Trendboek 2013

7,793 views

Published on

Trendboek 2013. We staan op een breekpunt. De omgeving is onzeker en de status quo wordt bedreigd. Maar verandering brengt vooral kansen. Voor wie creatief is en de status quo durft lost te laten, bestaat er helemaal geen crisis. Dit trendboek beschrijft welke ontwikkelingen en consumentenbehoeften het speelveld veranderen en welke kansen dit biedt.

Published in: Business
7 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,793
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,181
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
7
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trendboek 2013

 1. 1. BREEKPUNT
 2. 2. VoorwoordDeze jaarlijkse uitgave voorspelt de trends voor de komende jaren. Hetis geen exacte wetenschap en het is ook geen glazen bol. Overal om ons heen zijn kenmerken te zien van veranderingen in de wereld. Mensenzijn altijd op zoek naar oplossingen voor problemen. De manier waaropze die problemen te lijf gaan hangt af van de tijdgeest. Door te kijken naar wat mensen creëren binnen die tijdgeest kun ook jij voorspellen wat er komen gaat. Houd je ogen open voor de onderwerpen waarauteurs over schrijven, bekijk de nieuwste films, Kijk door de ogen van kunstenaars en stel vast welke thema’s zij aansnijden, praat met jongeondernemers en kijk eens in de supermarkt welke nieuwe producten in je boodschappentas belanden. Het zou mooi zijn als dit boek je helpt om de trends te zien. Het zounog mooier zijn als het je op nieuwe ideeën brengt. Maar als het er voorzorgt dat jij de connecties ziet tussen al die kleine lichtpuntjes, heb je een nieuw paar ogen. Die ogen zien aan de horizon een wereld vol kansen.
 3. 3. Samenvatting Banken en nu ook landen blijken feilbaar. Politici vertelden ons steeds: “het ergste is geweest, nu komt het goed.”. De werkelijkheid blijkt anders. Diezelfde politici duikelen nu over elkaar heen om te vertellen hoe we uit het dal komen. Maar wie gelooft hen nog? De enige die we wel vertrouwen zijn de mensen om ons heen en in ons netwerk. In de politiek en tussen organisaties wordt de confrontatie opgezocht. De toon wordt scherper. Maar inde samenleving worden samenwerkingsverbanden steeds sterker. Delen is vermenigvuldigen en wie bereidis zich op te stellen als een schakel in een ecosysteem vormt een logisch onderdeel van het geheel. Als jebereid bent je talenten toe te voegen aan het netwerk, kun je daar individueel van groeien. Dat is heel democratisch en toch individualistisch. Een nieuwe vorm van liberalisme met voor iedereen gelijke kansen, maar waar wederkerigheid een voorwaarde is.Nog nooit had het individu toegang tot zoveel kennis als nu en was de mogelijkheid tot zelfontplooiing zo groot. Er komt een golf aan creativiteit aan. Organisaties hebben last van de crisis, omdat ze risico avers zijn. Creativiteit wordt als bedreiging gezien. Maar juist creativiteit vindt altijd een oplossing. Alleen als je vasthoudt aan de status quo, wordt je wereld werkelijk bedreigd door gevaar. Landen kennen grenzen, het internet niet. The Pirate Bay maakt gebruik van die grenzeloosheid enoverheden blijken niet in staat daar iets aan te doen. Grenzeloosheid van het internet stopt niet bij het doorbreken van landsgrenzen. Het breekt ook door in andere facetten van het leven en vindt een weg naar allerlei apparaten, maar ook naar de mens. Onze verslaving aan de smartphone is een eerste stap, maar het zal niet lang duren voor de mens zelf verbonden is met de virtuele wereld. Dagelijks worden we meegesleurd in een zee van stimuli. Een boek lezen zonder de tv aan en met desmartphone op afstand voelt als een vakantie. We zullen meer de balans opzoeken, meer in onszelf kerenen op zoek gaan naar innerlijke groei. Die balans zal pas perfect zijn als ook onze omgeving en planeet in balans is.. We kunnen niet onbeperkt grondstoffen aan de aarde onttrekken. Bedrijven zullen hun klanten niet langer zien als een onuitputtelijke bron voor groei. Veranderingen vinden razendsnel plaats, maar de wereld blijft ronddraaien. Uiteindelijk staan de bloemen in het voorjaar weer in bloei. Niet alles verandert. De natuur werkt in cycli en ook wij vinden een nieuw evenwicht. Laten we vanuit een toekomstig perspectief naar onszelf kijken. Vast houden aan wat je hebt is een slechte strategie voor de toekomst.
