Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

vrijwilligerswerk voor je carriere

1,256 views

Published on

  • Be the first to comment

vrijwilligerswerk voor je carriere

  1. 1. 1Vergroot vrijwilligerswerk de kans op jouw droombaan?Door: Caroline Ligtenberg www.carolineligtenberg.nl, info@carolineligtenberg.nl Aan mensen die gericht bezig zijn met hun volgende carrière stap geef ik vaak het advies om inhoudelijk vrijwilligerswerk te doen, of het vrijwilligerswerk dat ze doen te vermelden op hun CV. Daarom heb ik een poll geplaatst via LinkedIn om te onderzoeken of mijn advies relevant is. Omdat hier zoveel grootse antwoorden en enthousiaste bijdragen uit volgden voel ik me verplicht de resultaten met jullie te delen. Gelukkig zijn er ook mensen die voor ‘Nee, hoe kom je daarbij?’ gekozen hebben. Dat sterkt mijn indruk dat de antwoorden relevant zijn voor een groot deel van de doelgroep: mensen die op een of andere manier waarde hechten aan een maatschappelijk verantwoorde invulling van2011 het jaar van de vrijwilliger hun loopbaan.De poll is in verschillende groepen uitgezet. Per groep verschilt het accent op de antwoorden en de aardvan de discussie. De mooiste reacties uit het veld wil ik met dit artikel samenvatten.De tabel op bladzijde 2 spreekt boekdelen: • Het gros van de respondenten zitten in een mid-career fase. • Vrijwilligerswerk heeft vooral meerwaarde voor het ontwikkelen van competenties en het uitbreiden van je netwerk. • Dit geldt voor beide geslachten.Dat de meeste mensen vrijwilligerswerk van toegevoegde waarde vinden is duidelijk. Vrijwilligerswerkstaat niet alleen goed op je CV. Het is eervol, je kweekt er meer eigenwaarde mee en veel mensen vindenhet een fijne aanvulling op het werk dat ze betaald doen. Daarnaast lever je een structurele bijdrage aande samenleving. Je kiest je vrijwilligerswerk omdat je een zinvolle bijdrage wilt leveren en/of omdat je deactiviteiten leuk vind om te doen. Veel mensen plaatsten ook tips en kanttekeningen bij hun antwoorden.Deze verzamel ik hier. De antwoorden zijn niet letterlijk overgenomen omdat in de groepen overlap isontstaan.
  2. 2. 2Tabel LinkedIn PollTipsDe meeste reacties omvatten tips die voortkomen uit eigen ervaring. Ook deze zijn globaal samengevat.Enkele tips komen uit de koker van professionals die organisaties helpen met het maatschappelijkbetrokken ondernemen.Kom uit je comfortzone:Vrijwilligerswerk doen is altijd nuttig voor de samenleving. Maar de win-win situatie wordt nóg groter als jeer zelf voor zorgt dat je dingen doet waarin je nieuwe competenties verwerft. Het is heel gemakkelijk omklussen te kiezen die je goed kunt. Het is zeker ook een logische keuze. Tenslotte doen veel mensenvrijwilligerswerk in hun vrije tijd. En in je vrije wil je ontspannen. Bovendien kan het zijn dat je te sneldenkt voor een klus niet goed genoeg te zijn of je bent bang om te falen. Onderzoek dit goed bij jezelf.
  3. 3. 3 Kies inhoudelijk vrijwilligerswerk: Voorbeeld: Stel als pas afgestudeerd dierenarts maak je stallen schoon bij de plaatselijke dierenopvang. Het moet natuurlijk allemaal gebeuren. Je laat zien dat je van aanpakken weet, niet snel ergens je neus voor optrekt en graag je bijdrage levert aan onze samenleving. Waarschijnlijk voeg je meer waarde toe door de stichting te laten besparen op dierenarts kosten door je als gezondheidsdeskundige in te zetten. Waarschijnlijk komt dit inhoudelijk beter overeen met de baan die je