Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio True Blue - Creative Healthcare Communications

29 views

Published on

Overzicht van projecten Cathy Hassels Monning

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portfolio True Blue - Creative Healthcare Communications

 1. 1. PORTFOLIO
 2. 2. Cathy Hassels Mönning "Ik verbind de kunsten, design en gezondheidszorg. Dit resulteert in concrete (communicatie) middelen voor patiënten en hun familie die hun leven aangenamer maken. In de samenwerking met verschillende makers en creatieven bewijst niet alleen de schoonheid maar ook de effectiviteit van creativiteit zich keer op keer.” www.truebluechc.com
 3. 3. PORTFOLIO Logo’s & filmpjes met koppelingen
 4. 4. Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsaandoeningen Project: Boek ‘Levensverhalen’ waarin 9 jong volwassenen vertellen over hun leven met een aangezichtsaandoening. Ook komen 3 professionals aan het woord over het belang van gedegen patiënteninformatie en de rol van de vereniging. True Blue – Creative Healthcare Communications: Concept, tekst & project management Creatieven: Bram van der Heijden – Ontwerp Marjolein Annegarn – Fotografie
 5. 5. Project: Videoportretten van drie jongeren die hun ervaring delen met een craniofaciale aandoening. “Een gewoon gezicht is niet zo normaal” True Blue – Creative Healthcare Communications: Concept ontwikkeling & project management. Nauwe samenwerking met Prof Dr Irene Mathijssen, Plastisch Chirurg Erasmus MC Stichting Hoofdzaak richt zich op de stimulering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, behandeling en informatie, van craniofaciale aandoeningen. Creatieven: Taco Arts – Regie & edit Jesper Blok – Camera Jochem Dogger Student Econometrie Syndroom van Goldenhar Marlene de Haan Student PW & OA Syndroom van Apert Wesley Dankers Student Rechten Syndroom van Crouzon
 6. 6. Project: mede-oprichter van stichting Fair Medicine, samen met oa Professor Hans Büller, oud bestuursvoorzitter Erasmus MC. Mede-grondlegger van het Fair Medicine Charter. Stichting Fair Medicine introduceert een nieuw business model voor het ontwikkelen van geneesmiddelen, naast de klassieke werkwijze van de farmaceutische industrie. Zij krijgt daarbij steun van het ministerie van VWS. True Blue – Creative Healthcare Communications: Ontwikkeling van huisstijl inclusief website & explanimation. Ontwerp en redactie van periodieke nieuwsbrief. Creatieven: Designpolitie – Ontwerp & productie Bob Witman – PR expert Samen voor goede medicijnen, voor een eerlijke prijs Stichting met als doel om samen veilige, effectieve en betaalbare medicijnen voor iedereen toegankelijk te maken.
 7. 7. ‘The Behavioural Lenses’ –ofwel gedragslenzen- helpen designers en multidisciplinaire teams om scherper zicht op gedrag van de doelgroep te krijgen bij ontwerpen voor duurzaam en gezond gedrag. Door het gericht inzetten van recente inzichten uit de gedragswetenschappen wordt de slagingskans van een campagne verhoogd en kan een conceptuele keuze beter onderbouwd worden en de effectiviteit van de interventie aangetoond worden. 1/3 Project: ‘Ontwerpen voor gedragsverandering in zorg en welzijn: van theorie naar praktijk’. Doorontwikkeling van de ‘gedragslenzen’ in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en creatieve industrie. U CREATE is een expertisecentrum voor de Creatieve Industrie, met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn. 
 8. 8. Project: Lancering Platform Gedragsontwerp De doorontwikkeling van de bestaande toolbox The Behavioural Lenses resulteerde in de lancering van het Platform Gedragsontwerp tijdens de Dutch Design Week in oktober 2018. Dit platform combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkervaring. In nauwe samenwerking met partners onderzoek en ontwikkeling: Reint Jan Renes en Sander Hermsen - lectoren van de Hogeschool Utrecht (lectoraat Publab) - en U CREATE. En partners ondernemen en ontwerpen: Marieke Rietbergen – Design Innovation Group Onno van der Veen – Ideate Mario de Zeeuw – Panton 2/3 U CREATE is een expertisecentrum voor de Creatieve Industrie, met een focus op de crossover met Zorg en Welzijn. 
 9. 9. Project: Health Hub Utrecht • Communicatie met 50-tal aangesloten organisaties (zorgprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers, ontwerpers en ondernemers) • Vormgeven en analyse van ontwerpsessie voor coalitie Digitale Transformatie met ontwerper Keimpe de Heer De Health Hub Utrecht (HHU) is een regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg, en welzijn met als doel: gelukkig en gezond leven moet in 2030 bereikbaar zijn voor iedereen. De Health Hub Utrecht wil de urgentie van de oplopende kosten en het tekort aan personeel en de unieke regio-propositie onder de aandacht brengen. Met focus op thema’s: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en aantrekkelijke arbeidsmarkt. 3/3 De samenwerking van de partners in de Health Hub Utrecht maakt gebruik van de ontwerpcriteria ‘efficiëntie, effectiviteit, empathie en ethiek’. Deze houden elkaar in balans bij het vormgeven van gezondheid en geluk in 2030 voor alle Utrechters. U CREATE is samen met de Gemeente Utrecht en de Economic Board Utrecht kwartiermaker van de Health Hub Utrecht.
 10. 10. Project: Filmproject Weerbaarheid Schedel –en aangezichtsaandoeningen leiden tot allerlei reacties vanuit de omgeving. Met deze films biedt Laposa een aantal handreikingen hoe je op een weerbare manier met die situaties kan omgaan. Het project bevat vier films voor verschillende levensfasen: - Beginnend ouderschap - Leeftijd 4-5 jaar - Leeftijd 8-9 jaar - Puberteit True Blue – Creative Healthcare Communications: Concept & project management In nauwe samenwerking met maatschappelijk werkster & psychologe van het Erasmus MC, expertisecentrum craniofaciale aandoeningen. Creatieven: Taco Arts - Regie & edit Jesper Blok & team - Camera & geluid Eva Rovers - Moderator Landelijke Patiënten- en Oudervereniging voor Schedel- en/of Aangezichtsaandoeningen De films zijn exclusief beschikbaar voor leden van Laposa
 11. 11. Project: - Ontwikkeling van nieuwe huisstijl incl logo (Felipe Linssen – ontwerper). Logo as described by the President of PSCPE: “The logo symbolises four patients, as we are there for the patients, every patient, from all walks of life, male and female, every age group. And did you notice “the child” pop-out? That’s to emphasize we try to incorporate the pediatric aspect in all our activities.We stand shoulder to shoulder, as we embrace the liver. Two subtle green colours for the liver; every liver is different and needs fine- tuning, a personal approach. Green, as we want the liver to get better.” - Ontwerp en redactie van periodieke nieuwsbrief. - Communicatieplan voor lancering huisartsenbrochure 
 Providing Support to the European Primary Sclerosing Cholangitis Community (PSC is een zeldzame aangeboren leveraandoening)
 12. 12. Project: Denktank ‘Van traditionele bijsluiters naar nieuwe wegen om patiënten te informeren over (het gebruik van) medicijnen’. Voorbeelden: - Delen van internationale ontwikkelingen op dit onderwerp. Zie artikel in NY Times "Six Designers Take On Some of the World’s Toughest Redesign Challenges” (nov 2016) met een redesign van een bijsluiter. - Mijksenaar (wayfinding experts) als partij aangedragen voor het herontwerp van een bijsluiter voor een test. Met als gevolg: 21 mei 2019 nieuwsbericht ‘Bijsluiter wordt simpeler: belangrijkste informatie in een oogopslag’ Redesign: Periscopic Redesign: Mijksenaar
 13. 13. Project: - Communicatieadvies voor Team Werk van VAB VAB wil samen met werkgevers nadenken hoe mensen met autisme gelijkwaardige kansen kunnen krijgen in hun bedrijf. Door het gesprek tussen werkgever en werknemer te stimuleren, zodat iedere werknemer gezien en gehoord wordt. - Verhoogde zichtbaarheid en groei van de Autisme Ambassade. Autisme ambassadeurs laten zien wat autisme inhoudt en maken de omgang met mensen met autisme gewoner. Dat vergroot het begrip en verbetert de werksfeer. En draagt bij aan meer herkenning en erkenning van verschillen tussen mensen in het algemeen. Vanuit autisme bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving.
 14. 14. Een samenwerking van True Blue – Creative Healthcare Comms & Come Amsterdam (Bob Witman) Voor jonge mensen met een ernstige ziekte die worstelen met (levens)vragen en hun eigen koers willen varen Project: Schrijven van sponsorpropositie met als doel: financiële steun voor het uitvoeren van de gewenste activiteiten van de stichting.
 15. 15. Project: Communicatieplan ‘Honderd jaar huizen van Hendrick’ Het 100-jarig bestaan van Vereniging Hendrick de Keyser werd in 2018 gemarkeerd met het openen van een fors aantal nieuwe Museumhuizen. Tot dan toe waren de huizen van de Vereniging nagenoeg gesloten maar vanaf 2018 werkt de vereniging aan een publieksprofiel, waarbij de meest karakteristieke woonhuizen uit haar bezit worden ingezet om het werk van De Keyser (het koesteren van erfgoed) onder de aandacht te brengen. Een samenwerking van True Blue – Creative Healthcare Comms & Come Amsterdam (Bob Witman) Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur.  De transitie naar een breed publieksbereik vraagt om een gewijzigde focus in de communicatie. Verschillende communicatiemiddelen en kanalen die de vereniging tot haar beschikking heeft zijn hierop afgestemd. Onder meer via een speciale bijlage in de Volkskrant die door Come True conceptueel en inhoudelijk is neergezet. 

