Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tunaskolan slideshare

515 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tunaskolan slideshare

 1. 1. Carl-Mikael Larsson15.00- 16.00Digitalt arbetssätt med konkreta exempel på olikaarbetsområden. (Ämnesövergripande)16.15-17.15Digitala verktyg i undervisningen - tips och inspiration17.30-19.00Workshop
 2. 2. Varför arbeta ämnesövergripande?
 3. 3. Varför arbeta ämnesövergripande?• Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling
 4. 4. Varför arbeta ämnesövergripande?• Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling• Samarbeta i grupp. Både elever och lärare
 5. 5. Varför arbeta ämnesövergripande?• Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling• Samarbeta i grupp. Både elever och lärare• Djupare förståelse för komplexa ämnesområden, fler infallsvinklar.
 6. 6. Varför arbeta ämnesövergripande?• Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling• Samarbeta i grupp. Både elever och lärare• Djupare förståelse för komplexa ämnesområden, fler infallsvinklar.• Mer verklighetsanknytet arbetsätt. Lämna färdiga läromedel, mer externa källor.
 7. 7. Varför arbeta ämnesövergripande?• Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling• Samarbeta i grupp. Både elever och lärare• Djupare förståelse för komplexa ämnesområden, fler infallsvinklar.• Mer verklighetsanknytet arbetsätt. Lämna färdiga läromedel, mer externa källor.• Variation
 8. 8. Varför arbeta ämnesövergripande?• Helhetssyn på elevernas kunskapsutveckling• Samarbeta i grupp. Både elever och lärare• Djupare förståelse för komplexa ämnesområden, fler infallsvinklar.• Mer verklighetsanknytet arbetsätt. Lämna färdiga läromedel, mer externa källor.• Variation• Lustfyllt
 9. 9. Vad händer ?http://www.youtube.com/watch?v=o2MUoapjeTQ
 10. 10. GLOKALTKoppla ihop det globala med det lokala
 11. 11. Riokonferensen 1992
 12. 12. Riokonferensen 1992 Ekosystemtjänster
 13. 13. Riokonferensen 1992 Ekologiska fotavtryck Ekosystemtjänster
 14. 14. Riokonferensen 1992 Ekologiska fotavtryck Försurning Ekosystemtjänster
 15. 15. Riokonferensen 1992 Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Ekosystemtjänster
 16. 16. Riokonferensen 1992 Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster
 17. 17. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster
 18. 18. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor
 19. 19. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Kollektivavtal
 20. 20. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Kollektivavtal Lokaliseringsfaktorer
 21. 21. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Kollektivavtal Lokaliseringsfaktorer Frihandel
 22. 22. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Kollektivavtal Lokaliseringsfaktorer Frihandel Mänskliga rättigheter
 23. 23. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Kollektivavtal Kultur Lokaliseringsfaktorer Frihandel Mänskliga rättigheter
 24. 24. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Trygghet Kollektivavtal Kultur Lokaliseringsfaktorer Frihandel Mänskliga rättigheter
 25. 25. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Trygghet Kollektivavtal Kultur Utbildning Lokaliseringsfaktorer Frihandel Mänskliga rättigheter
 26. 26. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Trygghet Välfärd Kollektivavtal Kultur Utbildning Lokaliseringsfaktorer Frihandel Mänskliga rättigheter
 27. 27. Riokonferensen 1992 Ozon Ekologiska fotavtryck Klimatförändringar Försurning Övergödning Ekosystemtjänster Arbetsvillkor Konsumtion Trygghet Välfärd Kollektivavtal Kultur Utbildning Lokaliseringsfaktorer Frihandel Mänskliga rättigheter
 28. 28. Koppla ihop det globala med det lokala Välj en vara som intresserar dig. ”Var kommer den här ifrån?”
 29. 29. Varans livscykel. Hållbar utveckling?
 30. 30. Varans livscykel. 1. Råvaror Hållbar utveckling?
 31. 31. Varans livscykel. 1. Råvaror 2. Förädling Hållbar utveckling?