 4. 4. 2000 - 2012 Verschuiving van ‘ik’ naar ‘wij’ maatschappijMasculien FeminienCentraal DecentraalGroot KleinKorte termijn Lange termijnVerkoop RelatieGlobaal Lokaal Ik WijAutoriteit Spin in het webTop down Bottum upGepersonaliseerd PersoonlijkComplexiteit EenvoudPrivé PubliekGroei Vooruitgang
 5. 5. 2012 - 2013 Het individu ‘empowered’ dankzij het collectiefEmpowered AfhankelijkGepersonaliseerd Ik Wij PersoonlijkVerschillen Overeenkomsten
 6. 6. 2012 - 2013 Minder controle, meer chaos en onafhankelijkheid Eigen verantwoordelijkheid Onafhankelijk Gebruik Gevoel Ontwikkeling Chaos Vrijheid VrijheidEmpowered AfhankelijkGepersonaliseerd Ik Wij PersoonlijkVerschillen Overeenkomsten Controle Overheid Afhankelijkheid Bezit Binding Doelgericht Controle Ratio
 7. 7. Inhoudsopgave OPEN: Transparantie en snelheid van informatie. Onze perceptie op Privacy verandert DECENTRAAL: Bottom-up, decentraal, lokaal en netwerk gedreven EGONOMIE:Individueel empowerment, zichtbaarheid van talent en individualisering binnen de massa KLEIN: De charme van kleinschaligheid (OPR)ECHT: Authenticiteit als norm PLAY: Behoefte aan beleving. Gevoel in plaats van ratio. ON=OFF: De on- en offline én de fysieke- en virtuele wereld versmelten met elkaar CONTRA: Zichtbaarheid van idealen en de wrijving van opinies MASLOW: Aandacht voor zingeving, welzijn en gezondheid BALANS: Een (duurzame) wereld in balans
 8. 8. Trends 2012 Trendcloud vorig jaar CONTRA UX CONNECT(OP)RECHT ON=OFF HERKENDOPEN EGONOMIE REDUCT MASLOW
 9. 9. Trends 2013Evolutie naar Evolutienieuwe trend binnen trend Niet meer Nieuw Huidige trends & evolutie opgenomen T.o.v. met vorig jaar KLEIN CONTRA PLAY DECENTRAAL (OP)RECHT ON=OFF HERKEND OPEN EGONOMIE BALANS MASLOW
 10. 10. OPEN(In-)transparant
 11. 11. Iedereen, en later ook alles, is met elkaar verbonden via internet. Informatie verspreidt zich razendsnel. Als een ex-medewerker van Goldman Sachs een boekje open doet, bereikt dat nieuws ons dezelfde dag nog. Geen journalist die daar nog tussen zit.Virtuele netwerken zorgen voor een explosie van wereldwijde Mond-tot-mond communicatie. Elke wereldburger met een smartphone kan in realtime verslag doen van wat er om hem heen gebeurt. De helewereld is inzichtelijk en het gezegde: “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel” is zeker waar in deze tijd.Maar andersom is net zo waar. Leugens verspreiden zich net zo snelals feiten. De hoeveelheid data neemt elke dag nog toe. En met die data komt een heleboel informatie die we lang niet allemaal kunnen verwerken, laat staan dat we het allemaal op juistheidkunnen toetsen. De mens heeft behoefte aan curatie en wie data kan omzetten naar nuttige informatie heeft de wereld aan zijn voeten.
 12. 12. Medewerkers van zowel Google als Goldman Sachs deden een boekje open over hun werkgever. Dezelfde dag nog had de halve wereld het gelezen. Wat m e dewerkers v r o eg e r op v e r j a ar d ag e n vertelden, ligt nu snel op straat. Medewerkers zijn daarmee mede- eigenaar van je merk. De m e e s te n z ij n z i c ht ba ar op linkedIn en facebook en veel van hen zijn te vo lgen op Twitter. Transparantie zorgt ervoor dat wat mensen van je zien ook dat is wie je werkelijk bent. Iets minder marketing, iets meer cultuur.Al is de leugen nog zo snel........ Deleugen is heel erg snel. Zo snel alsinfor matie zich verspreidt, zo snelverspreidt een leugen zich. In eendo cum e ntaire over een Chineseleverancier van Apple bleek later datwat feiten waren gedramatiseerd. Hetkwaad was echter al geschied. EenNederlander had daar naas tgedocumenteerd hoe hij het mogelijkheeft gemaakt om te vliegen. Ook datbleek later een hoax.
