Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació de la Memòria d'Activitats 2012

287 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació de la Memòria d'Activitats 2012

 1. 1. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2012AssociacióCastellví Solidari-Junts Podem
 2. 2. …/…o Malgrat les condicions sociosanitaries i educatives van milloranta Bolívia, i de la nostra situació de retallades i perdua debenestar social, les diferencies entre la situació a Oruro i acasa nostra es encara enorme i justifica el nostre suport:Un nen amb discapacitatEspanya OruroNo te serveis públics nisubvencionats de atenció ….defisioterapia, logopedia, psicològia ...No hi ha escolarització pels mesgreus, ni suport psicopedagògic quepermeti realitzar l’aprenentatge pelque te dificultatsEsta patint retard en llistesd’espera, potser les sessionsd’atenció es redueixen …Se li retallen els suports educatius ,potser el transport als centres…
 3. 3. o Colaborant amb CSJP no estem canviant el mon ni les causes queporten a tanta injusticia i desigualtat entre persones .o Si podem afirmar que estem colaborant a que nenes i nensd’Oruro amb discapacitat i les seves famílies tinguin un suport,atenció, tractament, escolarització… que no tindrien.o També estem fent possible que comunitats rurals indígenes dePotosí, amb el seu esforç, desenvolupin estrategies productives queels permeti millorar les seves condicions de vida.Conxa Bugiéo Presidenta de Castellví Solidari-Junts Podemo .No dubteu en demanar-nos tota la informació que considereu us pugui ser d’interesVoleu coneixer els projectes ? Bolívia us espera
 4. 4. ACTIVITATS A CATALUNYAPANERA SOLIDARIA DE NADALINFORMACIÓ ALSSOCIS a càrrec delJoel Albarrán BugiéSUPORT AL PROCES REHABILITATIU IDE CIRUGIA ORTOPEDICA QUE HAPERMES CAMINAR A MAGDALENA4 MESOS D’ESTADA A BARCELONACOL-LABORACIÓ AMB FUNDACIÓCUIDAM
 5. 5. ACTIVITATS A BOLÍVIADESENVOLUPAMENT ZONARURAL INDÍGENAINFANTS AMB DISCAPACITATSUPORT A
 6. 6. “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN EL MANEJO Y CONSERVACIÓNDE LA REGIÓN ALTOANDINA”COMUNIDADES DE VILUYO - PISAQUERI.Es van aportar 6.587€COMUNIDADES DE SUNTURA.Es van aportar 800€DESENVOLUPAMENT ZONA RURAL INDÍGENA I
 7. 7. SUPORT AL MENJADOR DE L’INTERNAT D’OPOCOEs van aportar 2.200 €DESENVOLUPAMENT ZONA RURAL INDÍGENA IIASSESSORAMENT JURÍDIC POPULAREs van aportar 18-000 €
 8. 8. SUPORT A SERVEIS PER INFANTS AMB DISCAPACITATES VA ATENDRE A 108 INFANTS. ES VAN APORTAR 28.869 €CRAPCentro de Recursos y AtenciónPrecozGUARDERIAInfants amb discapacitat greuKURMIUnitat de Suport a l’EducacióEspecial (USEE)81 infants i les seves famílies vnarebre atenció ambulatoria per unequip multidisciplinar.9 infants amb pluridiscapacitat, deHogar SC van poder gaudird’aquest servei, de 9 a 17 h18 nenes i nenes amb diferentsdiscapacitats van ser alumnes deKURMI
 9. 9. SUPORT A SERVEIS PER INFANTS AMB DISCAPACITATKURMIHem intentat avançar en el traspàs dela gestió i finançament de Kurmi alpropi estat.Despres d’oferir al llarg de 5 anys unmodel dinclusió educativa que haaconseguit demostrar que laintegració dels nens ambdiscapacitat a lescola regular éspossible sempre que es comptiamb professionals suficients isuficientment preparatsconsiderem es temps de quel’atenció educaiva als nens i nenesamb discapacitat depengui delsistema educatiu públicReunions entre representants de CSJP, de KhuskanJaku i de Fe i Alegria durant el mes dagost de2012, intentant establir un calendari de traspassosde Kurmi.
 10. 10. SUPORT TECNIC ALS PROJECTESVOLUNTARIATINAUGURACIÓ DELCURS DE 60 HORESTEORIC-PRACTIC SOBRECOMUNICACIÓ I LLENGUATGE ENMENORS DE 6 ANYSTALLER TEORIC-PRACTIC SOBRECONTROL POSTURAL I ALIMENTACIÓ
 11. 11. A OruroNuria Giralt, fisioterapeutaAnna Castells, fisioterapeutaMaria Rosa Forns, psicòlogaCristina Muñoz. Psicòloga i logopedaConxa Bugié, neuropediatraSuport des d’EspanyaSonsoles Perpiñan, psicòlogaVerónica Farré, psicòlogaMercedes Ruiz. psicòlogaMaria José del Río. psicòlogaMarisa Frontera. FisioterapeutaJose Zúñiga, Informàtic.Joel Albarrán. Periodista.L’EQUIP DE VOLUNTARIES 2012Actuacions realitzades:•Valoració dels nens i assessorament delsprofessionals•Taller sobre control postural•Curs de Llenguatge i Comunicació•Assessorament a través de reunionsquinzenals on-line.•Tractament de dades , establment i redaccióde conclusions del projecte d’investigació DADIAlumnes de KURMI, alguns del CRAP,professionals i voluntaries.Alumnes i professionals de KURMI van oferir una festa ales voluntaries, manifestant el seu agraiment i estimació.
 12. 12. SUPORT A LA INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓPROJECTE D’IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE NENS I NENESAMB RISC DE PRESENTAR ALTERACIONS EN EL SEU DESENVOLUPAMENT ENFAMÍLIES AMB DESAVANTATGE SOCIAL A ORURO (BOLÍVIA).ESTUDI DE VIABILITATL’any 2012 es va continuar i finalitzar el primer projecte orientat a recerca en l’àmbit de ladetecció precoç d’alteracions en el desenvolupament, finançat per fundació Kontrast(Memòria 2011)Es van analitzar les dades obtingudes i es va informar de les mateixes a les postes de salut, quevan considerar força interessant el projecte.Primera i darrera paginesdel projecte, al que es pottindré accés a traves de lapagina web
 13. 13. Construcció del nou centreLa construcció del centre avança, lentament però avança.• S’han acabat els fonaments de tota la obra• També el “sobre cimiento” de l’ala esquerra.• S’ha iniciat l’obra fina de les aules
 14. 14. FASEAFASEB 2FASEB 1FASEC 2FASEC 1
 15. 15. FASE B 1.PENDENTD’OBRA FINAFASE AFINALITZADA. ENFUNCIONAMENTFASE B 2.FONAMENTS IPILARS
 16. 16. FASE B 1.PENDENT D’OBRAFINA(Finalitzada a març2013)Estructura de la teulada, que s’haconsiderat necessaria, a les novesaules.
 17. 17. FASE B 2.FONAMENTS IPILARS
 18. 18. FASE C 1.FONAMENTS I PAREDS
 19. 19. FASE C 2.FONAMENTS

×