Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19, 30 јуни

109 views

Published on

КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 30 јуни, обработивме податоци за 4.285 добротворни акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од EUR 60.020.889.

Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Одговорот на Филантропијата кон КОВИД-19, 30 јуни

  1. 1. Поддржано од Имплементирано од ОДГОВОРОТ НА ФИЛАНТРОПИЈАТА КОН КОВИД-19 47,3%Опрема 49,3%Потрошен материјал 31,9% Опрема 10,3% Хуманитарна помош 8,5% Разно 46,0%Потрошен материјал 34,5% Опрема 6,3% Хуманитарна помош 12,8% Разно 54,7%Потрошен материјал 19,0% Хуманитарна помош 15,4% Опрема 10,7% Разно 45,1%Потрошен материјал 36,3% Хуманитарна помош 11,0% Опрема 7,7% Разно 49,2%Потрошен материјал 27,7% Хуманитарна помош 12,5% Опрема 10,5% Разно 76,9%Потрошен материјал 17,9% Опрема 0,4% Хуманитарна помош 4,8% Разно Косово Албанија Северна Македонија Хрватска Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно вкупно донирана сума Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно вкупно донирана сума Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно вкупно донирана сума Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно вкупно донирана сума Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно вкупно донирана сума Бизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно вкупно донирана сума вкупно донирана сумаБизнис сектор Масовно донирање (граѓани) Поединци Приватни фондации Разно 37,2% Потрошен материјал 6,5% Хуманитарна помош 8,9% Разно Србија Босна и Херцеговина Црна Гора КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 30 јуни, обработивме податоци за добротворни акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од . Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата. ВРЕДНОСТ НА ДОНАЦИИ EUR 60.020.889 УПОТРЕБА НА ДОНАЦИИ Додека во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора, Косово и Северна македонија најголем дел од донациите се за набавка на потрошувачки производи како маски, нараквици и дезинфектант, во Србија најголем дел од донациите се за набавка на медицинска опрема. 4.285 67,7% 4,0% 9,3% 6,8% 12,3% 17.465.721 EUR 14.345.435 EUR55,4% 10,8% 3,1% 1,1% 29,6% 42,1% 4,2% 6,1% 0,0% 47,6% 11.061.729 EUR 48,2% 37,6% 12,4% 0,7% 1,1% 1.899.270 EUR 35,8% 11,5% 13,8% 0,4% 38,5% 10.123.220 EUR 831.022 EUR13,8% 70,0% 16,2% 0,0% 0,0% 4.264.492 EUR93,6% 5,3% 1,0% 0,0% 0,0% givingbalkans.org

×