Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tema 3: Natureza e sociedade: Harmonías, crises e impactos. <ul><li>1. As relacións entre natureza e sociedade </li></ul><...
1. Relacións entre natureza e sociedade. <ul><li>1.1. As relacións entre a natureza e sociedade. </li></ul><ul><li>Factor...
Dependencia da natureza <ul><li>Ata os séculos XIX e XX, dedicábanse á agricultura e gandería. </li></ul><ul><li>A tecnolo...
A natureza como fonte inesgotable de riqueza. <ul><li>A partir da Revolución Industrial, hubo novas fontes de enerxía e ap...
1.2. A conciencia ecolóxica e o desenvolvemento sustentable. <ul><li>Causas da insustentabilidade: </li></ul><ul><li>Sobre...
A conciencia ecolóxica e a cultura do desenvolvemento insustentable. <ul><li>Espérase garantir os recursos necesarios para...
2.1. As desigualdades económicas entre países. <ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>A localización de recursos naturais. </l...
Os países ricos controlan a meirande parte dos recursos. <ul><li>Grandes empresas multinacionais teñen moito diñeiro, moit...
3. Os impactos ambientais: a auga. <ul><li>3.1. Sobreexplotación e contaminación dos recursos naturais. </li></ul><ul><li>...
3.2. A sobreexplotación dos recursos hídricos. <ul><li>Datos sobre a explotación da auga. </li></ul><ul><li>Cada vez consu...
O impacto sobre a auga superficial: os ríos <ul><li>Desvío do curso natural dos ríos. </li></ul><ul><li>Consecuencias. </l...
O impacto sobre a auga subterráea: os acuíferos. <ul><li>Proceso de salinización na costa e no interior desertización. </l...
3.3. A contaminación da auga doce <ul><li>Orixes da contaminación da auga doce: </li></ul><ul><li>Humana </li></ul><ul><li...
3.4. A contaminación da auga do mar. <ul><li>Gran importancia </li></ul><ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>Residuos urbanos...
A contaminación do mar Mediterráneo <ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>A navegación comercial. </li></ul><ul><li>A contamin...
4. Os impactos ambientais: o aire e a vexetación. <ul><li>4.1. A contaminación atmosférica. </li></ul><ul><li>Causas: </li...
4.2. A Deforestación <ul><li>Papel da vexetación no ambiente (árbores) </li></ul><ul><li>A explotación de recursos naturai...
Consecuencias da deforestación. <ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>Corrementos de terra e inundacións. </li></ul><ul><li>P...
5.1. As bases do desenvolvemento sustentable. <ul><li>Economía: Necesidades básicas sin comprometer o medio ambiente. </li...
5.2. A xestión de residuos. <ul><li>Cada vez máis cantidade de residuos </li></ul><ul><li>Cultura das tres R: </li></ul><u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tema 3

