Raport anual 2009

526 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
526
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Raport anual 2009

 1. 1. www.carpaticaasig.ro Raport anual Annual report ‘09Design by JustDesign.ro
 2. 2. Cuprins / Summary 2/3 Mesajul directorului general / Chairman’s message 4/5 Prezentarea companiei / Company presentation 6/9 Portofoliu de produse / Portfolio’s structure 10/11 Reasigurarea portofoliului Carpatica Asig / Portfolio reinsurance of Carpatica Asig. 12/13 Structura cheltuielilor / Expenses structure 14/15 Bilanţ contabil - format scurt / Acounting balance - short format 16 Contul de profit şi pierderi 2009 / Profit and loss account - short form 16 Rezerve tehnice / Technical reserves 17 Indicatori economici / Economic indicators 17 Plasamente investiţionale / Investments 17 Strategia managerială / Managerial strategy 18/20 Raportul auditorilor independenţi / Independent auditor’s report 22 Lista reprezentanţelor de despăgubiri Sc. Carpatica Asig Sa / List of compensating representatives of S.C Carpatica Asig S.a 24/27 Adrese unităţi teritoriale Carpatica Asig / Carpatica Asig regional braches
 3. 3. In anul 2009 CARPATICA ASIG a avut o evoluţie In 2009, the company CARPATICA ASIG has had an upward trend of ascendentă a subscrierilor, coroborată cu subscriptions, along with efficient management of company expenses, administrarea eficientă a cheltuielilor leading to positive financial results. societăţii, ceea ce a condus la rezultate financiare pozitive. Despite an economic recessionart climate, the company CARPATICA ASIG demonstrated ability to obtain performance. Thus, in 2009, the company In ciuda unui climat economic recesionar, realized a volume of gross subscribed premiums of 46,45 million Euros, CARPATICA ASIG a demonstrat capacitatea de which compared with 2008, when the company posted turnover of 23,98 a obtine performanta. Astfel, în 2009 a realizat million Euros, reprezents a nominalevolution in Euros over 93 percent, un volum de prime brute subscrise de 46,45 respectively an increase in absolute value of 22,47 million Euros. mil. EUR, ceea ce, comparativ cu 2008, când compania a înregistrat afaceri de 23,98 mil. EUR, reprezintă o evoluţie nominală în Obtaining good result in 2010, depends largely on economy recovery. EUR de peste 93 de procente, respectiv o creştere în valoare absolută de 22,47 mil EUR. In what we are concerned , we will focus even more on customers, with competitive, transparent products, to authentically meet their needs. Obţinerea de rezultate bune şi în 2010 depinde în mare măsură de redresarea economiei. The main aims of the company in 2010 are: getting the planned financial results, increased service quality, strengthen market position. In ce ne priveşte ne vom orienta şi mai mult spre clienti, cu produse competitive, transparente, care să răspundă autentic nevoilor acestora. In this way, we ewly on special involvement of staff, on diversification and effective partnership with key partners, brokers and insurance Principalele obiective vizate de companie în 2010 sunt: obţinerea rezultatului agents and the customer loyalty. financiar planificat, creşterea calităţii serviciilor, consolidarea poziţiei pe piaţă. I believe in professionalism and strength of people with whom we work Mizăm în acest scop pe implicarea deosebită a personalului, pe diversificarea şi daily, with whom we managed to achieve performance so far. eficientizarea parteneriatului cu principalii colaboratori, brokeri şi agenţi de I thank them all on this way and I send them my message of confidence asigurare şi pe fidelizarea clienţilor. in a better future. Cred în profesionalismul şi puterea oamenilor cu care lucrăm zi de zi, alături de General Manager, care am reuşit să atingem performanţele de până acum. Mariana Flucuş Le mulţumesc tuturor pe această cale şi le adresez mesajul meu de încredere într- un viitor mai bun. Director general Mariana Flucuş2 3
 4. 4. Prezentarea companiei Company presentation S.C. CARPATICA ASIG S.A SIBIU,societate cu capital integral românesc,este S.C. CARPATICA ASIG S.A. SIBIU is registered with the Trade Register Office under înregistrata în Registrul Comertului sub numarul J32/1053/1996,autorizat de numberJ32/1053/1996, is certified by the insurance Observation Commission CSA Reg. No.: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor Nr.Reg.CSA:RA-013/2003 cu un capital RA-013/2003 with a share capital of 20.800.000 lei. The applicable law for the insurance social de 20.800.000 lei. contract is Law no. 36/1995. Sediul social: Sibiu,Str.Autogarii,Nr.1,550155 Registered Ofice: Sibiu, Str. Autogarii nr. 1, 550155 Telefon: 0269/205202 Telephone: 0269/ 205.202 Fax: 0269/211.040 Fax:0269/211.040 E-mail: office@carpaticaasig.ro E-mail: office@carpaticasig.ro Membră a Grupului Financiar CARPATICA , CARPATICA ASIG se remarcă prin adaptabilitatea la As a member of the CARPATICA Financial Group, CARPATICA ASIG come to the fore by its cerintele seviciilor financiare integrate , oferind garantia calitatii produselor, certificate la nivel adaptability to meet the requirements of the integrated financial service, by warranting the international prin standardul ISO 9001:2001, cu un portofoliu reasigurat de companii de prim rang. quality of its products, internationally acknpwledge by the ISO 9001:2001, standard requirements, with a reinsured portfolio by first rank companies. Membra cu drepturi depline a B.A.A.R si a U.N.S.A.R din Romania, CARPATICA ASIG, practica asigurari generale adaptate în permanenta la cerintele pietei si