Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa

17,704 views

Published on

SAI Project

Published in: Education
 • I have always found it hard to meet the requirements of being a student. Ever since my years of high school, I really have no idea what professors are looking for to give good grades. After some google searching, I found this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ who helped me write my research paper. The final result was amazing, and I highly recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ to anyone in the same mindset as me.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

lesson 21 kahulugan, kalikasan at proseso ng pagbasa

 1. 1. Lesson # 21 Kahulugan, Kalikasan at Proseso ng Pagbasa
 2. 2. Layunin: Sa katapusan ng aralin 100% ng mga mag-aaral ang inaasahang makatatamo ng 75% ng kasanayan na: 1. Natutukoy ang pagkakaiba ng mga proseso ng pagbasa sa pamamagitan ng Venn Diagram. 2. Naiuugnay ang proseso at kalikasan ng pagbasa sa pagbasa ng mga panitikan. 3. Nakasusulat ng mga simbolong larawan para sa proseso ng pagbasa.
 3. 3. Klas bago tayo dumako sa ating aralin mayroon akong ipapakitang larawan ang gagawin nyo ay pagmasadan mabuti at sabihin kung ano ang inyong naobserbahan
 4. 4. Ngayon klas, ano ang naoobserbahan nyo batay sa larawan sa harapan?
 5. 5. Maam! mga batang nagbabasa po.
 6. 6. Magaling! Para sa inyo ano ba ang pag babasa?
 7. 7. Maam! dahil po dito nadadagdagan ang ating mga impormasyon.
 8. 8. Tama! Iba pang kasagutan
 9. 9. Maam! ito po ay pagkuha ng impormasyon mula sa libro.
 10. 10. Magaling klas! Pagbasa ang aralin natin ngayong araw.
 11. 11. Kahulugan, Kalikasan at Proseso ng Pagbasa
 12. 12. Maari mo bang Ibigay ang kahulugan ng pagbasa?
 13. 13. Pagbasa - ay pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita. Ito rin ay pag- unawa sa wika ng aktor sa pamamagitan ng mga nakasulat na simbolo.
 14. 14. Ang gawaing ito ay isang pangkaisipang hakbangin tungo sa pagkilala pagpapakahulugan at pagtataya sa mga isinulat ng may-akda.
 15. 15. Dumako na tayo sa proseso ng pagbasa. Maaari mo bang ibigay ang unang proseso?
 16. 16. Persepsyon – hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbulo at maging sa pagbigkas nang wasto sa mga simbulong nababasa.
 17. 17. Klas ang Persepsyon ay pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo. Ito ay walang halong pag-unawa sa akda, inaalam mo lang ang mga kahulugan ng bawat salita sa teksto.
 18. 18. Maaari mo bang ibigay ang ikalawang proseso?
 19. 19. Komprehensyon – Pagproproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinahahayag ng simbulong nakalimbag na binasa.
 20. 20. Ang ikalawang proseso ay pag-unawa sa tekstong binabasa. Dito pinoproseso muna ang mga simbolo na nakalimbag sa teksto.
 21. 21. Maari mo bang ibigay ang ikatlong proseso?
 22. 22. Reaksyon - hinahatulan o pinagpapasyahan ang kawastuhan, kahusayan at pagpapahalaga ng isang tekstong binasa.
 23. 23. Ang prosesong ito ay tinatawag na reader response sa ingles. Dito klas magbibigay lang kayo ng inyong reaksyon patungkol sa inyong nabasa.
 24. 24. Maari mo bang ibigay ang ikaapat proseso?
 25. 25. Asimilasyon - isinasama at iniuugnay ang kaalamang nabasa sa mga dati nang kaalaman o karanasan.
 26. 26. Ang prosesong ito ay pagsasama-sama at pag- uugnay ng mga kaalaman mula sa binasa at sa mga dating karanasan. Kumbaga ito ay pagsasanib ng mga karanasan sa binabasang teksto.
 27. 27. Naunawaan nyo ba ang ating aralin ngayon araw? Kung lubos nyo itong naunawaan maari mo bang ibigay ang apat na proseso ng pagbasa?
