SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
GSFD, 9 juni 2010

      Veranderende marktomstandigheden
         en het effect daarvan op de
        (processen van de) organisatie.

           Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                           1
                 www.sva4u.nl
Inhoudsopgave

• Marktontwikkelingen
• Consequenties
• Professionaliseren (processen, klanten,
  mensen/collegae)
• Samenvattend            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                            2
                  www.sva4u.nl
Marktontwikkelingen, 1
• Bonus provisie
• Transparantie
• Bovenmatige beloning!
• Advies Match
• Einde aan verevening! @
• Eisen aan advisering (afm)
• Meer aandacht voor (al lang bestaande)
 zorgplicht
• (Krediet) crisis
         Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                         3
               www.sva4u.nl
Marktontwikkelingen, 2
• Opkomst internet
• Opkomst Collectiviteiten(hema
 (anwb, kruidvat, HCC etc.)
• Opkomst direct writers
 (Allianz/Allsecur, ASR/Ditzo, Achmea/Inshared,
 Delta Lloyd/Izio, wie volgt??)
• Car / (meeste) verzekeraars zoeken ander
 profiel! @
         Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                         4
               www.sva4u.nl
consequenties
•  Instortende hypotheek markt
•  Instortende leven markt
•  Faillissementen
•  Druk op inkomsten
•  Meer concurrenten
•  Er wordt aan uw klanten getrokken
•  Andere werkwijze (AFM, publieke opinie, teruglopende
  inkomsten, advisering, zorgplicht)

      Veel collegae kunnen niet ongewijzigd door!
               3 voor 12!
             Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                             5
                   www.sva4u.nl
Professioneel, bedrijfsdomeinen

                   Processen
         Mensen        Klanten           Financiën
                   Vakkennis             Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                   6
                   www.sva4u.nl
Professioneel, bedrijfsdomeinen
                   Proces-
                     sen
         Mensen        Klanten           Financiën
                   Vakkennis             Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                   7
                   www.sva4u.nl
Wat is een proces?
       (Keuning & Eppink, Management & Organisatie)

   “Een bedrijfsproces is een ordening van het werk,
    dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie”
    zoals daar zijn:            a   t
•  Marketing-en verkoopproces                  u  i
•  Inkoopproces                         t  s
•  Productie- en R&D proces                   o  e-
•  Financiële proces                      m  ring
•  Personele proces                       a
            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                  8
                  www.sva4u.nl
Waarom een proces?
 Je richt processen in om de met zo weinig mogelijk
   inspanning tegen zo laag mogelijke kosten de
       gestelde doelen te realiseren.

         Efficiency en effectiviteit!

  (voorkom dat je, door steeds maar weer het zelfde wiel uit te
   vinden geld en energie verspilt. Creëer een standaard zodat je
     afwijkingen kan constateren en bij kan sturen resp.
               verbeteren.)

            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                             9
                  www.sva4u.nl
Ondernemingsmatrix,
        interactie processen en domeinen.
        Mark &  Inkoop        Productie      Financiële  P&O
        Verkoop            R&D         Administr.
Klanten
Mensen
Processen,
Systemen
(VAK) kennis
Financieel
(Automatise
ring)
             Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                       10
                   www.sva4u.nl
Professioneel, bedrijfsdomeinen

                   Processen
                    Klan
         Mensen                      Financiën
                     ten                   Vakkennis             Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                   11
                   www.sva4u.nl
Een goed gesprek over de klant!
      Definitie van een “goede” klant

     Een goede klant is diegene (persoon of
   organisatie) die uw nota’s betaalt en die u in
    staat stelt winst te maken op zijn account.
          Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                          12
                www.sva4u.nl
Is dit uw klanten bestand?
          Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                          13
                www.sva4u.nl
Is dit uw klanten bestand?
      Dan weet U niet op welke klant u verlies maakt en op welke klant
      winst en waarom!
                 Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                   14
                       www.sva4u.nl
Wat is gestructureerde aandacht?
      Hoe wilt u zelf behandeld worden?

