SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
VLERA E DONACIONEVE
EUR 63.227.972
4.708
REAGIMI I FILANTROPISË
NDAJ COVID-19
Mbështetur nga
Realizuar nga givingbalkans.org
Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë
funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 3 gusht, ne përpunuam të dhëna për
akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të
donacioneve prej .
Përderisa në Serbi, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë
e Veriut kompanitë ishin dhuruesit më të mëdhej, në Shqipëri qytetarët dhuruan pjesën
më të madhe të vlerës së përgjithshme.
Serbia
Bosnja dhe
Hercegovina
Mali
Zi
Kosova
Shqipëria
Maqedonia e
Veriut
Kroacia 54,5%
10,6%
3,2%
1,1%
30,6%
40,3%
4,0%
6,0%
0,0%
49,6%
46,7%
39,7%
11,9%
0,7%
1,1%
93,6%
5,3%
1,1%
0,0%
0,0%
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
35,6%
11,7%
13,9%
0,4%
38,2%
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
13,8%
70,0%
16,2%
0,0%
0,0%
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
64,2%
8,7%
8,7%
6,8%
11,6%
Sektori i biznesit
Dhënia masive (qytetarët)
Individët
Fondacionet private
Të llojllojshme
EUR 19.176.595shuma totale
e dhuruar
shuma totale
e dhuruar
shuma totale
e dhuruar
EUR 12.147.722
EUR 1.974.770 shuma totale
e dhuruar
EUR 4.265.563shuma totale
e dhuruar
EUR 14.618.022
EUR 10.184.279shuma totale
e dhuruar
EUR 861.022shuma totale
e dhuruar

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve - 30 nëntor
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve - 30 nëntor Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve - 30 nëntor
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve - 30 nëntor
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Vlera e donacioneve (31 mars)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Vlera e donacioneve (31 mars)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Vlera e donacioneve (31 mars)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Vlera e donacioneve (31 mars)
 
Shqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 mars
Shqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 marsShqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 mars
Shqiptaret dhurojne: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19, 31 mars
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj  COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj  COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Përdorimi i donacioneve)
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit, 31 mars
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit, 31 marsReagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit, 31 mars
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit, 31 mars
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Praneusit)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Praneusit)Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Praneusit)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Praneusit)
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit - 30 nëntor
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit - 30 nëntorReagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit - 30 nëntor
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit - 30 nëntor
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj  COVID-19 (Vlera e donacioneve)Reagimi i filantropisë ndaj  COVID-19 (Vlera e donacioneve)
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (Vlera e donacioneve)
 
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - PranuesitReagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Pranuesit
 
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 mars)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 mars)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 mars)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 mars)
 
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
 
Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 nëntor)
Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 nëntor)Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 nëntor)
Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 nëntor)
 
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve, 31 mars
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve, 31 marsReagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve, 31 mars
Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 - Përdorimi i donacioneve, 31 mars
 
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31, mars)
 
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 janar)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 janar)Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 janar)
Kosova dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 janar)
 
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
Maqedonia dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 korrik 2021)
 
Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 qershor)
Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 qershor)Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 qershor)
Maqedonia dhuron: REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 (30 qershor)
 
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj  COVID-19 (31 maj 2021)Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj  COVID-19 (31 maj 2021)
Shqipëria dhuron: Reagimi i filantropisë ndaj COVID-19 (31 maj 2021)
 

More from Catalyst Balkans

More from Catalyst Balkans (20)

Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
Društveno odgovorno poslovanje u službi osnaživanja žena
 
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëShqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Shqipëria dhuron 2021 – Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Albania 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropijeKosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
Kosovo daruje 2021 - Izveštaj o stanju filantropije
 
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalazaBiH daruje 2021 - rezime nalaza
BiH daruje 2021 - rezime nalaza
 
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropijeBiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
BiH daruje 2021 - Izvještaj o stanju filantropije
 
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisëKosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
Kosova dhuron 2021 - Raporti vjetor për gjendjen e filantropisë
 
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick FactsGiving Kosovo 2021 -Quick Facts
Giving Kosovo 2021 -Quick Facts
 
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Bosnia and Herzegovina 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Kosovo 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Serbia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
Maqedonia e Veriut Dhuron – Raporti për gjendjen e filantropisë 2021
 
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијатаСеверна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
Северна Македонија донира 2021 – извештај за состојбата на филантропијата
 
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving North Macedonia 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of PhilanthropyGiving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
Giving Montenegro 2021 - Report on the State of Philanthropy
 
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalazaCrna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
Crna Gora daruje 2021 - Rezime nalaza
 
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvuCrna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
Crna Gora Daruje 2021 - Izvještaj o dobročinstvu
 
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalazaHrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
Hrvatska daruje 2021 - sažetak nalaza
 
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of PhilanthropyGiving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
Giving Croatia 2021 - Annual Report on the State of Philanthropy
 
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropijeHrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
Hrvatska daruje 2021: Izvješće o stanju filantropije
 

REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 - 3 gusht

  • 1. VLERA E DONACIONEVE EUR 63.227.972 4.708 REAGIMI I FILANTROPISË NDAJ COVID-19 Mbështetur nga Realizuar nga givingbalkans.org Brenda natës COVID-19 e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 3 gusht, ne përpunuam të dhëna për akte bamirëse në Ballkanin Perëndimor dhe regjistruam shumën totale të donacioneve prej . Përderisa në Serbi, Kroaci, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut kompanitë ishin dhuruesit më të mëdhej, në Shqipëri qytetarët dhuruan pjesën më të madhe të vlerës së përgjithshme. Serbia Bosnja dhe Hercegovina Mali Zi Kosova Shqipëria Maqedonia e Veriut Kroacia 54,5% 10,6% 3,2% 1,1% 30,6% 40,3% 4,0% 6,0% 0,0% 49,6% 46,7% 39,7% 11,9% 0,7% 1,1% 93,6% 5,3% 1,1% 0,0% 0,0% Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme 35,6% 11,7% 13,9% 0,4% 38,2% Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme 13,8% 70,0% 16,2% 0,0% 0,0% Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme 64,2% 8,7% 8,7% 6,8% 11,6% Sektori i biznesit Dhënia masive (qytetarët) Individët Fondacionet private Të llojllojshme EUR 19.176.595shuma totale e dhuruar shuma totale e dhuruar shuma totale e dhuruar EUR 12.147.722 EUR 1.974.770 shuma totale e dhuruar EUR 4.265.563shuma totale e dhuruar EUR 14.618.022 EUR 10.184.279shuma totale e dhuruar EUR 861.022shuma totale e dhuruar