Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 2

352 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 2

 1. 1. Tema 2. Revolucións liberais emovementos nacionalistas (1789-1871)1. Liberalismo e nacionalismo.2. Os inicios da Revolución francesa (1789- 1792)3. A Primeira República francesa (1792-1799)4. O período napoleónico (1799-1815)5. Restauración e revolucións liberais (1815- 1848)6. Os movementos nacionalistas.
 2. 2. 1. Liberalismo e nacionalismo1.1. O Liberalismo, un novo sistema político.- Definición (John Locke)- Liberdade- Doutrina política e económica- Dereitos fundamentais que defende e garante o Estado (liberdade e propiedade):1. Separación de poderes2. Soberanía nacional como sistema representativo3. Sufraxio ou dereito de voto4. Partidos políticos5. Constitución6. Defensa do dereito de propiedade e o libre mercado7. O Estado non debe intervir en asuntos John Locke económicos
 3. 3. 1.2. As revolucións liberais- Definición- Consecuencias: instauración do Estado liberal- Pode ser república ou monarquía- Liberalismo conservador con sufraxio censatario- Liberalismo democrático con sufraxio universal1.3. Os ideais nacionalistas.- Definición de nacionalismo- Definición de Estado- Situación de Europa con respecto a nacións e Estados:1. Grandes imperios (Imperio Ruso, Austro-Húngaro, Otomano)2. Diversos estados que pertencían á mesma cultura- Tipos de nacionalismo: Disgregador e unificador.
 4. 4. 2. Os inicios da Revolución francesa(1789-1792) 2.1. As causas da Revolución. - Descontento popular por causas económicas - Descontento da burguesía marxinada polos privilexiados - Crise financieira (importancia dos gastos da Guerra da Independencia americana) - Proposta da reforma fiscal 2.2. O estalido revolucionario. - A revolta dos privilexiados - Convocatoria dos Estados Xerais - Problema do voto nos Estados Xerais - Xuramento do Xogo da Pelota (Jeu de Paume): Asamblea Nacional - Toma da Bastilla - Gran medoJeu de Paume - O Rei recoñece a Asamblea Nacional Constituínte
 5. 5. 2.3. As fases da Revolución- Son 3 fases:1. Monarquía constitucional2. República democrática3. República burguesa2.4. A monarquía constitucional (1789-1792)- Abolición do feudalismo- Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán- Constitución de 1791 (liberal)- Dereito de veto e sufraxio censatario- Asamblea lexislativa, elabora leis para desarrollar os preceptos da Constitución e crea un novo exército (Garda Nacional)
 6. 6. 3. A Primeira República francesa(1792-1799)3.1. A república democrática (1792-1794)- Fuga de Varennes- Os austríacos invaden Francia e chegan ás portas de ParísA Convención xirondina.- Asalto ao Palacio Real (sans-culottes)- Formación da Convención Nacional xirondina- Execución de Luis XVI e María Antonieta- Coalición absolutista e revoltas contrarrevolucionarias e conspiracións realistasA Convención xacobina.- Nova Constitución democrática social con soberanía popular, sufraxio universal e dereito á igualdade- Poder en mans do Comité de Salvación Pública: Robespierre- O Terror; exército nacional- Lei de sospeitosos- Lei de máximum (leis sociais)- Distribución das terras entre os indixentes e campesiños- Persecución da Igrexa e creación dun novo calendario e o culto a deusa razón.
 7. 7. Sans-culottes Robespierre
