Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En ekte nerd

423 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

En ekte nerd

  1. 1. - En ekte nerd 12 apr 2013 Skrevet av Øyvind LudtMøt Årskonferanse-general Cato Hoberg «Etter kontortid».Navn: Cato HobergAktuell som?Hovedstyreleder i Logistikkforeningen i Norge, hvor Østlandsavdelingen i disse dager arrangerersin Årskonferanse til Kiel med Color Magic for syvende år på rad. Jobber til daglig som BusinessManager for TMS-leverandøren* Centiro Solutions, med ansvar for Norge og Danmark.
  2. 2. I arbeidstiden treffer du meg?- Som oftest ute i felten hos kunder, eller på mitt hjemmekontor i Halden. Reiser mye rundt i heleNorden.På CV’n:Alder: 50Stilling: Business Manager i Centiro Solutions.Oppvokst: Halden og Sarpsborg i Østfold.Bor: Halden, Østfold.Karrierebakgrunn: Begynte i logistikkbransjen i 1984 som spedisjonsmedarbeider, haddederetter forskjellige stillinger innen salg og markedsføring for blant annet Tollpost Globe, DHLExpress og DB Schenker frem til 1999. Siden 1999 har han levert forskjelligeprogramvareløsninger for transportmarkedet (TMS, TVINN, TDS etc) – alt integrert medbedriftenes andre hovedsystem. Involvert i utviklingen av Logistikkforeningen.no siden 1999, oger i dag styreleder for Østlandsavdelingen samt hovedstyreleder for Norge.Sivil status: Gift med Gry siden 1993. To barn, tvillinger på 18, Nanna og Joachim.Fritidsinteresser: Alt innen data/internett. Samt musikk, film og bøker. En ekte nerd…10 kjappe:Hva fyller du helst helgen med?- Familie, venner, god mat og drikke, hyggelig samvær. Gjerne en god bok eller film i tillegg.Det beste med jobben min?- Uten tvil at jeg lærer mye av både kunder og kolleger - hver eneste dag. Utrolig utviklende. Detå kunne diskutere logistikkforbedringer med krevende og engasjerte kunder den ene dagen, forderetter å sette meg ned internt med dedikerte medarbeidere med spiskompetanse på de sammetemaene – for neste dag å kunne foreslå eller presentere gode løsninger for de samme kundene– Det er en prosess jeg aldri blir lei av! (Innimellom har jeg litt å lære bort selv også…) Storvariasjon i arbeidsoppgavene og frihet under ansvar.Hvor går drømmeferien?- Jeg er litt over middels musikkinteressert, for å si det forsiktig. Så en rundreise i USA til destedene hvor «min musikk» kommer fra, ville ha vært en stor opplevelse. Har det på blokka!Du kan se ett program på TV. Hva velger du?- Gjerne en «HBO Special» eller lignende med en av de bedre standupkomikerne.Jobbmessige høydepunkt siste år?- Ferdigstillelsen av flere vellykkede integrasjonsprosjekt for min forrige arbeidsgiver KGHCustoms Services, samt overgangen til min nye arbeidsgiver Centiro Solutions. Sistnevnte
  3. 3. kjenner jeg svært godt, etter å ha hatt dem som konkurrent i første halvdel av forrige tiår, samtsom samarbeidspartner de siste fem årene. En spennende bedrift med hittil 76 spisskompetentespesialister på moderne transportsystemer. Jeg trives svært godt!Foreningsmessig vil jeg gjerne nevne det gode samarbeidet med NHO LT og TAD (Toll- ogAvgiftsdirektoratet) som ble påbegynt ifjor, og nå leder til at logistikkbransjen i 2013 kan møte tilsin første norske «Tolldag» i september, på samme måte som svenskene har gjort i årevis. Enskikkelig gladnyhet for hele næringslivet, men spesielt eksportører, importører, speditører etc.Tittelen på førstesideoppslaget du helst vil lese i VG?«Her ser du oversikten over hvilke hovedfartsårer som vil bli ferdig utbygd 10 år tidligere enn førstforventet» - «Bred enighet på stortinget om planene»…les mer på side 10, 11, 12, 13 og 14…!Tittelen på førstesideoppslaget du helst vil lese i MT?«Norske bedrifters setter nå full fokus på å implementere komplette transportsystem i fulltsamspill med resten av systemparken»Du blir diktator i Norge for et år. Hva ville du gjort?Først, ett løft i utdannelsesektoren. Norge er ett høykostland som er prisgitt kommendegenerasjoners kompetanse. Deretter sett til nabolandene og innført dokumenterte «bestpractice»-rutiner derfra innenfor helsevesenet. Til slutt gjentatt ovennevnte overfor ordensmakten.Vår politistyrkes beredskap og rutiner har i løpet av de siste 20 måneder blitt helt avkledd, og detsom har kommet frem har fått nordmenn (og ikke minst omverdenen) til å reagere kraftig. Får velogså skyte inn at vi tross alt er ekstremt priviligerte i dette lille, rare landet.Hva er logistikkbransjens største utfordring de nærmeste årene?Mange. Vårt kostnadsnivå målt mot utlandet. Vårt ensidige næringsliv. Tenker her påeksport/importbalansen først og fremst. At nødvendige infrastrukturforbedringer ikke får delangsiktige planene og gjennomføringsprosessene de fortjener, er vel kanskje den størsteutfordringen - eller hinderet.Ja eller Nei til EU?Med norske øyne er jeg i dag mot. Norge er i en særstilling på grunn av våre ressurser, og ettland med 5 millioner innbyggere vil ikke ha den innflytelsen vi ville ha ønsket å ha i EU. Sett medeuropeeiske øyne har imidlertid EU en viktig og utfordrende oppgave for tiden med å lede enkelteav medlemslandene inn på nye veier. Tviler på at den prosessen kunne ha blitt utført av andreinstanser enn et samlet Europa, med de største landene i front.*TMS = Transport Management Systems, programvare for transportkjøpere ogtransportleverandører.

×