 13. 13. Lucien E n g e le n is hoofd va n het Radboud REshape & Innovation Centre va n de Radbo u d Universiteit in Nijmegen. Via 23andMe heeft hij een DNA test gedaan. De resultaten heeft hij online geplaatst. Hiermee geeft hij ons inzicht in wat dergelijke tests opleveren zodat wij kunnen beslissen of het ons zou kunnen helpen. Dit maakt Lucien misschien een held, maar het maakt hem in ieder geval een kind van de tijdgeest die gelooft dat informatie delen meerG o o g le s t a at voor d e le n en zo u kunnen o p levere n dan ke n n i stransparantie. Ten minste als het bezitten.gaat om data en kennis die onlinestaat. Als er iets niet nadelig is voorde wapenhandel is het wel crisis.Derg elijke handel was vo or degemiddelde burger niet makkelijk tedo orgronden. Go og le maakt dewapenhandel inzichtelijk via eeninteractieve kaart, zodat iedereenkan zien welke landen van elkaarkopen en aan elkaar verkopen.
 14. 14. De Zweedse overheid redeneert dat overheidsdata openbaar moet zijn. En d a ar m e e b e d o e lt z ij al le overheidsdata. Als je dus wilt weten wat je buurman verdient, kun je dat in zijn belastingaangifte zien. De Zweedse overheid zet alle aangiften online.Met die hyper- transparantie wordenmensen zich e r va n bew ust d atgeheimen bewaren moeilijker wordt.Het privacy bewustzijn neemt toe.Daar spelen innovatieve bedrijvenslim op in. Sms-jes die zichzelf na30 seconden vernietigen of berichtendie versleuteld zijn zodat alleen derechtmatige geadresseerde ze kanlezen.
 15. 15. Jack Andraka, een 15-jarige student, heeft door de informatie die hij via Googlekon verzamelen een test voor één specifieke kankersoort gemaakt. Die test is veelsneller en goedkoper dan bestaande testen. Hij won daar niet alleen $75.000,- mee,maar doet nu onderzoek aan de universteit zonder biologie achtergrond.
 16. 16. Die openheid biedt zeker niet alleen bedreigingen. Door je kennis of data openbaar te maken kun je nieuwe d iens ten o nt w i k k e le n . Google heeft een realtime kaart die aangeeft waar mensen zoeken op het woord ‘griep’. Zo kan zij sneller dan elke o ff i c i ë le ins tant ie voorspellen waar een griepgolf zal ontstaan.De wereldbank en steeds meer overheden stellen hun data beschikbaar voorontwikkelaars. Die ontwikkelaars bouwen op die data allerlei diensten zoals een app dieinzicht geeft in de CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking voor elk land op de wereld.
 17. 17. DECENTRAAL Bottum- up & verspreid
 18. 18. Het internet zette de eerste stap naar decentralisatie van macht. Dankzij sociale netwerken heeft iedereen de mogelijkheid om ideeën, kennis, foto- en filmmateriaal te delen. Via een collectief, dat we zelf kunnen organiseren, kunnen we meer invloed uitoefenen dan klassieke organisaties die het spel van ‘delen = vermenigvuldigen’ minder goed in de vingers hebben. Een eeuw geleden waren we ook aangewezen op onze eigen omgeving van familie, buren en in de Middeleeuwen op de gilden. Met de virtuele verbondenheid zien we eenzelfde beweging. Mensen vertrouwen elkaar meer dan een commerciële partij, dus waaromzouden we zaken ook niet zelf organiseren? Dat organiseren gebeurt nu niet persé op basis van geografische locatie, maar op basis van interesse of overtuiging. Dergelijke netwerken vormen steeds meer een alternatief voor wat bedrijven van oudsher doen. Netwerken die online ontstaan worden in veel gevallen offline voortgezet. Zeker als het om gedeelde interesses gaat wordt deband sterker gemaakt offline en lokaal. Zo is de cirkel weer rond.
 19. 19. De grafiek (rechts) geeft heta a nt al d ag e n aan d at eenfilmpje 100.000.000 keerbekeken op Youtube. Het lijkt erop dat het steeds sneller gaat.Potentieel biedt dit elk individude zichtbaarheid waar bedrijvenmiljoenen aanadvertentiekosten voor nodighebben. Tijdens de Oscaruitreiking maakte iemand een twitteraccount van het been van Angelina Jolie dat ze showde op de rode loper. Nog dezelfde avond had dit account een netwerk van 20.000 volgers, een paar dagen later waren het er 60.000. Een netwerk is sneller gevormd dan een bedrijf een groep klanten kan aantrekken.
 20. 20. Organisaties proberen in tesp ele n op d ie beweg ingdoor klanten te betrekkenin hun bedrijfsvoering. EenDeense v e r ze k e r a ar ze tprominent het nummer vank lanten op hun website.Voor je er een verzekeringafsluit kun je een klantbellen om te vragen hoehun ervaringen zijn met deverzekeraar. KLM laat je via LinkedIn of Facebook kiezen naast wie je in het vliegtuig zit. Niet het systeem is leidend, maar jij zelf. So ciale i n no vat i e s beginnen zich te vermengen met kernprocessen van bedrijven en gaan dieper dan de oppervlakte.