 28. 28. Persepsyon, komprehensyon, Reaksyon at Asimilasyon
 29. 29. Dumako na tayo sa pangkatang gawain
 30. 30. Pamantayan 5 3 1 Kooperasyon Nakiisa ang lahat ng miyembro Kakaunti lamang ang nakiisa Lider lamang ang gumawa Oras Natapos sa tinakdang oras Nangailangan ng konti pang oras Hindi natapos Pagpapaliwanag Mahusay at naipaliwanag ng mayos Hindi gaanong maayos at naipaliwanag ng maayos Walang kaayusan at hindi magada ang pagpapaliwanag Nilalaman Angkop ang nilalaman Hindi gaanong angkop ang nilalaman Hindi angkop ang nilalaman
 31. 31. Unang Pangkat: Gamit ang Venn Diagram ipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng komprehensyon sa pesepsyon.
 32. 32. Ikalawang Pangkat: Paano nyo maiuugnay ang mga proseso ng pagbasa sa pagbabasa ng panitikang Filipino?
 33. 33. Ikatlong Pangkat: Magsagawa ng isang maikling pagtatanghal na ginagamitan ng apat na proseso ng pagbasa.
 34. 34. Bibigyan ko kayo ng limang minuto upang magsagawa.
 35. 35. (Pagpapaliwanag ng bawat mag-aaral)
 36. 36. Sa inyong palagay bakit mahalagang pag-aralan ang kalikasan at proseso ng pagbasa?
 37. 37. Maam! sapagkat ang pagbabasa po ay parte na ng ating pang araw-araw na buhay.
 38. 38. Maam! Sapagkat sa proseso ng pagbasa malalaman natin kung paano nagaganap ang proseso ng pagbasa.
 39. 39. Lahat ng sinabi ninyo ay tama! sa proseso malalaman natin kung paano nagaganap ang pag-unawa at paghahalo ng karanasan sa ating binabasa.
 40. 40. Kung lubos nyong naunawaan ang ating aralin maari mo bang ibigay ang kahulugan at kalikasan ng pagbasa?
 41. 41. Maam! ito po ay pagkuha at pagkilala ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo.
 42. 42. Magaling! Maari ka bang magbigay ng isang proseso ng pagbasa at ipaliwanag ito?
 43. 43. Maam! Persepyon po! Dito nagaganap ang pagbasa at pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo.
 44. 44. Tumpak! Maari ka bang magbigay ng isang proseso ng pagbasa at ipaliwanag ito?
 45. 45. Maam! Komprehensyon po! Dito nagaganap ang pag-unawa sa binasa.
 46. 46. Mahusay! Maari ka bang magbigay ng isang proseso ng pagbasa at ipaliwanag ito?
 47. 47. Maam! asimilasyon po! Dito nagaganap ang pagsasama-sama at pag- uugnay ng mga karanasan mula sa binasa at sa mga dati ng kanarasan.
 48. 48. Magaling! Maari ka bang magbigay ng isang proseso ng pagbasa at ipaliwanag ito?
 49. 49. Maam! reaksyon po! Dito ipinapahayag ng mambabasa ang kanyang saloobin hinggil sa kanyang nabasa.
 50. 50. Batid kong naunawaan ninyo ang ating aralin.
 51. 51. Ngayon ay dumako na tayo sa ating pagsusulit.
 52. 52. Maari mo bang basahin ang panuto.
 53. 53. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Paghahalo ng dating karanasan at kaalaman sa binasa. 2. Pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo. 3. Pagpapahayag ng saloobin sa binasang akda. 4. Pag-unawa sa binasa. 5. Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo.
 54. 54. Ibibigay ninyo ang mga kasagutan na hinihingi sa bawat numero
 55. 55. Isulat sa patlang ang tamang sagot. 1. Paghahalo ng dating karanasan at kaalaman sa binasa. 2. Pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo. 3. Pagpapahayag ng saloobin sa binasang akda. 4. Pag-unawa sa binasa. 5. Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga nakalimbag na simbolo.
 56. 56. Sagot: 1. Asimilasyon 2. Persepsyon 3. Reaksyon 4. Komprehensyon 5. Pagbasa
 57. 57. Takdang Aralin: Basahin ang dalawang paraan at mga uri ng pagbasa at isulat sa isang buong papel ang inyong natutunan sa pagbabasa nito.
 58. 58. Sanggunian: Komunikasyon sa Akademikong Filipino Pahina 147

×