 32. 32. Varans livscykel. 1. Råvaror 2. Förädling Hållbar utveckling? 3. Produktion
 33. 33. Varans livscykel. 1. Råvaror 2. Förädling Hållbar utveckling? 3. Produktion 4. Import/Export
 34. 34. Varans livscykel. 1. Råvaror 2. Förädling Hållbar utveckling? 3. Produktion 4. Import/Export 5. Marknadsföring
 35. 35. Varans livscykel. 1. Råvaror 2. Förädling Hållbar utveckling? 3. Produktion 6. Försäljning 4. Import/Export 5. Marknadsföring
 36. 36. Varans livscykel. 1. Råvaror 2. Förädling 7. Användning Hållbar utveckling? 3. Produktion 6. Försäljning 4. Import/Export 5. Marknadsföring
 37. 37. Varans livscykel. 1. Råvaror [Återanvändning] 2. Förädling 7. Användning Hållbar utveckling? 3. Produktion 6. Försäljning 4. Import/Export 5. Marknadsföring
 38. 38. Varans livscykel. 1. Råvaror 8. Avfall [Återanvändning] 2. Förädling 7. Användning Hållbar utveckling? 3. Produktion 6. Försäljning 4. Import/Export 5. Marknadsföring
 39. 39. Samhällskunskap
 40. 40. Samhällskunskap• Arbetsrätt/arbetsmiljö
 41. 41. Samhällskunskap• Arbetsrätt/arbetsmiljö• Samhällsekonomiska strukturer
 42. 42. Samhällskunskap• Arbetsrätt/arbetsmiljö• Samhällsekonomiska strukturer• Tillväxtfrågor
 43. 43. Samhällskunskap• Arbetsrätt/arbetsmiljö• Samhällsekonomiska strukturer• Tillväxtfrågor• Resursanvändning
 44. 44. Samhällskunskap• Arbetsrätt/arbetsmiljö• Samhällsekonomiska strukturer• Tillväxtfrågor• Resursanvändning• Samhällsvetenskapliga begrepp
 45. 45. Samhällskunskap• Arbetsrätt/arbetsmiljö• Samhällsekonomiska strukturer• Tillväxtfrågor• Resursanvändning• Samhällsvetenskapliga begrepp• Privatekonomi
 46. 46. Naturkunskap
 47. 47. Naturkunskap• Hållbar utveckling
 48. 48. Naturkunskap• Hållbar utveckling• Ekosystemtjänster
 49. 49. Naturkunskap• Hållbar utveckling• Ekosystemtjänster• Resursutnyttjande
 50. 50. Naturkunskap• Hållbar utveckling• Ekosystemtjänster• Resursutnyttjande• Formulera egna ställningstaganden i förhållande till hållbar utveckling
 51. 51. Naturkunskap• Hållbar utveckling• Ekosystemtjänster• Resursutnyttjande• Formulera egna ställningstaganden i förhållande till hållbar utveckling• Naturvetenskapens roll i samhället.
 52. 52. Bild-media
 53. 53. Bild-media• Planera och genomföra en produktion, brainstorm och skisser.
 54. 54. Bild-media• Planera och genomföra en produktion, brainstorm och skisser.• Kommunicera mot en specifik målgrupp, grafisk profil.
 55. 55. Bild-media• Planera och genomföra en produktion, brainstorm och skisser.• Kommunicera mot en specifik målgrupp, grafisk profil.• Dokumentera arbetsprocessen
 56. 56. Bild-media• Planera och genomföra en produktion, brainstorm och skisser.• Kommunicera mot en specifik målgrupp, grafisk profil.• Dokumentera arbetsprocessen• Upphovsrätten
 57. 57. Svenska
 58. 58. Svenska• Muntlig framställning, mottagaranpassning.
 59. 59. Svenska• Muntlig framställning, mottagaranpassning.• Presentationstekniska hjälpmedel.
 60. 60. Svenska• Muntlig framställning, mottagaranpassning.• Presentationstekniska hjälpmedel.• Olika sätt att lyssna och ge respons.
 61. 61. Svenska• Muntlig framställning, mottagaranpassning.• Presentationstekniska hjälpmedel.• Olika sätt att lyssna och ge respons.• Bearbeta, sammanfatta och kritiskt granska andras texter. Källkritik.
