Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Idade media carlos_julen

1,744 views

Published on

Proxecto Idade media 4ºEP Ceip Condesa de Fenosa

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Idade media carlos_julen

  1. 1. CARLOS e JULEN 4º A
  2. 2. • COMENZO E FIN •TIPO DE GOBERNO E ORGANIZACIÓN •AS CRUZADAS •FEUDALISMO • SOCIEDADE :
  3. 3.  A idade media comenzou coa caida do imperio Román no ano 476 D.C. e rematou coa chegada dos Europeos a America en 1.492. Vai do século V ao século XV.  Foi un periodo que durou aproximadamente 1.000 anos.  A relixión que predominaba era o cristianismo.
  4. 4.  Foron unha serie de 12 batallas entre catolicos e musulmáns, a causa foi que a igrexa quería terra santa, gañaron os musulmáns, quedándose con ela, so permitían os católicos ir de visita.  A todo aquel que volvía das cruzadas o rei otorgávalle un nomeamento, Duque ou Conde.
  5. 5. O tipo de goberno de aquela epoca era a Monarquia. 1º O REI 2º CORTES 3 º CONSELLO REAL
  6. 6.  O feudalismo consistía nunha sociedade feudal, onde o Rei concedía feudos aos nobres, e estes poñian os campesiños a traballar e a cambio dábanlle protección e vivenda.
  7. 7.  PRIVILEXIADOS: NON PAGABAN IMPOSTOS  NOBRES  CLERO  NON PRIVILEXIADOS: PAGABAN IMPOSTOS  CAMPESIÑOS  ARTESANS
  8. 8. Sobrehistoria .com Edad media para niños.com Wikipedia enciclopedia.com Pintorest.com

×