Leonardo da vinci

1,548 views

Published on

LLL Programme

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leonardo da vinci

 1. 1. PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ LEONARDO DA VINCI
 2. 2. Care este scopul Programului? <ul><li>Programul urmăreşte creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în sistemele şi practicile de formare profesională. </li></ul><ul><li>Programul contribuie la promovarea unei europe a cunoaşterii prin realizarea unui spaţiu european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. </li></ul><ul><li>Prin program sunt susţinute politicile statelor participante privind formarea pe parcursul întregii vieţi şi dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor favorabile integrării profesionale . </li></ul>
 3. 3. Care sunt cele trei obiective? <ul><li>1. dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor persoanelor, mai ales ale tinerilor, aflaţi în formare profesională iniţială . Un mijloc important în acest scop va fi formarea profesională prin alternanţă şi ucenicia, pentru a facilita inserţia şi reinserţia profesională ; </li></ul><ul><li>2. ameliorarea calităţii şi încurajarea accesului la formarea profesională continuă şi la dobândirea de aptitudini şi competenţe pe tot parcursul vieţii , pentru a dezvolta capacitatea de adaptare şi a veni în sprijinul schimbărilor tehnologice şi organizaţionale; </li></ul><ul><li>3. promovarea şi întărirea contribuţiei formării profesionale la procesul de inovare , pentru a ameliora competitivitatea şi spiritul intreprenorial, în scopul creării de noi locuri de muncă. Stimularea cooperării între instituţiile care se ocupă cu formarea profesională, inclusiv universităţile şi întreprinderile, în special ÎMM-uri. </li></ul>
 4. 4. Care sunt cele 6 măsuri? <ul><ul><li>Mobilitate </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiecte Pilot </li></ul></ul><ul><ul><li>Competenţe Lingvistice </li></ul></ul><ul><ul><li>Reţele Transnaţionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiale de referinţă </li></ul></ul><ul><ul><li>Ac ţ iuni Complementare </li></ul></ul>Procedura B Procedura A Procedura C
 5. 5. Care sunt ţările participante? <ul><ul><li>ţările membre ale Uniunii Europene : Austria, Belgia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Olanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia; </li></ul></ul><ul><ul><li>ţările Spaţiului Economic European : Islanda, Liechtenstein, Norvegia; </li></ul></ul><ul><ul><li>ţările asociate la Uniunea Europeana : Bulgaria, România şi Turcia. </li></ul></ul>
 6. 6. Cui se adresează Programul? <ul><ul><li>Tuturor organismelor şi instituţiilor publice şi/sau private cu personalitate juridică care intervin sau sunt interesate de FP: </li></ul></ul><ul><ul><li>instituţii, centre şi organisme de FP, de orice nivel, inclusiv universităţi; </li></ul></ul><ul><ul><li>centre şi organisme de cercetare tehnologică; </li></ul></ul><ul><ul><li>întreprinderi, în special ÎMM, din sectorul privat sau public; </li></ul></ul><ul><ul><li>organizaţii profesionale, inclusiv camere de comerţ; </li></ul></ul><ul><ul><li>parteneri sociali (sindicate, patronate); </li></ul></ul><ul><ul><li>colectivităţi şi organisme teritoriale; </li></ul></ul><ul><ul><li>organizaţii non-profit, organizaţii nonguvernamentale. </li></ul></ul>