 21. 21. Of d ie co - cre at i e i n i t i at i e v e n uiteindelijk genoeg zijn om te overleven is de vraag. In veel g e val le n kunnen mensen het tegenwoordig zelf organiseren en doen dat ook. Nu banken niet zo v r ij g e v i g meer z ij n met het verstrekken van le n ing e n, organiseren we dat gewoon zelf via Kickstarter.ZZP-ers die zich nietvertegenwoordigd voelen doorverzekeraars richtenbroodfondsen op. Ze stoppen zelfgeld in een pot en als er ietsgebeurt met een van dedeelnemers halen ze geld uit diepot. Terug naar de oorsprong vanverzekeren. Zijn die torens vanBabylon nu echt wel nodig?
 22. 22. Niet alleen branches die bestaan uitd iens ten worden geraakt do ordeze trend van decentralisatie. Depolitiek doet een oproep om lokaleenergieopwekking te bevorderen.Het is efficiënter om energie op tewekken waar zij verbruikt wordt. Een bestandje downloaden via het internet en een product uitprinten m et een 3D p r i nt e r, t h u i s. D e schoenen links zijn gemaakt op een 3D p r i n t e r. 3D pr inters z ij n inmiddels betaalbaar en zullen een grote bedreiging vormen voor de lage lonen industrie die eenvoudige producten maakt.
 23. 23. EGONOMIE Liberaal binnen een coöperatie
 24. 24. Talent is zichtbaarder dan ooit. Door verbondenheid en transparantie kan iedereen zichzelf aan de wereld laten zien. Daar is geen overheid of werkgever voor nodig. Via een blog of eigen website kun je je interesse met de wereld delen. Volgers heb je niet per direct, maar enthousiasme draagt ver. Mensen met dezelfde interesse zullen elkaar vinden. De groei van het aantal zzp’ ers laat zien dat mensen zich bewust worden van de kansen die dit biedt. Persoonlijke vrijheid komt tegelijkertijd met veel verantwoordelijkheid. Wemoeten langer doorwerken, de zorg wordt duurder. Het is de vraag of de overheid nog wel het vangnet is waar mensen altijd op vertrouwd hebben? De hang naar zichtbaarheid neemt soms narcistische trekjes aan. Mensen klagenover het vertrek van volgers op Twitter en gebruiken toepassingen die hun online invloed een score meegeeft. Aan de andere kant willen mensen ook een steeds persoonlijker aanbod. Uiteindelijk willen we een één-op-één benadering. Transparantie zorgt dat dingen die inwisselbaar zijn dat ook openlijk zijn. De behoefte aan exclusiviteit en ‘one-off’ neemt toe zodat we ons als individu kunnen onderscheiden van de massa.
 25. 25. Nu tijd en plaats voor veel werkirrelevant zijn geworden (HetNieuwe Werken) lijken we ookonafhankelijk te zijn gewordenvan werkgevers. Misschien ligthier wel de oplossing voor deno o dzakelijke flexibiliseringvan de arbeidsmarkt. Ongeveer de helft van de jongeren wil niet voor een baas werken. Het zijn echter niet alleen jongeren die als ZZP’ er aan de slag willen. Ook meer volwassenen nemen de stap naar een bestaan als ZZP’ er. Dat is soms noodzaak als iemand ontslagen wordt, maar komt steeds vaker ook voort uit de behoefte aan ontplooiing en vrijheid. De mogelijkheden tot zelfpromotie zijn in dit tijdperk oneindig, dus waarom niet?
 26. 26. Het begon met eBay en Marktplaats, waar mensen (tweedehands) spullen konden verkopen en gebruikmaken van het ‘Long-Tail’ principe.Voor veel thuisblijvende moedersbiedt het een perfect platform omeen succesvolle business op tebouwen. Tegenwoordig zijn er voorverschillende diensten (PayGr) enkunsten (Etsy) allerlei specifiekeplatformen om je ‘goederen’ aan tebieden of te proeven aan hetondernemerschap. In elk persoon schuilt hierdoor een ondernemer.
 27. 27. Wanda Catsman gebruikt Pinterest, een collectief gericht op het delen van foto’s, om zichzelfte profileren. Ze visualiseerde haar cv en gaf zo meer diepte aan haar zichtbaarheid. Blogspikten het op en met haar initiatief creëerde ze volgers en dus een groter netwerk. Hoewelniet zeker is of dit initiatief direct invloed heeft gehad op het vinden van een baan, laat hetwel zien dat de mogelijkheden van een individu om zich binnen en middels een collectief tepromoten, onbegrensd lijken.