a clientilor sai, oferind întotdeauna Full member of the Automobile Insurance Bureau of Romania and the National Association ASIGURARI LA ÎNALTIME! of Insurance and Reinsurance Companies from Romania, CARPATICA ASIG concludes insurances continuously adapted to the market demands and customers, always providing Compania îsi concentreaza activitatea spre ridicarea standardelor de calitate si INSURANCES UP TO THE MARK! cresterea gradului de satisfactie al clientilor, oferind o imagine puternica si stabila firmei. Masurile manageriale implementate se reflecta direct în rezultatele financiare ale The company focuses it work on raising standards of quality and increasing customer societatii. Prezenţa activă în cele peste 90 de reprezentante din întreaga tara contribuie la satisfaction, providing a strong and stable image to the company. Management measures realizarea obiectivelor vizând creşterea cotei de piaţă, prestarea de servicii de calitate prin personal implemented directly reflect the companys financial results. Active presence in over 90 calificat şi experimentat, îndeplinirea ireproşabilă şi promptă a obligaţiilor asumate. offices across the country, achieves the objectives to increase market share, quality services CARPATICA ASIG se ghidează după următoarele principii: by qualified and experienced staff, excellent and prompt fulfillment of obligations assumed. CARPATICA ASIG be guided by these principles: Profesionalism Incredere Perseverenţă Promptitudine Dinamică Professionalism Trust Perseverance Dynamics Promptitude Reusită şi încredere,acestea sunt caracteristicile anului 2009, an încununat de satisfacţii şi siguranţa faţă de viitor. Success and confidence, these are the characteristics of 2009, a rewarding year, full of satisfaction and security towards future Structura actionariatului Consiliul de administratie Echipa manageriala Shareholders Board of Administration Managing Team President: Ilie Carabulea S.C Atlassib S.R.L. SIBIU Preşedinte:Ilie Carabulea Director general:Mariana Flucuş S.C Atlassib S.R.L. SIBIU General Manager: Mariana Flucuş Members: Kasyk Peter S.C Transcar S.R.L SIBIU Membrii: Kasyk Peter Director economic: S.C Transcar S.R.L SIBIU Laura Costache Chief Financial Officer: Banca Comerciala Carpatica Laura Costache Adela Smărăndăchescu Banca Comercială Carpatica Elena Rusu Smărăndescu Adela Corneliu Tanase Elena Rusu Conducător activitate subscriere: Corneliu Tănase Maria Hadăr Deputy General Manager: Aurel Albu Maria Hadar Mihaela Stupu Aurel Albu Mihaela Stupu4 5
 5. 5. Portofoliul de produse Portfolio’s structure Structura portofoliului de asigurari generale: Carpatica Asig subscribes a large amount of products from the general insurances category. Asigurari de persoane Personal insurance •Asigurari de accidente si boala pentru angajati,pasageri si turisti •Insurance for accidents and diseases for employees, passengers and tourists. •Asigurari medicale pentru calatorii în strainatate •Medical insurances for traveling abroad. •Asigurari medicale pentru cetateni straini aflati în Romania •Medical insurances for foreign citizens in Romania. •Asigurari voluntare de sanatate •Optimal medical insurances. •Asigurarea Golden Travel (GTI) •Golden Travel Insurances Asigurari de bunuri Goods insurance •Asigurari de bunuri •Car insurances against accidents and theft (CASCO) •Asigurarea autovehiculelor pentru avarii si furt (CASCO) •Insurances for buildings, flats and content. •Asigurarea cladirilor,constructiilor si a continutului •Insurance for house and household goods. •Asigurarea locuintei si a bunurilor casnice •Insurance of goods during transportation(CARGO) •Asigurarea bunurilor pe timpul transportului (CARGO) •Insurance of animals and filed a crops, wine and arbors. •Asigurarea animalelor si a culturilor de câmp,viticole,pomicole. •Road side assistance insurance •Luggage insurance Asigurarea de raspundere civila Civil insurance •Raspunderea obligatorie de răspundere civila auto . (RCA) •TPL (Motor third party liability) •Transportatorilor în calitate de caraus pentru marfurile transportate (CMR) •Of transporters as carriers for the carried goods (CMR) •Producatorilor pentru pagube generale generate de produsele cu defecte •Of the producers for the prejudices caused by damaged goods. •Prestatorilor de service (unitati hoteliere,de alimentatie publica,service auto societati de •Of service performers (hotels, restaurants, car service, protections, transporters, paza si protectie,operatori transport,comisari vamali,servicii aeroportuare, custom commissioners, airport and harbor services, expedition houses etc. case de expeditii •Owners of dangerous or aggressive dogs. •Proprietarilor de câini periculosi Asigurari de raspundere civila profesionala pentru Civil and profesional insurance for •Medici,farmacisti,avocati,contabili,notari,executori judecatoresti,auditori financiari, •Physicians, pharmacists, lawyers, notary, officers of the court, accountants, evaluatori lichidatori judiciari,brokeri de asigurare financial auditors, evaluators, judicial liquidators etc. •Asigurarea de raspundere civila a cadrelor de conducere •Civil insurance for management staff. Asigurari de risc financiar Insurance for financial risk •Credite si garantii •Credits and guarantees. •Insolvabilitatea sau falimentul agentiilor de turism •Bankruptcy or insolvency of tourist agencies •Anularea calatoriei în strainatate •Cancellation of travels abroad. Asigurari complexe Complex insurance •Lucrari de constructii montaj •Building and montage works. •Elevi si studenti •Pupils and students.6 7