 62. 62. Digitala verktyg• PREZI, ickelinjär presentation, (kollaborativ)• GOOGLE SITES, informativ hemsida, (kollaborativ)• IMOVIE, trailer om gruppens arbete• PAGES: Produktion för mässmonter, affischer etc
 63. 63. Redovisningar
 64. 64. Redovisningar• Glocaltmässan, informationsbord om produkten. Affischer, smakprov, tävlingar... http://youtu.be/o2MUoapjeTQ
 65. 65. Redovisningar• Glocaltmässan, informationsbord om produkten. Affischer, smakprov, tävlingar... http://youtu.be/o2MUoapjeTQ• trailer: http://www.youtube.com/watch?v=1-RHh90ZpcY
 66. 66. Redovisningar• Glocaltmässan, informationsbord om produkten. Affischer, smakprov, tävlingar... http://youtu.be/o2MUoapjeTQ• trailer: http://www.youtube.com/watch?v=1-RHh90ZpcY• Muntlig gruppredovisning utifrån prezin http://prezi.com/b-uerqyz1kmc/copy-of-presentation/
 67. 67. Redovisningar• Glocaltmässan, informationsbord om produkten. Affischer, smakprov, tävlingar... http://youtu.be/o2MUoapjeTQ• trailer: http://www.youtube.com/watch?v=1-RHh90ZpcY• Muntlig gruppredovisning utifrån prezin http://prezi.com/b-uerqyz1kmc/copy-of-presentation/• En individuell skrivuppgift, förstå och använda centrala begrepp, analys på hur vår konsumtion påverkar lokalt och globalt.
 68. 68. Tidsplan
 69. 69. Tidsplan• V. 1 Introduktion av projektet, filmvisning av ”HOME”, diskussion i projektgrupperna.
 70. 70. Tidsplan• V. 1 Introduktion av projektet, filmvisning av ”HOME”, diskussion i projektgrupperna.• V. 2-3 Föreläsningar och workshops. Textbearbetning NO-SO. Muntlig presentationsteknik. Källkritik, upphovsrätt.
 71. 71. Tidsplan• V. 1 Introduktion av projektet, filmvisning av ”HOME”, diskussion i projektgrupperna.• V. 2-3 Föreläsningar och workshops. Textbearbetning NO-SO. Muntlig presentationsteknik. Källkritik, upphovsrätt.• V. 4-5 Livscykelanalys, mässproduktion, Muntlig presentation. Mässredovisning. (som även är ett lärtillfälle då eleverna tar del av varandras arbeten)
 72. 72. Tidsplan• V. 1 Introduktion av projektet, filmvisning av ”HOME”, diskussion i projektgrupperna.• V. 2-3 Föreläsningar och workshops. Textbearbetning NO-SO. Muntlig presentationsteknik. Källkritik, upphovsrätt.• V. 4-5 Livscykelanalys, mässproduktion, Muntlig presentation. Mässredovisning. (som även är ett lärtillfälle då eleverna tar del av varandras arbeten)• V. 6 Fördjupning och individuell skrivuppgift.
 73. 73. Matriser för bedömning
 74. 74. Matriser för bedömning
 75. 75. Matriser för bedömning
 76. 76. Matriser för bedömning
 77. 77. Matriser för bedömning
 78. 78. Schemaexempel
 79. 79. ( om klockan inte är 16.00) Hjältinnan!• https://sites.google.com/site/cmlsidan/projektexempel
 80. 80. RAST! 16.15-17.15Digitala verktyg i undervisningen - tips och inspiration
 81. 81. Skärminspelad instruktion. http://youtu.be/_pDVpb-2eEI
 82. 82. Quicktime
 83. 83. Quicktime• Ett fantastiskt smidigt program som du har på din dator för att spela in dina genomgångar och instruktioner som ett filmklipp.
 84. 84. Quicktime• Ett fantastiskt smidigt program som du har på din dator för att spela in dina genomgångar och instruktioner som ett filmklipp.• Sida med instruktioner om skärminspelning HÄR
 85. 85. Quicktime• Ett fantastiskt smidigt program som du har på din dator för att spela in dina genomgångar och instruktioner som ett filmklipp.• Sida med instruktioner om skärminspelning HÄR• Gör nu en skärminspelning om hur man använder en internetsida. T.ex Wikipedia NE Google translate www.sl.se
 86. 86. Youtube
 87. 87. Youtube1.Skapa ett eget Youtube-konto
 88. 88. Youtube1.Skapa ett eget Youtube-konto2.Ladda upp din Quicktimefilm där.