 7. 7. Care sunt grupurile ţintă? <ul><ul><li>Persoanele fizice pot participa în proiecte “Leonardo da Vinci” numai prin intermediul unei instituţii sau a unui organism - persoană juridică, care are calitatea de promotor / partener în proiectul respectiv - vârsta maximă de 35 de ani . </li></ul></ul><ul><ul><li>tineri elevi (şcoli profesionale / licee industriale); </li></ul></ul><ul><ul><li>tineri muncitori; </li></ul></ul><ul><ul><li>persoane defavorizate pe piaţa muncii; </li></ul></ul><ul><ul><li>studenţi / tineri absolvenţi ai învăţământului superior; </li></ul></ul><ul><ul><li>formatori / persoane care lucrează în gestionarea şi planificarea FP a forţei de muncă. </li></ul></ul>
 8. 8. Care sunt primii paşi ai promotorului? <ul><ul><li>solicitarea unor informaţii preliminare la ANC ; </li></ul></ul><ul><ul><li>cunoaşterea şi aprofundarea documentelor de referinţă ale PLV II; </li></ul></ul><ul><ul><li>alegerea tipului şi temei proiectului ce va fi propus, considerând obiectivele PLV II, priorităţile stabilite prin apelurile la propuneri şi cerinţele locale în FP; </li></ul></ul><ul><ul><li>identificarea şi consultarea potenţialilor parteneri în viitorul proiect şi obţinerea scrisorilor oficiale de angajament din partea acestora; </li></ul></ul><ul><ul><li>definirea coordonatelor principale ale propunerii de proiect, în consens cu partenerii; </li></ul></ul><ul><ul><li>stabilirea calendarului de desfăşurare a proiectului; </li></ul></ul><ul><ul><li>elaborarea propunerii preliminare de proiect şi trimiterea ei la AN . </li></ul></ul>
 9. 9. Care sunt condiţiile de eligibilitate pentru un proiect propus? <ul><li>promotorul şi partenerii trebuie să fie persoane juridice; </li></ul><ul><li>propunerea de proiect trebuie să poarte semnătura unei persoane autorizate şi să fie redactat pe un formular oficial de candidatură; </li></ul><ul><li>proiectul trebuie să contribuie la realizarea unuia / mai multor obiective ale programului; </li></ul><ul><li>propunerea de proiect trebuie să respecte termenul limită de depunere a propunerilor specificat în Apelul la propuneri de proiecte; </li></ul><ul><li>proiectul trebuie să specifice măsurile care vor fi implementate; </li></ul><ul><li>proiectul trebuie să aibă un caracter transnaţional (de exemplu: la proiectele de mobilităţi participă minimum 2 ţări, dintre care cel puţin una din UE); </li></ul><ul><li>propunerile de proiecte trebuie să includă obligatoriu scrisori de intenţie de la numărul minim de parteneri; </li></ul><ul><li>propunerile de proiecte vor fi redactate în engl e ză, franceză sau germană . </li></ul>
 10. 10. Documente utile <ul><li>Apel comunitar la propuneri de proiecte 200 5 -200 6 </li></ul><ul><li>Apel national la propuneri de proiecte de mobilitati 200 5/2006 </li></ul><ul><li>Ghid general al promotorului </li></ul><ul><li>Ghid specific pentru promotorii de proiecte de mobilitati / pilot </li></ul><ul><li>Formular de candidatura </li></ul><ul><li>Manual administrativ si financiar </li></ul>
 11. 11. Decizia Consiliului European nr. 382/1999 <ul><li>fundamentează a doua fază a Programului de acţiune comunitară în domeniul formării profesionale, care se va desfăşura între 01.01.2000 şi 31.12.2006. </li></ul><ul><li>adoptată de CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, ca urmare a rezultatelor favorabile obţinute în faza I a programului şi pentru a asigura continuitatea în articularea şi completarea iniţiativelor ţărilor europene în domeniul formării profesionale; </li></ul><ul><li>are drept finalitate promovarea de noi abordări practice in politicile de formare profesionala. </li></ul><ul><li>Conform acestei decizii a Consiliului Europe an , au fost lansate trei Apeluri Comunitare la Propuneri de Proiecte: </li></ul><ul><li>Apelul Comunitar la Propuneri de Proiecte 2000-2002; </li></ul><ul><li>Apelul Comunitar la Propuneri de Proiecte 2003-2004; </li></ul><ul><li>Apelul Comunitar la Propuneri de Proiecte 2005-2006. </li></ul>