 6. 6. Portofoliul de produse / Portfolio’s structure Portofoliul de asigurări / Portfolio’s structure 2008 2009 88.303.842 100,00% 196,809,513 100,00% Prime brute subscrise (LEI-RON) Asigurări de accidente şi boala / Illness and 2.084.701 2,36% 1,147,606 0,58/% Accident Insurance Asigurări de sănătate / Health insurances 725.374 0,82% 0 Asigurări de mijloace de transport terestru / 32.491.424 36,80% 31,778,303 16,15% Mottor hull insurance Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv 30.526 0,03% 93,728 0,05% mărfuri transportate, bagaje şi orice alte bunuri / Transit goods, inclusively transported goods, lugange and any other goods insurance Asigurări de daune la proprietăti / Property 147.889 0,17% 58,501 0,03% insurance Asigurări de incendiu şi calamităti naturale / 6.755.905 7,65% 7.233.390 3.68% Fire and Allied Perils insurance Asigurări de răspundere civilă a 39.075.135 44,25% 150.432.315 76.44% autoturismelor / MTPL (Motor third party liability) Asigurari de răspundere civilă generală / 1.513.320 1,71% 2.172.582 1.10% General third party liability Asigurari de credite şi garanţii / Credit and 1.018.817 1,15% 427.709 0.22% Surety Insurance Asigurări medicale / Medical Insurance 4.458.918 5,05% 3.465.379 1.76% Alte asigurări / Others 1.833 0,00% 0 0,00%8 9
 7. 7. Reasigurarea portofoliului Carpatica Asig / Portfolio reinsurance of Carpatica Asig Programul nostru de reasigurare urmareste dispersarea riscurilor majore prin plasarea lor în reasigurare astfel încât prin stabilitate si capacitate financiara sa onoram cu promptitudine toate cererile de despagubire. In vederea cresterii capacitatii noastre de subscrieri si protectiei portofoliului de asigurari,o mare parte din riscurile de asigurare preluate de noi au fost cedate catre reasiguratori europeni de prim rang precum:Munich Re,Scor,Sava Re,Polish Re,Sirius,Lloyds Sindicates din Londra.Acestia sunt cotati de catre Agentia Standard & Poors cu rating-uri cuprinse între A- si A+,aceasta aducând un aport semnificativ la sectiunea financiara. Societatea mai are încheiate contracte de reasigurare proportionale si cu companii de top de pe piata interna(Omniasig-Viena Insurance Group). Portofoliile incluse în reasigurare sunt: •Asigurarea de mijloace de transport terestru (CASCO) •Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto (RCA) •Asigurarea de incendiu si calamitati naturale •Asigurari agricole (Culturi si Animale) •Asigurarea de raspundere civila a carausului pentru marfurile transportate (CMR) •Asigurarea marfurilor pe timpul transportului (CARGO) •Asigurarea lucrarilor de constructii-montaj (LCM) •Asigurarea de raspundere aeroportuara •Asigurarea medicala de calatorie Our reinsurance program aims the dispersion of large risks through reinsurance, so to honour all claims promptly through stability and financial capacity. In order to increase our subscription capacity and insurance portfolio protection, much of the insurance risks taken by us, were given to leading European reinsurers such as: Munich Re, Scor, Sava Re, Sirius, Lloyds Syndicates of London. They are listed by Standard & Poors Agency, with ratings raging from A- to A+, it brought a significant contribution to the financial section. The company has signed proportional reinsurance contracts with top companies from the domestic market (Omniasig – Vienna Insurance Group). The main reinsured portfolios are: •Motor own damage insurance (CASCO) •Motor third party liability insurance (RCA) •Property insurance •Agriculture insurance (crops and livestock) •Insurance of transporters as carriers for the carried goods (CMR) •Insurance of goods during transportation (CARGO) •Contractors all risk insurance (CAR) •Airports civil liability insurance •Health insurance10 11
 8. 8. Structura cheltuielilor / Expenses structure Structura cheltuielilor / Expenses structure Daune platite pe produse an 2009 comparativ cu anii precedenti / Paid claims in 2009 by products compared wiyh the previous years Cheltuieli (LEI-RON) / Expenses 2008 2009 Daune plătite (LEI) 2008 2009 Total cheltuieli / Total expenses 105.985.459 100,00% 185.992.940 100,00% 60.946.242 100,00% 51.659.556 100,00% Cheltuieli administrative / 19.753.669 18,64% 35.919.462 19,31% Asigurări de accidente şi boala / 22.585 0,04% 141.003 0,27% Administration costs Illness and Accident insurance Cheltuieli financiare / 638.170 0,60% 1.848.172 0,99% Asigurari de mijloace de transport terestru / 20.112.667 33,00% 12.827.393 24,83% Financial expenses Mottor hull insurance Cheltuieli daune auto / 56.876.344 53,66% 46.227.566 24,85% Asigurari de daune la proprietati / 302.360 0,50% 9.068 0,02% Motor paid claims Property insurance Cheltuieli daune la asigurari de accidente / 22.585 0,02% 141.003 0,08% Asigurari de incendiu şi calamitati naturale / 466.328 0,77% 1.741.767 3,37% Accident and health paid claims Fire and Allied Perils insurance Cheltuieli daune alte riscuri / 4.047.313 3,82% 5.290.987 2,84% Asigurari de raspundere civila a autovehiculelor / 36.763.677 60,32% 33.400.173 64,65% Other paid claims MTPL (Motor third party liability) Cedări în reasigurări / 4.623.479 4,36% 6.115.349 3,29% Asigurari de raspundere civila general / 43.735 0,07% 29.883 0,06% Ceded reinsurance premium General third party liability Cheltuieli cu rezerva de primă / 5.652.760 5,33% 42.453.607 22,83% Asigurari de credite şi garanţii / 1.767.614 2,90% 2.324.943 4,50% Premium reserves Credit and Surety insurance Cheltuieli cu rezerva de dauna / -6.059.633 -5,72% 13.081.312 7,03% Asigurari medicale de călătorie / 1.467.276 2,41% 1.185.326 2,29% Claims reserves Travel health insurance Alte cheltuieli / Other expenses 20.430.772 19,28% 34.915.482 18,77% Alte asigurări / Others 0 0,00% 0 0,00%12 13
