rad åtgärder för att hjälpa unga människor in på arbetsmarknaden med tonvikt på arbetsrätten som ungdomsavtal och förändringar av Las. Vi kompletterar nu med förslag som rör det andra stora problemet: ingångslönerna. Inom forskarsamhället finns en stor samstämmighet kring att höga ingångslöner bidrar till större arbetslöshet. Den som inte har arbetserfarenhet och meriter är inte lika attraktiv att anställa som den med arbetserfarenhet och meriter. I Sverige ligger ingångslönerna i genomsnitt på 61 – 71 procent av medianlönen. Det är bland de högsta nivåerna i världen. Visserligen ligger även danska lägstalöner högt, men i Danmark har många unga en väg in på arbetsmarknaden genom lärlingsanställningar som innebär betydligt lägre startlöner. Centerpartiet vill därför ge unga människor rätt till en helt ny form av avstampsanställningar. Just nu pågår en utredning som ska möjliggöra för människor att bli anställda som lärlingar då de genomgår gymnasial lärlingsutbildning. Detta kommer att underlätta betydligt för unga att skapa sig kontakter med arbetsmarknaden. 3
  4. 4. Alla ska med Nu är det emellertid så att arbetslösheten är omfattande även för personer med mer teoretiska utbildningar. Vi vill därför göra det möjligt för alla som genomgått en utbildning (högstadiet, gymnasiet eller högskolan) att teckna ett speciellt anställningsavtal med en lägre ingångslön. Inom 12 månader efter att någon har avslutat studier på grundskolenivå, gymnasienivå eller högskolenivå ska denne ha rätt att teckna ett avtal, under högst ett år, med minst 2/3 av lönen inom avtalsområdet. Lokal avtalsfrihet ska självklart råda från golvet på 2/3 av lönen. Arbetstagare ska bara kunna anställas med lärlingskontrakt en gång. Avstampsjobb kommer att sänka trösklarna in på arbetsmarkanden betydligt. De gör det betydligt lättare för framför allt ungdomar att skaffa sig den arbetslivserfarenhet de så ofta saknar idag. Visst innebär de en lägre lön, men de ökar chansen att få en högre på sikt. Dessutom är det bättre att ha en låg lön än ingen alls. Risken för att arbetsgivarna ska utnyttja denna anställningsform är mycket liten. Dels får de bara anställa personer som uppfyller vissa kriterier dels får de som längst anställa personer i 12 månader. Genomförande I Sverige är det arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönesättningen. I Centerpartiet hoppas vi att kunna införa denna nya anställningsform i samråd med fackförbund och arbetsgivarorganisationer. 4

×