GDC
   Juny 2009
Sobre GDC ...

 GDC és una consultora independent que ofereix
   als seus clients les solucions que millor
    s’ad...
Com ho fem
       Barreres                         Resultats

 Velocitat  Prioritats Abast ...
Especialistes en realitats
        Ajudem a les organitzacions a implantar sistemes.
 Estudiar ...      ...
Estudiar
Una organització és tant eficient com ho són els seus sistemes i processos                  ...
Definir
                               Projectes i serveis alineats amb els objectius de neg...
Actuar
El control i seguiment sistemàtic dels projectes és una valuosa eina per
     detectar a temps els problemes i...
Externalització Informàtica                                         Casos d’èxit
...
Pla de sistemes d’informació                                      Casos d’èxit

   ...
eAdministració                                             Casos d’èxit

   ...
Oficina de Projectes                                         Casos d’èxit

  Obj...
“Amb ordre i temps es troba el secret de fer-ho tot, i
        fer-ho bé” Pitàgores.
           GDC
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GDC IT Project

907 views

Published on

Portfoli de GDC. Casos d'èxit.

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GDC IT Project

 1. 1. GDC Juny 2009
 2. 2. Sobre GDC ... GDC és una consultora independent que ofereix als seus clients les solucions que millor s’adapten a les necessitats del negoci.  Som un equip de professionals que aportem una àmplia experiència en la gestió i direcció de projectes TIC.  El nostre objectiu és garantir l’èxit dels projectes i accelerar la seva execució.  Vetllem per garantir l’eficiència de les inversions dels nostres clients.  Acompanyem la Direcció en la definició i lideratge de projectes clau.  Facilitem l’obtenció de resultats tangibles i busquem sempre enfocaments pràctics i operatius. GDC Pàgina 2
 3. 3. Com ho fem Barreres Resultats Velocitat Prioritats Abast Coordinació Ordenació Llenguatge Especificacions Alineament Traducció Objectius Planificacions Ritme Direcció Enllaç Coneixement Implementar GDC Comunicar Formar Proveïdors Organització Amb un rol de mediador entre els diferents actors protagonistes. GDC Pàgina 3
 4. 4. Especialistes en realitats Ajudem a les organitzacions a implantar sistemes. Estudiar ... Definir ... Actuar ... Eficiència organitzativa Solucions i serveis Control i seguiment • Organització i processos • Processos • Oficina de Projectes • Estratègia • Projectes: requisits, abast i • Plans d’acció • Benchmarking objectius • Gestió del canvi • Valoració de proveïdors i • Models operatius • Diagnòstic projectes projectes • Selecció de proveïdors i eines GDC Pàgina 4
 5. 5. Estudiar Una organització és tant eficient com ho són els seus sistemes i processos Plans estratègics i d’actuació Quadres de comandament Definició de Programes Acceleradors que permeten guanys ràpids Benchmarking interns, sectorials o intersectorials Plans d’estalvi Ob ject ius D inició ef Ges ió del t Ges ió t Execució R cos is Ges ió del t Qualit at Tècnica es rat èg t ics Canvi Coneixement adminis rat iva t Project es 3,5 • Detecció i • Anàlisi sector • Definició del pla • Definició del • Definició del • Definició del Pla • Definició del coordinació de TIC i Salut. d'activitats téc./ pla estratègic Pla de Riscos. Gestió del canvi pla de qualitat. admin. Est rat ègics projectes • Definició Pla de • Definició pla 3 OTGP. • Definició de estratègics. continuïtat i gestió del • Desenvolup. de l'organització • Desenvolup. de devolució. coneixement. l'estratègia TIC equip OTGP. 2,5 metodologia de • Definició del Pla • Definició del del DdS. • Definició gestió gestió de de Formació. mapa de • Def. estratègia d'incidències. projectes. processos. de difusió i • Definició gestió 2 • Definició de • Definició del comunicació de de contactes. sinèrgies entre Quadre de projectes. • Definició gestió projectes. Comandament. experts. 1,5 • Aplicació i • Desenvolup., • Desenvolup., • Desenvolup., • Desenvolup., • Desenvolup., 1 difusió de aplicació i difusió • Suport a la aplicació i aplicació i difusió aplicació i aplic. i difusió pla metodologia pla gestió del presa de difusió del pla Gestió del canvi. difusió del pla act. tec./ admin. Operat ius gestió projectes. coneixement. decisions. de riscos. • Desenvolup., de qualitat. • Desenvolup., 0,5 • Gestió i • Desenvolup., • Difusió • Detecció riscos. aplicació i difusió aplic. i difusió seguiment de aplicació i difusió estratègia SITIC pla continuïtat i Gestió inciden. projectes. mapa processos. del DdS devolució. • Desenvolup., 0 • Desenvolup., • Gestió per • Desenvolup., aplic. i difusió