 9. 9. Bilant contabil-format scurt / Bilant contabil-format scurt / Acounting balance-short format Acounting balance-short format Activ 31-Dec-2009 Imobilizări necorporale / Intangible assets 31.512 Capitall social subscris / Issued capital 20.800.000 Imobilizări corporale / Tangible assets 12.790.466 Rezerve de reevaluare / Reevealuation reserves 9.639.574 Imobilizări financiare / Financial assets 9.143.072 Rezerve legale / Legal reserves 1.237.002 Total I imobilizări / Imobilizations 21.965.050 Rezultatul reportat (pierdere) / Reported results -15.059.205 Rezerve teh.ced.reasig. / Technical reserves ced. reinsurance 4.979.042 Rezultatul exerciţiului (profit) / the result of exercise 22.210.173 Total II rezerve teh.ced.reasig. / Technical reserves ced. reinsurance 4.979.042 Repartizarea profitului / Distribution of profit -1.165.609 Creanţe asig. directe / Receivables direct insurances 64.409.215 Capitaluri proprii I / Equity capitals I 37.661.935 Creanţe din cadrul grupului / Receivables group 0 Rezervă de primă / Premium reserve 80.912.456 Alte creanţe / Other receivables 17.122.325 Rezervă matematică / Mathematical reserve 0 Total III creanţe / Debts 81.531.540 Rezervă de daune-asig.gen / Outstanding claims reserves 51.229.506 Stocuri / Stocks 548.650 Rezervă de catastrofă / Catastrophic reserve 1.728.274 Casa şi conturi la bănci / Cash in hand and bank acounts 75.238.210 Alte rezerve tehnice / Other technical reserves 0 Alte elem activ / Other assets elements 0 Total rezerve tehnice II / Total technical reserves II 133.870.236 Total IV alte active / Other assets 75.786.860 Datorii reasigurabile / Reinsurance liability 1.136.127 Active circulante / Current assets 162.297.442 Alte datorii (inclusiv fiscale şi către CSA) / 16.589.665 Cheltuieli în avans / Expenses in advance 10.127.361 Other liabilities (including fiscal and to CSA) Total V cheltuieli în avans / Expenses in advance 10.127.361 Total datorii III (term. scurt) / Total liabilities III (short term) 17.725.792 Total activ / Asset 194.389.853 Venituri în avans / Revenues in advance 5.131.890 Pasiv / Equity and liability 31-Dec-2009 Total venituri în advans / Total revenues in advance 5.131.890 Total pasiv / Total equity and liability 194.389.85314 15
 10. 10. Contul de profit si pierderi - forma scurta an 2009 / Profit and loss account - short form Indicatori economici - Economic indicators Total venituri (LEI-RON) / Total income (LEI-RON) RON Indicatori economici (LEI-RON) / 2008 2009 Economic indicators (LEI-RON) Total venituri (lei-ron) / Total income (lei-ron) 209.305.129 Prime brute subscrise / Gross written premium 88.303.842 196.809.513 Prime de asigurare / Insurance premiums 198.606.540 Prime brute încasate / Gross collected premium 84.327.261 184.643.580 Venituri financiare / Financial income 7.186.440 Prime încasate nete de reasigurare / 79.915.243 178.528.231 Venituri din reasigurare / Income from reinsurance 1.902.477 Collected premiums net of reinsurance Alte venituri / Other Income 1.609.672 Rezerve tehnice totale / Technical reserves 8.126.864 33.870.205 Total cheltuieli (lei-ron) / Total expenditure (lei-ron) 185.992.940 Venituri financiare / Financial income 4.596.585 7.186.440 Prime cedate in reasigurare / Ceded reinsurance premiums 6.115.349 Disponibilităţi băneşti şi plasamente financiare / 32.940.596 81.381.282 Prime anulate / Cancelled premiums 1.797.027 Rank deposits and cash in hand and financial investments Rezerve tehnice / Technical reserves 55.743.573 Total active / Total assets 112.848.446 194.389.853 Daune platite / Damages paid 51.659.556 Profit înainte de impozitare ( Profit brut ) / -2.717.471 23.283.902 Cost de achizitie / Acquisition cost 33.773.841 Gross profit ( before tax ) Cost de administrare / Administration cost 36.903.594 Profit brut / Gross profit 23.312.189 Plasamente investitionale / Investments Impozit pe profit / Corporation tax 1.102.016 Profit net / Net profit 22.210.173 Tip plasament / Investment type Valoare plasament Randamentul obtinut in anul 2009 / la 31.12.2009 / Income from invest in 2009 Investment value Rezerve tehnice / Technical reserves at 31.12.2009 Titluri de stat / State title 7.665.971 277.054 Depozite si conturi curente la institutii 63.114.771 5.131.489 Rezerve tehnice (LEI)-brute / 2008 2009 de credit /Current deposits and acounts Technical provisions (LEI) 78.126.868 100,00% 133.870.205 100,00% to credit institutions Terenuri si constructii / Lands and buildings 11.385.471 4.228 Total / Total 82.166.213 5.412.771 Rezerve de prima / Premium reserves 38.458.849 49,23% 80.912.457 60,44% Rezerve de dauna / Outstanding claims reserves 38.148.194 48,83% 51.229.474 38,27% Rezerva de catastrofa / Catastrophic reserves 1.519.821 1,95% 1.728.274 1,29% Strategia manageriala / Managerial strategy Strategia manageriala pentru 2010 urmareste realizarea obiectivelor strategice, respectiv: cresterea cifrei de afaceri, consolidarea pozitiei pe piata nationala si obtinerea unui rezultat financiar pozitiv prin orientarea spre produse cu daunalitate scazuta, scaderea ponderii asigurarilor auto si dezvoltarea celorlalte ramuri non-auto. The managerial strategy for the year 2010 aims to achieve strategic objectives, namely: turnover growth, strengthening market position and achieve a national positive financial result by orienting16 towards products with low damage, weight loss of the automobile insurances and development of 17 other non-mother industry.