            • Pro actief
          • Begrip en Respect
           • Vertrouwen
          • Kennis en kunde
        • “regelmatig(e)” aandacht

           Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                           15
                 www.sva4u.nl
Herkenbare groepenbij.
       tlf    Nieuws-    Vaste bin-     Account  Account   Directie
            brief     nendienst      manager  directeur
Niet
Bezoeken
Particulier
zonder *
              *
            zorgplicht
Particulier
met *
          *    *         *
Bezoeken

mKb
          *    *         *
Mkb                                  soms
          *    *         *         *
Groot
bedrijf
              *         *         *    *      *
               Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                          16
                     www.sva4u.nl
Klanten, adviesbehoefte,
         Particulier    Welgestelde        Mkb      Groot
                   Part. + mKb               bedrijf

Product      x         x
verkoop   Eenvoudig product bij een
Eenvoudig eenvoudige situatie, Weinig
        x        x                x
advies  ruimte/ behoefte voor advies
Uitgebreid                           x       x
advies, specia-
Lisme.                            Gecompliceerde situaties,
                             uitgebreide analyse nodig, veel
Risk Man. &                                   x
                               advies, strategic selling
A.R.F.
         Internet + ATP   ATP +


               Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                          17
                     www.sva4u.nl
Klant centraal
                   Klant-
                  Tevreden-
                    heid
      Behoefte                      Beschik-
       v.d.         KLANT             Bare
       Klant                       Middelen
                   Winst            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                 18
                  www.sva4u.nl
Focus van eigen product naar (de organisatie van) de
  klant, de interne focus moet zijn afgestemd op de externe
                      focus!
Externe focus(Organisatie van de) Klant      Bedrijf van de ATP, interne focus
Kennis van die organisatie, zie gevoel.      Inlevingsvermogen in de klant prioriteit
Behoefte van de klant, waarom koopt de       Excellente communicatieve vaardigheden
klant verzekeringen resp. heeft ze nodig?
Ontwikkeling van de klant             Kennis van eigen diensten en producten
Gevoel bij de klant, producten, mensen,      Focus op vertaalslag van de (behoefte
markten, risico’s, jaarrekening,problemen,     van) de klant naar de eigen producten en
verzuim, import/export, verplichtingen,      diensten. Waarom koopt een klant
inkomsten, wensen etc. etc.            verzekeringen, benaderingswijze?
(Termijn) planning/ gewenste            Professionele processen en systemen
ontwikkelingen bij en van de klant
Besluitvormers bij de klant            Meten is weten, financieel inzicht en grip
Waarde toevoegen aan de              Excellente (Vak)kennis
omstandigheden van de klant!            Focus op klant, winst en kwaliteit!
                Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                           19
                      www.sva4u.nl
Professioneel, bedrijfsdomeinen

                  Processen
        Men-
                  Klanten           Financiën
         sen                  Vakkennis            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                  20
                  www.sva4u.nl
Het hart van de klant!
De strategie van alsmaar grotere omzetten door steeds meer
 uren te draaien, is de dood in de pot voor professionele
 dienstverleners als accountantskantoren.
Dat stelt Frank Kwakman, sinds oktober hoogleraar management
 van professionele dienstverleners.

“Om te overleven moeten dienstverleners leren het hart van
 hun klanten te veroveren, in plaats van hun portemonnee.”
           Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                           21
                 www.sva4u.nl
voor de klant!

Je kan alleen maar het hart van de klant winnen als je
  hart voor de klant hebt!

Betrokkenheid/emotie dus, zet collegae in de eerste lijn
 die het daadwerkelijk leuk vinden om de klant te
 spreken, nieuwe zaken aan te zwengelen en die een
 kick krijgen van het oplossen van problemen voor de
 klant.

          Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                          22
                www.sva4u.nl
Emotie, empathie en motivatie
                  3 stellingen


1.  Bij het servicen van cliënten e/o prospects zijn het ervaren van positieve
   emotie en het bezitten van empathie noodzaak!

