Whitepaper social media en succesvol recruiten

380 views

Published on

Overzicht van social media kanalen voor passieve werving
In de afgelopen twee jaar is het gebruik van social media voor wervingsdoeleinden in Nederland geëxplodeerd. Dit is heel fraai te zien op basis van het aantal vermeldingen van het woord “vacature” op social media.

Het is bijna niet voor te stellen, maar per dag worden er ondertussen meer dan 5.000 berichten geplaatst waarin het woord “vacature” voorkomt!
Dit is voor het overgrote deel als gevolg van het groeiende gebruik van Twitter als kanaal om vacatures te distribueren.
Maar social media bestaat uit veel meer dan Twitter alleen, ook als het gaat om passieve werving.

Aantal vermeldingen per dag (op basis van voortschrijdend
jaargemiddelde) van de term "vacature" op social media
in Nederland, januari 2010 – december 2012. Bron: Coosto

Sociale media kennen een ongekend aantal verschijningsvormen. In het kader van dit whitepaper hebben we ervoor gekozen social media als volgt te groeperen:
• Sociale netwerken
• Weblogs
• Rating & review sites

Sociale netwerken
Sociale netwerken zijn zo gevarieerd dat een nadere onderverdeling op zijn plaats is:
• algemene sociale netwerken (zoals Facebook, Google+, Hyves),
• ‘professionele’ sociale netwerken (LinkedIn, XING, Viadeo),
• sociale netwerken met een specifieke functie (bv. Twitter, Foursquare, Flickr, Youtube, Quora)
• sociale netwerken voor een specifieke doelgroep (bv. Tweakers, StackOverflow, GitHub, Dribble, Behance, QuantiaMD, Doximity, ResearchGate, Claco, Edmodo, MuckRack)
Op elk van deze types sociale netwerken is het mogelijk om passief te werven. Maar de mogelijkheden verschillen fors (en zijn in sommige gevallen zelf helemaal afwezig). Van elk type nemen we één voorbeeld en laten zien hoe passieve werving op dit moment mogelijk is.
Achtereenvolgens komen aan de orde: Facebook, LinkedIn, Twitter en StackOverflow

Lees verder: In hoeverre kan je social media nog negeren als succesvolle recruiter - De feiten op een rij -

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
380
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whitepaper social media en succesvol recruiten

 1. 1. In hoeverre kan je social media nog negeren als succesvolle recruiter - De feiten op een rij -in opdracht van CARERIXRapport Sociale media, januari 2013door Marc DreesPicture source: socialmediarecruiter.blogspot.nl 1
 2. 2. Kansen en bedreigingen van social media voor recruitmentSociale media voor wervingsdoeleinden is hot and happening. Als je vandaag dedag nog niets met ‘social’ doet, loop je hopeloos achter en ligt een faillissement opde loer. Althans, dat lijkt de hysterie rondom social media ons te willen doengeloven. Natuurlijk bieden social media uitgelezen mogelijkheden voor de wervingvan kandidaten, maar het vraagt ook om een specifieke benadering als jesuccesvol wilt zijn. In deze whitepaper gaat Carerix in op de kansen en uitdagingendie social media bieden voor passieve werving (oftewel: het publiceren vanvacatures op social media).Social media hebben in korte tijd een spectaculaire groei doorgemaakt; het is deverwachting dat deze groei zich ook in komende jaren wereldwijd zal doorzetten1,2 .Maar in Nederland is het allemaal nog wat heftiger. Want ons land is ten aanzienvan social media gebruik een absolute koploper3; Nederlanders brengen met zijnallen bijna anderhalf uur per dag op internet door4.En in die anderhalf uur per dag doenwe heel veel verschillende dingen, zoalsduidelijk blijkt uit deze grafiek5.We delen en consumeren allerleisoorten content (informatie, foto’s,video’s) met en van elkaar. Wecommuniceren met vrienden enbekenden. We onderzoeken envergelijken producten en diensten. Ofwe browsen gewoon maar een beetjedoelloos om de tijd te doden.En we zoeken naar banen op socialmedia. Maar liefst 18% van de socialmedia gebruikers in het onderzoek gafdit als antwoord. Daar word je alsrecruiter toch spontaan heel vrolijk van!Het betekent dat bijna 1/5 van datgrote en nog altijd groeiende publiek blijkbaar ook op zoek is naar vacatures als zegebruik maken van social media. Een ware goudmijn!Maar om dat goud te kunnen delven is inzicht in de mogelijkheden en beperkingenvan social media voor passieve werving noodzakelijk. Deze whitepaper geeft datinzicht. We doen dit door eerst een aantal populaire sociale media voor passievewerving nader onder de loep te nemen. Om vervolgens in te gaan op deuitdagingen bij het gebruik van social media. En natuurlijk worden ook beschikbarehulpmiddelen besproken die het gebruik van social media voor passieve wervingmakkelijker kunnen maken. En als laatste wordt een doorkijkje gegeven naar eennabije toekomst in het gebruik van social media voor passieve wervingsdoeleinden. 2