 11. 11. Raportul auditorilor independenti Independent auditor’s report SC AGENTIE DE AUDIT FINANCIAR – AGAF SRL , societate membra a CAFR, înregistrată la Camera SC FINANCIAL AUDIT AGENCY – AGAF SRL, Member Company of the Chamber of Financial Auditors Auditorilor Financiari din Romania, autorizatie nr. 424/2003 a auditat situatiile financiare ale S.C. Of Romania, registered with the Chamber of Financial Auditors of Romania, License no. 424/2003, CARPATICA ASIG S.A., (“Societatea”) încheiate la 31 decembrie 2009, compuse din bilantul si contul audited financial statements of S.C. CARPATICA ASIG S.A. („Company”), concluded on December de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul încheiat la aceasta 31st 2009, consisted of the balance sheet and the profit and loss account, statement of changes of data, precum si sinteza politicilor contabile semnificative si notele explicative anexate. Legea equity capital for the year ended at this time and summary of significant accounting policies and aplicabila contractului de asigurare,este legea româna,respective Legea nr.32/2000 privind explanatory notes attached. The law applicable to the insurance contract is the Roumanian law, asigurarile si reasigurarile din Romania,şi legea 136/1995,cu modificările şi completările ulterioare. respectively the Law no. 32/2000, regarding the insurance and reinsurance in Romania,and Law Reteaua teritoriala formata din:14 zonale, 35 sucursale si 48 de agentii.Produsele CARPATICA ASIG no.136/1995,with subsequent amendments. The teritorial network consists of 14 zonations, 35 sunt distribuite prin personalul propriu,brokeri,agenti si bankassurance. branches and 48 agencies. CARPATICA ASIG products are distributed by itsown staff: brokers, insurers and bankassurance. Opinia View “In opinia noastră, bilantul, contul tehnic si contul netehnic ofera o imagine fidela a pozitiei „ In our view, the balance sheet, the technical account and non-technical account give a true and financiare si contului de rezultate ale SC CARPATICA ASIG SA. asa cum se prezinta la data fair image of the financial position and the account results of SC CARPATICA ASIG SA, as it shows on de 31 decembrie 2009 întocmite în conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cu December 2009, prepared in accordance with the Accounting Regulations, harmonized with EU Directivele Europene specifice domeniului asigurarilor aprobate prin Ordinul Presedintelui Directives, specific to the insurance field, approved by Order of the President of the Insurance Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3129/2005 modificate si completate prin Ordinul CSA Supervisory Commission no.3129/2005, amended and supplemented by ISC Order no.7/2007 and nr. 7/2007 şi normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Ordinul Ministrului Finantelor the norms of the Insurance Supervisory Commission, Order of the Minister of Public Finance no. Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare şi Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu 1752/2005, subsequently amended and the Accounting Law no. 82/1991, republished, with the modificările şi completările ulterioare.” subsequent amendments.” Raportul administratorilor Management Report Din bilantul contabil întocmit la 31.12.2009,conform Normelor Metodologice al Comisiei de According to the balance sheet as at 31.12.2009, in compliance with the norms of the Insurance Supraveghere a Asigurarilor,elaborate în acest sens,rezulta urmatoarele: Supervisory Commission, drafted in this respect, it results the following: Situatiile financiare ce urmaresc analizele anului 2009 au fost înregistrate conform documentelor The balance sheet and its annexes have been drafted in full compliance with the above mentioned legal întocmite. Bilantul contabil,precum si anexele sale au fost întocmite în baza legilor mentionate laws , also taking into considerationthe CSA Order for the approval of statements regarding the luând în calcul Ordinul CSA pentru aprobarea precizarilor încheierea exercitiului financiar pentru closure of the financial year on 2009 for the insurance business. 