 12. 12. Apel comunitar la propuneri de proiecte 2005-2006 <ul><li>CONTEXT </li></ul><ul><li>APROPIERE SECTORIALĂ </li></ul><ul><li>MĂSURA MOBILITĂŢI </li></ul><ul><li>PRIORITĂŢI LE PROGRAMULUI </li></ul><ul><li>VALORIFICARE </li></ul><ul><li>COMPLEMENTARITATE </li></ul><ul><li>CALENDAR </li></ul>
 13. 13. Context <ul><li>LISABONA (martie 2000), BARCELONA (martie 2000) şi DECLARAŢIA DE LA COPENHAGA (noiembrie 2002): </li></ul><ul><ul><li>dezvoltarea unei pieţe europene a muncii; </li></ul></ul><ul><ul><li>transformarea, modernizarea şi adaptarea educaţiei europene şi a sistemului de formare profesională. </li></ul></ul><ul><li>Noile priorităţi ale programului “Leonardo da Vinci” pentru 2005-2006 sunt în concordanţă cu priorităţile strategice ale UE </li></ul>
 14. 14. Lisabona <ul><li>În luna martie 2000, şefii de state şi de guverne au stabilit – în timpul Consiliului European de la Lisabona – un nou obiectiv strategic vizând transformarea Uniunii Europene în economia cea mai competitivă şi mai dinamică din lume bazată pe cunoaştere prin: </li></ul><ul><ul><li>adaptarea educaţiei şi sistemului de formare pe parcursul întregii vieţi; </li></ul></ul><ul><ul><li>promovarea utilizării capacităţii de muncă şi a încadrării sociale; </li></ul></ul><ul><ul><li>crearea unei societăţi informatizate şi creşterea mobilităţii. </li></ul></ul>
 15. 15. Barcelona <ul><li>Sistemul de educaţie şi formare profesională din Europa să devină referinţă mondială în anul 2010. </li></ul>
 16. 16. Copenhaga <ul><li>declaraţia de la Copenhaga a fost adoptată in luna noiembrie 2002 de către 31 miniştri ai educaţiei, partenerii sociali europeni şi Consiliul Europei; </li></ul><ul><li>Declaraţia: </li></ul><ul><li>oferă o monitorizare imediată şi concretă a principalelor obiective definite la Lisabona şi Barcelona; </li></ul><ul><li>marchează o etapă decisivă în măsura în care vizează un ansamblu de probleme şi provocări specifice, făcând necesară şi încurajând îmbunătăţirea cooperării europene în domeniul formării profesionale. </li></ul>
 17. 17. Declaraţia de la Copenhaga Concluzii <ul><ul><li>obiective generale realizabile prin cooperare europeană, axată pe VALORIFICAREA pregătirii profesionale; </li></ul></ul><ul><ul><li>obiective tematice realizabile prin cooperare europeană instituţională sau cooperare sectorială (dezvoltarea competenţelor internaţionale); </li></ul></ul><ul><li>Noi instrumente de lucru pentru eficientizarea impactului Programului “Leonardo da Vinci” : </li></ul><ul><ul><li>valorificarea rezultatelor proiectelor; </li></ul></ul><ul><ul><li>monitorizarea tematic ă a proiectelor. </li></ul></ul>
 18. 18. PRIORITĂŢI STRATEGICE <ul><li>1. Dezvoltarea pieţei muncii în Europa; 2. Transformarea, modernizarea şi adaptarea sistemelor europene de educaţie şi formare profesională. </li></ul><ul><li>TEME SPECIFICE PENTRU PROIECTELE LEONARDO DA VINCI </li></ul><ul><li>promovarea transparenţei calificărilor; </li></ul><ul><li>ameliorarea calităţii sistemelor şi practicilor în domeniul EFP, conţinut adecvat şi inovator pentru e-learning şi f.p.c. a personalului didactic şi formatorilor; </li></ul><ul><li>transferul de credite în domeniul EFP şi validarea pregătirii non-formale şi informale. </li></ul>