jezelf toewenst. Zomaar een voorbeeld om je te inspireren om je werk meer inhoud te geven zodat je er zelf en zelfs de organisatie beter van wordt. Natuurlijk kun je ook voordat je je aan een organisatie verbindt een keuze maken voor inhoudelijk vrijwilligerswerk. Vergroot je netwerk gericht: Met vrijwilligerswerk vergroot je je netwerk. Wil je in ontwikkelingssamenwerking werken en ga je nu met eenzame ouderen wandelen? Vraag je dan af of het vrijwilligerswerk geschikt is. Of liever, blijf het doen, maar kijk of je daarnaast nog iets voor een organisatie kunt doen waar je je netwerk gericht mee kunt verbreden. Benut je kansen: Vrijwilligerswerk vergroot je netwerk. Niet iedereen is het gegeven om hier de kansen van in te zien. Persoonlijk ben ik van mening dat je dit kunt leren. Voorwaarde is om altijd je doelen in je leven duidelijk te hebben en vooral door je interesse te tonen aan de mensen om je heen. Verzilver ook je competenties. Allereerst door ze te omschrijven in je CV. Vraag gerust aanbevelingen van mensen waarvoor je gewerkt hebt ook al is het onbetaald. Let wel! Alleen als de aanbevelingen inhoudelijk en eerlijk zijn, versterken ze je CV. Een andere en officiële manier om je competenties te verzilveren is via een EVC-traject. Verschillende hoge scholen bieden deze aan. En zelfs via de Open Universiteit kun je via een EVC- procedure instromen. Voor meer informatie surf je naar www.evcnetwerk.nl en www.kenniscentrumevc.nl Kies vrijwilligerswerk dat bij je past: Het lijkt in contradictie met wat er eerder geschreven is. Echter, door vrijwilligerswerk te kiezen dat bij je persoonlijke interesse past, boor je als vanzelf je (nog te ontdekken) talenten aan. Of je leert misschien van jezelf dat je misschien heel iets anders wilt gaan doen dan waar je voor geschoold bent. Spannend allemaal. Uiteindelijk heel nuttig want mensen die werk doen dat bij hen past zijn gelukkiger, gezonder, productiever, noem maar op. Verbreed je blikveld op de samenleving: Door vrijwilligerswerk te doen kom je met andere mensen in aanraking die je anders minder gemakkelijk zou hebben ontmoet. Daarnaast merk je dat het werk wat je doet meer van je vraagt dan je in eersteverbreed je blikveldwww.stichtingmelief.nl instantie dacht. Je groeit en je gaat je gemakkelijker inleven in nieuwe situaties. Je krijgt meer levenservaring. Ook dit vergroot je kans, vooral als je leert met je verruimde blik naar de samenleving en dus de arbeidsmarkt te blijven kijken. Er komen dan meer mogelijkheden op je pad waar je eerder misschien niet zo bij hebt stil gestaan.
  4. 4. 4Kanttekeningen:Zoals ik al eerder noemde ben ik ook blij met de tegenberichten. Of precies deze mensen met dekanttekeningen zijn gekomen is de vraag. Ze hebben zeker weten wel een punt. Sommigen zien ook eenbeweging in de samenleving waar ze positief over zijn. Waarbij anderen uit principe tegen het doen vanvrijwilligerswerk zijn. De kanttekening heeft betrekking op het feit dat het vrijwilligerswerk nieteconomisch beloond wordt waarbij het wel werk is dat niet zomaar kan blijven liggen. De volgendepositieve en negatieve argumenten worden hierbij aangevoerd.Doordat er geen economische beloning tegenover staat is decontinuïteit van het te verrichten werk instabiel.De mensen die dit argument opvoeren gaan ervan uit datvrijwilligerswerk vrijblijvender is dan economisch beloond werk. Als je kijktnaar het aanbod van vrijwilligerswerk: van huiswerkbegeleiding tot