2.  Het wel of niet beleven van emotie bij bepaalde situaties is redelijk
   bepalend voor het inzetten van je empathische vermogens (als ze er al
   zijn) en de mate van motivatie die je ten toon spreid

3.  Bij het hebben van positieve emotie en het kunnen inzetten van
   daadwerkelijk aanwezige empathische kwaliteiten volgt “automatisch”
   een behoorlijke motivatie!               Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                   23
                     www.sva4u.nl
Het hart van uw collega?!
Je kan alleen maar het hart van de klant winnen als je hart voor
  de klant hebt!
Betrokkenheid dus, zet collegae in de eerste lijn die het
  daadwerkelijk leuk vinden om de klant te spreken, nieuwe
  zaken aan te zwengelen en die een kick krijgen van het
  oplossen van problemen voor de klant.

  Waarvan gaat het (professionele) hart van elke individuele
           collega harder kloppen?
   Dat is het werk dat h/z bij voorkeur moet/wil doen!!


            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                             24
                  www.sva4u.nl
De mens, de omgeving waarbinnen uw collega werkt.


                Focus is :
          • Behoefte cliënt centraal
      • Altijd toegevoegde waarde willen leveren
            • Resultaat, Winst
          • Professionele processen
              • Kwaliteit
             • Meten is weten
      • Excellente communicatieve vaardigheden
           • Excellente vakkennis
          • Aansturing, leiderschap


           Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                           25
                 www.sva4u.nl
Samenvattend.
•  Nieuwe toetreders, imago, honorering, krediet crisis, AFM
•  Druk op resultaten
•  Transparante beloning, verantwoording.
•  Zet de klant en het belang van de klant centraal
•  Focus op winstgevende klanten
•  Segmenteer, richt bedienings- en verdienmodellen in.
•  Bepaal hoe je toegevoegde waarde gaat leveren per segment
•  Organiseer, structureer (vanuit het belang van de klant)
•  Meten is weten, regel dat er regelmatig voldoende
  vergelijkende informatie beschikbaar is om op te sturen.

            Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                            26
                  www.sva4u.nl
Samenvattend.

• Profiel collega: Heao, professional, open, bereid tot studie en
 ontwikkeling, oog voor omgeving, resultaat.
• Positioneer medewerkers op die plek waar de kwaliteiten tot
 hun recht komen
• Ook medewerkers moeten transformatie doormaken van
 product georiënteerd naar klant georiënteerd
• Men moet professioneel werken met professionele processen
• Communicatie met klanten door medewerkers die daar lol in
 hebben en de uitdaging zien.

      Stuur dit aan, manage en leidt, UW voorbeeld wordt
                De cultuur!
              Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                              27
                    www.sva4u.nl
Kiezen, focus!
                  (professioneel)
Oud                         Nieuw
Interne focus, eigen bedrijf centraal        Externe focus, behoefte cliënt centraal
Alle klanten wordt vaak het zelfde         Segmenteer, bedieningsmodel,
instrumentarium aangeboden             verdienmodel
Vaak geen account planning             Account planning , processen
Personeel, kennis van het vak            Personeel, kennis van en interesse in de
                          klant, gecombineerd met vakkennis
Geen zicht op rendement per klant          Positief rendement per klant
Collegae werken daar waar toevallig         Zet collegae daar in waar de individuele
vacature was. (kwalificaties vs passie)       kwaliteiten het best tot hun recht komen
??                         Vechten voor de klant! En uw resultaat!
                Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                                           28
                      www.sva4u.nl
Tot slot, Positionering, 8 vragen
1.   Op welke potentiële klanten moeten wij ons richten?
2.   Wat is onze commerciële formule,
3.   Voor welke klanten zijn wij interessant?
4.   Op welke behoefte spelen wij in en wat is de toegevoegde
    waarde die wij leveren?
5.   Wie zijn onze concurrenten?
6.   Waarmee en op welke manier onderscheiden wij ons?
7.   Wat zijn onze krachtigste producten of diensten?
8.   Waarom koopt een klant van ons?


             Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia,
14-6-2010                             29
                   www.sva4u.nl

More Related Content

Similar to Microsoft Power Point Gsfd, 9 Juni 2010.2

Kennismaken met personal eyes
Kennismaken met personal eyesKennismaken met personal eyes
Kennismaken met personal eyesNicoline Huizinga
 
Presentatie Foundations Of Management, Fma
Presentatie Foundations Of Management, FmaPresentatie Foundations Of Management, Fma
Presentatie Foundations Of Management, Fmaszweers
 
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in WijsOver cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in WijsIlse Jansoone
 
Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...Rabobank
 
Curriculum Vitae Patrick Weijers
Curriculum Vitae Patrick WeijersCurriculum Vitae Patrick Weijers
Curriculum Vitae Patrick WeijersPatrick Weijers
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerbramvanluijk
 
HR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNOHR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNOIlse Jansoone
 
Questionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 MinutenMark Veldpape
 
ConQuaestor Algemeen
ConQuaestor AlgemeenConQuaestor Algemeen
ConQuaestor AlgemeenMrRalph
 
Brochure e&m consultants
Brochure e&m consultantsBrochure e&m consultants
Brochure e&m consultantsGert Meuleman
 
Kennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBITKennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBITRobert Kruisland
 
Copy of Corporate Presentation
Copy of Corporate PresentationCopy of Corporate Presentation
Copy of Corporate PresentationAngel M. Rodrigo
 
Corporate Presentation
Corporate PresentationCorporate Presentation
Corporate PresentationMartin Pot
 
Voorfilmen van noodzaak HR transformatie
Voorfilmen van noodzaak HR transformatieVoorfilmen van noodzaak HR transformatie
Voorfilmen van noodzaak HR transformatieDaïm Willemse
 
160429.CV Cyrille Wismans.cws
160429.CV Cyrille Wismans.cws160429.CV Cyrille Wismans.cws
160429.CV Cyrille Wismans.cwsCyrille Wismans
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerJannekepot
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boerscbemmel
 

Similar to Microsoft Power Point Gsfd, 9 Juni 2010.2 (20)

Kennismaken met personal eyes
Kennismaken met personal eyesKennismaken met personal eyes
Kennismaken met personal eyes
 
Rabobank process-mining-in-de-praktijk-v1.5
Rabobank process-mining-in-de-praktijk-v1.5Rabobank process-mining-in-de-praktijk-v1.5
Rabobank process-mining-in-de-praktijk-v1.5
 
Jaarverslag BDO 2014
Jaarverslag BDO 2014Jaarverslag BDO 2014
Jaarverslag BDO 2014
 
Presentatie Foundations Of Management, Fma
Presentatie Foundations Of Management, FmaPresentatie Foundations Of Management, Fma
Presentatie Foundations Of Management, Fma
 
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in WijsOver cultuur, structuur en leadership in Wijs
Over cultuur, structuur en leadership in Wijs
 
Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
Pizza-financiering: hoe doe je dat? Workshop Herman Wijffels Innovatie Event ...
 
Curriculum Vitae Patrick Weijers
Curriculum Vitae Patrick WeijersCurriculum Vitae Patrick Weijers
Curriculum Vitae Patrick Weijers
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 
HR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNOHR @ Wijs: van HR naar CNO
HR @ Wijs: van HR naar CNO
 
Questionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 Minuten
 
ConQuaestor Algemeen
ConQuaestor AlgemeenConQuaestor Algemeen
ConQuaestor Algemeen
 
Brochure e&m consultants
Brochure e&m consultantsBrochure e&m consultants
Brochure e&m consultants
 
Kennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBITKennismanagement Baak :CIBIT
Kennismanagement Baak :CIBIT
 
