Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brochure coaching 2013 10

134 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Brochure coaching 2013 10

  1. 1. Vil du vide mere så kontakt CJ Solution v/Carsten Jensen Tlf.: +45 26 80 17 17 Mail: info@cjsolution.dk Web: www.cjsolution.dk Vi ser frem til at høre fra dig! Mission Vi sætter dig i fokus og tager udgangspunkt i din situation. Vi lægger hovedvægten på en udviklings- og rådgivningsproces der omfatter faserne analyse, afklaring, beslutning og handling. Vi udnytter diverse kreative teknikker til at kunne bygge bro til den næste station på vejen i det enkelte menneskes udviklingstrin. Vi vil gøre vores bedste for at sætte dig i stand til at klare de aktuelle og fremtidige krav omverdenen stiller til omstilling og forandringer. Vi arbejder efter hjælp til selvhjælp princippet med vægt på motivation samt opbygning af personlig engagement og værdier. Vision Vi vil altid forsøge at blive den perfekte samarbejdspartner til dig ved at levere et koncept der er på forkant med udviklingen, og som kan tilfredsstille dit behov - kort fortalt! Vi ønsker at tænde det lys, der kan lede vej gennem mørket Mål Vi ønsker at levere et produkt der opfylder dit behov, og gennem rådgivning og coaching hjælpe dig på vej så du føler at du går i den rigtige retning Vi ønsker ikke at sætte sig en kasse med fastlåste rammer, og derved miste chancen for at udnytte de muligheder der opstår udenfor rammerne! Har du brug for... Coaching og rådgivning?Coaching og rådgivning?Coaching og rådgivning? Eller hjælp til... Planlægning, styring ogPlanlægning, styring ogPlanlægning, styring og koordinering?koordinering?koordinering?
  2. 2. Det er målet At du får den hjælp og rådgivning du har brug for, til hurtigst muligt at finde frem til de strategier der skal hjælpe dig mod dine mål. Vores succes afhænger af din tilfredshed og om du når dine mål! Sammen tænder vi lyset og finder vejen mod målet! CJ Solution tilbyder: Hjælp og sparring inden for en lang række områder, og du er selv med til at sætte rammerne. Vi kan bl.a. tilbyde:  Coaching  Rådgivning  Undervisning  Styring og koordinering af projekter og arrangementer  Opbygning og udvikling af netværk  Ideformulering og planlægning  Formulering af vision, mission og mål  Markedsføringsplanlægning Hvad indeholder et coachingforløb? Et coachingforløb består at individuelle samtaler med en coach, hvor fokus er rettet på dig og din målsøgning. Det kan være hjælp til afklaring af dine kompetencer og dine mål, fastsættelse af de strategier der skal hjælpe dig på vej mod må- let, afklaring af dine behov og de jobsøgningsstrategier der pas- ser bedst til dig, eller andre ting, der er vigtigt for at du kan kom- me videre! Coaching samtalerne tilrettelægges individuelt og indeholder netop de emner der er relevante for dig og et forløb kan evt. se således ud:  Afklaring af dine behov for assistance.  Afklaring af dine mål  Afklaring af de strategier der skal til for at nå dine mål  Identifikation og håndtering af mulige forhindringer  Brydning af mønstre og skabe nye alternativer  Løbende opfølgning og feed-back undervejs  Individuel eksponering og forberedelse til næste forløb  Evaluering af forløb Vores garanti Vi giver dig den bedst mulige hjælp til at finde netop det, der matcher dine ønsker og kvalifikationer bedst. Vi leverer:  Uddannede coaches  Faglig sparring  Effektive metoder  Hjælp og vejledning  Altid i rolige og behagelige omgivelser.

×