vrijwilligzorgen voor iemand en van natuurbeheer tot toezicht houden.Organiseren van evenementen en juridisch advies etc. etc. dan kun je jeafvragen of Nederland niet plat ligt als dit werk niet gedaan wordt. Onzewelvaart en vooral ons welzijn zou snel achteruit gaan en we zouden vervallen tot een samenleving vanangst, armoede en geestelijke nood. Of mensen zich echt laten weerhouden door het gebrek aaneconomische beloning is de vraag. Onderzoeken wijzen uit dat ons land ruim 5,5 miljoen vrijwilligers kent.Samen staan ze voor 500.000 voltijds banen. Oeps, want:Vrijwilligerswerk wordt minder gewaardeerd doordat het niet economisch beloond wordt:Sinds de industriële revolutie werken we voor geld. Een extrinsieke beloning. We meten met ons allen veelaf aan dat geld, ook de waardering voor het werk dat je doet. Het argument kan op twee manierenuitgelegd worden: 1. Er is geen waardering voor de mensen die het werk doen: mensen met een beperking of die om andere redenen geen betaald werk gevonden hebben. 2. Er is geen waardering voor het werk dat gedaan wordt. Bijvoorbeeld het begeleiden van eenzame stervenden of het geven van huiswerk begeleiding.Zo kwam ik dan ook de volgende conclusie tegen:De manier van belonen in onze samenleving klopt niet:Er zijn genoeg mensen die betaald werk verrichten dat geen economische of maatschappelijketoegevoegde waarde kent maar hier wel economisch voor beloond worden. Vrijwilligerswerk dient altijdhet maatschappelijk nut daarentegen.Sommige mensen zagen hier meteen ook een positieve beweging ontstaan:
  5. 5. 5Nieuwe Economie (Transition Town)Door het doen van vrijwilligerswerk bouwen we aan een nieuwe economie:Één waarin toegevoegde waarde erkend gaat worden. Veel mensen gaan nu nog werken voor een salarisen doen de dingen die ze leuk vinden in hun ‘vrije tijd’. Steeds meer mensen doen werk dat ze leuk enzinvol vinden en waarin hun talenten aangesproken worden. Dit is kenmerkend voor de mensen die nu alsstarter de arbeidsmarkt betreden. Vooral deze generatie hecht minder waarde aan de economischebeloning dan aan de maatschappelijke meerwaarde. Echter ontstaan andere beloningssystemen,bijvoorbeeld lokale beloningssystemen waarbij je de opgebouwde waarden kunt inwisselen voor dienstenof denk ook aan ‘waardebepaling achteraf’. Waarbij de ontvanger van de diensten achteraf zelf demeerwaarde bepaalt en hier een economische beloning tegenover stelt. Een andere discussie, maar weleen leuke om dit artikel over vrijwilligerswerk positief mee af te sluiten.Over de schrijfster:Caroline Ligtenberg is initiatiefnemer van Duurzame Vacaturebank: www.duurzamevacaturebank.nl enmede-initiatiefnemer van www.duurzamestagebank.nl en MVO Recruitment: www.mvorecruitment.nl. Alsmaatschappelijk verantwoord ondernemer ontdekte ze dat organisaties met doelstellingen die bijdragenaan duurzame ontwikkelingen een voorsprong hebben op de arbeidsmarkt. Ook zag ze dat mensen dievanuit drijfveren werken over het algemeen gelukkiger, gezonder en succesvoller zijn. Daarom heeft zezichzelf als doel gesteld mensen met hun drijfveren te verbinden met het werk wat ze doen. Dit via haarspecialiteiten: arbeidsmarktcommunicatie, personal branding, werving en selectie voor mensen enorganisaties die zich op de maatschappelijk verantwoorde arbeidsmarkt begeven.Meer informatie: www.carolineligtenberg.nl http://nl.linkedin.com/in/carolineligtenberg http://www.facebook.com/caroline.ligtenberg http://twitter.com/nieuwewerken

×