Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kvinnor och ledarskap i svensk media 13 november 2014

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 61 Ad

Kvinnor och ledarskap i svensk media 13 november 2014

Download to read offline

Om villkor, makt och förväntningar i ledarskapet. Studien som genomförts av Cecilia Zadig och Nora Oleskog Tryggvason presenterades vid jubileumskonferens den 13 november 2014 på Nalen i Stockholm.

http://ceciliazadig.se/ledarskapsutveckling/kvinnors-ledarskap-en-studie-omfattande-208-ledande-kvinnor-i-sverige/

Om villkor, makt och förväntningar i ledarskapet. Studien som genomförts av Cecilia Zadig och Nora Oleskog Tryggvason presenterades vid jubileumskonferens den 13 november 2014 på Nalen i Stockholm.

http://ceciliazadig.se/ledarskapsutveckling/kvinnors-ledarskap-en-studie-omfattande-208-ledande-kvinnor-i-sverige/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Kvinnor och ledarskap i svensk media 13 november 2014 (20)

Advertisement

Kvinnor och ledarskap i svensk media 13 november 2014

 1. 1. VÄLKOMMEN #kvinnorsledarskap
 2. 2. Dagens program 9.00 Välkommen Anders Mellbourn, prefekt IMS Stockholms universitet 9.15 Cecilia Zadig presentation av den nya boken ”Kvinnor och ledarskap i svenska medier” 10.00 Nora Oleskog Tryggvason workshop 11.00 Johanna Frelin, VD Hyper Island ”Att vara Kaptenen i Kaos” 12.00 Lunch 13.00 Panelsamtal ”Gör du skillnad, kvinna..?” Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen leder panelsamtalet Anna Wahl, professor KTH Anja Hirdman, docent IMS, Stockholms universitet Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt perspektiv Anne Lagercrantz, chef Ekoredaktionen Sveriges Radio Ehsan Fadakar, chef debatt och sociala medier, Aftonbladet 14.30 Kaffe 15.00 Parisa Zarnegar, hjärnforskare, doktor i neurovetenskap KI. ”Emotionell intelligens och ledarskap” 15.45 Christina Jutterström ”Kvinna, chef och hela livet” 16.15 Prisutdelning: Årets Media Amazon 2014 17.00-18.00 Mingel i Nalen Bar
 3. 3. KVINNOR OCH LEDARSKAP I SVENSKA MEDIER Cecilia Zadig Nora Oleskog Tryggvason
 4. 4. Nora Oleskog Tryggvason • Utbildad statsvetare med genusvetenskaplig inriktning. • Arbetar med frågor om kvinnors rättigheter och andra jämlikhetsfrågor. • Initiativtagare till Agenda: Jämlikhet nora@agendajamlikhet.se www.agendajamlikhet.se
 5. 5. Deltagarna i studien • 208 deltagare totalt. • 200 av dessa är eller har varit chefer inom medierna. • 64 procent av deltagarna arbetar i ett mediekoncern/mediehus.
 6. 6. En förändrad mediebransch • Internet – Största enskilda media beräknat i tid – Största annonsplattform • Mediekoncerner • Sociala medier
 7. 7. Kvinnor till toppen men makten flyttar?
 8. 8. 42 procent av chefsredaktörerna är kvinnor Fördelningen av kvinnor och män på olika positioner inom dagstidningar år 2012 Källa: Nordicom (2014) Gender Balance in Nordic Journalism seminar at Media Days Gothenburg, mars 2014.
 9. 9. Makten flyttar uppåt Ingår i mediekoncern/ mediehus Beslut fattas på koncernnivå snarare än i den närmaste organisationen 60 procent
 10. 10. Kvinnors representation i ledning spelar roll
 11. 11. 30 procent eller fler kvinnor i ledningen • Bättre stöd från sin närmaste chef. • De har i mindre utsträckning lämnat / tvingats lämna chefsjobb tidigare än planerat. • Bättre möjligheter att nå högsta ledningsnivå under sin karriär. • Mindre löneskillnader som inte kan förklaras med skillnad i kompetens eller erfarenhet. • Deras organisationer jobbar mer med jämställdhetsfrågor. • Färre antal sjukskrivna för stressrelaterade symptom.
 12. 12. Mindre än 30 procent Sämre lönevillkor, sämre framtidstro, sämre stöd av chefen, större andel sjukskrivna Kvinnors representation i ledning spelar roll 30 procent eller fler Bättre lönevillkor, bättre framtidstro, bättre stöd av chefen, jämställdhetsåtgärder, färre andel sjukskrivna