 28. 28. Je succes hangt binnen-, maar zeker ook buiten een organisatie af van hoe zichtbaar je bent. Via allerlei nieuwe media vinden we een platform om die zichtbaarheid te vergroten. Hoe meer vo lgers hoe groter je kans op succes lijkt het devies.Om je succes te kunnen meten en datte kunnen vergelijken met anderenzijn er diensten die dat in kaartbrengen zoals PeerIndex en Klout.Sowieso wordt de waarde van je cv nubepaald door wat online over jegevonden wordt. Bedrijven kijken nuook naar welke invloed je daar hebt.Je bent je eigen merk en voor eenbedrijf een PR potentieel.
 29. 29. Exclusiviteit heeft te maken met schaarste. Maar in het virtuele tijdperk is alles zichtbaar. Bij een sterke drang om te ind ivi d ualiseren hoort dus ook hyperexclusiviteit. De haute-couture floreert dan ook. Zelfs de meest exclusieve m e r k e n , kunnen nog exclusiever en komen met ‘o ne-offs’ en personalisering van het assortiment.Fer r ar i , B e nt ley, As to n M ar t i n,Lamborghini etc hebben een afdeling dieaan alle excessieve wensen van klantenkunnen vo ldoen, in r uil vo or eenevenzo excessieve hoeveelheid geld. Erkomen zelfs modellen op de markt waarer maar 1 van wordt gemaakt. DezeFerrari hier rechts is een remake van de512 BB en speciaal voor Eric Clapton.
 30. 30. Disney snapt heel goed dat marketing om ervaringengaat. En een ervaring is zeer persoonlijk. Disneygebruikt 3D scanning en -printing om de ervaringvoor kinderen onvergetelijk te maken én 100%persoonlijk. Na een scan wordt er een prinses geprintmet het gezicht van het kind.
 31. 31. De vergrijzing zorgt voor stijgendezorgkos ten. Het is niet meervanzelfsprekend dat je vroeg kuntstoppen met werken en hoeveel ervan ons pensioen over is als we 67zijn, is maar de vraag. Je hoeft geenliberaal te zijn om in te zien dat wezelf verantwoordelijkheid moetennemen om vrijheden te verwerven.De overheid is geen garantie meervoor de appel voor de dorst.
 32. 32. KLEINKleinschalig, lokaal en persoonlijk
 33. 33. Klein is fijn! Als je de winkelgebieden van grote steden binnenloopt valt opdat het straatbeeld wordt gedomineerd door wereldwijde ketens. Dekenmerken van die plek vertalen zich niet in het lokale winkelbeeld. Nu we zoeken naar iets unieks en authentieks, voldoet dat steeds minder. Hoe kleinschaliger en unieker, hoe interessanter. Klein kent een charme waargroot niet mee kan concurreren. Als je een vrouw iets wilt verkopen, moetje eerst een relatie met haar opbouwen. De maatschappij feminiseert en een kleine ondernemer is beter in staat een relatie aan te gaan dan een grote multinational. Het internet geeft ons de kans om alternatieven te vinden. Kleineondernemers die trots zijn op hun ambacht en hun vakmanschap laten zien.Dat vormt een aantrekkelijk alternatief ten opzicht van de door efficiency gedreven multinationals. Consumenten zijn gevoelig voor kleinschaligheid. Of het nu om eenrestaurant gaat dat in haar keuken lokale producten verwerkt of een kleine bank die wel in staat is naar klanten te luisteren. Klein, met oog voor de menselijke maat is vele malen charmanter dan groot en megalomaan. Groot staat gelijk aan onpersoonlijk en procesmatig, terwijl een persoonlijke en gelijkwaardige benadering gevraagd wordt.
 34. 34. Het is niet zo heel lang geleden dat een groot en glanzend kantoor autoriteit en betrouwbaarheid uitstraalde. In deze netwerkmaatschappij is datzelfde beeld, vaak inclusief Torens van Babylon, bijna obsceen.Grote banken die onfeilbaar werden geacht, bleken datniet te zijn. In tegendeel. Ze bleken niet altijd het bestemet ons voor te hebben. Verschillende berichten latenzien dat mensen uit protest grote banken verlaten. Maarhet is niet alleen protest. Als je iemand in de ogen kankijken, kun makkelijker beoordelen of die persoonbetrouwbaar is dan wanneer je interactie hebt met eensysteem.
 35. 35. De behoefte om onszelf te ontplooienis zichtbaar in het straatbeeld. Hetambacht keert terug en de consumentvind passie en ge drevenhei dgecombineerd met kleinschaligheidvele malen aantrekkelijker dang ro ot s c hal i g hei d en eff i ci ë nt i e.‘ Ti l b u r g Sourdoug h’ z ij n j o ng eondernemers die zich specialiserenin zuurdesembrood. De trots blijktuit hun slogan: “Brood als kunst” Grotere en klassiekere organisaties volgen die beweging door producten, waar consumenten meestal alleen in de supermarkt mee geconfronteerd worden, terug te brengen naar de oorsprong. Campina nodigt consumenten uit om een dag bij de boer door te brengen en te laten zien dat er een gezicht achter een pak melk zit.