 16. 16. Een samenwerking van True Blue – Creative Healthcare Comms & Come Amsterdam (Bob Witman) Project: Communicatieanalyse & positionering Vanuit autisme bekeken is een zeer gepassioneerde en betrokken stichting die het beeld van autisme in Nederland op de schop wil nemen. Come True adviseerde bij een transitie van de stichting van belangenbehartiger naar een publieksgericht expertiseteam dat met ludieke acties de aandacht van onderwijsminister Slob en de media op het probleem van thuiszittende scholieren met autisme wist te vestigen. Vanuit autisme bekeken is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving.
 17. 17. Een samenwerking van True Blue – Creative Healthcare Comms & Come Amsterdam (Bob Witman) Project: - Strategisch Communicatieplan. Uitgangspunt is dat meer begrip en bekendheid rondom de ziekte kan leiden tot betere en vroegere diagnoses, een groter zelfbewustzijn bij de Hirschsprungpatiënt en meer begrip bij de omgeving. - Lancering explanimation (uitlegvideo) ‘Je darmen zijn van levensbelang’ voor 30-jarig jubileum in maart 2019. Creatieven: Joep van der Made – Vormgeving Styn Swinkels– Productie Patiëntenvereniging Ziekte van Hirschsprung
 18. 18. 06-42334455 cathy@truebluechc.com

×