Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Norwegian Logistics - Lagervurderinger

363 views

Published on

Norwegian Logistics hjelper deg å vurdere og forbedre ditt lagerhold. Normalt oppnår våre kunder besparelser på mellom 10 - 25 prosent. De siste 36 måneder har vi i gjennomsnitt oppnådd nettobesparelser på 18,5 prosent.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale:

Tor M.Watne
Logistikkrådgiver
Warehousing / 3PL
______________________
Norwegian Logistics AS
Innspurten 15
NO-0663 Oslo

Tlf: +47 22 47 31 00
Mob: +47 90 77 20 66
e-post: tw @ norwegianlogistics.no

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Norwegian Logistics - Lagervurderinger

  1. 1. Vi hjelper deg å vurdere og forbedre ditt lagerhold
  2. 2. Vurderinger om lagerdrift. En omfattende undersøkelse viser at norske handelsbedrifter gjennomsnittlig har logistikkostnader tilsvarende ca. 16 % av sin omsetning. Kostnadene knyttet til lagerhold utgjør en stor del av denne kostnadsmassen. Uansett hvilken utviklingsfase din bedrift befinner seg i vil det kunne være store kostnader å spare ved å gjennomgå og “trimme” sin lagerdrift og øvrige logistikkjede. Vi i Norwegian Logistics AS har siden etableringen i år 2000 hjulpet våre kunder å spare slike kostnader. SPAR 10 - 25 PROSENT I ÅRLIGE KOSTNADER Normalt oppnår våre kunder besparelser på mellom 10 - 25 prosent. De siste 36 måneder har vi i gjennomsnitt oppnådd nettobesparelser på 18,5 prosent.
  3. 3. Vurderinger rundt lagerdrift – Strategiske. • Er / skal lagerdrift være en del av egen kjernevirksomhet ? • Investeringsbehov, kapitalbinding og avkastning på investert kapital. • Faste versus variable kapasiteter og kostnader. • Organisasjon, kompetanse og intern ressursbruk.
  4. 4. Vurderinger rundt lagerdrift - Praktiske / økonomiske • Lokasjon, størrelse, innredning, automatisering? • Eie / leie eller outsource ? • WMS – datamessig integrasjon. • Kostnadskontroll og budsjetter • Kvalitetsparametere og benchmarking. • HR vurderinger inkludert opplæring

×