 36. 36. Hoe groter de organisatie, hoe moeilijker het is je dienstverlening persoonlijk te maken.Maar als er iemand in het bedrijf die intentie heeft en de mogelijkheid krijgt om dat uit te dragen, is het zeker niet onmogelijk zoals dit voorbeeld van Sainsbury’s illustreert. Ook grote organisaties bestaan namelijk voor het grootste deel uit mensen.
 37. 37. (OPR)ECHTElkaar in de ogen kunnen kijken
 38. 38. We zijn verslingerd aan rauw materiaal. Youtube vervangt voor een deel de gescripte televisieprogramma’s. Maar ook wat men consumeert op tv heeft een groot ‘reality’ gehalte. Online hebben we toegang tot een golf van klantervaringen voor we besluiten iets te kopen. Alles is zichtbaar en consumenten kijken overal doorheen. We zijn heel goed in staat het onderscheid te maken tussen werkelijke passie en marketing. Binnen veel bedrijven staat ‘klant centraal‘ hoog op de agenda. Dat blijkt echter moeilijk in de praktijk te brengen, als een afzetdaling meer onrust oproept dan een dalende klanttevredenheid.Aanbieders zijn goed in het ‘wat’ te laten zien van wat ze doen. Nu ‘klant centraal’ op de agenda’s van corporate Nederland staat verschuift deaandacht naar het ‘hoe’. De consument echter, wil meer dan dat. Je service kan goed zijn, maar als je iets maakt wat veel andere aanbieders ook maken, willen mensen weten ‘waarom’ je iets doet. Als je drijfveer aantrekkelijk is, geef je een beetje zingeving door aan de klant die bij jou een product of dienst afneemt.
 39. 39. ING maakte vi a ee n p ersber i chtbekend dat er niets aan de hand was.Alles is vo lled ig onder contro le.Maandenlang bleek mobiel bankierenkwetsbaar en gebr uikers voeldenonrust. Waar dit bericht in de jaren 90als plausibel ervaren zou zijn, voelenconsumenten zich nu niet serieusgenomen.
 40. 40. Het concept waarbij mensen hun huizen verhuren is niet nieuw, dat het idee een wereldwijd s u cce s wordt is d at wel. Platformen als Wimdu en Airbnb bieden de mogelijkheid je huis of een kamer te verhuren of een roommate te nemen. In tegenstelling tot een hotel heb je direct en persoonlijk contact met de bewoner en leef je tijdelijk als een local.Gidsy biedt op locatiea c t i v i t e i t e ngeorganiseerd doorlocals zoals eenDumpling to ur inC h i n ato w n of eenfiets to cht door deArdennen.
 41. 41. Merken gaan terug naar hun roots. Zo bracht McDonalds onlangs de orig inele hamburger opnieuw uit waar het ooit mee begon.Nieuwe ondernemers kunnenniet bogen op hun legacy engeven invu ll ing aan debehoefte aan echtheid doorde ziel van het bedrijf telaten zien. In de commercialvan Dollar Shave Club heeftde eigenaar (die stand-upco m e dy en i m p r o v i s at i estudeerde) de hoordrol enspeelt ook het personeel eenrol. Door humor tecombineren met dew e r ke l ij k h e i d werd dei nt e r n e t co m m e r c i al eensuccesvolle viral.
 42. 42. PLAYBehoefte aan beleving
 43. 43. Niet wat je verkoopt of zegt, maar wat een klant ervaart bepaalt uiteindelijk de relatie die hij met een bedrijf wil aangaan. Consumenten prikken door marketingcampagnes heen en producten zijn vaak inwisselbaar. Er is behoefte aan beleving. Het heeft even geduurd, maar ook de technologieblogs moetentoegeven dat de specs van apparaten niet het verschil maken. Het is de gebruikerservaring die dat bepaalt. Ook aan ervaringen raken we gewend en in de westerse wereld staan we dagelijks bloot aan heel veel prikkels en ervaringen. Om interessant te blijven moet die ervaring steeds innovatiever of meeslepender.Als je mensen vertelt dat ze iets moeten doen, werkt dat tot op zekere hoogte. Als je mensen betrekt bij het proces of triggert op hun instinct is dat veel effectiever. Een gebodsbord om ons afval in de vuilnisbak te gooien verliest het direct van de Blikvangers naast de afslagen van snelwegen.
 44. 44. De techwereld heeftons a lt i j d doeng e lo ve n d at heta p p ar a at met debe s te feature s encapaci tei te n hetbeste is.Jo u r n al i s t e nb e o o r d e l e na p p ar ate n nogsteeds op diem a n i e r. Degebruiker kijkt naartotaal anderedingen. De iPad ismisschien niet hettechnologisch meestgeavanceerdeapparaat, maar degebruikerser varingis top en de zedomineert detabletmarkt.