2009 la societatile din domeniul asigurarilor. Analizând situatia activelor,datoriilor si capitalurilor Based on the assessment of the propietary assets, liabilities and share holders equity of CARPATICA proprii ale societatii CARPATICA ASIG la finele anului2009 au rezultat urmatoarele: ASIG by the end of 2009, the results are as follows: La data de 31.12.2009 CARPATICA ASIG detine o serie de active în valoare de 194.389.853.Sursele At 31.12.2009 CARPATICA ASIG OWNS A SERIES OF ASSETS AT A TOTAL VALUE OF 194,389,853 . The de finantare pentru aceasta crestere a activelor au fost atât sursele proprii prin realizarea unui financing sources for the assets development were not only the proper ones by turning to profit profit si majorarea rezervelor legale cât si sursele atrase din majorarea obligatiilor pe termen scurt and by increasing the legal reserves, but also the sources from the increasing of the short terms aferente primelor subscrise. Rezervele tehnice au o valoare de 133.870.236 lei constituite si liabilities related to underwritten premium. mentinute pentru acoperirea obligatiilor fata de asiguratii aflati în baza de date a societatii în The technical reserves have a total value of 133,870,236 lei and have been set aside and preserved conformitate cu prevederile legale în vigoare. in order to cover for the obligations to the insured held by the database of the business, according to the previsions of the laws in force.18 19
 12. 12. Raportul auditorilor independenti / Independent auditor’s report Activitatea de reasigurare Pentru garantarea capacitatii de plata si pentru dispersia eficienta a riscurilor CARPATICA ASIG si-a dezvoltat de-a lungul timpului un program de reasigurare eficient.Odata cu cresterea necesitatii unei protectii crescute si a capacitatii de subscriere a portofoliului de asigurari,o mare parte din riscurile de reasigurare preluate de CARPATICA ASIG au fost cedate catre reasiguratori externi de prim rang:Munich Re,Scor,Sava Re,Polish Re,Sirius si Sindicatele Lloyds din Londra.Un aport semnificativ la securitatea financiara este adus de ratingurile cu care acesti asiguratori sunt cotati de Agentia Standars & Poors (A- si A+). Reinsurance Activity In order to warront for its solvability and for one efficient transfer of the risks CARPATICA ASIG has developed overtime on efficient reinsurance program. Along with the increasing of the need of high protection as the increased of the insurance portfolio underwriting capacity, a great part of the reinsurance risks undertaken by CARPATICA ASIG have been ceded to foreign first rank reinsurance companies as: Munich Re,Scor,Sava Re,Polish Re,Sirius and Lloyds Syndicates of London. A significant contribution to financial is brought by Standars & Poors Agency (A- si A+) ratings quoted for these reinsurance companies. Situaţii financiare La finele anului financiar 2009 nu au survenit evenimente care să afecteze activitatea societăţii. Active imobilizate: 21,965,050 Active circulante: 162,297,442 Active totale: 194.389.853 Capitaluri proprii: 37.661.935 Cifra de afaceri: 154.355.906 Rezultatul net al exerciţiului financiar: +22.210.173 Financial Report By the end of year 2009 no significant events have ocured that would influence the activity of the business. Non-current assets: 21,965,050 lei Current assets: 162,297,442 lei Total assets: 194,389,853 lei Shareholders equity: 37,661,935 lei Turnover: 154,355,906,lei Gross earning of the financial year: +22,210,17320 21
 13. 13. Lista reprezentantelor de despagubiri ai S.C Carpatica Asig S.A / List of compensating representatives of S.C Carpatica Asig S.A Ţara / Country Reprezentant de despăgubire / Damages representative Italia Inter Iura Italy Ungaria Generali Providencia Austria Inter Iura Schadenregulierungsgesellschaft Belgia Inter Iura Belgium Elvetia Inter Iura Schadenregulierungs Olanda Inter Iura Nederland Polonia Inter Iura Polska Marea Britanie Inter Iura United Kingdom Danemarca Coris Danmark Finlanda Coris Finland Franta Coris France Germania Coris Germany Huk Coburg Grecia Coris Greece Irlanda Coris Ireland Luxemburg Coris Luxembourg Portugalia Bureau Portugais des Assureurs dAutomobiles Spania Coris Spain Juan A Cazado Suedia Coris Sweden Islanda Coris Iceland Liechtenstein Coris Liechtenstein Norvegia Coris Norway Bulgaria Coris Bulgaria Cipru Coris Cyprus Cehia Coris Czech Rep. Estonia Coris Estonia Letonia Coris Latvia Lituania Coris Lithuania Malta Coris Malta Slovacia Coris Slovakia Slovenia Coris Slovenia22 23
