Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Plàstics

 1. 1. 1. Els plàstics . <ul><li>Que son els plastics?
 2. 2. En química i tecnologia, els plàstics són materials orgànics polimèrics d'alta massa molecular. Són molècules gegants formades per àtoms de carboni juntament amb altres d'hidrogen, oxigen, i en menor mesura, clor, fluor, nitrogen o silici. Els plàstics són sòlids amorfs, sintètics o semisintètics, que tenen una gran utilitat per a la indústria . </li></ul>
 3. 3. 1.2 Tipus de plastics 1: Termoplastics <ul><li>Els termoplàstics a temperatura ambient són plàstics rígids, que en augmentar la temperatura, es tornen tous i mal·leables. Aquests plàstics mantenen les seves propietats malgrat hagin estat escalfats i moldejats diverses vegades, a diferència dels plàstics termostables que al augmentar la temperatura es cremen, resultant impossibles tornar a moldejar. </li></ul>
 4. 4. Tipus de plastics 2: Termostables <ul><li>Termostable és un material format a partir de uns components químics i plàstics. Es pot fer servir per fer clauers o altres mes coses de plàstics. El 90% està fet de petroli ja que quasi tots els plàstics estan formats per petroli i polímers.[cal citació] La característica dels polímers és que són partícules microfísiques. Es fa servir també per fer armament nuclear . </li></ul>
 5. 5. Tipus de plàstics 3: Elastòmers <ul><li>Els elastòmers són aquells polímers que mostren un comportament elàstic. Es fan servir principalment per a tancaments hermètics, adhesius i parts flexibles. Van començar a utilitzar a finals del segle XIX, donant lloc a aplicacions fins aleshores impossibles </li></ul>
 6. 6. 1.3 Processos de fabricació 1: Estrusió o moldeig per aire a pressio. <ul><li>Al emmotllament per extrusió s'utilitza un transportador de cargol helicoïdal. El polímer és transportat des de la tremuja, a través de la càmera d'escalfament, fins a la boca de descàrrega, en un corrent continu. A partir de grànuls sòlids, el polímer emergeix de la matriu d'extrusió en un estat tou. Com l'obertura de la boca de la matriu té la forma del producte que es vol obtenir, el procés és continu. Posteriorment es talla en la mesura adequada. </li></ul>
 7. 7. Processos de fabricació 2: Emmotllament per injecció. <ul><li>En la injecció de plàstics assistida per gas, el nitrogen s'injecta a alta pressió en la massa del polímer fosa, buida la part central de la peça, i pressiona el material fos contra la superfície del motlle. Després de la solidificació del material, s'evacúa el nitrogen de la cavitat del motlle. El resultat és una peça amb millors característiques respecte les d'una peça massissa. </li></ul>
 8. 8. Processos de fabricació 3: Emmotllament per termoconfortat <ul><li>El termoconformat és un procés de fabricació de làmines o pel lícules termoplàstiques. Concretament, és més que un procés de manipulació, on la làmina o pel lícula de plàstic adopta la forma del motlle, i s'obté la peça acabada. La làmina o pel lícula s'escalfa en un forn fins a la seva temperatura de treball, després s'estira sobre un motlle i es refreda. </li></ul>
 9. 9. Processos de fabricació 4: Premsat. <ul><li>El premsat de plàstics es va iniciar a principis d'aquest segle principalment gràcies al desenvolupament dels aminoplastos reforçats de Baekeland. La seva baquelita, amb reforç de polpa de paper o fusta, ha estat durant gairebé 40 anys el material plàstic més conegut, principalment a causa de les seves aplicacions en la indústria elèctrica. </li></ul>
 10. 10. Processos de fabricació 5: Calandratge <ul><li>El calandra és un procés de conformat que consisteix en fer passar un material sòlid a pressió entre corrons de metall generalment calents que giren en sentits oposats. La finalitat pot ser obtenir làmines de gruix controlat o bé modificar l'aspecte superficial de la làmina. Aquest procés s'aplica a una gran varietat de materials, incloent metalls, fibres tèxtils, paper i polímers. </li></ul>
 11. 11. 1.4 Procés de reciclat de plàstics <ul><li>El reciclatge del plàstic passa per moltes etapes, aquestes són: Apilament. Aquesta etapa és realitzada per les empreses reciclats que compren els residus reciclables com el plàstic directament a les famílies, buseadores i Carretoners; aquestes empreses juntan petites i grans quantitats. Existeixen dos tipus de reciclatge, el post-consum i post-industrial; la primera es refereix al reciclatge dels residus provinents dels consumidors i la segona de les empreses. </li></ul>

×