 3. 3. Kader: Wat zijn social media eigenlijk?Onder social media worden alle sites en toepassingen geschaard waar individueninformatie achter kunnen laten. Via berichtjes, foto’s en video’s delen we meestalpersoonlijke ervaringen met elkaar. Onder social media sites is Facebook deonbetwiste kampioen met ondertussen meer dan 1 miljard leden wereldwijd.Dagelijkse gebeurtenissen worden gedeeld met familie, vrienden en kennissen. Enwat te denken van Twitter, waar je in kleine berichtjes (maximaal 140 tekens) actueleinformatie uitwisselt met jouw volgers. Twitter is ondertussen uitgegroeid tot hetkanaal waar wereldnieuws als eerste verschijnt. Op YouTube worden per dag meervideo’s geplaatst dan je in een mensenleven kan kijken, via Foursquare kan je jevolgers laten weten waar je bent en op Quora worden serieuze discussies overuiteenlopende onderwerpen gevoerd.In toenemende mate worden diezelfde social media ook zakelijk ingezet, vooralvoor marketing doeleinden. Daarnaast is LinkedIn het grootste ‘professionele’netwerk ter wereld, waar hoger opgeleiden hun ‘cv’ achterlaten, connectiesaangaan met zakelijke relaties en met elkaar discussiëren over specifiekeonderwerpen via LinkedIn groepen. 3
 4. 4. Overzicht van social media kanalen voor passieve wervingIn de afgelopen twee jaar is het gebruik van social media voor wervingsdoeleindenin Nederland geëxplodeerd. Dit is heel fraai te zien op basis van het aantalvermeldingen van het woord “vacature” op social media.Het is bijna niet voor te stellen, maar 6.000per dag worden er ondertussen meerdan 5.000 berichten geplaatst waarin 5.000het woord “vacature” voorkomt! 4.000Zoals we later zullen zien is dit voorhet overgrote deel als gevolg van 3.000het groeiende gebruik van Twitter als 2.000kanaal om vacatures te distribueren.Maar social media bestaat uit veel 1.000meer dan Twitter alleen, ook als het 0gaat om passieve werving. 2010 2011 2012 Aantal vermeldingen per dag (op basis van voortschrijdend jaargemiddelde) van de term "vacature" op social media in Nederland, januari 2010 – december 2012. Bron: CoostoSociale media kennen een ongekend aantal verschijningsvormen. In het kader vandit whitepaper hebben we ervoor gekozen social media als volgt te groeperen:• Sociale netwerken• Weblogs• Rating & review sitesSociale netwerkenSociale netwerken zijn zo gevarieerd dat een nadere onderverdeling op zijn plaats is:• algemene sociale netwerken (zoals Facebook, Google+, Hyves),• ‘professionele’ sociale netwerken (LinkedIn, XING, Viadeo),• sociale netwerken met een specifieke functie (bv. Twitter, Foursquare, Flickr, Youtube, Quora)• sociale netwerken voor een specifieke doelgroep (bv. Tweakers, StackOverflow, GitHub, Dribble, Behance, QuantiaMD, Doximity, ResearchGate, Claco, Edmodo, MuckRack)Op elk van deze types sociale netwerken is het mogelijk om passief te werven. Maarde mogelijkheden verschillen fors (en zijn in sommige gevallen zelf helemaalafwezig). Van elk type nemen we één voorbeeld en laten zien hoe passieve wervingop dit moment mogelijk is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Facebook,LinkedIn, Twitter en StackOverflow 4
 5. 5. Algemene sociale netwerken: FacebookFacebook is wereldwijd verreweg het grootste sociale netwerk (met meer dan 1miljard geregistreerde gebruikers). In Nederland heeft Facebook ondertussen Hyvesruim ingehaald. Vanwege dat enorme aantal gebruikers en de hoeveelheid tijd diegebruikers op Facebook doorbrengen is Facebook in theorie natuurlijk eenfantastische site voor wervingsdoeleinden.Hoewel het onbekend is hoeveel vacatures er op Facebook worden geplaatst is erwel een sterke groei te constateren in het aantal Facebook berichtjes waarin determ ‘vacature’ voorkomt. Hierbij gaat het om meldingen dat vacatures zijngeplaatst, het elkaar informeren over bepaalde vacatures en het delen ervaringenmet sollicitaties:160140120100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012Aantal Facebook berichten per dag (op basis van voortschrijdend jaarvolume) met de term ‘vacature’,januari 2010 – december 2012. Bron: CoostoOp Facebook is het mogelijk om vacatures te plaatsen als onderdeel van een eigenbedrijfspagina. Er kan gebruik worden gemaakt van Facebook berichtjes omvacatures bekend te maken en het ‘liken’ van een dergelijk vacatureberichtje doormedewerkers om het bericht bij een groter aantal gebruikers onder de aandacht tebrengen. Daarnaast biedt Facebook commerciële mogelijkheden om vacaturesaan een specifieke doelgroep te presenteren.Voor het publiceren van vacatures als onderdeel van de eigen bedrijfspaginabestaan ook Facebook apps die dit bijzonder eenvoudig maken. De meest bekendeapp op dit gebied is Work for Us van het bedrijf Work4 Labs. Op deze app (enandere hulpmiddelen) wordt in het vervolg van deze whitepaper dieper ingegaan. 5