 19. 19. Măsura Mobilităţi <ul><li>peste 40% din bugetul “Leonardo da Vinci” reprezinta “ mobilităţi“ </li></ul><ul><li>relaţia priorităţi europene şi priorităţi naţionale </li></ul><ul><li>selecţie prioritară a propunerilor de proiecte care prezintă cu claritate următoarele elemente: </li></ul><ul><ul><li>pregătire lingvistică şi culturală; </li></ul></ul><ul><ul><li>obiective, conţinut şi durata stagiului; </li></ul></ul><ul><ul><li>organizare pedagogică, tutorat şi îndrumare; </li></ul></ul><ul><ul><li>validarea competenţelor dobândite în timpul perioadei de formare. </li></ul></ul>
 20. 20. Complementaritate <ul><li>Promotorii nu pot primi suport financiar pentru o aceeaşi propunere în program “Leonardo da Vinci” sau în alt program sau iniţiativă comunitară, cu excepţia condiţiilor specifice stabilite de Acţiunile Comunitare Specifice. </li></ul>
 21. 21. Dispoziţii administrative şi financiare <ul><li>Programul “Leonardo da Vinci” - program de o complexitate special ă. </li></ul><ul><li>Rolul, obligaţiile şi responsabilităţile instituţiilor promotor în contextul noilor exigenţe administrative şi financiare. </li></ul><ul><li>Documente de referinţă: </li></ul><ul><ul><li>Regulamentul nr. 1605/2002 al Consiliului UE; </li></ul></ul><ul><ul><li>Manualul administrativ şi financiar; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ghidul general al promotorului. </li></ul></ul>
 22. 22. Apelul comunitar la Propuneri de Proiecte, Capitolele părţii a 2 a <ul><li>I. Criterii de eligibilitate </li></ul><ul><li>II. Criterii de excludere </li></ul><ul><li>III. Criterii de selecţie </li></ul><ul><li>IV. Criterii de atribuire </li></ul><ul><li>V. Condiţii financiare </li></ul><ul><li>VI. Subcontractare </li></ul><ul><li>VII. Publicitate ex-post </li></ul><ul><li>VIII. Prezentarea propunerilor </li></ul><ul><li>IX. Informaţii complementare </li></ul>
 23. 23. De la IDEE la PROIECT
 24. 24. Pasi in elaborarea unui proiect <ul><li>Ce si pentru cine </li></ul><ul><li>Strangere informatii despre si de la parteneri </li></ul><ul><li>Idea centrala si nevoia de formare </li></ul><ul><li>Plan de lucru detaliat, inclusiv programul individual de formare </li></ul><ul><li>Scrisori de intentie de la parteneri </li></ul><ul><li>Buget </li></ul>
 25. 25. Pasi in elaborarea unui proiect <ul><li>Recomandari: </li></ul><ul><li>Asigurati-va ca ati respectat conditiile de eligibilitate </li></ul><ul><li>Consistenta, claritate, concizie </li></ul><ul><li>Parteneriatul trebuie pus in valoare </li></ul><ul><li>Fiti concreti si nu abuzati de termeni generali LdV </li></ul><ul><li>Folositi in mod corect terminologia LdV </li></ul><ul><li>Completati sectiunile asigurandu-va ca toate punctele relevante ale ideii dvs. au fost prezentate </li></ul><ul><li>Scrisorile de intentie ale partenerilor </li></ul>
 26. 26. Aspecte calitative <ul><li>Justificarea propunerii – preciz area nevoilor de formare identificate </li></ul><ul><li>Parteneriat transnational </li></ul><ul><li>Planul de lucru, m anagementul proiectului , continutul plasamentului / schimbului </li></ul><ul><li>Monitorizare si Evaluare </li></ul><ul><li>Validare </li></ul><ul><li>Diseminare </li></ul>