 13. 13. Det journalistiska uppdraget nedprioriterat till förmån för anpassningen till den digitala teknologin.
 14. 14. Vad prioriterar medieorganisationerna? Ingår i mediekoncern/ mediehus Ingår INTE i mediekoncern/mediehus Att få så många läsare/lyssnare/tittare som möjligt på samtliga plattformar 91 procent 76 procent Anpassa medieinnehållet till den nya teknologin 78 procent 75 procent Övergång till digitala plattformar 85 procent 66 procent Att ge medborgarna information för att kunna delta i den demokratiska processen 79 procent 85 procent Att granska makthavare 76 procent 62 procent Undersökande journalistik 75 procent 61 procent
 15. 15. Min medieorganisation… Ingår i mediekoncern/ mediehus Ingår INTE i mediekoncern/mediehus Använder antalet klick som viktigt utvärderingsverktyg 68 procent 42 procent Är mer beroende av annonsmarknaden idag 43 procent 20 procent Har stora ekonomiska problem 31 procent 23 procent
 16. 16. En av tre har lämnat/ tvingats lämna tidigare än planerat
 17. 17. En tredjedel har lämnat / tvingats lämna sitt chefsjobb tidigare än planerat. Samtliga deltagare De tyckte inte det var roligt längre och inte värt arbetsinsatsen. Topp ett * Fler svarsalternativ har varit möjliga. Valde att lämna för ett annat jobb. Topp fem De förlorade jobbet i samband med omorganisation. Topp två De valde att stiga av därför att det inte fanns förutsättningar att åstadkomma bra journalistik/ produkt. Topp tre De lämnade på grund av företagskulturen. Topp fyra
 18. 18. En av fyra har varit sjukskriven för stressrelaterade symptom.
 19. 19. En av fyra har varit sjukskriven för stressrelaterade symptom Mindre än en tredjedel kvinnor i ledningsgruppen Majoritet kvinnor i ledningsgruppen Känner sig konstant eller oftast stressad i sin arbetssituation 22 procent 37 procent Varit sjukskriven för stressrelaterade symptom 30 procent 24 procent Arbetar mer än 5 timmar övertid/vecka 51 procent 18 procent
 20. 20. Fyra ledartyper och deras dominerande karaktärsdrag
 21. 21. DISC-teorin identifierar ledarstilar • År 1928 skapade Wlliam Moulton-Marston begreppen DISC. Han skrev boken ”Emotions of normal people”. • Teorin identifierar fyra dominerande karaktärsdrag. • Under 1940- och 1950-talen utvecklades den ursprungliga teorin ytterligare.
 22. 22. Kommunikation i ledarskapet
 23. 23. Tar beslut ifrån…
 24. 24. Fyra ledartyper INFLUENCE Nyfiken Spontan Innovativ Lätt till skratt God kommunikatör CONFORMITY Metodisk Uthållig Logisk Noggrann Systematisk STABILITY Förtroendeskapande Inkännande Rådgivare/mentor Kunnig och insiktsfull Vänskaplig DOMINANCE Rättfram Otålig Beslutsam Stark vilja Konkurrerande
 25. 25. Dominance Roligast i ledarrollen: • Att leda mot ett mål. • Att se andra människor växa/utvecklas. Svårast i ledarrollen: • Att sakna stöd från högre chef/ledningsgrupp.
 26. 26. Influence Roligast i ledarrollen: • Leda mot ett mål • Göra bra journalistik Svårast i ledarrollen: • Sakna stöd från högre chef/ledningsgrupp • Hantera maktspel och intriger
 27. 27. Conformity Roligast i ledarrollen: • Göra bra journalistik • Att få erkännande Svårast i ledarrollen: • Hantera allmänt besvärliga personer • Få medarbetarna att prioritera rätt arbetsuppgifter
 28. 28. Stability Roligast i ledarrollen: • Göra bra journalistik • Interagera med tittare/lyssnare/läsare Svårast i ledarrollen: • Inte ha tillräcklig auktoritet • Hantera dem som motarbetar mig • Hantera maktspel och intriger
 29. 29. ”Otålig” 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Yngre än 39 år 40 - 49 år 50 - 60 år Äldre än 60 år
 30. 30. ”Konkurrerande” 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Yngre än 39 år 40 - 49 år 50 - 60 år Äldre än 60 år
