Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 6

199 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tema 6

  1. 1. Tema 6: A época do imperialismo Carlota Abuín
  2. 2. 1. Os factores impulsores doimperialismo- Definición de Imperialismo- Novo Imperialismo da Segunda Revolución Industrial1.1. Causas económicas e demográficas.- Búsqueda de novos mercados- Materias primas- Productos coloniais- Investimentos dos excedentes de capital- Factores demográficos:1. Aumento da poboación europea- Consecuencia: emigración (válvula de escape)- Os ingleses, irlandeses e alemáns- Emigracións do Imperio austrohúngaro, Rusia e países mediterráneos1.2. Os intereses políticos e estratéxicos.- Búsqueda de prestixio internacional- Fomento de poder militar- Fomento do patriotismo- Rivalidade política e militar entre países1.3. Motivacións ideolóxicas.- Racismo ideolóxico (Darwinismo social)- Misión civilizadora dos europeos- Cristianización- Poucos intelectuais criticaron o imperialismo
  3. 3. 2. Conquista, organización eexplotación colonial 2.1. Exploración e conquista. - Exploracións xeográficas (Livingstone, Stanley e Brazza) - Conquista rápida e relativamento fácil - Colaboración de diversas tribus e etnias 2.2. A organización colonial. Colonias de explotación. - Explotación económica (dominios directos) (total por parte da metrópole) - Monopolio da metrópole (explotación) sobre a explotación e o comercio da colonia - Política de ocupación Brazza no Congo
  4. 4. Colonias de poboamento. - Boas condicións climáticas, pouca poboación, riquezas, etc. - Importante inmigración blanca (colonos) - Certa autonomía no goberno interior - Imperio británico = dominios (Canadá, Australia, Nova Zelandia e a Unión de África do Sur) - Francia = Alxeria Protectorados. - Mantemento do goberno indíxena anterior - Administración estatal e administrativa propia - Goberno paralelo á metrópole en colaboraciónO Canal de Suez - Domina na práctica o goberno local e exclusividade da defensa e política exterior - Ex.: África -> Marruecos (Francia, España), Exipto (Canal de Suez)
  5. 5. 3. Os grandes imperios coloniais3.1. A repartición do mundo. 3.3. O Imperio francés.- Continente africano: Ocupación de toda - Segunda potencia colonial (Francia) África menos dous territorios, Liberia e Abisinia - África do Norte e Sueste africano1. Inglaterra e Francia (potencias máis - Indochina francesa (Camboxa, Vietnam e importantes) Laos)2. Bélxica, Italia, Portugal e España - Fachoda (Sudán)3. Conferencia de Berlín- Continente asiático:1. Conservación da independencia de China2. Guerra do opio3. Guerra dos bóxers3.2. O Imperio británico.- Maior potencia colonial ata a I Guerra Mundial- Control das principais rutas marítimas- Imperio británico en África1. Intentaron formar un imperio continuo de Norte a Sur- Principal colonia a India- Ocupan Birmania, dominio de Afganistán
  6. 6. 3.4. Outros imperios europeos - Bélxica: Congo Belga (propiedade privada do rei, Leopoldo II) - Alemania e Italia: Chegan tarde ao reparto do mundo - Alemaña: Dúas colonias en África (Tanganica e África Suroccidental) - Italia: Ocupou Libia e Somalia - Holanda: Indonesia - Portugal: Angola e Mozambique en África - Rusia: Expansión por Asia, (Pacífico, Turquestán), interés nos Balcáns (Europa) - España: Guinea, Sáhara (Río do Douro), e Norte de Marrocos (Rif) 3.5. Os imperios extraeuropeos: Estados Unidos e Xapón. - Estados Unidos: Florida e Alaska (Rusia), espallouse cara o Pacífico (Filipinas, a guerra contra España, Hawai) e o Caribe (expulsa aos españois de Puerto Rico e Cuba). Apoderouse dunha franxa de Panamá - Imperialismo indirecto e económico sobre toda Latino-América - Xapón: Revolución Meiji (occidentalización de Xapón). Manchuria, Corea e Formosa (Taiwan) e as illas Kurís
  7. 7. 4. As consecuencias da colonización4.1. O impacto da civilización europea.- Construción de infraestruturas e cidades- Modificación da paisaxe sen ter en conta as diferenzas tribais lingüísticas e relixiosas- Medidas hixiénicas e avance da medicina- Descenso da mortalidade e aumento da poboación- Subalimentación crónica- Descenso do analfabetismo- Proceso de aculturación- Proceso de cristianización mediante os misioneiros4.2. As transformacións económicas.- Imposicións dos intereses económicos dos colonizadores- Extensión das grandes plantacións- Imposición dunha economía monetaria e de mercado- Ruina da produción artesanal local4.3. Os cambios sociais e culturais.- Cambios na estrutura social- Rómpense as formas de vida tribal e as xerarquías sociais tradicionais- Segregación social e racismo- Perda de identidade das culturas ágrafas (sen escrituras)

×