 6. 6. Op Facebook zijn ook meerdere apps beschikbaar waar gebruikers hunprofessionele profiel kunnen invoeren en op zoek gaan naar vacatures, al dan nietgeholpen door hun Facebook connecties. Hiermee zijn dit soort apps een soortLinkedIn kloontjes op Facebook. En net als LinkedIn bieden deze apps bedrijven ookde mogelijkheid om vacatures te plaatsen. BranchOut en BeKnown (vanvacaturesite Monster) zijn ‘bekende’ voorbeelden van dit soort apps.Kader: Werven op FacebookDe eerste ervaringen met passieve werving op Facebook wijzen er op dat vooraleen jongere doelgroep op deze site kan worden aangesproken. Dit is op zich nietverwonderlijk, aangezien de gemiddelde leeftijd op Facebook een stuk lager ligtdan bijvoorbeeld op LinkedIn.Werven op Facebook is op dit moment met name een leerproces. Is gerichtbanneren zinvol? Heeft het publiceren van vacatures als onderdeel van de eigenbedrijfspagina op Facebook enig effect? Deze vragen kunnen nog niet met eenovertuigend: Ja (of: Nee) worden beantwoord. Simpelweg omdat er nogonvoldoende ervaringen zijn. Facebook heeft zonder enige twijfel grote potentie alswervingskanaal en daarom is het verstandig om met de site te gaanexperimenteren. Vergeet hierbij nooit dat potentiele kandidaten via Facebook metvragen of opmerkingen kunnen reageren op een bepaalde vacature. Als je alsbedrijft niet reageert zorgt dat voor een negatieve ervaring die zich makkelijkvermenigvuldigd binnen social media.Recent is op Facebook een initiatief gestart; het Social Jobs Partnership. Dit is feitelijkeen vacaturesite op Facebook, gevoed met vacatures door een aantal partijen diein dit partnership samenwerken. Dit initiatief geeft vooral aan dat een groeiendaantal partijen Facebook als wervingskanaal in gaat zetten. Of het een succeswordt zal de toekomst uit moeten wijzen. 6
 7. 7. Professionele sociale netwerken: LinkedInLinkedIn is verreweg het grootste professionele sociale netwerk (met meer dan 175miljoen geregistreerde gebruikers). Met ruim meer dan 3 miljoen geregistreerdegebruikers heeft LinkedIn in Nederland een ongekend hoge penetratie; bijna 50%van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een LinkedIn profiel6. Voor hogeropgeleiden ligt de penetratie nog veel hoger.LinkedIn biedt net als Facebook meerdere mogelijkheden om vacatures te plaatsen.In tegenstelling tot Facebook biedt LinkedIn een aparte vacaturesite; gezien degroei in vacaturevolume wordt hier in toenemende mate gebruik van gemaakt:700600500400300200100 0 2010 2011 2012Aantal nieuwe vacatures per week (op basis van voortschrijdend jaargemiddelde), januari 2010 –december 2012. Bron: JobfeedLinkedIn is in Nederland ondertussen de grootste vacaturesite voor hoger opgeleidpersoneel met meer dan 3.000 vacatures; daar waar Intermediair ruim onder de2.000 vacatures blijft steken.Maar LinkedIn biedt naast een vacaturesite ook andere mogelijkheden omvacatures te plaatsen. Bedrijven kunnen vacatures specifiek onder de aandachtbrengen van potentieel passende LinkedIn gebruikers wanneer deze op de siteactief zijn, binnen LinkedIn Groups kunnen gratis vacatures worden geplaatst enbedrijven kunnen bij hun bedrijfspagina op LinkedIn vacatures publiceren.In tegenstelling tot Facebook is de frequentie en de duur waarmee gebruikers op desite aanwezig zijn bijzonder laag. Dit heeft een negatieve invloed op de kans dateen gebruiker een passende vacature zal zien tijdens het verblijf op LinkedIn. 7
 8. 8. Kader: Werven op LinkedInWerven op LinkedIn is vooral gericht op hoger opgeleide professionals metmeerdere jaren werkervaring; de primaire gebruikersgroep op de site. LinkedIn biedtmeerdere mogelijkheden om vacatures onder de aandacht van deze doelgroep tebrengen.Indien passieve werving via LinkedIn wordt overwogen is het goed te beseffen datLinkedIn gebruikers de site in het algemeen niet vaak bezoeken. Dit heeft eennegatieve impact op de kans dat een vacature door de juiste doelgroep wordtgezien; ook al is die doelgroep (op basis van het aantal profielen) op LinkedInaanwezig. Bezoekers die actief op zoek zijn naar vacatures zullen de vacaturesitevan LinkedIn echter wel bezoeken en mogelijk ook op de eventueel aanwezigebedrijfspagina’s kijken van bedrijven waar zij graag zouden willen werken. Grotebedrijven als Unilever en ABN AMRO zetten zwaar in op passieve werving via LinkedInvia uitgebreide bedrijfspagina’s waar vacatures een integraal onderdeel vanuitmaken 8
 9. 9. Sociale netwerken met een specifieke functie: TwitterTwitter is in de laatste paar jaar razendsnel gegroeid, waarbij de groei van Twitter alskanaal voor het publiceren van vacatures nog veel harder is gestegen.De combinatie van een gratis kanaal, de mogelijkheid van viraliteit (het retweetenvan een vacaturetweet) en een groeiend aantal gebruikers maakt Twitter bijzonderaantrekkelijk voor publicatie van vacatures. De enorme stijging van het aantaltweets met de term ‘vacature’ maakt dit overduidelijk:6.0005.0004.0003.0002.0001.000 0 2010 2011 2012Aantal tweets (per dag, grijze lijn en voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis, rode lijn) met de term‘vacature’, januari 2010 – december 2012. Bron: CoostoTwitter is hiermee met afstand het grootste kanaal in Nederland als het gaat om hetpubliceren van vacatures via social media. 9