 31. 31. ”Pålitlig” 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Yngre än 39 år 40 - 49 år 50 - 60 år Äldre än 60 år
 32. 32. Hinder
 33. 33. Hinder för kvinnor att nå toppen • Kvinnor blir inte lyssnade till/osynliggörs. • Kvinnor accepterar inte den manliga normens spelregler. • Kvinnor betraktas som underordnade.
 34. 34. Strategier
 35. 35. Strategier • Konkurrensstrategin – att bli ”one of the boys.” • Specialiseringsstrategin – att bli ”one of the girls.” • Utvidgningsstrategin – att hitta nya områden, nischer eller arenor. • Fly fältet – att lämna redaktionen/företaget eller yrket.
 36. 36. Bästa råden
 37. 37. »Att vara chef eller ledare är ingen räkmacka med en fin titel. Det är hårt arbete där man ska veta vad man själv står för.«
 38. 38. »Att ta hand om sig själv och prioritera sin egen hälsa.«
 39. 39. »Var tydlig. Modig. Kompetent. Skaffa dig en mentor utom organisationen och en stödperson inom organisationen. Det blåser på toppen...«
 40. 40. »Glöm inte bort hur dina medarbetare mår när chefer över dig jagar resultat.« »Lyssna till dina medarbetare.«
 41. 41. »Skaffa förebilder och nätverk av kvinnliga chefer.« »Ensam är inte stark, så omge dig med ett stödjande kvinnonätverk!«
 42. 42. »Var alltid beredd att hoppa av om jobbet känns fel.«
 43. 43. »Välj ditt företag och dina chefer noga, svårt men viktigt!«
 44. 44. »Av förbannade underställda journalister. Jag har blivit kallad allt ifrån häxa till hora, när jag föreslagit ändring i texter exempelvis.«
 45. 45. »Tro på dig själv! Sök jobb du vill ha. Tro inte att andra ska fatta vad DU vill, du måste berätta och synliggöra vad du vill.«
 46. 46. » [Women are] more likely to be hired and promoted into existing management jobs once a woman has already held a job at that level, breaking down the pre-existing barrier.« - Jena McGregor Catch 22
 47. 47. »Lyft fram andra kvinnor än mer!!! Män lyfter fram andra män ideligen. Kvinnor gör det alltför sällan (av rädsla för att vara partiska tror jag) vilket gör att så mycket färre kvinnor få de där lyften, puffarna osv. än män. Män som är fler på höga ställningar knuffar överlag fram män mycket mer och oftare än kvinnor.«
 48. 48. WORKSHOP Nora Oleskog Tryggvason
 49. 49. Kvinnors representation • Vilken betydelse har kvinnors representation på ledande positioner? • På vilket sätt påverkas företagskulturen av kvinnors representation? • Vad händer inom organisationer om kvinnor är i minoritet/majoritet?
 50. 50. Hinder och strategier • Vilka hinder finns för kvinnor att nå toppen? • Vilka strategier kan vi använda oss av för att överbrygga de olika hindren?
 51. 51. Villkor och förutsättningar Hur skiljer sig villkoren och förutsättningarna åt för kvinnor och män att utöva ledarskap? När det gäller ex: • Leda ett arbetslag • Leda möten/samtal • Förhandla • Lösa konflikter • Relation till ledning/högre chefer • Interaktion med läsare/tittare/lyssnare • Osv.
 52. 52. Tack! Cecilia Zadig cecilia.zadig@gmail.com 0708-84 82 11 Nora Oleskog Tryggvason nora@agendajamlikhet.se 0762-624120
 53. 53. ATT VARA KAPTENEN I KAOS Johanna Frelin Hyper Island
 54. 54. LUNCH
 55. 55. GÖR DU SKILLNAD, KVINNA? Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen leder panelsamtalet Anna Wahl, professor KTH Anja Hirdman, docent IMS, Stockholms universitet Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt perspektiv Anne Lagercrantz, chef Ekoredaktionen Sveriges Radio Ehsan Fadakar, chef debatt och sociala medier, Aftonbladet
 56. 56. EMOTIONELL INTELLIGENS OCH LEDARSKAP Paris Zarnegar
 57. 57. KVINNA, CHEF OCH HELA LIVET Christina Jutterström
 58. 58. ÅRETS MEDIAAMAZON 2014
 59. 59. Motivering Alltid med läsaren i främsta rummet driver hon målmedvetet sina förnyelseprojekt i hamn. Med beslutsamhet, social kompetens, tydlighet och snille får hon med sig medarbetarna på utvecklingståget.
 60. 60. Lisa Irenius

×