 89. 89. Youtube1.Skapa ett eget Youtube-konto2.Ladda upp din Quicktimefilm där.3."PIM" mer om Youtube
 90. 90. Youtube1.Skapa ett eget Youtube-konto2.Ladda upp din Quicktimefilm där.3."PIM" mer om Youtube4.Youtubes hjälp och tipsfilmer http://www.youtube.com/user/YouTubeHelp/videos
 91. 91. Youtube1.Skapa ett eget Youtube-konto2.Ladda upp din Quicktimefilm där.3."PIM" mer om Youtube4.Youtubes hjälp och tipsfilmer http://www.youtube.com/user/YouTubeHelp/videos5.CML´s Youtubekanal.
 92. 92. OM du har tid över, prova Imovie,lägg till för + eftertext till din instruktionsfilm.
 93. 93. OM du har tid över, prova Imovie,lägg till för + eftertext till din instruktionsfilm.• Om Imovie
 94. 94. OM du har tid över, prova Imovie,lägg till för + eftertext till din instruktionsfilm.• Om Imovie• "PIM" mer om Imovie
 95. 95. kollaborativa ytor• http://popplet.com kollaborativa mindmaps• Prezi. kollaborativa presentationsytor CML exempel: Ukraina, Öppet hus• Mer tips på: http://Larssonrivera.se
 96. 96. Workshop 17.30-19.00
 97. 97. Workshop 17.30-19.00• 1) välj ett arbetsområde eller inriktning för en lektion som ni vill jobba med. Du kan arbeta individuellt, parvis eller i grupp (3-4st) Tänk också vilka fördelar finns det med att arbeta ämnesövergripande?
 98. 98. Workshop 17.30-19.00• 1) välj ett arbetsområde eller inriktning för en lektion som ni vill jobba med. Du kan arbeta individuellt, parvis eller i grupp (3-4st) Tänk också vilka fördelar finns det med att arbeta ämnesövergripande?• 2) Gör en kortfattad planering (LPP) över arbetsområdet utifrån GR11.(syfte, förmågor, arbetssätt) Vad, Varför och Hur dokumenteras med hjälp av digitala verktyg.
 99. 99. Workshop 17.30-19.00• 1) välj ett arbetsområde eller inriktning för en lektion som ni vill jobba med. Du kan arbeta individuellt, parvis eller i grupp (3-4st) Tänk också vilka fördelar finns det med att arbeta ämnesövergripande?• 2) Gör en kortfattad planering (LPP) över arbetsområdet utifrån GR11.(syfte, förmågor, arbetssätt) Vad, Varför och Hur dokumenteras med hjälp av digitala verktyg.• 3) Vilka digitala verktyg är användbarar? För processen och för dokumentering och så klart för redovisning både för elever och lärare. Diskutera och dokumentera era svar.
 100. 100. Workshop 17.30-19.00• 1) välj ett arbetsområde eller inriktning för en lektion som ni vill jobba med. Du kan arbeta individuellt, parvis eller i grupp (3-4st) Tänk också vilka fördelar finns det med att arbeta ämnesövergripande?• 2) Gör en kortfattad planering (LPP) över arbetsområdet utifrån GR11.(syfte, förmågor, arbetssätt) Vad, Varför och Hur dokumenteras med hjälp av digitala verktyg.• 3) Vilka digitala verktyg är användbarar? För processen och för dokumentering och så klart för redovisning både för elever och lärare. Diskutera och dokumentera era svar.• 4) Jobba/använd med de valda digital verktyg/ytor och skapa planeringen/ arbetsområdet.
 101. 101. Workshop 17.30-19.00• 1) välj ett arbetsområde eller inriktning för en lektion som ni vill jobba med. Du kan arbeta individuellt, parvis eller i grupp (3-4st) Tänk också vilka fördelar finns det med att arbeta ämnesövergripande?• 2) Gör en kortfattad planering (LPP) över arbetsområdet utifrån GR11.(syfte, förmågor, arbetssätt) Vad, Varför och Hur dokumenteras med hjälp av digitala verktyg.• 3) Vilka digitala verktyg är användbarar? För processen och för dokumentering och så klart för redovisning både för elever och lärare. Diskutera och dokumentera era svar.• 4) Jobba/använd med de valda digital verktyg/ytor och skapa planeringen/ arbetsområdet.• 5)18.40 , Redovisa/Dela med er dvs. planeringen/arbetsområdet transparenteras. (detta kan göras senare i kollegiet om man inte hinner under utbildningstillfället)
 102. 102. Litet ”l”Avslutning
 103. 103. Litet ”l”Avslutning• ”utvärdering”. http://goo.gl/8JTlp
 104. 104. Tack för idag!

×