 10. 10. Maar een tweet biedt nauwelijks informatie over een vacature, naast een hyperlinknaar de achterliggende vacaturetekst. Dit probleem is duidelijk zichtbaar inonderstaand voorbeeld met tweets van Philips (@PhilipsNLjobs) en Monsterboard(@NBSAlesbanen):Vacaturetweets van specifieke vacature Twitter accounts van Philips (links) en Monsterboard (rechts)De tweets van Philips bieden naast de standaard tekst “Philips is hiring” alleen nogruimte voor de functietitel, een verkorte url naar de vacature en een tweetal hastags(#jobs en #vacature). Dat is bijzonder weinig informatie waarmee deze tweet dooreen potentieel geïnteresseerde kandidaat gevonden kan worden.Monsterboard heeft dit probleem proberen op te lossen door specifieke Twitteraccounts te introduceren per provincie en functiegebied. Maar daarmee wordtdirect een nieuw probleem geïntroduceerd; als iemand op zoek is naar eenmarketing of sales baan in West-Nederland Zuid-Nederland dienen er dus meerdereTwitter accounts te worden gevolgd. Monsterboard biedt om deze reden ookhastags voor functiegebied en regio waarmee feitelijk het nut van separate twitter-accounts weer wordt ondergraven. 10
 11. 11. Kader: Werven via TwitterHet is bijzonder eenvoudig (en goedkoop) om je vacatures op Twitter te plaatsen,maar heeft het ook enig effect? Het simpele antwoord is Ja, maar het betekent nietdat Twitter als wervingskanaal per direct omarmd moet worden. Net als bij iederander kanaal is het van belang je af te vragen of de eventuele doelgroep voor eenbepaalde vacature wel op Twitter aanwezig is en via dit kanaal naar vacatureszoekt.Mogelijk is het retweeten van vacaturetweets wel de meest interessante manier omvacatures onder de aandacht te krijgen. Personen die een vacaturetweetretweeten laten hiermee hun eigen netwerk weten dat er ergens een vacaturebestaat. Hiermee krijgt de vacaturetweet in het algemeen aanzienlijk meeraandacht dan de oorspronkelijke vacaturetweet die van een bedrijfsaccount komtmet weinig (actieve) volgers. Het selectief laten retweeten van vacaturetweets dooreigen medewerkers is daarmee een potentieel zeer waardevolle manier omvacatures onder de aandacht van een grote doelgroep te krijgen. Daarbij is het nietongebruikelijk dat een retweet van een medewerker in het eigen netwerk zorgt voormeerdere retweets van zijn/haar volgers. Deze inktvlekwerking kan voor een zeerwijde verbreiding van een vacature zorgen, met als gevolg een hogere kans op eentreffer.Een vacature tweeten betekent zoveel mogelijk informatie in slechts 140 tekensproberen te persen. Daarbij wil je op zijn minst vermelden dat het om een vacaturegaat (#vacature), om wat voor soort functie het gaat (beroepsgroep, bv. #verkoop)en waar de functie moet worden uitgeoefend (standplaats, bv. #utrecht). Dan moeter natuurlijk een (verkorte) link zijn naar de uiteindelijke vacature en, last but notleast, de functietitel. Op deze manier is de tweet relatief goed vindbaar voormensen die via Twitter zoeken naar vacatures op basis van bepaalde trefwoorden.Voorbeeld: Account manager retail FMCG Food bit.ly/WdsEfRt #vacature #verkoop#utrechtWanneerTwitter als passief wervingskanaal wordt ingezet is het goed te bedenkendat er ook via Twitter op die vacatures gereageerd kan gaan worden. Met anderewoorden, er moet ook naar Twitter geluisterd worden. Tenslotte kunnengeïnteresseerden vragen of opmerkingen hebben die ze via Twitter willen stellen. Hetis van belang dat hier dan ook op wordt gereageerd. 11
 12. 12. Sociale netwerken voor een specifieke doelgroep: TweakersTweakers is een voorbeeld van een sociaal netwerk dat zich richt op een bepaaldedoelgroep. Oorspronkelijk gestart als een site over hardware is Tweakers uitgegroeidnaar een zeer actieve community waar een veelheid van onderwerpen over zo’nbeetje alles wat met IT te maken heeft. En de doelgroep varieert van hobbyist tot IT-professional.En die laatste groep bedient Tweakers via de eigen vacaturesite, waarmeebedrijven zeer gericht hun vacatures kunnen adverteren binnen de juiste doelgroep: 12
