Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ang Banta ng Persia

3,385 views

Published on

Tungkol sa Banta ng Persia sa Athens

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ang Banta ng Persia

  1. 1. Carrotmonster
  2. 2. Ang Hangarin ng Persia ay palawakin ang kanilang imperyo. Noong 546 B.C.E. sinalakay nina Cyrus the Great at Darius I ang Lydia sa Asia Minor. Carrotmonster
  3. 3. Noong 499 B.C.E. pinagpatuloy ni Darius I, anak ni Cyrus the Great, ang hangarin ng kanyang ama. Sinalakay rin niya ang kalapit na mga kolonyang Greek at nakuha nila ang pagkapanalo laban sa mga Athens. Nagpadala ang Athen ng tulong ngunit natalo parin ang kolonyang Greek sa labanang pandagat sa Miletus noong 494 B.C.E. Pero dahil sa pagtulong ng Athens nais ni Darius na parusahan ang lungsod kaya naghanda ang Persia at sinimulan na ng Athens ang isang plota o fleet para sa digmaan. Carrotmonster
  4. 4. Ang Digmaang Greece at Persia o Digmaang Graeco at Persia ay nagsimula noong 499-479 B.C.E. Una silang sumalakay noong 490 B.C.E. sa pangunguna ni Darius. Tinawid ng plota ng Persia ang Aegean Sea. Tinalo ng 10,000 na puwersa ng Athens ang mahigit- kumulang na 25,000 na mga Persiano. Carrotmonster
  5. 5. Ipinagpatuloy ni Xerxes, anak ni Darius ang pagbabagsak sa Athens. Isang madugong labanan ang naganap sa Thermopylae, pitong libong Greek, tatlong daan doon ay taga-Sparta sa pamumuno ni Leonidas. Inakala ni Xerxes na madaling matatalo ang Greek, hindi niya inaasahan ang katapangan at kahusayan ng mga Spartans. Sa loob ng tatlong araw dumanak ang dugo ng mga Persia. Pinayuhan ni Leonidas ang mga Greek na lumikas habang pinagtatanggol ng kanyang pwersa ang Thermopylae. Namatay ang karamihan sa tropa ni Leonidas. Carrotmonster
  6. 6.  Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens pero dinala ni Themistocles ang labanan sa dalampasigan ng pulo ng Salamis.  Nahirapang iwasan ng malaking barko ni Xerxes ang maliliit na barko ng Athens na pilit binabangga ang mga ito hanggang sa mabutas.  Bumagsak ang nalalabing hukbo ni Xerxes sa mga kaalyansa ng hukbong Greece na pinamumunuan ni Pausanias ng Sparta, kasama narin ang Athens, Corinth at Megara. Carrotmonster

×