Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve - 30 nëntor

Përderisa në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e të mirave të konsumit, siç janë maskat, dorezat dhe dezinfektantët, në Serbi pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e pajisjeve mjekësore.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve - 30 nëntor

  1. 1. Nga fillimi i kriz�s deri n� 30 n�ntor, p�rpunuam t� dh�na p�r raste t� dhurimit filantropik n� Ballkanin Per�ndimor dhe regjistruam shum�n totale prej n� donacione. P�rderisa n� Shqip�ri, Bosnj� dhe Hercegovin�, Kroaci, Mal t� Zi, Kosov� dhe Maqedoni t� Veriut, pjesa m� e madhe e donacioneve jan� p�r blerjen e t� mirave t� konsumit, si� jan� maskat, dorezat dhe dezinfektant�t, n� Serbi pjesa m� e madhe e donacioneve jan� p�r blerjen e pajisjeve mjek�sore. P�RDORIMI I DONACIONEVE EUR 65.767.167,41 REAGIMI I FILANTROPIS� NDAJ COVID-19 5.377 Mb�shtetur nga covid19.givingbalkans.orgRealizuar nga 47,6%Pajisje 39,7% T� mira konsumuese 5,3% Ndihm� humanitare 7,5% T� llojllojshme 52,1%T� mira konsumuese 31,4% Pajisje 9,1% Ndihm� humanitare 7,4% T� llojllojshme 49,0%T� mira konsumuese 36,3% Pajisje 4,7% Ndihm� humanitare 9,8% T� llojllojshme 54,0%T� mira konsumuese 18,5% Ndihm� humanitare 17,5% Pajisje 9,9% T� llojllojshme 46,3%T� mira konsumuese 31,5% Ndihm� humanitare 14,8% Pajisje 7,4% T� llojllojshme 58,2%T� mira konsumuese 20,8% Ndihm� humanitare 13,5% Pajisje 7,6% T� llojllojshme 68,1%T� mira konsumuese 23,2% Pajisje 3,4% Ndihm� humanitare 5,1% T� llojllojshme Serbia Mali Zi Kosova Kroacia Shqip�ria Maqedonia e Veriut Bosnja dhe Hercegovina

×