Odnosi sa medijima

915 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • PRiblizimo opstinu gradjanima I 2006. godina centar modernih vestina
 • Odnosi sa medijima

  1. 1. ABCeda odnos a sa medijima 11/29/11 centar modernih veština
  2. 2. Kako se snaći? 11/29/11 centar modernih veština
  3. 3. 11/29/11 centar modernih veština
  4. 4. Šta je danas vest? 11/29/11 centar modernih veština Nekada se govorilo da nije vest da je pas ujeo čoveka već da je čovek ujeo psa
  5. 5. Šta čini vest na lokalnom nivou? <ul><li>Pre svega lokalni ugao posmatranja </li></ul><ul><li>Nasilje / smrt / katastrofa/ </li></ul><ul><li>Svečanosti / veoma značajne osobe </li></ul><ul><li>Sex </li></ul><ul><li>Novac </li></ul><ul><li>Kriminal </li></ul><ul><li>Sport </li></ul><ul><li>Podele unutar stranaka/koalicija </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  6. 6. DEFINICIJA ( da se podsetimo ) <ul><li>BRITANICA: Medij je svaki telekomunikacioni sistem koji podrazumeva prenos informacije – nosilac elektromagnetskog signala kroz fizički medium koji razdvaja primaoca od pošiljaoca. </li></ul><ul><li>Nešto što pren osi signal (informacije)… </li></ul><ul><li>Merriam-Webster: Nešto što se nalazi između primaoca od pošiljaoca </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  7. 7. Odnosi sa medijima <ul><li>Zbog svoje moći i uticaja mas-mediji su jedna od najvažnijih ciljnih javnosti svake stranke . </li></ul><ul><li>Mediji su „Oči i uši javnosti“ ili “tvorci mišljenja” </li></ul><ul><li>Moramo znati da “ ono što se nije pojavilo u medijima, nije se ni dogodilo”. </li></ul><ul><li>Informacije koje prenose mediji, iako po svojoj prirodi sekundarne , za primaoca postaju primarne s obzirom da nije u mogućnosti da se neposrednim iskustvom uveri u njihovu tačnost. </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  8. 8. Odnosi sa medijima <ul><li>Reaktivni (defanzivni) </li></ul><ul><li>Proaktivni (strateški) </li></ul><ul><li>Krizni odnosi s medijima </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  9. 9. Nije svaka informacija o radu stranke vest za medije! 11/29/11 centar modernih veština
  10. 10. Zadaci PR menadžera <ul><li>Utvrđivanje politike stranke o odnosima sa medijima </li></ul><ul><li>Pravljenje spiskova medija i njihovo ažuriranje. </li></ul><ul><li>Sastavljanje materijala za medije – saopštenja, fotografije, video snimci, prezentacije, promotivni materijal,... </li></ul><ul><li>Planiranje i organizovanje susreta sa medijima – konferencije za novinare, radni doručak i različiti događaji. </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  11. 11. Alati u odnosima sa medijima <ul><li>Saopštenje za javnost </li></ul><ul><li>Konferencija za novinare </li></ul><ul><li>Materijali za novinare </li></ul><ul><li>Web sajt (press kutak) </li></ul><ul><li>Dru štvene mreže </li></ul><ul><li>Intervju </li></ul><ul><li>Događaj </li></ul><ul><li>... </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  12. 12. Odnosi s medijima <ul><li>Saop š tenje za š tampu </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  13. 13. Š TA JE? <ul><li>kontakt sa javno šć u </li></ul><ul><li>redovno ili aktuelno </li></ul><ul><li>sa ž et opis doga đ aja </li></ul><ul><li>sadrži informacije namenjene č itanju </li></ul><ul><li>osnova za elektronske medije </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  14. 14. MO Ž E DA BUDE… <ul><li>pripremno (najava događaja, podele materijala, posete…) </li></ul><ul><li>aktuelno (događaji iz stranke ...) </li></ul><ul><li>prateće (objašnjenje zaključaka, rezultata, izjave…) </li></ul><ul><li>ekskluzivno (dato samo određenom mediju) </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  15. 15. DOBRO JE KADA… <ul><li>“ grabi pa ž nju” (atraktivan naslov) </li></ul><ul><li>na po č etku pru ž a najva ž nije informacije (5 W +1 H – ko, š ta, kada, gde, kako, za š to) </li></ul><ul><li>saop š tava ne š to va ž no ( i korisno) </li></ul><ul><li>ne “gnjavi” (optimum 1 strana) </li></ul><ul><li>sadr ž i ta č ne , proverene, realne informacije </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  16. 16. I KADA KONA Č NO NAPI Š ETE SAVR Š ENO SAOP Š TENJE ZA Š TAMPU… 11/29/11 centar modernih veština
  17. 17. … POTRUDITE SE DA NOVINE OBJAVE FOTOGRAFIJU ! 11/29/11 centar modernih veština
  18. 18. RAZMIŠLJAJTE U SLIKAMA <ul><li>Ljudi gledaju slike pre nego tekst </li></ul><ul><li>Ljudi pamte slike </li></ul><ul><li>Slike pričaju priče </li></ul><ul><li>Slike ostavljaju percepciju o priči koju pokušavate da ispričate </li></ul><ul><li>Morate imati digitalnu kameru u opštinskom odboru ! </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  19. 19. 11/29/11 centar modernih veština
  20. 20. 11/29/11 centar modernih veština
  21. 21. Merenje rezultata kratkoročnih ili neposrednih efekata preduzetih PR aktivnosti <ul><li>Proizvod : saopštenje za medije. </li></ul><ul><li>Rezultat: broj objavljenih članaka ili emitovanih reportaža, pozitivan, neutralan ili negativan ton, pojavljivanje ključne poruke , procenat zastupljenosti stranke u članku, mesto u članku gde se spominje stranka, strana i mesto na strani i dr. </li></ul><ul><li>Metodologija : press clipping, monitoring , analiza medijskog sadržaja </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  22. 22. Odnosi s medijima KONFERENCIJA ZA NOVINARE 11/29/11 centar modernih veština
  23. 23. KADA? <ul><li>Postoji valjan razlog </li></ul><ul><li>Imate prave informacije </li></ul><ul><li>Znate ko mo ž e da se obrati medijima </li></ul><ul><li>Ž elite neposredniji kontakt sa “sedmom silom” </li></ul><ul><li>O č ekujete “profit” </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  24. 24. AKO STE NA SVA PITANJA ODGOVORILI SA “DA” <ul><li>Napravite spisak medija , novinara i blogera </li></ul><ul><li>Odredite datum i vreme </li></ul><ul><li>Pozivnice i obave š tenja </li></ul><ul><li>Ne zaboravite tehni č ka uputstva ekipama </li></ul><ul><li>Govorimo li istim jezikom ? </li></ul><ul><li>Medijske bro š ure i kompleti </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Predvidite pitanja </li></ul>11/29/11 centar modernih veština
  25. 25. PRETVORITE KONFERENCIJE U DOGA Đ AJE! (ali ne pravite od doga đ aja “konferencije”) 11/29/11 centar modernih veština

  ×