 45. 45. Brett Cohen is een gewone New Yorkerdie wilde weten hoe het is om beroemdte zijn. Hij huurde twee bodyguards in,wat fotografen en een cameraman enbegon door de stad te lopen. Al snel liepheel Times Square uit en mensen wildenmet hem op de foto. Toen hen werdg evraagd wat ze van hem vo nden,kwam e n ze met eigen verzonnenantwoorden wie hij was. De mensen creëerden zelf een niet bestaande wereld en gingen vo lle d ig op in het moment.
 46. 46. Het concept is eenvoudig. Vraag mensen om hun vuilnis weg te gooien en het ligt overalop straat. Vraag mensen om een doel te raken (maak er een spelletje van) en mensenverzamelen onbewust het afval op een specifieke plek.
 47. 47. Door game-elementen toe te voegen aan een leeromgeving, betrek je mensen intensief bij het leerproces. Code Academy leert mensen coderen en motiveert de gebruiker door competitie elementen toe te voegen. Het werkt met levels en je kunt ‘badges’ verdienen die je kunt benchmarken met medegebruikers.G a m if i c at i o n werkto ok om mensen temotiveren, bijvoorbeeldbij het sporten. Nike+deed dat al door: tecoachen, je resultatenvirtueel weer te gevenen te kunnenv e r g e l ij k e n met decommunity. Zombie Runvoegt een nieuwelem ent toe. Ze Door slim design toe teverweeft een verhaal in voegen aan alledaagsede game d at zich d ingen kun je deontspint naar mate je beleving van wachtenmeer loopt. positief beïnvloeden.
 48. 48. Het moleculair koken is op zijn retour, maar restaurants zijn zich ervan bewust dat het meer is dan lo uter eten. Re s taurant N o ma in Kopenhagen serveert als amuse kraakverse en levende garnalen.Marketeers beseffen datde er var ing vank la nte n n i et alle e nwordt bepaald door hetpro duct en de prijs.Va n o u d sher wordtbeeld toegevoegd aan Story, een winkel in Newde aanbie d ing die York verandert elke 6bedrijven doen. Maar weken het assortiment enmensen hebben meer de i n r i c ht i ng va n dezintuigen en winkel. Geïnspireerd oporganisaties proberen glossy’s vertelt ze elkeal deze zintuigen in te keer een nieuw verhaal.zetten zoalsbijvoorbeeld ook reuk.
 49. 49. De geurstrips die parfumeurs in glossy’s stoppen kennen we al heel wat jaren. Peugeotgaat verder en stopt een werkende airbag in een magazine. Door op de neus van deauto te slaan, ‘ontploft’ de airbadg aan de andere kant van het papier. een slimme zetvan Peugeot om de consument, die wordt overdonderd met allerlei commerciëleboodschappen, wat langer bij de uiting van het merk stil te laten staan.
 50. 50. ON=OFF Convergentie van off- &online, mens en technologie
 51. 51. De fysieke en virtuele wereld zijn met elkaar aan het versmelten.Mensen tot een jaar of 45 zijn continu via meerdere devices zoals hun mobiel verbonden met de virtuele wereld en socialenetwerken. Reviews over dienstverlening laten we niet meer puuronline achter, we kunnen onze mening ook fysiek achterlaten bij bijvoorbeeld een restaurant. Mensen die in de buurt zijn kunnen die klantoordelen ophalen via hun mobiel. Digitale media zoals Google hebben hun eigen offline tijdschriften en traditionele online spelers als Amazon en Boll.com zoeken interactie in de offline wereld via winkels. Na een blinde run op online zien wedat offline juist heel sterk kan zijn. Behoefte aan tastbaarheid en beleving spelen hier een rol. Technologie wordt intiemer nu de interactie daarmee veel intuïtiever en natuurlijker is. En die ontwikkeling staat niet stil. De eerste tekenen waar technlogie ook letterlijk intiem wordt,worden zichtbaar. We groeien naar een feitelijke vermenging van mens en technologie.
 52. 52. Onze smartphones zorgen ervoor dat we altijd en overal online zijn. Het is een soort internet plug-in. Hij vervangt soms onze zintuigen. Het neemt een deel van ons geheugen over en we gebruiken hem zelfs als extensie van onze zintuigen.Volgens Google gebruikt 46% van de smartphonegebruikers zijn smartphone in de besluitvormingtot koop in een winkel.De smartphone is hard op wegom o nze d ig italeportemonnee te worden. Webankieren massaal mobiel enzu llen er in toenem endemate ook mee gaan betalenaan de kassa. Onze mobiel iseen o n m i s bare exte nsiegeworden van de mens.
