Grenzen verleggen met social media

972 views

Published on

Grenzen verleggen met social media

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
972
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grenzen verleggen met social media

  1. 1. GRENZEN VERLEGGEN met sociale media? Kijkend naar het groeiend aantal gebruikers op Fa- cebook, LinkedIn en Twitter kun je stellen dat bijna iedereen wel ergens deelneemt aan een sociaal media-netwerk. Ongestructureerd en ongecon- troleerd praat en discussieert men over de meest uiteenlopende onderwerpen. De drempels om met elkaar in contact te komen worden steeds lager. Hoe kan customer service inspelen op deze grenze- loosheid? Door Eelco Lulofs 32 CCM - JAAR- GANG 16 - NR 8/9 2010
  2. 2. E en klein berichtje op Twitter is al genoeg Wie is de eigenaar? om direct in contact te komen met Sociale media en steeds vaker ook klantcontact is van vakgenoten en/of kennissen om een iedereen, ook binnen de organisaties. E-commerce, inhoudelijke discussie te voeren. Op een ICT, customer service formule management, marketing, spontane manier ga je gelijk de diepte in channel management, HRM, PR en communicatie; al- met meerdere mensen tegelijk. Als je dit lemaal hebben zij een verantwoordelijkheid in het sociale fysiek wilt organiseren ben je zo twee media-beleid van een bedrijf. Maar het wordt nog niet weken verder. breed gedragen. Intern draagvlak is van groot belang. En daarbij, waar men in het ‘offline’ leven doorgaans se- Aanwezig zijn op snelle sociale media creëert ook een lectief omgaat met het vrienden/kennissennetwerk, zie je verwachtingspatroon dat bedrijven klantvragen snel dat we elkaar in de sociale netwerken veel gemakkelijker kunnen beantwoorden en oplossen. En dat is nog niet het volgen, toevoegen en snel contact leggen. Want sociale geval. Oude processen worden nog gebruikt voor nieuwe netwerken hebben minder drempels en zijn makkelijker media. En deze twee ondersteunen elkaar niet. te onderhouden en uit te breiden. Koningin Beatrix was Sociale media hebben een enorme impact op de in- in haar laatste kersttoespraak nogal kritisch over virtuele formatie-uitwisseling binnen de organisatie en tussen contacten. “Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt organisatie en consumenten. Veel bestaande processen en naar elkaar zonder de ander te zien”, aldus de koningin werkwijzen moeten worden aangepast naar de nieuwe vorig jaar. Niet zozeer tégen Twitter gericht, maar wel standaarden die online communicatie met zich mee- vóór naastenliefde. brengt. Het vraagt om een snelle reactie in woorden en Een recent consumentenonderzoek van Trinicom (zie daden. Want aanwezig zijn op de snelle media, maar nog http://tinyurl.com/2ukxvn7) wijst uit dat de telefoon nog steeds langzaam je dienstverlening aanpassen, begrijpt steeds de hoogste waardering krijgt als contactkanaal. geen enkele consument. Daarom is het zo van belang dat Onder alle leeftijdscategorieën. Sociale media en de je draagvlak hebt en dat een organisatie bereid en in staat virtuele medewerkers (chatbot) scoren in dit onderzoek is om snel te handelen. nog laag. De sociale netwerken vervangen het persoonlijk contact niet. Alleen helpt het wel om veel makkelijker Competenties medewerkers dan voorheen in contact te komen. En daarmee biedt het Het lijkt logisch, maar de praktijk bewijst eens te meer meer mogelijkheden om klanten te leren kennen, kennis dat de customer service medewerker die namens een te delen en vragen te beantwoorden. Als organisatie kunt bedrijf actief wordt op sociale media ook affiniteit en u daar dankbaar gebruik van maken. Volgen van klanten ervaring moeten hebben met sociale media. Het geeft de levert veel nieuwe informatie op. Maar je hebt dan ook opstart tot een spin off wanneer medewerkers gewend direct de kans om te reageren waar dat nodig is. zijn om te communiceren in 140 karakters en de spelre- gels op de sociale media ook al kennen. De medewerker Is online contact te managen? is zich bewust op welke wijze wel en niet kan worden Consumenten praten graag. Een op de drie conversaties deelgenomen aan publieke discussies en heeft ook het op het internet gaat over een merk. De uitlaatklep voor vermogen om in te schatten wat de impact van een tweet de anonieme klager. Anderen zetten uit wanhoop de is of kan worden. Hij is in staat om ideeën, meningen en netwerken in. Vaak met het doel om geholpen te worden. informatie aan anderen duidelijk te maken in heldere, Contact begint dus steeds vaker op sociale media. Kan