 14. 14. Adrese unitati teritoriale Carpatica Asig / Adrese unitati teritoriale Carpatica Asig / Carpatica Asig regional branches Carpatica Asig regional branches Bacău Agentia Bucuresti Otopeni Sos Chitilei nr. 229-231, jud. Ilfov 0246-213346 Pct. de lucru Bucuresti Otopeni Calea Bucureştilornr. 224E, corp AB4, et. 1, Zona public, 021-3515724 Unitatea Sediu Tel / Fax Punct de lucru Pasaj Universitate Central, Otopeni, jud. Ilfov Sucursala Bacau Str. Banca Nationala nr. 31B, Bacau, jud. Bacau 0234-555420/ Pasaj pietonal Universitate nr. 2 0234580566 Sucursala Piatra Neamt Str. Mihai Eminescu nr. 2, Bl. D1,, Sc A, ap. 3, 0233-223765 Buzău Piatra Neamt, jud. Neamt Sucursala Vaslui Str. Traian nr. 245, Vaslui, jud. Vaslui 0235-315252 Unitatea Sediu Tel / Fax Agentia Bârlad Str. Republicii nr 280, Bârlad, jud. Vaslui 0235-427770 Sucursala Buzau Str. Mesteacanului nr. 2A, Buzau, jud. Buzau 0238-723626 Agentia Comanesti Str. Republicii nr. 14, ap 16, Comanesti, jud. Bacau 0234-370081 0238-724664 Agentia Onesti Bd. Oituz, Bl. 22, SC A, ap10, Onesti, jud. Bacau 0234-317805 Sucursala Focsani Str. Cuza Voda nr 12-14, Focsani, Jud. Vrancea 0237-615979 Agentia Roman Str. Nicolae Titulescu, Bl 4, parter, Roman, jud. Neamt 0233-741464 Sucursala Ploiesti Str. Anul 1907 nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova 0244-545885 Braşov Cluj Unitatea Sediu Tel / Fax Unitatea Sediu Tel / Fax Sucursala Brasov Calea Bucuresti nr. 16-18, Brasov, jud. Brasov 0268-328564 Sucursala Cluj Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 40, ap.2, Cluj - Napoca 0264-598500 0268-313488 0264-597571 Sucursala Odorheiu Secuiesc Str. Bethlen Gabor nr. 55, Odorheiu Secuiesc, 0266-219933 Sucursala Bistrita Bd. Decebal nr. 52, ap. 23, Bistrita, jud. Bistrita Nasaud 0263-239101 jud. Harghita 0266219996 Sucursala Targu Mures Str. Tineretului nr. 3, Târgu Mures, jud. Mures 0265-265837 Sucursala Sfântul Gheorghe Str. Grof Miko Imre nr. 4, Sf. Gheorghe, jud. Covasna 0267-318811 Agentia Reghin Str. M. Viteazu nr. 60, Reghin, jud. Mures 0265-514006 Agentia Brasov Toamnei Str. Toamnei nr. 18, Bl2, sc.A, ap.4, Brasov, jud. Brasov 0268-322067 Pct de lucru Huedin Str. Republicii nr. 24, Huedin, jud. Cluj 0264-351833 Agentia Codlea Str. Lunga nr 117, Codlea, jud. Brasov 0268-251746 Agentia Fagaras Bd. Unirii, Bl8, parter, Fagaras, jud. Brasov 0268-211344 Constanţa Agentia Gheorghieni Bd. Fratiei nr. 25,sc. A, ap. 4, Gheoghieni, jud. Harghita 0266-363636 Agentia Miercurea Ciuc Bd. Timisoarei nr. 10, Miercurea Ciuc, jud. Harghita 0266-311051 Unitatea Sediu Tel / Fax Agentia Sacele Str. Episcop Popeea nr. 2-4, Sacele, jud. Brasov 0268-276578 Sucursala Constanta Bd. Mamaia nr. 136a Constanta, jud. Constanta 0241-690044 Centru Daune Bartolomeu Statia terminus calatori – Complex COME – GO, corp B 0241-671007 Sucursala Calarasi Bd. Cuza Voda, Ansamblul 219, Calarasi, jud. Calarasi 0242-331711 Sucursala Slobozia Str. Cosminului nr. 18, Bl. R1, Slobozia, jud. Ialomita 0243-236641 Bucureşti Agentia Medgidia Str. Rahovei nr. 58 0241-823223 Unitatea Sediu Tel / Fax Agentia Urziceni Str. 9 Mai Maramures Calea Bucuresti 0243-254451 Sucursala Bucuresti Unirii Bd. Unirii nr. 72, et.1, Sector 3, Bucuresti 021-3200360 Sector 4 Bucuresti Cantemir Bd. D. Cantemir nr. 16, Bl 6, sc. B, ap. 33, parter, 021-3200450 Craiova sector 4, Bucuresti 021-3200137 Sucursala Bucuresti Brezioanu Str. I. Brezoianu nr. 31-33, sector 1, Bucuresti 021-3370071 Unitatea Sediu Tel / Fax 021-3370070 Sucursala Zonala Craiova Str. Împaratul Traian nr. 29, Craiova, jud. Dolj 0251-591022 Sucursala Bucuresti Dorobanti Str. Zambaccian nr. 34, et. 1, ap. 6, sector 1, Bucuresti 021-3128194 0251-591899 021-3128130 Sucursala Drobeta Turnu Severin Str. Smârdan nr. 36, Drobeta Tr. Severin, Jud. Mehedinti 0252-341357 Sucursala Bucuresti Gara Duca Bd. I. Gh. Duca nr. 4, ap.1, sector 1, Bucuresti 021-2310165 Sucursala Slatina Str. Primaverii nr. 15, Bl. GA15, sc.A, parter ap. 3, 0249-434702 021-2310465 Slatina, jud. Olt Sucursala Giurgiu Str. Garii nr. 41, Giurgiu, jud. Giurgiu 021-2226064 Sucursala Targu Jiu Str. 1 Decembrie 1918 nr 72A, Targu Jiu, jud. Dolj 0253-238322 0212602762 Agentia Bailesti Str. Victoriei nr. 67 Bailesti, jud. Dolj 0251-311366 Agentia Calafat Str. Gh. Doja nr. 14, Calafat, jud. Dolj 0251-333180 Agentia Caracal Str. M. Eminescu Bl5, sc.1, ap.3, Caracal, jud. Olt 0249-51111024 Punct de lucru Dabuleni Str. Unirii nr. 3, Dabuleni, jud. Dolj 0251-335530 25
