Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Case: Vantaan Energia

263 views

Published on

Vantaan Energia rakentaa pääkaupunkiseudun ensimmäistä jätevoimalaa Itä-Vantaan Långmossebergeniin Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä olevalle tontilleen. Caverion on mukana hankkeessa.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Case: Vantaan Energia

  1. 1. Caverion Energiateollisuus: Jätteenpolttolaitos Kuvaus Vantaan Energia rakentaa pääkaupunkiseudun ensimmäistä jätevoimalaa Itä-Vantaan Långmossebergeniin Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksessä olevalle tontilleen. Voimala täyttää tiukat ympäristövaatimukset. Jätteenpolttovoimalan rakennustyöt aloitettiin vuonna 2011, ja laitos otetaan käyttöön vuonna 2014. Ratkaisu ° Hankkeen laajuus kasvoi merkittävästi suunnitteluvaiheen aikana. Tämä ratkaistiin ottamalla yhteistyöhön mukaan Caverionin laajat resurssit. ° Käyttämällä runsaasti esivalmisteita kyettiin lyhentämään läpimenoaikoja ja vähentämään työvoiman tarvetta kohteessa. ° EPCM-urakoitsijan (Pöyry Finland Oy) ja omistajan välinen läheinen yhteistyö alkoi jo heti suunnitteluvaiheessa. Vantaan Energia, Vantaa Tietoja kohteesta ° Kaukolämpöä voimala tuottaa noin 920 gigawattituntia (GWh) ja sähköä 600 GWh vuodessa. Lämmöntuotanto vastaa noin puolta Vantaan vuotuisesta lämmöntarpeesta. ° Polttoaineena voimalassa tullaan käyttämään syntypaikkalajiteltua sekajätettä. ° Laitoksen yhteyteen tulee myös erillinen kaasuturbiinivoimala, jonka savukaasuilla lisätään laitoksen energiatehokkuutta. ° Jätevoimala vähentää kivihiilen käyttöä ja kaatopaikalle päätyvän sekajätteen määrää. ° Vantaan Energian kivihiilen käyttö sähkön ja kaukolämmön tuotannossa vähenee noin 30 prosenttia. ° Yhtiön kokonaispäästöt vähenevät noin 20 prosenttia nykyisestä. Tietoja Caverionin palveluista ° Korkeapaineputkien perus- ja yksityiskohtainen suunnittelu ja matalapaineputkien yksityiskohtainen suunnittelu ° Korkea- ja matalapaineputkien putkimateriaalien esivalmistus, toimitukset ja putkiasennukset. ° Päähöyryputki: materiaali X10 CrMoVNb9-1, koko DN 300, suunnitteluarvot: 545 °C, 97 bar ° Laiteasennuksia 100 kpl ° Teräsasennukset 3 putkisiltaan ° Putkiston pituus noin 23 km ° Paino 900 tonnia (500 tonnia putkia + 300 tonnia tukirakenteita + 100 tonnia teräksiä) ° Työntekijöitä enimmillään kohteessa (1/2014): 200 (sisältää alihankkijat) External

×