474 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 3

 1. 1. Tema 3: Natureza e sociedade: Harmonías, crises e impactos. <ul><li>1. As relacións entre natureza e sociedade </li></ul><ul><li>2. O goce desigual dos recursos do planeta </li></ul><ul><li>3. Os impactos ambientais: a auga </li></ul><ul><li>4. Os impactos ambientais: o aire e a vexetación </li></ul><ul><li>5. Desenvolvemento sustentable e xestión dos residuos. </li></ul>
 2. 2. 1. Relacións entre natureza e sociedade. <ul><li>1.1. As relacións entre a natureza e sociedade. </li></ul><ul><li>Factores: Coñecementos, intereses e tecnoloxía. </li></ul>
 3. 3. Dependencia da natureza <ul><li>Ata os séculos XIX e XX, dedicábanse á agricultura e gandería. </li></ul><ul><li>A tecnoloxía era moi limitada. </li></ul><ul><li>Mantiñan unha relación estreita ca natureza </li></ul>
 4. 4. A natureza como fonte inesgotable de riqueza. <ul><li>A partir da Revolución Industrial, hubo novas fontes de enerxía e apareceron máquinas de todo tipo. </li></ul><ul><li>Recursos maiores e de fácil obtención. </li></ul><ul><li>Fonte inesgotable de riqueza. </li></ul><ul><li>Conciencia de que os recursos non son infinitos. </li></ul><ul><li>Conciencia do forte impacto sobre a natureza e sobre o propio home. </li></ul>
 5. 5. 1.2. A conciencia ecolóxica e o desenvolvemento sustentable. <ul><li>Causas da insustentabilidade: </li></ul><ul><li>Sobreexplotación dos recursos: Degradación e esgotamento. </li></ul><ul><li>Contaminación do medio natural. </li></ul>
 6. 6. A conciencia ecolóxica e a cultura do desenvolvemento insustentable. <ul><li>Espérase garantir os recursos necesarios para que as xeracións futuras poidan vivir en condicións óptimas sen que iso supoña sacrificar o medio. </li></ul>
 7. 7. 2.1. As desigualdades económicas entre países. <ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>A localización de recursos naturais. </li></ul><ul><li>A tecnoloxía axeitada. </li></ul><ul><li>Recursos económicos. </li></ul><ul><li>Control político. </li></ul><ul><li>As desigualdades económicas dependen máis da tecnoloxía e da economía que dos recursos naturais. </li></ul><ul><li>Exemplo: auga </li></ul>
 8. 8. Os países ricos controlan a meirande parte dos recursos. <ul><li>Grandes empresas multinacionais teñen moito diñeiro, moito poder. </li></ul><ul><li>Exemplos: bauxita e plátanos. </li></ul>
 9. 9. 3. Os impactos ambientais: a auga. <ul><li>3.1. Sobreexplotación e contaminación dos recursos naturais. </li></ul><ul><li>Definición de impactos ambientais. </li></ul><ul><li>Tipos: Sobreexplotación e contaminación. </li></ul><ul><li>Recursos que sofren os impactos: Auga, aire e vexetación. </li></ul>
 10. 10. 3.2. A sobreexplotación dos recursos hídricos. <ul><li>Datos sobre a explotación da auga. </li></ul><ul><li>Cada vez consumimos máis auga. </li></ul><ul><li>O 70% da auga precísase para a agricultura. </li></ul><ul><li>O consumo humano, ten que ser auga potable. </li></ul><ul><li>Coa tecnoloxía que hai podemos obter auga máis fácilmente. </li></ul>
 11. 11. O impacto sobre a auga superficial: os ríos <ul><li>Desvío do curso natural dos ríos. </li></ul><ul><li>Consecuencias. </li></ul>
 12. 12. O impacto sobre a auga subterráea: os acuíferos. <ul><li>Proceso de salinización na costa e no interior desertización. </li></ul>
 13. 13. 3.3. A contaminación da auga doce <ul><li>Orixes da contaminación da auga doce: </li></ul><ul><li>Humana </li></ul><ul><li>Agrícola e gandeira </li></ul><ul><li>Augas residuais e fecais: persoas e animais </li></ul><ul><li>Industrial </li></ul>
 14. 14. 3.4. A contaminación da auga do mar. <ul><li>Gran importancia </li></ul><ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>Residuos urbanos </li></ul><ul><li>Residuos industriais </li></ul><ul><li>Solución: </li></ul><ul><li>As plantas depuradoras. </li></ul>
 15. 15. A contaminación do mar Mediterráneo <ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>A navegación comercial. </li></ul><ul><li>A contaminación urbana, industrial e agraria. </li></ul><ul><li>Os efectos do turismo, especialmente no verán. </li></ul>
 16. 16. 4. Os impactos ambientais: o aire e a vexetación. <ul><li>4.1. A contaminación atmosférica. </li></ul><ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>A fabricación masiva de productos. </li></ul><ul><li>Efectos: </li></ul><ul><li>Chuvia ácida </li></ul><ul><li>Redución da capa de ozono </li></ul><ul><li>Efecto invernadoiro e cambio climático. </li></ul>
 17. 17. 4.2. A Deforestación <ul><li>Papel da vexetación no ambiente (árbores) </li></ul><ul><li>A explotación de recursos naturais </li></ul><ul><li>Causas da deforestación: </li></ul><ul><li>Intereses económicos que buscan beneficios inmediatos. </li></ul><ul><li>Aumento da poboación, o descoñecemento e a extrema pobreza. </li></ul><ul><li>Consumo excesivo de madeira dos países ricos. </li></ul><ul><li>Actividades humanas propias da sociedade industrial e as súas consecuencias. </li></ul>
 18. 18. Consecuencias da deforestación. <ul><li>Causas: </li></ul><ul><li>Corrementos de terra e inundacións. </li></ul><ul><li>Perda de biodiversidade. </li></ul><ul><li>Incremento do efecto invernadoiro. </li></ul><ul><li>Posibles solucións: </li></ul><ul><li>Reforestación. </li></ul><ul><li>Limitación das terras de cultivo. </li></ul><ul><li>Mantemento dos bosques. </li></ul>
 19. 19. 5.1. As bases do desenvolvemento sustentable. <ul><li>Economía: Necesidades básicas sin comprometer o medio ambiente. </li></ul><ul><li>Utilización racional dos recursos naturais. </li></ul>
 20. 20. 5.2. A xestión de residuos. <ul><li>Cada vez máis cantidade de residuos </li></ul><ul><li>Cultura das tres R: </li></ul><ul><li>Reducir o consumo innecesario </li></ul><ul><li>Reutilización de productos que non necesitamos </li></ul><ul><li>Reciclaxe </li></ul>

×