Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación redes

Traballo feito para asignatura de Redes.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentación redes

 1. 1. Presentación de redes ● Feito por Cecilia Varela:
 2. 2. A arquitectura cliente-servidor. ●Cliente: Calquer ordenador conectado a unha rede de calquer tipo. ●Servidor: Un ordenador conectado a unha rede pero ten algún recurso que poida ofrecer a rede.
 3. 3. Recursos de unha rede: ● HARDWARE. ● SOFTWARE. ● INFORMACIÓN.
 4. 4. HARDWARE: ● Distintos periféricos de entrada e salida, impresoras, escáneres, cámaras, sistemas de almacenamiento de datos, etc.
 5. 5. SOFTWARE: ● Calquer tipo de aplicacións, paquetes de programas, etc.
 6. 6. INFORMACIÓN: ● Todo tipo de datos de texto, numéricos, documentos, bases de datos, imágenes, audio, vídeo, etc.
 7. 7. Compartición de recursos ● As redes de ordenadores permiten o acceso a recursos dun equipo dende calquer outro, facilita o traballo colaborativo e unha xestión optimizada de ditos recursos.
 8. 8. Recursos da organización da rede. ● DISTRIBUIDA. ● CENTRALIZADA. ● MIXTA.
 9. 9. DISTRIBUIDA: ● Os recursos estarán distribuidos entre os distintos ordenadores que conforman a rede e cada un poderá ou non, ofrecer os demais os recursos de que disponga.
 10. 10. CENTRALIZADA: ● Os recursos estarán centralizados en un ou varios servidores. Os demais ordenadores serán menos clientes que accederán os recursos compartidos polo servidor.
 11. 11. MIXTA: ● É unha mezcla de ambas, con parte distribuida e parte centralizada. O grado de centralización pode ser variable en cada caso.
 12. 12. Modelos de arquitectura: ● Modelo basado en servidor. ● As redes “entre iguais”. ● Basada en correo electrónico. ● Base de datos compartida.
 13. 13. Modelo basado en servidor: ● Os datos residen no servidor, hai unha serie de procesos que se executan tamén en él.
 14. 14. As redes “entre iguais”: ● Estas redes non teñen servidores, cada ordenador pode ter algúns recursos e pode ofrecelos ao resto de ordenadores, ou algúns.
 15. 15. Basada en correo electrónico: ● Todas as funcións son executadas polo cliente e solo as funcións de mensaxería están no servidor
 16. 16. Base de datos compartida: ● Todas as funcións son executadas polo cliente, pero os datos están no servidor.
 17. 17. Redes de difusión: ● Os ordenadores nas redes de broadcast comparten o mesmo medio polo acceso e utilización compiten.
 18. 18. Redes punto a punto ● Conmutación de circuitos. ● Conmutación de paquetes.
 19. 19. Clasificación das redes polo tamaño ● Redes de área local ● Redes metropolitanas ● Redes de área extensa
 20. 20. Internet ● É unha rede de redes. Conecta millóns de redes, de tamaño, características. As redes poden ser públicas ou privadas. A conexión é posible entre redes de distintas plataformas e ambientes.
 21. 21. Dirección IP ● A dirección IP identifica cada ordenador. Para mirar a dirección IP vamos o terminal e poñemos ifconfig damoslle a enter e xa nos aparece a dirección IP.
 22. 22. Dirección IP ● A dirección IP está constituída por catros números entre 0 e 255, separados por puntos.
 23. 23. Dirección IP ● Para cada IP hai un nome de dominio. De esta forma, sempre que se da o nome dun ordenador , podese averiguar a sua dirección IP e viceversa.
 24. 24. Redes ● Moitas grazas pola súa atención.

×