beknopte en correcte taal. Het is dus belangrijk dat de een bedrijf inspelen op het grenzeloze gemopper? Hoe medewerker sterke schriftelijke vaardigheden heeft om serieus moet een bedrijf de (anonieme) klagers nemen? complexe / abstracte / gevoelige informatie kernachtig, De sociale media zorgen voor een forse groei van de interactie tussen bedrijf en consument en geeft een veel scherper inzicht in vraag een aanbod in de markt. De verpakking wordt al snel weggegooid als blijkt dat de VERVANGEN verwachtingen niet worden waargemaakt. Sterke merken worden zwakker doordat consumenten heel makkelijk SOCIALE hun ongenoegen breed kenbaar maken of omdat er online een lastercampagne wordt opgestart. Recente NETWERKEN HET cases zijn Nuon, Essent, Carglass en Nestlé. Een bedrijf moet dus wel de dialoog online aangaan, al is het om PERSOONLIJK haar reputatie te bewaken, en omdat de consument dit tegenwoordig ook van bedrijven verwacht. CONTACT? CCM - JAARGANG 16 - NR 10 2010 33
  3. 3. duidelijk en veilig op verschillende belanghebbenden op het account. Je ziet meteen wie een tweet heeft ver- weet over te brengen. Want een vergissing in een DM of stuurd en je kunt ook zien op welke reacties een mede- gewone tweet is snel gemaakt waardoor klantgegevens werker nog wacht. makkelijk verspreid worden. Iets wat consumenten niet accepteren en uit de praktijk blijkt dat dit tot een juridi- Tone of voice sche aanklacht kan leiden. e stijl van communiceren wordt bepaald door een aantal factoren. Allereerst blijkt dat de stijl van communiceren Tooling op sociale netwerken vaak directer en persoonlijker is Om te bepalen of je een webcare-team wilt en moet inzet- dan bedrijven gewend zijn in de traditionele kanalen. ten is het van belang om inzicht te hebben in de omvang Zo wordt er op Twitter alleen getutoyeerd. Vooral voor en het type berichten die er op het internet geplaatst grote organisatie is de klant nog altijd ‘u’ en niet ‘je’. En worden. Een brandmonitor kan hierbij goed helpen. Een dit vraagt dus om een omschakeling in alle communi- brandmonitor geeft een samenvatting van het aantal ge- catie-uitingen. Hierin heeft het webcare-team ook een plaatste berichten en geeft daarmee inzicht waar er over voorbeeld functie. Emotioneel reageren is not done en het een merk gesproken wordt, door wie, hoeveel en met neigt eerder naar oprecht, eerlijk en bescheiden. Stan- welk sentiment. daard antwoorden, zoals gebruikt worden bij FAQ of e- De keuze van een pakket is ook afhankelijk van de doel- mail-beantwoording, kunnen een basis vormen voor een stellingen, het aantal mensen dat met het systeem gaat reactie op sociale netwerken. Maar om oprecht, relevant werken, het beschikbare budget en de (ICT-)expertise en persoonlijk te zijn zal je in de beantwoording deze binnen het projectteam. standaard input altijd aanpassen naar de consument. Begin simpel door met zoekwoorden in Google Alerts in- Voordat een webcare-team actief wordt op de verschil- zichtelijk te maken wat er online geschreven wordt. Om lende fora bepaalt het projectteam op welke manier een goed beeld te krijgen moet je langere tijd monitoren. een webcare-team zich namens een bedrijf profileert. Je Drie tot zes maanden is een termijn waarop je een goed maakt het persoonlijk door de namen van de medewer- beeld krijgt van wat er waar door wie over je geschreven kers op je profiel te vermelden. wordt. Hoe meer inzichten je krijgt hoe meer behoefte er in een organisatie ontstaat naar achterliggende en Minste weerstand diepgaandere informatie. Op basis van deze behoefte, de Zoals eerder gemeld kiest de consument het contactka- doelstellingen en je budget kies je het pakket dat bij je naal met de minste weerstand. Het is dus van belang dat past. een webcare-team toegang heeft tot een centraal CRM- Wanneer een organisatie een Twitter-account actief inzet, systeem; of nog beter: net als de andere customer service- zijn er verschillende redenen om niet direct te werken op medewerkers werkt in hetzelfde klantsysteem. On- en Twitter, maar door middel van een dashboard. Met een offline klantcontact komen samen in de CRM-systemen. dashboard kun je berichten bewaken, coördineren en Zo heeft de customer service-medewerker in de verschil- efficiënter behandelen. Tweetdeck, Cotweet en Hootsuit lende contactkanalen direct inzicht in het contactmoment geven al snel inzicht in welke DM-berichten er verstuurd met de klant en heeft hij de meest recente informatie bij en ontvangen zijn en in welke tweets een bedrijfsnaam of de hand