Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tema 4

230 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tema 4

 1. 1. A ESPAÑA DO S.XIX: A CONSTRUCIÓN DUN RÉXIME LIBERAL CARLA CONSTENLA BARRAL 4ºESO
 2. 2. A CRISE DA MONARQUÍA BORBÓNICA Carlos IV (1788-1808). Manuel Godoy, o ministro máis influente do monarca. Tratado de Fontainebleau (1807) Motín de Aranjuez (1808); forozu a dimisión do ministro e a abdicación do rei no seu fillo Fernando VII. Xosé I (1810-1813) quería impoñer os principios liberais da Revolución Francesados, desexosos de poñerlle fin ao Antigo Réxime.
 3. 3. CARLOS IV MANUEL GODOY
 4. 4. A GUERRA DA INDEPENDENCIA 2 de maio de 1808: rebelión popular. Fases da Guerra de Independencia: -Resistencia popular (1808); patriotas. Guerrillas. Batalla de Bailén. -Ofensiva francesa (1808-1812). -Victorias anglo-españolas (1812-1814); mariscal Wellintong. Los Arapiles. -Tratado de Valençay
 5. 5. AS CORTES DE CÁDIZ Xuntas locais e provinciais de defensa. Xunta Suprema Central. En 1812 redactouse unha Constitución que reflectiu os principios básicos do liberalismo político. As Cortes de Cádiz aprobaron unhas leis destinadas a abolir o Antigo Réxime. Lexislación gaditana.
 6. 6. A RESTAURACIÓN DO ABSOLUTISMO (1814-1820) Fernando VII, “o desexado” regresou a España en 1814. Derrogación da lexislación de Cádiz. Fernando VII clausurou as Cortes, anulou a Constitución e derrogou as leis durante a guerra; voltou ó Anrigo Réxime. Moitos liberais tiveron que exiliarse para evitar a represión. Múltiples pronunciamentos que foron reprimidos e, o seus dirixentes, executados.
 7. 7. FERNANDO VII
 8. 8. O TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Pronunciamento de coronel Riego. O rei viuse obrigado a acatar a Constitución de 1812. Milicia Nacional: voluntarios armados que defendían o réxime liberal. Santa Alianza, formada polos chamados Cen Mil Fillos deSan Luís. A DÉCADA OMINOSA (1823-1833) A volta do absolutismo foi seguida dunha gran represión contra os liberais e a destrucción de toda obra do Trienio. Gran crise económica. Conflicto dinástico; Leis Sálica, Pragmática Sanción. Coa morte do monarca estalou a guerra civil.
 9. 9. AS CAUSAS DA INDEPENDENCIA *A nivel externo; influíron a difusión dos princiìos de liberdade e igualdade promovidos pola Revolución Francesa. Proclamación da independencia de Estado Unidos (1776). *A nivel interno; descontento da burguesía crioula. Debilidade da monarquía española.
 10. 10. PRIMEIRA FASE (1808-1814) Formáronse as Xuntas nas colonias, que comezaron a autogobernarse. 1811: independencia de Paraguai. Destacan: Simón Bolívar, Antonio José de Sucre e José de San Martín. 1814: Fernando VII freou este proceso de autogoberno. SEGUNDA FASE (1816-1826) 1816: independencia de Arxentina. -O xeneral San Martín dirixiu unha expedicón que derrou ós españois, -Simón Bolívar fundou a Gran Colombia, -Iturbide logrou a rebelión de México. -Antonio José de Sucre derrou aos españois (Ayacucho) e emancipou Perú e Bolivia.
 11. 11. A PRIMEIRA GUERRA CARLISTA (1833-1839) Conflicto dinástico. Carlistas: partidarios de Carlos; querían manter a monarquía absoluta. Liberais; isabelinos: quería defenderos dereitos de Isabel, que só tiña 3 anos. Carlismo: movemento rural, zxa que as cidades estaban controladas polos isabelinos. O Convenio de Vergara (1839) púxolle fin a este conflicto.
 12. 12. AS REFORMAS LIBERAIS Moderados e progresistas. Consitución de 1837, basada en principios progresistas. Disolución do réxime señorial, desvinculación da propiedade e desamortización. Economía capitalista e de libre mercado. 11837: xiro conservador á revolución liberal. 1840: Mar´´ia Cristina vese obrigada a diimtir. A REXENCIA DE ESPARTERO (1840-1843) O progresista xeneral Espartero foi nomeado rexente. 1843: novo pronunciamento moderado que obrigou a Espartero a dimitir e as Cortes adiantaron a maioría de idade de Isabel.
 13. 13. A DÉCADA MODERADA (1843-1854) Partido Liberal Moderado. Xeneral Narváez. O novo réxime moderado Sistema conservador e centralista. Nova Constitución (1845), Concordato coa Santa Sé (1851). Administración estatal e municipal, dereitos forais. Código penal, Instrucción pública nacional. As limitacións do sistema político -Intramisión da coroa. -Camarillismo. -Inxerencia política do exército. -Falseamento electoral.
 14. 14. O BIENIO PROGRESISTA (1854-1856) 1854: triunfou o pronunciamento militar en Vicálvora. A raíña entregoulles o poder aos progresistas e Espartero formou un novo goberno. Reformas económicas. A CRISE DO SISTEMA ISABELIINO (1856-1868) Foi a alternancia no goberno entre os moderados e a Unión Liberal. 1854: Partido creado por O’Donnell. Impulsouse unha política exterior colonialista. Xurdiron novos grupos políticos como os demçocratas e os republicanos.
 15. 15. ISABEL II
 16. 16. A REVOLUCIÓN DE 1868 As causas da Revolución -Grave crise económica. -Monopolio do poder. -Descrédito da monarquía. -Difusión dos novos ideais democráticos. O estalido da Revolución A Gloriosa (1868) Almirante Topete, Juan Prim e Francisco Serrano. Alcolea: guerra onde as tropas fieis ao Goberno e a raíña foron vencidos. A formación dun goberno provisional Prim e Serrano. Constitución de 1869.
 17. 17. A MONARQUÍA DEMOCRÁTICA (1870-1873) Amadeu de Savoia; rei. Tiña o apoio dos progresistas, unionistas e demócratas, pero contou coa oposición de moderados, carlistas e da Igreza. Dous conflictos. 1873: Amadeu renuncia ao trono e volve a Italia. A PRIMEIRA REPÚBLICA (1873-1874) As Cortes votaron por unha gran maioría a proclamación da República. Os republicanos prepararon un programa de reformas sociais e pretendeuse organizar o Estado de forma federal. A República viviu unha permanente inestabilidade. 1874: golpe de Estado protagonizado polo xeneral Pavía.
 18. 18. AMADEU DE SAVOIA
 19. 19. 1874: o xeneral Martínez Campos proclamou rei de España a Afonso de Borbón. O SISTEMA CANOVISTA Antonio Cánovas del Castillo. Pacificación. A Constitución de 1876 Carácter moderado. Soberanía compartida. Flexibilidade. Bipartidismo e quenda pacífica -Partido conservador: Antonio Cánovas. -Partido liberal; Práxedes Mateo Sagasta. Caciquismo e corrupción electoral,
 20. 20. OS NACIONALISMOS -En Cataluña: Renaixença. Unión Catalanista, Liga Regionalista. -No País Vasco; movemento de protesta que culminou na creación do Partido Nacionalista Vasco. -En Galicia: o galeguista mantívose durante anos; Rexurdimento. A CRISE DO 98 1895: nova insurreción en Cuba. España perdeu as últimas colonias. Xurdiron movementos rexeneracionistas.

×