 8. 8. A caída dos xacobinos- Causas:1. As revoltas interiores foron sufocadas2. Os exércitos franceses triunfan na guerra3. Oposición ao goberno ditatorial debido á súa radicalización- Consecuencia:1. Golpe de Estado de Termidor3.2. A república burguesa (1794-1799)- Significado: Volver aos principios de 1791- Retorno dos exiliados- Nova Constitución de tipo conservador- Directorio (poder executivo):1. Dúas cámaras (Consello dos Cincocentos e Consello dos Anciáns)- Oposición ao Directorio:1. Oposición aristocrática2. Oposición dos xacobinos- O recurso do exército Ejecución de Luís XVI- O Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte- Fin da Revolución Francesa
 9. 9. 4. O período napoleónico (1799-1815) 4.1. Napoleón: de cónsul a emperador. - Consulado: Goberno personalista e autoritario - Constitución de 1800 - O labor de Napoleón - Liberalismo económico - Bando de Francia - Reconciliación cos franceses e concordato coa Igrexa - Código civil, penal e de comercio - Centralización do país (prefacturas) - Reforma da Facenda fiscal - Os liceos - Coronouse como emperador en 1804 4.2. A conquista do Imperio. - Grandes victorias contra os monarcas absolutos - Expansión das ideas da Revolución Francesa en Europa - Países anexionados, baixo influencia francesa.
 10. 10. 4.3. A caída de Napoleón- Consecuencias da expansión napoleónica:1. Expansión das ideas liberais2. Malestar das poboacións (causas: ocupación pola forza, colocación de familiares nos tronos como reis ou príncipes, favorecementos dos intereses económicos de Francia, desenvolvemento das ideas nacionalistas)3. Exemplos de resistencia: España. Xosé Bonaparte 18084. Derrotas en España e Rusia5. Imperio dos 100 días Batalla de Waterloo6. Derrotado na batalla de Waterloo
 11. 11. 5. Restauración e revolucións liberais(1815-1848) 5.1. A Europa da Restauración. - Os obxetivos do Congreso de Viena e Restauración: 1. Impedir o liberalismo 2. Volver a restaurar todo (Antigo Réxime) - Medidas do Congreso de Viena: 1. Remodelación do mapa europeo 2. Principios ideolóxicos da Restauración - Son: a lexitimidade, a negación da soberanía nacional, busca dun equilibrio entre as grandes potencias - Dereito de intervención (Santa Alianza) - Forzas contrarias á Restauración: pobo inspirado por dúas vivendas - O liberalismo e nacionalismo (Vagas revolucionarias)
 12. 12. 5.2. As revolucións de 1830- 1º Vaga (oleada) revolucionaria- Revolucións fracasadas en 1820. Ex.: España- Revolución de 1830: Consecuencias- Ex.: Revolución de Francia onde se instaura unha monarquía liberal con Luís Filipe de Orleáns- Fracaso en Polonia- Independencia de Grecia5.3. As revolucións de 1848.- Loita polo liberalismo democrático- Xurdimento dos traballadores como forza política- En Francia instáurase a 1º República- Francia 2º República: II Imperio de Luis Napoleón Bonaparte- Imperio austríaco: revolta liberal e Loita pola liberdade nacionalista
 13. 13. 6. Os movementos nacionalistas 6.1. Os primeiros movementos nacionalistas. - Grecia 1. Imperio Otomán 2. Apoio de Francia a Inglaterra 3. Independencia de Grecia en 1829 - Bélxica 1. Independencia en 1830 - América continental 1. Colonias españolas 6.2. A unidade italiana. - Situación de Italia tras o Congreso de Viena - Protagonista: Reino de Piemonte coa dinastía de Savoia - Figuras: Cavour, GaribaldiEncontro de Vítor Manuel II e Garibaldi - Enfróntanse a Austria e a Francia - Independencia en 1870
 14. 14. 6.3. A unificación de Alemaña- Situación tras o Congreso de Viena- Reino de Prusia e Austria- Protagonista da unificación: Prusia- 1º parte: Unión aduaneira (Zollverein)- Fracaso do parlamento de Frankfurt- Protagonistas Guillerme I e Bismarck- Opositores da unión de Alemaña: Austria, Francia e Dinamarca.- Independencia de Alemaña co II Imperio (Reich) en 1871 Bismarck

×