Copy of Corporate Presentation
Copy of Corporate PresentationCopy of Corporate Presentation
Copy of Corporate Presentation
 
Corporate Presentation
Corporate PresentationCorporate Presentation
Corporate Presentation
 
Voorfilmen van noodzaak HR transformatie
Voorfilmen van noodzaak HR transformatieVoorfilmen van noodzaak HR transformatie
Voorfilmen van noodzaak HR transformatie
 
IJBM 15.09 sept 2015 [web]
IJBM 15.09 sept 2015 [web]IJBM 15.09 sept 2015 [web]
IJBM 15.09 sept 2015 [web]
 
160429.CV Cyrille Wismans.cws
160429.CV Cyrille Wismans.cws160429.CV Cyrille Wismans.cws
160429.CV Cyrille Wismans.cws
 
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
 
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
 

Microsoft Power Point Gsfd, 9 Juni 2010.2

 • 1. GSFD, 9 juni 2010 Veranderende marktomstandigheden en het effect daarvan op de (processen van de) organisatie. Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 1 www.sva4u.nl
 • 2. Inhoudsopgave • Marktontwikkelingen • Consequenties • Professionaliseren (processen, klanten, mensen/collegae) • Samenvattend Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 2 www.sva4u.nl
 • 3. Marktontwikkelingen, 1 • Bonus provisie • Transparantie • Bovenmatige beloning! • Advies Match • Einde aan verevening! @ • Eisen aan advisering (afm) • Meer aandacht voor (al lang bestaande) zorgplicht • (Krediet) crisis Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 3 www.sva4u.nl
 • 4. Marktontwikkelingen, 2 • Opkomst internet • Opkomst Collectiviteiten(hema (anwb, kruidvat, HCC etc.) • Opkomst direct writers (Allianz/Allsecur, ASR/Ditzo, Achmea/Inshared, Delta Lloyd/Izio, wie volgt??) • Car / (meeste) verzekeraars zoeken ander profiel! @ Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 4 www.sva4u.nl
 • 5. consequenties • Instortende hypotheek markt • Instortende leven markt • Faillissementen • Druk op inkomsten • Meer concurrenten • Er wordt aan uw klanten getrokken • Andere werkwijze (AFM, publieke opinie, teruglopende inkomsten, advisering, zorgplicht) Veel collegae kunnen niet ongewijzigd door! 3 voor 12! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 5 www.sva4u.nl
 • 6. Professioneel, bedrijfsdomeinen Processen Mensen Klanten Financiën Vakkennis Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 6 www.sva4u.nl
 • 7. Professioneel, bedrijfsdomeinen Proces- sen Mensen Klanten Financiën Vakkennis Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 7 www.sva4u.nl
 • 8. Wat is een proces? (Keuning & Eppink, Management & Organisatie) “Een bedrijfsproces is een ordening van het werk, dat uitgevoerd dient te worden in een organisatie” zoals daar zijn: a t • Marketing-en verkoopproces u i • Inkoopproces t s • Productie- en R&D proces o e- • Financiële proces m ring • Personele proces a Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 8 www.sva4u.nl
 • 9. Waarom een proces? Je richt processen in om de met zo weinig mogelijk inspanning tegen zo laag mogelijke kosten de gestelde doelen te realiseren. Efficiency en effectiviteit! (voorkom dat je, door steeds maar weer het zelfde wiel uit te vinden geld en energie verspilt. Creëer een standaard zodat je afwijkingen kan constateren en bij kan sturen resp. verbeteren.) Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 9 www.sva4u.nl
 • 10. Ondernemingsmatrix, interactie processen en domeinen. Mark & Inkoop Productie Financiële P&O Verkoop R&D Administr. Klanten Mensen Processen, Systemen (VAK) kennis Financieel (Automatise ring) Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 10 www.sva4u.nl
 • 11. Professioneel, bedrijfsdomeinen Processen Klan Mensen Financiën ten Vakkennis Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 11 www.sva4u.nl