over de voortgang van een klacht. relevant onderwerp wordt genoemd. Daarnaast helpen Daarnaast wordt het klantbeeld steeds completer doordat deze dashboards ook te voorkomen dat medewerkers die het webcare-team sociale media-gegevens, die zij van de zelf ook nog actief zijn op Twitter vanuit een persoonlijk klant krijgt, ook vastlegt in het CRM-systeem. Marketing account per ongeluk een persoonlijke tweet versturen krijgt op deze manier ook waardevolle gegevens tot haar vanuit een businessaccount. Met een dashboard heb je beschikking die zij kan gebruiken voor eigen marktbe- ook goed zicht op de activiteiten van alle medewerkers werking. Het webcare-team weet op termijn welke personen in de sociale media invloedrijk zijn voor een merk. Het feit OP TWITTER dat je deze kent en mogelijk met hen in contact bent, biedt een uitgelezen kans om de consument (beter) te WORDT ER leren kennen en hen te betrekken in de uitvoering en verbetering van de dienstverlening. De LEGO-case is ALLEEN hier een prachtig voorbeeld van. Door klanten te vragen mee te denken over verbeteringen en innovaties krijgt GETUTOYEERD een organisatie gemakkelijk toegang tot zeer relevante marktinformatie. In plaats van te denken voor de klant 34 CCM - JAARGANG 16 - NR 10 2010
  4. 4. profiel van de klantenservicemedewerkers zal verande- ren: focus op ‘online competenties’, inhoudelijk in staat om online klantenservice te coördineren en klanten met elkaar te verbinden. Nieuwe dynamiek Sociale media verleggen grenzen en bieden bedrijven vele nieuwe mogelijkheden. Het geeft contact ook een nieuwe dynamiek: snel, direct en persoonlijk. Vervangen sociale media dan het persoonlijk contact? Nee, het helpt wel om veel makkelijker dan voorheen in contact te komen en daarmee zijn er meer mogelijkheden om klanten te leren kennen, kennis te delen en vragen te beantwoorden. Waardoor zal de rol van de klantenservice in de toekomst wijzigen? Zij verleidt klanten om de kanalen te kiezen die het best werken voor het oplossen van een vraag. Dit kan zijn met webselfhelp of door in contact te komen met andere gebruikers. Als regisseur van de inhoud faciliteert klantenservice customer-to-customer-service. En met de feedback vanuit de markt geeft zij de organisatie nieuwe krijgen organisaties veel suggesties aangereikt en kunnen inzichten om de dienstverlening nog verder te verbeteren. zij ambassadeurs benaderen om de dienstverlening te Bedrijven kunnen zich niet meer verschuilen. Zij worden optimaliseren. gedwongen om steeds opener, eerlijk en oprecht te zijn en online de dialoog aan te gaan. Het is zoeken hoe zij het Toekomst beste de sociale netwerken kunnen inschakelen. Op zoek Klanten nemen sneller iets aan van een andere consu- naar grenzeloze mogelijkheden met sociale media. ment. De begrenzing dat alleen de klantenservice-afdeling kan helpen, gaat vervallen. Steeds vaker zie je dat gebrui- kers elkaar opzoeken en vragen beantwoorden. Met de Eelco Lulofs is Marketing Manager bij Cendris en houdt Hewlett Packard-case als voorbeeld kun je stellen dat de zich bezig met het inzetten van sociale media in klantcon- rol van klantenservice verandert: zij krijgt meer dan ooit tactstrategieën. een signalerende functie naar de eigen organisatie. Zij Zie voor de ervaringen van Cendris met sociale media ziet als eerste de effecten van nieuwsberichten, nieuwe ook het artikel Van bewegen naar dansen in dit nummer. introducties en kent de onderwerpen waar haar klanten over spreken. Daarnaast zal de klantservice-afdeling steeds meer een faciliterende rol krijgen. Enerzijds om de dialoog tussen bedrijf en consument te stroomlijnen; anderzijds om tussen consumenten de dialoog op gang te brengen. Daarnaast leert zij de consument hoe zij gemakkelijk en snel toegang krijgt tot de informatie die op vele verschil- lende manieren beschikbaar wordt gesteld. Klantenservice krijgt in de toekomst minder volume omdat bedrijven hun processen steeds beter op orde heb- ben. Telefonie en e-mailverkeer gaan op langere termijn KLANTEN NEMEN gedeeltelijk over naar online. Het klantcontact dat tele- fonisch afgehandeld wordt is complexer en vraagt meer SNELLER IETS kennis en bevoegdheden om vragen af te handelen. De klantcontactratio tussen bedrijf en consument daalt AAN VAN EEN terwijl de klant-tot-klant-contactratio juist stijgt. Het aantal klantenservicemedewerkers gaat omlaag ANDERE (kostenbesparing). Het wordt nog belangrijker om één klantbeeld over de kanalen heen te realiseren en het CONSUMENT CCM - JAARGANG 16 - NR 10 2010 35

×