 27. 27. Justificarea propunerii <ul><li>Idee inovativă </li></ul><ul><ul><li>Justificarea trebuie să poziţioneze ideea în contextul dezvoltărilor prezente şi politicilor europene în VET, posibilităţilor de formare existente în fiecare ţară parteneră şi dezvoltărilor în sectoarele relevante la nivel european şi naţional </li></ul></ul><ul><li>Justificare clară </li></ul><ul><ul><li>Demonstraţi că proiectul este necesar </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectul trebuie să vine în întâmpinarea nevoilor identificate sau să aibă în vederea eşecurile abordărilor deja existente în ţările partenere </li></ul></ul><ul><ul><li>Subliniaţi plus valoarea: cu cât impactul potenţial este mai larg cu atât mai bine </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabiliţi obiective / structuri clare care să explice cum poate fi implementat proiectul </li></ul></ul><ul><ul><li>Consideraţi proiectul şi obiectivele acestuia ţinând cont şi de partenerii aleşi – modificarea ulterioară a parteneriatului poate afecta obiectivele iniţiale </li></ul></ul>
 28. 28. Parteneriat transnaţional <ul><li>Un parteneriat puternic ! </li></ul><ul><ul><li>Parteneriat multiactor care să acopere o arie largă de expertiză </li></ul></ul><ul><ul><li>Descrieţi rolul tuturor partenerilor şi reflectaţi responsabilităţile, activităţile în bugetul proiectului </li></ul></ul><ul><ul><li>Alegeţi partenerii ţinând cont şi de necesitatea colaborării post proiect </li></ul></ul>
 29. 29. Plan de lucru Managementul proiectului <ul><li>Plan de lucru coerent </li></ul><ul><ul><li>Activităţile transnaţionale sunt parte integrantă a obiectivelor proiectului şi nu doar o activitate adiacentă </li></ul></ul><ul><ul><li>Trebuie să exist e adaptare/dezvoltare şi transfer de rezultate în parteneriat </li></ul></ul><ul><ul><li>Activităţile avute în vedere (i.e. in rezumatul pro ie ctului) trebuie menţionate în concordanţă şi în restul propunerii </li></ul></ul><ul><ul><li>Definire clară tutoring si mentoring </li></ul></ul>
 30. 30. Managementul proiectului <ul><li>Asiguraţi-vă că aveţi toate informaţiile privind expertiza şi abilităţile partenerilor </li></ul><ul><li>Asiguraţi numirea unor persoane de contact </li></ul><ul><li>Stabiliţi echipa de gestiune a proiectului în cadrul fiecărui partener </li></ul><ul><li>Precizaţi clar responsabilităţile şi rolul fiecărui partener </li></ul><ul><li>Implicaţi toţi partenerii în mod egal susţinând că fiecare este indispensabil şi necesar </li></ul><ul><li>Comunicati clar si frecvent </li></ul><ul><li>Fiţi calmi şi persistenţi </li></ul><ul><li>Dezvoltaţi planul de lucru identificând etapele importante şi implicarea partenerilor </li></ul><ul><li>Solicitaţi informaţii ori de cate ori aveti nevoie </li></ul><ul><li>Accentuati constrângerile financiare </li></ul><ul><li>Asiguraţi-vă că în fiecare organizaţie au fost nominalizate persoanele cu rol în monitorizarea financiară şi a elaborarii rapoartelor </li></ul><ul><li>Stabiliţi când şi ce trebuie să vă pună la dispoziţie fiecare partener, în termen de documente justificative financiare </li></ul>
 31. 31. Monitorizare Evaluare <ul><li>Stabilirea actiunilor specifice si realizarea acestora: </li></ul><ul><li>Stabiliţi de la început cum veţi monitoriza şi evalua derularea proiectului (periodicitate, instrumente). </li></ul><ul><li>Stabiliţi ce informaţii aveţi nevoie de la parteneri, în ce format şi când </li></ul><ul><li>Asiguraţi-vă că toate părţile implicate îşi cunosc responsabilităţile şi obligaţiile contractuale (contracte, rapoarte). Rapoartele trebuie să prezinte progresul şi cheltuielile realizate într-o perioadă determinată </li></ul>
 32. 32. Monitorizare Evaluare <ul><li>Procesul de evaluare poate ajuta in identificarea punctelor slabe si punctelor puternice intr-un proiect si poate contribui la aplicarea unor masuri corective atunci cand este necesar. Evaluarea cuprinde in special o analiza calitativa a rezultatelor obtinute de catre participanti si a parteneriatului </li></ul><ul><li>Auto evaluare a partenerilor si beneficiarilor </li></ul><ul><li>Ce evaluam? Instrumente de evaluare </li></ul>