 • 12. Een goed gesprek over de klant! Definitie van een “goede” klant Een goede klant is diegene (persoon of organisatie) die uw nota’s betaalt en die u in staat stelt winst te maken op zijn account. Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 12 www.sva4u.nl
 • 13. Is dit uw klanten bestand? Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 13 www.sva4u.nl
 • 14. Is dit uw klanten bestand? Dan weet U niet op welke klant u verlies maakt en op welke klant winst en waarom! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 14 www.sva4u.nl
 • 15. Wat is gestructureerde aandacht? Hoe wilt u zelf behandeld worden? • Pro actief • Begrip en Respect • Vertrouwen • Kennis en kunde • “regelmatig(e)” aandacht Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 15 www.sva4u.nl
 • 16. Herkenbare groepenbij. tlf Nieuws- Vaste bin- Account Account Directie brief nendienst manager directeur Niet Bezoeken Particulier zonder * * zorgplicht Particulier met * * * * Bezoeken mKb * * * Mkb soms * * * * Groot bedrijf * * * * * Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 16 www.sva4u.nl
 • 17. Klanten, adviesbehoefte, Particulier Welgestelde Mkb Groot Part. + mKb bedrijf Product x x verkoop Eenvoudig product bij een Eenvoudig eenvoudige situatie, Weinig x x x advies ruimte/ behoefte voor advies Uitgebreid x x advies, specia- Lisme. Gecompliceerde situaties, uitgebreide analyse nodig, veel Risk Man. & x advies, strategic selling A.R.F. Internet + ATP ATP + Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 17 www.sva4u.nl
 • 18. Klant centraal Klant- Tevreden- heid Behoefte Beschik- v.d. KLANT Bare Klant Middelen Winst Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 18 www.sva4u.nl
 • 19. Focus van eigen product naar (de organisatie van) de klant, de interne focus moet zijn afgestemd op de externe focus! Externe focus(Organisatie van de) Klant Bedrijf van de ATP, interne focus Kennis van die organisatie, zie gevoel. Inlevingsvermogen in de klant prioriteit Behoefte van de klant, waarom koopt de Excellente communicatieve vaardigheden klant verzekeringen resp. heeft ze nodig? Ontwikkeling van de klant Kennis van eigen diensten en producten Gevoel bij de klant, producten, mensen, Focus op vertaalslag van de (behoefte markten, risico’s, jaarrekening,problemen, van) de klant naar de eigen producten en verzuim, import/export, verplichtingen, diensten. Waarom koopt een klant inkomsten, wensen etc. etc. verzekeringen, benaderingswijze? (Termijn) planning/ gewenste Professionele processen en systemen ontwikkelingen bij en van de klant Besluitvormers bij de klant Meten is weten, financieel inzicht en grip Waarde toevoegen aan de Excellente (Vak)kennis omstandigheden van de klant! Focus op klant, winst en kwaliteit! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 19 www.sva4u.nl
 • 20. Professioneel, bedrijfsdomeinen Processen Men- Klanten Financiën sen Vakkennis Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 20 www.sva4u.nl
 • 21. Het hart van de klant! De strategie van alsmaar grotere omzetten door steeds meer uren te draaien, is de dood in de pot voor professionele dienstverleners als accountantskantoren. Dat stelt Frank Kwakman, sinds oktober hoogleraar management van professionele dienstverleners. “Om te overleven moeten dienstverleners leren het hart van hun klanten te veroveren, in plaats van hun portemonnee.” Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 21 www.sva4u.nl
 • 22. voor de klant! Je kan alleen maar het hart van de klant winnen als je hart voor de klant hebt! Betrokkenheid/emotie dus, zet collegae in de eerste lijn die het daadwerkelijk leuk vinden om de klant te spreken, nieuwe zaken aan te zwengelen en die een kick krijgen van het oplossen van problemen voor de klant. Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 22 www.sva4u.nl