 13. 13. WeblogsWeblogs zijn sites met artikelen over vaak heel specifieke onderwerpen waarbezoekers komen die op zoek zijn naar informatie over dergelijke onderwerpen.Daarnaast bieden weblogs de mogelijkheid aan gebruikers om reacties op artikelente plaatsen. Als een gevolg hiervan kunnen weblogs actieve, gespecialiseerde‘communities’ worden waarmee in potentie een mogelijkheid ontstaat omvacatures zeer gericht bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen.Feitelijk verschilt een weblog hierin nauwelijks van een sociaal netwerk zoalsStackOverflow.Weblogs spelen hier op in door bedrijven de gelegenheid te bieden vacatures teplaatsen, zoals onderstaand voorbeeld van Frankwatching.com laat zien:Frankwatching.com biedt hiermee functionaliteit die sterk vergelijkbaar is met dievan een vacaturesite. Bedrijven kunnen hierdoor gericht vacatures plaatsen die opdeze manier bij een specifieke doelgroep onder de aandacht kan wordengebracht. Maar net als bij StackOverflow komen gebruikers in het algemeen nietnaar een weblog komen om vacatures te zoeken. Waardoor de kans dat vacaturesbij de juiste personen onder de aandacht komen weer afneemt. 13
 14. 14. Rating & review sitesRating & review sites zijn ondertussen niet meer weg te denken bij het boeken vaneen reis of hotel, het zoeken naar restaurants of bij het kopen van allerlei producten(Kieskeurig.nl). Maar binnen het recruitment domein lijken rating & review sitesminder vanzelfsprekend. Maar er zijn meerdere voorbeelden van dit type siteswaarbij werkgevers, intermediairs of zelfs individuele recruiters worden beoordeelden vergeleken. Nederlandse initiatieven lijken zonder uitzondering een kort levenbeschoren (CompanyRating, een initiatief van VNU Media) of veroordeeld tot eenleven in de marge (360inc, een initiatief van Telegraaf Media Groep ofRateYourCompany, een initiatief van FNV). Maar er lijkt een meer dan interessanteuitzondering te zijn: Glassdoor.Glassdoor.com is medio 2008 van start gegaan en heeft ondertussen meer dan 3miljoen ratings & reviews verzameld over in totaal 200.000 bedrijven. In tegenstellingtot wat zou worden verwacht zijn personen die hun (voormalige) werkgeverevalueren zeer genuanceerd. Er is geen sprake van een overdaad aan negatieveervaringen. En op Glassdoor is het ook mogelijk voor bedrijven om zichzelf tepresenteren, inclusief vacatures:Glassdoor heeft concrete plannen om binnen korte termijn ook in West-Europa actiefte worden. De van origine Amerikaanse site is uitsluitend Engelstalig en is ondertussenook al succesvol in de UK. Maar de rest van Europe is nog onbekend met demogelijkheden die deze site te bieden heeft.Glassdoor kan in de komende jaren een zeer interessante site worden voor passievewerving. 14
 15. 15. Uitdagingen en oplossingenSocial media zijn dus zeker niet één pot nat als het gaat om bezoekers en demogelijkheden om vacatures te plaatsen. Bezint eer ge begint is ook voor hetgebruik van social media voor passieve werving een zinvolle waarschuwing. Maarhet gebruik van social media brengt nog wel wat extra uitdagingen met zich mee.Gelukkig zijn ook de nodige oplossingen beschikbaar.Om uitdagingen en oplossingen op een overzichtelijke manier te behandelenhebben we gekozen voor de logische stappen in het proces van passief werven:• Plaatsen en beheren van vacatures• ‘Virale’ distributie van vacatures• Monitoren van social media ‘chatter’Plaatsen en beheren van vacaturesHet handmatig plaatsen van vacatures op social media is een vrijwel onbegonnenzaak als er sprake is van een regelmatig aanbod van nieuwe vacatures. Daarnaast isbeheer (wijzigen en verwijderen) van vacatures bijzonder belangrijk om tevoorkomen dat onjuiste informatie wordt geboden of niet langer beschikbarefuncties nog altijd worden geadverteerd.Aanbieders van vacature-multiposting toepassingen maken het tegenwoordigmogelijk om ook vacatures op een groot (en groeiend) aantal social media teplaatsen, waarmee de inspanning voor het plaatsen en beheren van vacaturesdrastisch afneemt. Social media zijn dan gewoon extra kanalen geworden, naast deal bekende kanalen zoals vacaturesites.Er zijn meerdere aanbieders van vacature-multiposting toepassingen (bekendeaanbieders zijn Broadbean, InGoedeBanen en Knollenstein Technologies), maar inveel gevallen zijn dit soort toepassingen ook al geïntegreerd binnen een applicanttracking system (ATS), zoals Carerix.Op Facebook kan bij een bedrijfspagina ook gebruik gemaakt worden van eensoort ‘light’ vacaturesite (Work for Us), aangeboden door Work4 Labs. Via deze appis het ook relatief eenvoudig om vacatures vanuit het eigen ATS op Facebook teplaatsen. Hiermee wordt de inspanning rondom het plaatsen, presenteren enbeheren van vacatures op Facebook aanzienlijk verminderd. 15