 15. 15. Adrese unitati teritoriale Carpatica Asig / Adrese unitati teritoriale Carpatica Asig / Carpatica Asig regional branches Carpatica Asig regional branches Galaţi Sibiu Unitatea Sediu Tel / Fax Unitatea Sediu Tel / Fax Sucursala Zonala Galati Str. Brailei nr. 88 A, Bl. BR5B, Galati , jud. Galati 0236-436611 Sucursala Sibiu Str. Calea Dumbravii nr. 22, Sibiu, jud. Sibiu 0269-211024 Sucursala Braila Calea Galati nr. 39, Braila, jud. Braila 0239-626834 Sucursala Alba Iulia Str. Avram Iancu nr. 3, Alba Iulia, jud. Alba 0258-814569 Sucursala Tulcea Piata Independentei nr 1, Tulcea, jud. Tulcea 0240-513145 Sucursala Deva Str. Iuliu Maniu nr. 21, bl.B1, ap 23, Deva, jud. Hunedoara 0254-219026 Sucursala Tecuci Str. Ion Petrovici nr. 4, bl. A1, sc. B, ap. 13, 0236-819888 Agentia Agnita Str. Closca nr. 21, Agnita, jud. Sibiu 0269-510064 Tecuci, Jud. Galati Agentia Aiud Str. Cuza Voda nr. 26, Aiud, jud Alba 0258-860122 Sucursala Holding Str. Caramidariei nr. 2, Sibiu, jud. Sibiu 0269-249909 Agentia Medias Str. St. L. Roth nr. 10, Medias, jud. Sibiu 0269-831147 Agentia Ocna Mures Str. N. Iorga nr. 23A, Ocna Mures, jud. Alba 0258-870091 Agentia Petrosani Str. 1 Dec 1918, bl 87, sc M5, ap. 6, Petrosani, jud Hunedoara 0254-549049 Oradea Piata Junilor nr. 17, Saliste, jud Sibiu Unitatea Sediu Tel / Fax Agentia Saliste Str. Autogarii nr. 1, Sibiu, jud. Sibiu 0269-253393 Sucursala Oradea Piata Independentei nr. 33, bl. A7, Oradea, jud. Bihor 0259-413800 Pct de lucru Sb Turnisor 0269-205250 Sucursala Baia Mare Bd. Republicii nr. 11/21, Baia Mare, jud. Maramures 0262-225414 Str. Cindrelu nr. 18 0269-210386 0262-211317 Pl Cisnadie Bd. Dacia nr. 6 0269-563708 Sucursala Satu Mare Str. Gh. Sincai nr. 3, Satu Mare, jud. Satu Mare 0261-711639 Pl Hunedoara 0254-741163 Sucursala Zalau Str. T Vladimirescu nr. 12, bl D53, sc.B, ap1, 0260-617403 Zalau jud. Salaj Suceava Agentia Borsa Str. 22 Decembrie nr. 14-B, Borsa, jud. Maramures 0262-342878 Agentia Carei Str. Mihai Viteazu nr. 17, Carei, jud. Satu Mare 0261-865636 Unitatea Sediu Tel / Fax Agentia Sighet Str. Bogdan Voda nr 5/5 B, Sighetul Marmatiei, 0262-311727 Sucursala Suceava Str. Marasesti nr. 27, Suceava, jud. Suceava 0230-532626 jud. Maramures 0230-524744 Sucursala Botosani Calea Nationala nr. 73, Botosani, jud. Botosani 0330-103124 Sucursala Iasi Str. Sf. Lazar nr. 29, Iasi, jud. Iasi 0231-585414 Piteşti 0232-262610 Unitatea Sediu Tel / Fax Agentia C-lung Moldovenesc Str. Gh. Doja nr. 2, C-lung Moldovenesc, jud. Suceava 0232-257480 Sucursala Pitesti Bd. Ana Ipatescu nr.7, Pitesti, jud. Arges 0248-610264 Agentia Dorohoi Str. Spiru Haret nr. 1, Dorohoi, jud. Botosani 0230-312006 Sucursala Pitesti Bd. Bratianu bl.A8 Pitesti 0248-219130 Agentia Falticeni Str. Sucevei bl 92, parter, Falticeni, jud. Suceava 0231-611011 Sucursala Alexandria Str. Dunarii nr. 220, bl BM1, parter, Alexandria, 0247-312451 Agentia Pascani Str. Gradinitei nr. 3, Pascani, jud. Iasi 0230-540444 Sucursala Valcea jud. Teleorman Agentia Radauti Str. Stefan cel Mare nr. 12, Radauti, jud. Suceava 0232-765506 Str. G-ral Magheru, bl H, et. 1, Rm Valcea, jud. Valcea 0250-739250 Agentia Siret Str. Latcu Voda nr. 22, Vatra Dornei, jud. Suceava 0230-567200 Sucursala Targoviste Str. Revolutiei , bl D5, parter, Targoviste, jud. Dambovita 0245-616646 Agentia Vatra Dornei Str. Republicii nr. 1, Vatra Dornei , jud. Suceava 0230-280165 Agentia Campulung Str Republicii nr. 43, Campulung, jud. Arges 0248-510141 Pct de lucru Radauti Str. Putnei nr. 21, Radauti, jud. Suceava 0230-374437 Agentia Curtea de Arges Str. Negru Voda nr. 34, Curtea de Arges, jud. Arges 0248-722023 Agentia Dragasani Str. Gib Mihaescu, bl. D, Dragasani, jud. Valcea 0250-811303 Agentia Targoviste Bd. Independentei, bl 3A, ap 5, parter, Targoviste, 0245-216364 Timişoara jud. Dambovita Unitatea Sediu Tel / Fax Sucursala Timisoara Str. Intrarea Doinei nr. 23-25, Timisoara, jud. Timis 0256-293283 0256-293286 Sucursala Arad Bd. Iuliu Maniu bl. P2, ap 1, Arad, jud. Arad 0257-232848 Sucursala Resita Str. Sportului nr. 7, sc1, Resita, jud. Caras-Severin 0255-215374 Agentia Caransebes Str. G.ral Mihail Trapsa nr. 3 0255-511590 Agentia Lugoj Str. Bucegi nr 3, ap. 1A, Lugoj, jud. Timis 0256-35659526 27

×