Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Translation of medical research into Health Decision Making

229 views

Published on

How can we translate the best evidence available and guidelines recommendations into the clinical practice. Presentation of a tool that helps in the implementation process

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Translation of medical research into Health Decision Making

 1. 1. convidat Usuari: convidat Clau: Salut-03 #TRAMSalut @UOCeSalut TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut trams.rdi.uoc.edu
 2. 2. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Context del projecte: recerca translacional T2 Transferència de coneixement dels mecanismes de la malaltia descoberts al laboratori al desenvolupament de mètodes per al diagnòstic, tractament i prevenció Translació dels resultats de la recerca clínica a la pràctica clínica habitual i la presa de decisions en salut JAMA 2008;299:211-213 JAMA 2003;289:1278-1287 T1 Bench-to-bedside
 3. 3. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut De l’evidència científica a la pràctica clínica
 4. 4. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut TRAM-S: Què és el que fa que no s’adoptin més i més ràpid les GPC? Revisió sistemàtica barreres i facilitadors Grups focals professionals, pacients i població sana Elaboració d’un model disseminació de GPC Difusió del model de disseminació Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 9 grups focals (5 GF prof dif nivells assist, 4 GF usuaris finals)
 5. 5. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut = = Estratègia y Estratègia x Segons tipus d’usuari de la GPC Contingut de la GPC Mesures organitzatives Comunicació i accés info Finançament MINECO (ISCIII): 72.820€ 2012-2015 (extended)
 6. 6. convidat Usuari: convidat Clau: Salut-03 #TRAMSalut @UOCeSalut TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut trams.rdi.uoc.edu
 7. 7. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Barreres i facilitadors
 8. 8. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Què diu la bibliografia?
 9. 9. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Què diu la bibliografia? 6 categories 13 subcategories 164 barrier / facilitators
 10. 10. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Pacients • Demografia • Sòcio econòmics • Característiques clíniques • Coneixements • Família • Actituds / Creences Professionals de la salut • Caract del professionals • Coneixements / Habilitats • Actituds / creences / preferències Relació Pacient – Prof • Actituds • Habilitats
 11. 11. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Organització • Gestió clínica (micro) • Estructura (meso) • Polítiques (macro) Guia-Recom • Format • Contingut • Instruments addicionals Entorn - context
 12. 12. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut I .. què diuen els grups focals? Gestors Pacients i comunitat
 13. 13. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Actors diferents… Percepcions diferents
 14. 14. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Barreres identificades pels pacients
 15. 15. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Facilitadors identificades pels pacients
 16. 16. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut
 17. 17. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut
 18. 18. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut
 19. 19. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Així doncs… quina és la millor estratègia a l’hora d’implementar?
 20. 20. convidat Usuari: convidat Clau: Salut-03 #TRAMSalut @UOCeSalut TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut trams.rdi.uoc.edu
 21. 21. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Hem agrupat les barreres a la implementació de GPCs en tres grans àmbits d’actuació: 1) Elaboració de les GPC Recomanacions i millores que afecten al contingut 2) Mesures organitzatives i de recursos humans Com el concepte de GPC és incorporat als centres d’atenció mèdica 3) Comunicació i accés a la informació Accions lligades a com es comuniquen i difonen les GPC
 22. 22. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Per què
 23. 23. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Amb el propòsit de guiar de forma pràctica i tangible una metodologia per a la implementació de les recomanacions, hem articulat una eina que serveix per ajudar a una millor presa de decisions sobre les accions a prioritzar en cada cas.
 24. 24. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Aquesta eina d’ajuda a presa de decisions d’implementació de GPC s’articula a partir de: 1.El Hub Semmelweis 2.Un model d’autoavaluació de la GPS 3.Una proposta d’accions d’implementació i difusió
 25. 25. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut El Hub Semmelweis Per suplir la mancança d’un agent que assumeixi tasques de lideratge, assessorament i control.  Creació d’un hub de centralització de coneixement que permeti una millor coordinació i implementació de bones pràctiques.
 26. 26. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut Objectius del Hub Semmelweis • Facilitar l’accés a GPC de qualitat i a recursos i plans per a la correcta implementació. • Oferir recursos de coneixements i eines formatives que permetin una millor elaboració i disseminació de GPC. • Facilitar eines que de forma pràctica i operativa permetin automatitzar o semiautomatitzar accions de disseminació de GPC. • Fomentar l’intercanvi d’experiències, coneixements i recomanacions. • Proporcionar assessorament personalitzat per a la implementació i disseminació de GPC.
 27. 27. convidat Usuari: convidat Clau: Salut-03 #TRAMSalut @UOCeSalut TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en Salut trams.rdi.uoc.edu
 28. 28. TRAnslació de la recerca Mèdica a la presa de decisions en SalutFinançat per Amb el suport de

×