 16. 16. ‘Virale’ distributie van vacaturesAls een vacature op meerdere plaatsen gevonden kan worden is de kans opresponse navenant groter. En social media bieden talloze mogelijkheden omvacatures naar zoveel mogelijk plaatsen te distribueren. Waarbij bezoekers enmedewerkers een belangrijke rol spelenSocial buttonsVacatures die op de eigen site worden geplaatstkunnen voorzien worden van “social buttons”; iconendie het de bezoeker mogelijk maakt een vacature te‘delen’ via de eigen sociale netwerken. Het voordeel is dat hierdoor meer personengeattendeerd kunnen worden op een voor hen in potentie interessante baan. Hetgebruik van deze mogelijkheid door werkzoekers is (op dit moment) overigens zeerbeperkt. Er is zelden een reden voor een werkzoeker om een vacature op eendergelijke manier te ‘broadcasten’ naar de eigen sociale netwerken (die tenslottezelden zijn opgebouwd rondom werk).MedewerkersEigen medewerkers kunnen ook worden gevraagd ingeschakeld om vacatures inhun eigen netwerken te distribueren. Zo kan een vacature bij het eigen LinkedIn,Facebook en/of Hyves profiel worden geplaatst of kan de vacature naar de eigenvolgers worden ge(re)tweet.Het is ook mogelijk om nog veel gerichter vacatures via social media bij de juistemensen onder de aandacht brengen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden vaneen online referral toepassing zoals SocialReferral of Refurls. Niet alleen zorgen dezetoepassingen ervoor dat de inspanning voor een medewerker om een vacature tedistribueren tot een minimum wordt beperkt, het is ook mogelijk om een vacaturezeer gericht bij de juiste personen (potentiele kandidaten of contacten die mogelijkde juiste kandidaten kennen) onder de aandacht te brengen.Affiliate netwerkenSoms is het niet eens nodig om zelf een vacature opsocial media te plaatsen; anderen doen het voor jou. Eengoed voorbeeld in dit verband is vacaturesite StepStoneNederland die een affiliate overeenkomst met hetNederlandse weblog Marketingfacts heeft om vacaturesvan StepStone op het weblog te tonen. De getoondevacatures passen binnen de doelgroep dieMarketingfacts bezoekt.De vacaturesite zorgt hiermee voor een hogere conversieop de vacatures van haar klanten; het weblog heefthiermee extra inkomsten. En de klanten van StepStonekrijgen een hogere conversie van een waarschijnlijk hogekwaliteit. Iedereen blij… 16
 17. 17. VacaturesitesOok vacaturesites maken gebruik van social media om vacatures onder een zogroot mogelijk publiek bekend te maken. Tenslotte zijn vacaturesites gericht op hetbinnenhalen van zoveel mogelijk bezoek. En social media, in dit geval vooral Twitter(zie ook bespreking bij Twitter), bieden vacaturesites gratis mogelijkheden omvacatures onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen.Tegelijkertijd maken vacaturesites tegenwoordig ook veelvuldig gebruik van socialbuttons om zo bezoekers te verleiden tot het distribueren van de bekekenvacature(s).Monitoren van social media ‘chatter’Social media bestaan bij de gratie van mensen die er gebruik van maken. Enmensen hebben meningen. Meningen over bedrijven, over producten maarnatuurlijk ook over vacatures en hoe bedrijven op sollicitaties reageren. En op socialmedia uiten mensen die meningen ook. Met alle potentieel negatieve gevolgenvoor het imago van een bedrijf (als werkgever).Ook als je geen gebruik maakt van social media om medewerkers te werven is ereen grote kans dat mensen over jouw bedrijf, jouw vacatures en jouw manier vancommuniceren op social media met elkaar over deze zaken praten. En dat kan vanzeer positief tot zeer negatief zijn.Een groeiend aantal bedrijven heeft hun customer service afdeling uitgebreid met‘webcare’. Deze bedrijven ‘luisteren’ wat er op social media over hun bedrijf en hunproducten wordt gezegd. Om hier vervolgens, indien noodzakelijk, direct viadiezelfde social media op te reageren.Op vrijwel dezelfde manier kunnen bedrijven natuurlijk ook luisteren naar wat overhet bedrijf als werkgever wordt gezegd. Om een eventueel ontevreden sollicitant tebenaderen om de redenen van die ontevredenheid te horen en eventueel weg tenemen. Of mensen die uitsluitend informatie zoeken verder op weg te helpen. Enongetwijfeld een hele variatie aan andere mogelijke onderwerpen te behandelen.Deze noodzaak wordt versterkt indien het bedrijf zelf gebruik maakt van socialmedia om hun vacatures te publiceren of actief potentiele kandidaten tebenaderen. 17
 18. 18. Een voorbeeld van hoe social media monitoring in zijn werk gaat is hierondergegeven. Het gaat hierbij om de site Werk.nl (de ‘vacaturesite’ van UWVWERKbedrijf), die eind september gedurende meerdere dagen onbereikbaar was.In onderstaande afbeelding is voor een termijn van donderdag 27 september tot enmet dinsdag 2 oktober het aantal berichtjes en het sentiment van die berichtjesweergeven (via social monitoring tool Coosto):Activiteit en sentiment op basis van zoekterm “werk.nl’, 27/9/2012 – 2/10/2012.Bron: CoostoHier is duidelijk te zien dat niet alleen het aantal berichtjes explodeert op hetmoment dat Werk.nl niet bereikbaar is (vanaf vrijdag 28 september in de ochtend)maar dat vooral ook het sentiment van die berichtjes in merendeel negatief is.En dat blijkt ook uit de gedetailleerde informatie:Enkele berichtjes op basis van zoekterm “werk.nl’, 27/9/2012 – 2/10/2012.Bron: CoostoHiermee kan een bedrijf dus zeer snel inspelen op berichten op social media. 18