 • 23. Emotie, empathie en motivatie 3 stellingen 1. Bij het servicen van cliënten e/o prospects zijn het ervaren van positieve emotie en het bezitten van empathie noodzaak! 2. Het wel of niet beleven van emotie bij bepaalde situaties is redelijk bepalend voor het inzetten van je empathische vermogens (als ze er al zijn) en de mate van motivatie die je ten toon spreid 3. Bij het hebben van positieve emotie en het kunnen inzetten van daadwerkelijk aanwezige empathische kwaliteiten volgt “automatisch” een behoorlijke motivatie! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 23 www.sva4u.nl
 • 24. Het hart van uw collega?! Je kan alleen maar het hart van de klant winnen als je hart voor de klant hebt! Betrokkenheid dus, zet collegae in de eerste lijn die het daadwerkelijk leuk vinden om de klant te spreken, nieuwe zaken aan te zwengelen en die een kick krijgen van het oplossen van problemen voor de klant. Waarvan gaat het (professionele) hart van elke individuele collega harder kloppen? Dat is het werk dat h/z bij voorkeur moet/wil doen!! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 24 www.sva4u.nl
 • 25. De mens, de omgeving waarbinnen uw collega werkt. Focus is : • Behoefte cliënt centraal • Altijd toegevoegde waarde willen leveren • Resultaat, Winst • Professionele processen • Kwaliteit • Meten is weten • Excellente communicatieve vaardigheden • Excellente vakkennis • Aansturing, leiderschap Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 25 www.sva4u.nl
 • 26. Samenvattend. • Nieuwe toetreders, imago, honorering, krediet crisis, AFM • Druk op resultaten • Transparante beloning, verantwoording. • Zet de klant en het belang van de klant centraal • Focus op winstgevende klanten • Segmenteer, richt bedienings- en verdienmodellen in. • Bepaal hoe je toegevoegde waarde gaat leveren per segment • Organiseer, structureer (vanuit het belang van de klant) • Meten is weten, regel dat er regelmatig voldoende vergelijkende informatie beschikbaar is om op te sturen. Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 26 www.sva4u.nl
 • 27. Samenvattend. • Profiel collega: Heao, professional, open, bereid tot studie en ontwikkeling, oog voor omgeving, resultaat. • Positioneer medewerkers op die plek waar de kwaliteiten tot hun recht komen • Ook medewerkers moeten transformatie doormaken van product georiënteerd naar klant georiënteerd • Men moet professioneel werken met professionele processen • Communicatie met klanten door medewerkers die daar lol in hebben en de uitdaging zien. Stuur dit aan, manage en leidt, UW voorbeeld wordt De cultuur! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 27 www.sva4u.nl
 • 28. Kiezen, focus! (professioneel) Oud Nieuw Interne focus, eigen bedrijf centraal Externe focus, behoefte cliënt centraal Alle klanten wordt vaak het zelfde Segmenteer, bedieningsmodel, instrumentarium aangeboden verdienmodel Vaak geen account planning Account planning , processen Personeel, kennis van het vak Personeel, kennis van en interesse in de klant, gecombineerd met vakkennis Geen zicht op rendement per klant Positief rendement per klant Collegae werken daar waar toevallig Zet collegae daar in waar de individuele vacature was. (kwalificaties vs passie) kwaliteiten het best tot hun recht komen ?? Vechten voor de klant! En uw resultaat! Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 28 www.sva4u.nl
 • 29. Tot slot, Positionering, 8 vragen 1. Op welke potentiële klanten moeten wij ons richten? 2. Wat is onze commerciële formule, 3. Voor welke klanten zijn wij interessant? 4. Op welke behoefte spelen wij in en wat is de toegevoegde waarde die wij leveren? 5. Wie zijn onze concurrenten? 6. Waarmee en op welke manier onderscheiden wij ons? 7. Wat zijn onze krachtigste producten of diensten? 8. Waarom koopt een klant van ons? Presentatie GSFD, Cees Kuijlaars rmia, 14-6-2010 29 www.sva4u.nl