Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

PowerPoint Ferrari

Download to read offline

PowerPoint Ferrari

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

PowerPoint Ferrari

 1. 1. Fet per: Sergi i Xavier
 2. 2.  QQuuèè ééss FFeerrrraarrii??  FFeerrrraarrii eenn llaa ccoommppeettiicciióó  AAnnyyss 5500  AAnnyyss 6600  AAnnyyss 7700  AAnnyyss 8800  AAnnyyss 9900  AAnnyyss 22000000  AAnnyyss 22001100  FFeerrrraarrii eenn eell mmeerrccaatt  EEll ccoottxxee mmééss ccaarr ddee llaa hhiissttòòrriiaa  AAcccceessssoorriiss  CCuurriioossiittaattss
 3. 3. Ferrari és una companyia italiana, fabricant d'automòbils de competició i esportius d'altes prestacions, fundada per Enzo Ferrari el 1929. Originalment, la Scuderia Ferrari patrocinava pilots i automòbils de curses .
 4. 4. Ferrari va entrar a la Fórmula 1 l’any 1950 fins avui en dia. Ha sigut l’equip amb més títols de tots els que han participat. A continuació veurem el seu pas en la F1.
 5. 5. -1950: Primera participció de Ferrari a la F1. -1951: Primera victòria amb José Froilán González a Silverstone -1952: Alberto Ascari guanya el primer campionat de F1. -1953: Ascari guanya un altre cop el campionat. -1956: Juan Manuel Fangio guanya el quart campionat, el seu primer amb Ferrari. Fangio amb Enzo Ferrari
 6. 6. Phil Hill Al 1961 Phil Hill guanya un campionat del món. Al 1964 Ferrari va estrenar un nou tipus de cotxe.
 7. 7. Els anys 70 va ser l’època de Niki Lauda, que va guanyar al 1975 i 1977. Al 1976, va tenir un accident i se li va cremar la cara al circuit de Nurburgring. Podeu veure el vídeo aquí
 8. 8. Els anys 80 va ser una època tràgica per Ferrari. Gilles Villeneuve, pilot de Ferrari va morir en un accident durant uns entrenaments al 1982 i el fundador de Ferrari, Enzo Ferrari va morir als seus 90 anys al 1988. A més, Ferrari no va conseguir cap títol. Gilles Villeneuve Enzo Ferrari
 9. 9. Els anys 90 es van caracteritzar pels fitxatges d’Alain Prost al 1990 i de Michael Schumacher al 1996. Tot i això, en aquesta dècada tampoc Ferrari conseguiria cap títol. Ja portaven 20 anys sense guanyar. Alain Prost Michael Schumacher
 10. 10. Michael Schumacher Va ser una bona època per a Ferrari , gràcies a Michael Schumacher que va guanyar 5 títols consecutius, l’home amb més títols de la F1. Al 2007 Kimi Raikkonen va guanyar el darrer campionat per Ferrari. Kimi Raikkonen
 11. 11. Fichatge de Fernando Alonso per Ferrari que no aconsegueix cap títol en aquests anys marcat per Sebastian Vettel a Red Bull. Fernando Alonso
 12. 12. Ferrari ven al mercat cotxes de luxe i accessoris com vambes, roba, ulleres de sol, etc... Aquí pots clicar i vas directament a la pàgina oficial de la tenda de Ferrari per a poder adquirir el que tu vulguis.
 13. 13. El Ferrari 250 GTO s’ha convertit en el cotxe més car al arribar als 28,5 milions d’euros en una subhasta. Es tracta de la unitat número 19 de les 36 fabricades, i el seu primer amo va ser el pilot de Fórmula 1 Jo Schlesser.
 14. 14. Ulleres de sol Paraigües Sabate s Gorra Guants
 15. 15.  EEll ccrreeaaddoorr ddee FFeerrrraarrii,, ss’’aasssseemmbbllaa aa MMeessuutt ÖÖzziill..  EEll rriivvaall ddee FFeerrrraarrii ééss LLaammbboorrgghhiinnii..  EEll ccoottxxee FFeerrrraarrii EEnnzzoo ééss eell ccoottxxee aammbb mmééss ssiinniieessttrraalliittaatt ddeell mmóónn.. DDee 440000 ccoottxxeess aarrrreeuu ddeell mmóónn,, 1155 hhaann ppaattiitt uunn aacccciiddeenntt ggrreeuu..  FFeerrrraarrii ttéé uunn ppaarrcc tteemmààttiicc aa AAbbuu DDhhaabbii..

PowerPoint Ferrari

Views

Total views

814

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

27

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×