 19. 19. Toekomstige ontwikkelingenHet voorspellen van de toekomst is natuurlijk al een heikele zaak, en helemaal alsontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. En in de wereld van social media isdat laatste zeker het geval. Maar er zijn wel een aantal grotere trends die in dekomende jaren in belang toe gaan nemen, waardoor er wel iets te zeggen valt overde richting waarin de markt zich in de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid zalgaan ontwikkelenDe trends die met name een impact zullen hebben op werving van personeel zijn:• Social media• ‘Big data’ en analyse• Social media monitoring• Mobiel InternetSocial mediaIn komende jaren neemt het gebruik van social media naar alle waarschijnlijkheidverder toe. En daarmee groeit ook het belang van social media voor passievewerving. Dit zal nog eens verder worden versterkt doordat social media sites deomzetpotentie van passieve werving steeds nadrukkelijker op het netvlies krijgen. Hetbetekent dat in de komende jaren een toenemend aantal social media sites hetmakkelijker zullen maken voor bedrijven om vacatures te plaatsen. Waarbij heteventueel ook mogelijk gaat worden om vacatures in de eigen look & feel tekunnen publiceren, in navolging van de ‘klassieke’ vacaturesites.Social media sites zullen harder om de gunsten van aanbieders moeten strijden,waarbij de opkomst van niche social media sites (zoals bijvoorbeeld weblogs meteen specifiek publiek) de mogelijkheden voor vacature-aanbieder enorm zalvergroten.Tegelijkertijd dienen multiposting aanbieders gelijke pas te houden met de groei enproliferatie van social media sites om vacature-aanbieders in staat te stellen hunvacatures op de meest geschikte sites te plaatsen. Dit betekent niet alleen hetaanbieden van steeds meer sites. Vacature-multiposting providers dienen ook intoenemende mate een adviesrol te gaan spelen‘Big data’ en analyseHet huidige gebruik van social media en de verwachte groei in dat gebruik inkomende jaren zorgt voor ongekende hoeveelheden data over personen. Het gaathierbij niet alleen om wat we aan berichtjes achterlaten op de online (social) mediadie we gebruiken, maar ook ons online gedrag via die media.Deze databerg wordt ‘big data’ genoemd en biedt natuurlijk enorme kansen om viaanalyse gerichter de juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste moment te 19
 20. 20. laten landen. Althans, in theorie. Want in de praktijk blijken dit soort mogelijkhedenaltijd tegen allerlei praktische beperkingen aan te lopen. Maar het is onmiskenbaardat een gedetailleerder beeld van een persoon het in principe mogelijk maakt omVoor passieve werving bestaat er een grote kans dat veel specifieker kan wordengekozen uit de social media om een vacature te publiceren. Op basis van dekenmerken van bezoekers en historische informatie over het aantal respondenten opbepaalde typen vacatures kan niet alleen veel gerichter worden gekozen uit dejuiste media om een vacature te publiceren maar kan ook met een zekerebetrouwbaarheid worden voorspeld hoe groot de response zal zijn.Social media monitoringVoor bedrijven die gebruik maken van social media voor passieve werving zal hetlangzamerhand verstandig zijn om te gaan luisteren naar wat er op social mediaover het bedrijf, haar rol als werkgever, het sollicitatieproces en de vacatures wordtgezegd. Om hier vervolgens op te gaan reageren. Dit is niet alleen in het belang vanhet employer brand, kandidaten zullen ook gaan verwachten dat bedrijvenreageren op een tweet of een Facebook berichtje. Dit begint al steeds normaler teworden aangezien bedrijven hun klanten op deze manier bedienen en werving kanhier niet van worden uitgesloten.Social media monitors zullen als gevolg van deze toenemende behoefte in dekomende jaren zowel in belang als mogelijkheden sterk groeien. Tegelijkertijd zullenals gevolg van een toenemende concurrentie naar alle waarschijnlijkheid detarieven voor het gebruik van deze toepassingen dalen.Mobiel InternetMobiel Internet wordt nu nog als een aparte tak van sport genoemd maar hetverschil tussen mobiel en ‘traditioneel’ Internet zal in komende jaren volledigverdwijnen. De groei van het gebruik van mobiel Internet in relatie tot social media isexponentieel te noemen. De komst van smart phones en tablets zal naar allewaarschijnlijkheid ervoor zorgen dat binnen enkele jaren het merendeel van debezoekers van social media dit doen via een of ander mobiel apparaat.Dit is van belang voor passieve wervingsdoeleinden omdat het betekent dat hettotale proces moet kunnen worden ondersteund. Dit is nu zeker nog niet het geval.Los van het feit dat bij veel bedrijven de eigen wervingssite geen mobiele versiekent. Daarnaast is het voor een sollicitant op dit moment vrijwel onmogelijk omonline te solliciteren via een smartphone. Het via een smartphone invullen van eensollicitatieformulier kost bijzonder veel moeite en als er wordt gevraagd om een cv bijeen sollicitatie toe te voegen is solliciteren zelfs volstrekt onmogelijk.In de komende jaren zal het passieve wervingsproces ook via mobiele apparatenmogelijk worden gemaakt door alle stappen in dit proces mobile enabled te maken.Waardoor gebruikers op elk apparaat (al dan niet mobiel) met grofweg hetzelfde 20