 33. 33. Diseminare <ul><li>Diseminare = un proces planificat care are ca scop furnizarea către actorii relevanţi a unor informaţii privind calitatea, relevanţa şi eficienţa rezultatelor proiectului şi parteneriatului transnaţional. Obiectivul final al diseminării este impactul. </li></ul><ul><li>De ce diseminare? Pentru a da posibilitatea celor interesaţi să beneficieze de rezultatele proiectului. </li></ul><ul><li>Strategie de diseminare = stabilirea unor obiective clare care să aibă un impact măsurabil ţinând cont de resurse: </li></ul><ul><li>CE - două tipuri de produse: tangibile – CD, curriculum, bune practici etc. - şi intangibile – calificări, abilităţi dobândite în urma stagiului </li></ul>
 34. 34. Diseminare <ul><li>CÂND – continuu şi în legătură cu scopul şi obiectivele proiectului; după fiecare etapă a proiectului: </li></ul><ul><ul><ul><li>La începutul proiectului, pentru a asigura adresabilitatea proiectului către nevoile de formare a unui grup ţintă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>În timpul proiectului, bune practici </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La sfârşitul proiectului, promovarea rezultatelor (produse şi procese), beneficiile </li></ul></ul></ul><ul><li>CATRE CINE – grupul tinta, factorii de decizie, toti cei interesati in utilizarea rezultatelor / produselor proiectului </li></ul><ul><li>CUM – distributie de materiale informative, newsletters, participare la conferinte/seminarii, internet, CD, pagini web, mass media </li></ul>
 35. 35. Observatii generale cu privire la evaluarea proiectelor Procedura B
 36. 36. Diseminare Caracteristici generale Retele transnationale pentru multiplicarea rezultatelor inovative Cooperare transnationala in parteneriate multiactor pentru invatarea limbilor straine Proiectare si dezvoltare de practici inovative (metode, continut, produse) Caracteristici 50 % 150.000 3 Retele transnationale 75 % 200.000 2 Competente lingvistice 75 % 200.000 3 Proiecte Pilot Alocatie maxima LdV Suma max / an (€) Numar min. de tari participante Tip
 37. 37. Elemente de asteptare <ul><li>Dimensiune Europeana </li></ul><ul><li>Proiect inovativ (i.e. solutii noi) </li></ul><ul><li>Buget realist (i.e. fara supra–estimari) </li></ul><ul><li>Plan de valorificare bine structurat </li></ul>
 38. 38. Dimensiune Europeana <ul><li>Cel putin 3 tari, 2 pentru LA </li></ul><ul><li>Cel putin 1 partener din UE25 </li></ul><ul><li>Incarcare egala si buget echivalent (pe cat posibil) intre tari </li></ul>
 39. 39. Inovatie <ul><li>Dezvoltare de proiecte inovative </li></ul><ul><ul><li>“ Nou” pentru intreaga Europa </li></ul></ul><ul><ul><li>i.e. solutii noi </li></ul></ul><ul><li>Transfer al proiectelor inovative </li></ul><ul><ul><li>“ Nou” pentru tara promotorului si pentru alte tari din parteneriat </li></ul></ul><ul><ul><li>i.e solutii noi pentru tarile beneficiare </li></ul></ul>
 40. 40. Buget realist <ul><li>Fara supraestimare a numarului de zile-om </li></ul><ul><li>Fara supraestimare a costurilor jurnaliere ( Europe is not a “ cash cow ”) </li></ul>
 41. 41. Un proiect bun <ul><li>Obiectivele si iesirile sunt SMART : </li></ul><ul><ul><li>S pecific </li></ul></ul><ul><ul><li>M easurable </li></ul></ul><ul><ul><li>A ccurate </li></ul></ul><ul><ul><li>R ealistic </li></ul></ul><ul><ul><li>T ime-bound </li></ul></ul>
 42. 42. MULTUMESC !

×