Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1 reuniofamila escola2016-4º

390 views

Published on

Notas reunión familia escola 2016-17 Cuarso 4º Ceip Condesa de Fenosa O Barco de V. Ourense

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1 reuniofamila escola2016-4º

  1. 1. CEIP CONDESA DE FENOSA O Barco de V (Ourense) carmelag@edu.xunta.es Benvidos/as a 4ºA !! 1ª REUNIÓN FAMILIA- ESCOLA 2.016- 17
  2. 2. 1.O Centro 2. A nosa aula 3. As familias 1ª REUNIÓN FAMILIA- ESCOLA 2.016-17
  3. 3. 1.-O NOSO CENTRO Información xeral importante
  4. 4. 2.-A nosa aula Horarios: xeral, apoios, PT Profesores especialistas: Carolo, Xoaquín, Modesto, Gina, Anita, Marta, Elisa, Maie Rosse Obxectivos Facer pensar Facer sentir Metodoloxía Ilusión Creatividade Imaxinación Proxectos Avaliación Qué manter ? Qué mellorar?Blog: axenda, Pinterest, móbil…
  5. 5. 2.-A nosa aula C O M P E T E N C I AS B Á S I C AS D O C U R R I C U L U M
  6. 6. Dinámica de clase Atención os alumnos Tarefas, apoio e reforzo Convivencia e respecto Evaluar para aprender Ambientes de aprendizaxe Planificar o traballo 2.-A nosa aula
  7. 7. 3.-As familias, cómo axudar? Motivar Ter espectativas Usar palabras positivas Acompañar Escuchar Coordinarse Confiar Ser pais e nais …)
  8. 8. carmelag@edu.xunta.es Gracias por acompañarnos 

×