 21. 21. gemak een vacature kunnen vinden en uiteindelijk op die vacature kunnensolliciteren. Via smartphone, (mini)tablet of laptop. 21
 22. 22. Social media zijn een potentieel zeer waardevolle uitbreiding van het aantalkanalen voor passieve werving. Om dat potentieel zo goed mogelijk te lerenbenutten is het verstandig om met kleine stappen de mogelijkheden (eneigenaardigheden) van de verschillende kanalen te ontdekken. Met een aantalaandachtspunten om die stappen wat gerichter en sneller te kunnen zetten:Welke social media kanalen zijn het meest geschikt voor mijn passievewervingsinspanningen? Dat is een vraag die geen algemeen antwoord kent. Het iszaak om per beroepsgroep de juiste mix aan social media kanalen te bepalen omzo de effectiviteit van de wervingsinspanningen te maximeren. Tegelijkertijd is hetgoed om te experimenteren met nieuwe kanalen om ervaring op te doen.De grootste waarde van social media voor passieve werving ligt in de eigennetwerken en de netwerken van medewerkers. Deze netwerken bestaan uit mensendie met elkaar een bepaald vertrouwen delen waardoor een hulpvraag (zoals eenvacature) met meer aandacht wordt bekeken en mogelijk ook weer wordtdoorgeplaatst in de eigen netwerken. Een viraal effect waarmee een enorm bereikkan worden gerealiseerd. Hierbij is het goed om te bedenken dat overdaadschaadt. Het te vaak op deze manier plaatsen van vacatures wordt al snel als spamgezien en als een gevolg daarvan genegeerd. Het kan tevens het eigen netwerk endat van medewerkers schaden. Zoals met zoveel geldt ook hier: met mate!Alle online activiteiten zijn meetbaar, dus vergeet vooral niet om te meten! De bestemanier om de effectiviteit (of het gebrek daaraan) van een bepaalde actie vast testellen is door te meten. Verklaar hierbij niet alleen traffic heilig, maar bekijk ook dekwaliteit van de traffic en natuurlijk de conversie die als gevolg van de traffic isgerealiseerd.Hoewel social media kan worden ingezet voor passieve werving is het van grootbelang te beseffen dat social media om communicatie gaat. Mensen kunnen viasocial media op wervingsacties reageren en die reacties kunnen zowel positief alsnegatief zijn. Het is daarom van belang om niet achterover te leunen na eenwervingsactie op social media maar ook actief te luisteren. En waar wenselijk ofnodig ook te reageren.Dat social media jong zijn en dat veel jonge mensen intensief gebruik maken vansocial media zijn geen redenen om de wervingsinspanningen via social media op deschouders te leggen van die ene stagiair die toevallig “heel goed is met socialmedia”. Hiermee geef je feitelijk aan social media niet belangrijk genoeg te vindenen zal het ook niet goed gebruikt kunnen worden. Neem de tijd en de moeite omgoed te begrijpen wat social media voor passieve werving kan betekenen. 22
 23. 23. Bronvermeldingen1. Insites Consulting: Social Media around the world, 2012: “More than 7 out of 10 Internet users are member of at least 1 social network. This implies that more than 1.5 billion people use social network sites”2. Insites Consulting: Social Media around the world, 2012: “In 2012, 63.2% of internet users will visit a social network at least once a month, rising to 67.6% in 2013 and 70.7% in 2014. At those user rates, one out of every five people in the world will use a social network this year, and one in every four will do so in 2014.”3. comScore: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2011/4/The_Netherlands _Ranks_number_one_Worl dwide_in_Penetration_for_Twitter_and_LinkedIn “[…] the Netherlands has the highest Internet penetration worldwide for two of the other key global social networking sites, Twitter and Linkedin. The Netherlands is in many ways a nexus of global social networking behavior.”4. JIC STIR http://www.marketingfacts.nl/berichten/internetgebruik-in-nederland- groeit-met-18/ “[…] het afgelopen jaar het gebruik van internet met 18% is gegroeid. Een klein deel van deze groei wordt veroorzaakt door de toename van het aantal internetters, wat met met 1% groeide naar 87,2%. De grootste groei zit in tijd die we doorbrengen op internet. In 2010 noteerde JIC STIR nog 8,3 uur per week, maar in 2011 ligt dat op 9,8 uur, oftewel 84 minuten per dag.”5. Antwoorden op de vraag: For which reasons do you use social media? Insites Consulting: Social Media around the world, 20126. Linkedin heeft op dit moment 3,5 miljoen geregistreerde gebruikers in Nederland, de Nederlandse beroepsbevolking telt op dit moment bijna 7,4 miljoen mensen (CBS, september 2012, seizoensgecorrigeerd) . 23

×