aplicació i processos. difusió del pla aplicació i difusió • Desenvolup. gestió contac. -2 0 2 4 6 8 10 de pla de • Desenvolup., de riscos. (optimització), formació. aplic. i difusió • Control qualitat aplicació i difusió en projectes. Quadre Coman. gestió experts. • Control de • Control • Control qualitat • Gestió • Elaboració • Definició de • Suport puntual satisfacció Suport riscos. documental. documental. documentació requeriments. d'experts. usuaris. • Control • Gestió per a l'alta • Control de • Organització • Elaboració d'acompliment secretarial. direcció. desviacions. esdeveniment. Manuals d'estàndards. • Elaboració • Manten. QdC. formació. materials suport. Toquem de peus a terra. GDC Pàgina 5
 6. 6. Definir Projectes i serveis alineats amb els objectius de negoci Definició de processos Concreció de requeriments Definició de sistemes complexos Preparació de plecs Valoració d’ofertes Plans d’acció Models de governança Subproceso Incorporació nous membres Dins de Nivell Creació Grup e-Catalunya 2 Mapa de flux i subprocessos Descripció 4.1.El moderador del grup identifica la necessitat d’incorporar nous membres dins un grup de treball a l’e- Catalunya. Moderador grup Necessitat 4.2. Aquesta activitat consisteix en descarregar el formulari incorporació nous membres a grup “Incorporació de membres a un grup” de l’Intranet del DdS i procedeix omplint la sol·licitud. 4.1 4.3. El moderador, un cop omplert el formulari, procedirà a fer l’enviament per correu electrònic a la següent direcció Moderador grup electrònica: ecatalunya.salut@gencat.net. Descàrrega del formulari 4.4. Un cop l’administrador de l’e-Catalunya rebi el “Incorporació de formulari, procedirà incorporant els nous membres dins el membres a un grup” grup de treball. de la intranet del DdS 4.2 4.5. Un cop incorporats, l’administrador d’”e-Catalunya” del Departament de Salut enviarà un correu electrònic informant de la possibilitat d’accés a l’eina per part dels nous usuaris. Moderador del grup Enviament per correu electrònic de la sol·licitud 4.3 Administrador e-Cat Incorporació membres 4.4 Administrador e-Cat Enviament correu electrònic als membres del grup confirmant la creació 4.5 Finalització procés Solucions que minimitzen el risc i maximitzen el valor. GDC Pàgina 6
 7. 7. Actuar El control i seguiment sistemàtic dels projectes és una valuosa eina per detectar a temps els problemes i assegurar resultats Gestió de planificacions i camins crítics Coordinació projectes Seguiment econòmic de projectes Gestió i seguiment de la qualitat Plans de desplegament Plans de comunicació Valor Fase actual del Valoració projecte ació Pressupost i seguiment Control actual Riscos globa 100. l 1.1: Pla de Recursos Humans 000 Inici Planif. Tanc. Exec. 100.0 1.2: Pla de Formació 00 € Inici Planif. Tanc. Exec. 200.0 1.3: Relació de Llocs de Treball 1.000 00 € Inici Planif. Exec. Tanc. 1.4: Pla de Sistemes .000 Inici Planif. Tanc. Exec. € 100.0 1.5: Redisseny Organitzatiu 00 € Inici Planif. Tanc. Exec. 100.0 1.6: Pla de Selecció i Provisió 00 € Inici Planif. Tanc. Exec. 1.7: Pla de Gestió per 205.0 Inici Planif. Tanc. Exec. Competències 00 € 100.0 1.8: Pla de Comunicació Interna 00 € Inici Planif. Tanc. Exec. 1.9: Pla de Desenvolupament 235.0 Inici Planif. Tanc. Exec. Directiu 00 € Resultats, no només informes. GDC Pàgina 7
 8. 8. Externalització Informàtica Casos d’èxit Objectius Enfocament i metodologia Situació: organització que necessita Estratègia i ampliar / millorar / modernitzar els Oportunitats Alternatives Inici model de de millora i escenaris seus processos clau. negoci Objectius:  Prioritzar objectius. • Pla projecte • Organització i • Processos i • Anàlisi  Concretar requeriments. • Àmbit i processos relacions impacte abast • Mapa de • Requisits • Accions  Planificar actuacions. • Objectius sistemes organitzatius, Planificades  Avaluar recursos. • Pla de • Anàlisi funcionals i • Estratègia treball i d’iniciatives tecnològics transició entrevistes • Posicionament i • Pla d’acció • Gestió del • Situació tendències canvi actual • Línies de millora Accions Resultats  Analitzar situació de partida.  Visió global de les actuacions necessàries.  Recollir requeriments.  Pla d’actuació a mig termini consensuat pels diferents actors  Estudiar tendències. implicats.  Definir línies mestres d’actuació.  Full de ruta per al desplegament del pla.  Analitzar alternatives de solució i  Resum anual de recursos necessaris: econòmics, humans, i benchmarking. materials.  Dissenyar nou model conceptual (funcional i/o tecnològic).  Avaluar i planificar actuacions.  Definir el model de governança. GDC (*) ANS: Acord de Nivell de Servei Pàgina 8
