Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El Conjunt de Sis cases de Molins - Sant Feliu de Llbregat

348 views

Published on

Fet Per:
-Clàudia Chacón
-Edgar López

Aqui us deixem una breu presentació sobre el conjunt de sis cases de molins, a Sant Feliu de Llobregat.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El Conjunt de Sis cases de Molins - Sant Feliu de Llbregat

  1. 1. CONJUNT DE SIS CASES DE MOLINS, Sant Feliu de Llobregat.
  2. 2. Característiques -Cronología: Construida entre 1911 i 1929 -Arquitecte: Gabriel Borrell i Cardona -Funciona com a Habitatge per a famílies i tenen dos pisos.
  3. 3. Maó, Ciment... Predomini de la corba sobre la recta Trencadís
  4. 4. Predomini corba sobre recta Trencadissos, mosaics... Detallisme de la decoració
  5. 5. Ferro Forjat Predomini corba sobre recta
  6. 6. Ús de pedra, detallisme en la decoració… Trencadissos... Riquesa ornamental --- >

×