 9. 9. Pla de sistemes d’informació Casos d’èxit Objectius Enfocament i metodologia Situació: procés centralitzat que ha Inici del Anàlisi Construcció Posada en de difondre els seus resultats per projecte funcional sistema marxa Internet en moments puntuals i amb un alt volum d’accessos • Definir • Anàlisi • Disseny tècnic • Comunicació simultanis. objectiu, àmbit processos • Disseny del sistema Objectius: i abast • Visió global del detallat • Formació  Definir solució proposada que • Pla projecte sistema • Pla detallat de • Migració de • Constituir • Identificar prova i posada dades sigui el més àgil i fiable possible. equip treball requeriments en marxa • Posada en  Millorar l’eficiència global del • Reunió • Prototipus del • Programació marxa procés. llançament sistema • Prova • Estratègia de integrada posada en • Prova d’usuari marxa Accions Resultats  Documentar processos i sistemes Definir solució proposada: actuals.  Requeriments.  Concretar requeriments: volums  Alternatives de solució. d’informació i terminis publicació.  Processos, sistemes i interfícies.  Identificar i avaluar alternatives. Anàlisi eficiència global:  Documentar el nou model de  Comparativa indicadors procés actuals i futurs. funcionament.  Recull millores previstes i quantificació.  Gestionar la planificació del projecte i el camí crític.  Definir i planificar l’estratègia de proves i posada en marxa. GDC Pàgina 9
 10. 10. eAdministració Casos d’èxit Objectius Enfocament i metodologia Situació: administració pública que Inici del Anàlisi Construcció Posada en vol modernitzar la seva projecte funcional sistema marxa mecanització. Objectius: • Definir • Anàlisi • Disseny tècnic • Comunicació  Apropar l’administració al objectiu, àmbit processos • Disseny del sistema ciutadà. i abast • Visió global del detallat • Formació • Pla projecte sistema • Pla detallat de • Migració de  Millorar la gestió: qualitat, • Constituir • Identificar prova i posada dades terminis, processos, eficàcia. equip treball requeriments en marxa • Posada en  Obtenir el full de ruta de • Reunió • Prototipus del • Programació marxa llançament sistema • Prova desplegament d’iniciatives. • Estratègia de integrada posada en • Prova d’usuari marxa Accions Resultats  Documentar catàleg serveis inicial. Apropar l’administració al ciutadà:  Documentar processos.  Finestreta única.  Definir i prioritzar actuacions  Ampliació disponibilitat. segons criteris d’impacte, criticitat, Millorar la gestió: tecnologia, ...  Interoperabilitat de serveis i d’administracions.  Definir mecanismes de  Simplificació de processos. comunicació entre sistemes i Obtenir el full de ruta de desplegament d’iniciatives: administracions.  Informació i notificacions.  Millorar processos clau.  Tramitacions electròniques amb signatura digital.  Adequar sistemes clau a les noves especificacions. GDC Pàgina 10
 11. 11. Oficina de Projectes Casos d’èxit Objectius Enfocament i metodologia Situació: organització que està Dissenyar Implantar Suport en Inici i situació posant en marxa l’estratègia ja actual oficina oficina execució definida. projectes projectes projectes Objectius: • Pla de projecte • Definir oficina i • Implantar • Monitoritzar  Aportar informació útil per a la • Objectius, model de seguiment de projectes presa de decisions de la direcció. àmbit i abast relació projectes i • Consolidar • Entrevistar • Implantar eines quadre de informació  Impulsar estàndards i millors responsables suport d’oficina comandament • Gestionar pràctiques. projectes • Preparar • Constituir Comitès de  Garantir la qualitat. • Obtenir cartera models Comitès seguiment projectes e d’informes • Posar en • Definir pla de  Facilitar la comunicació. indicadors marxa eines de comunicació suport Accions Resultats  Preparar el pla global d’actuació. Quadre comandament global:  Implantar la metodologia de  Estat projectes i tendències. seguiment.  Indicadors de negoci.  Gestionar Comitès de seguiment i  Anàlisi desviacions en costos i terminis. Direcció (convocatòries, assistents, Guia d’estàndards. ordre del dia, resum reunions, ...). Qualitat:  Consolidar la informació.  Preparar i revisar requeriments projectes.  Implantar eines estàndard de  Control riscos. seguiment activitat i despeses, Pla de comunicació: compartició documentació, ...  Accions de comunicació per col·lectiu.  Definir i implantar el pla de  Estratègia formativa i pla de formació. comunicació interna i externa. GDC Pàgina 11
 12. 12. “Amb ordre i temps es troba el secret de fer-ho tot, i fer-ho bé” Pitàgores. GDC GDC IT Projects, S.L. Pau Claris, 97, 4rt, 1a 08009 - Barcelona (+34) 93 304 38 70 info@gdcproject.com www.gdcproject.com

×