 53. 53. Hoe belangrijk technologie ook is in ons leven mensen zijn offline wezens. Het is dus niet óf offline óf online, maar én-, én. Digitale en online diensten vertalen zich naar offline tas tbare diensten.De retail heeft het moeilijk, maarook pure online shops hebben hetsoms zwaar. Klassieke retailersd ie va n het d i r e ct e ka n a algebruik maken en nieuwe (niet-tastbare) diensten zoals PayPalproberen via de fysieke wereldcontact te maken met klanten.
 54. 54. Apple had snel door dat je mensen je product moet laten proberen al s je p ro d u cte n verko opt d ie mensen kopen vanwege de gebruikerservaring. Zo ervaren ze het product en het merk. De offline winkels zijn zeer succesvol en bepalen voor een groot deel het succes van de technologie gigant.Diesel gebruikt in haar winkels eensl im m e integ ratie m et o nl in e.Bezoekers kunnen in de paskamereen foto van zichzelf maken en zohun outfit op Facebook plaatsen.Hierdo or k r ij g e n ze d ire ctefeedback van hun vrienden.
 55. 55. De verweving van on- en offline wordt ookz i c ht ba ar in andere d e le n va n desamenleving naast de commerciële wereld.Koubachi is een sensordie monitoort wanneereen plant water nodigheeft, extra voeding oflicht. Het apparaat heeftook lerend vermogen.Via een app la at h ijd irect zien welkeplanten in huisverzorging nodig hebben. Onderzoekers hebben een chip weten vast te maken aan kakkerlakken. Hiermee kunnen ze op afstand bestuurd worden. Het doel hier van is om te kunnen zoeken naar overlevenden van een aardbeving. Normaal worden daar kleine robots voor gebruikt, maar in tegenstelling tot een kakkerlak hebben die een zware batterij nodig. Een sensor geeft de kakkerlak impulsen die ervoor zorgen dat we ze op afstand kunnen besturen. Hoe lang duurt het vo or we technologie en mens gaan koppelen?
 56. 56. Technologie zelf wordt ook menselijker. Touch technologie in telefoons en tablets laat ons op een meer ergonomische manier met onze apparatuur omgaan. Playstation Move en Microsoft Kinect gaan een stap verder en gebruiken bewegingsherkenning om software te besturen. Nu Apple haar virtuele assistent Siri gaat integreren in auto’s gaanNew York University heeft we praten tegen onze vervoersmiddelen.voor het eerst een robotvisontwikkeld die in staat iseen school vissen teleiden. Ze bewijst daarmeed at techno logie zonatuurlijk kan zijn datlevende wezens hetaccepteren als leider. Het isde eerste keer dat diereneen robot volgen.
 57. 57. De interactie met techno logie wordtnatuu r l ijker. Maar daar naa s t rake ntechnologie en mens ook meer verwevenmet elkaar. Met name in de zorg wordttechnologie gebruikt om medicijnen ophet individu aan te passen. MIT heeft eenchip ontwikkeld die een dosis medicatieuitstoot in het lichaam die je met Wifikunt regelen. Protheus brengt het al inde praktijk waarbij de gebruiker via zijntelefoon zichzelf kan monitoren.
 58. 58. CONTRA Bostsende idealen
 59. 59. We kunnen onze mening met de hele wereld delen. Als we ontevreden zijn met de dienstverlening van een bedrijf of de kwaliteit van je professor, hebben we een stem die gehoord kan worden. Echter, hoe meer meningen openbaar zijn, hoe meerweerstand dat ook kan oproepen. Want hoe meer transparantie, hoemeer idealen ook zichtbaar worden. En die idealen kunnen botsen.Europa is ontstaan uit solidariteit met elkaar, maar nu het er in de crisis echt op aan komt, vertoont die solidariteit diepe scheuren. Het voortbestaan van Europa is onzeker en politieke partijen spinnen daar garen bij. In perioden van onzekerheid zullen mensen hun eigen belangenmeer gaan verdedigen. Men strijdt voor eigen idealen. Standpunten worden in de media scherp neergezet. Door de vrijheid van meningsuiting te verheffen boven de beschaving verhardt de maatschappij.
 60. 60. De bomen groeienniet meer tot inde hemel. Landenbinnen Europastaan op omvallen,p e n s i o e n e nverdampen en deo n h o u d b a ar h e i dvan het zorgstelselwordt nu iedereend u i d e l ij k. H o eso li dair zijn wemet elkaar als erecht klappen gaanvallen?
 61. 61. Occupy vertegenwoordigt de 99% en verzet zich tegen het establishment, zowel maatschappelijk als politiek.De republikeinse partij voertvolgens partij- lid John McCainde smerigste campagne ooit.Hun video ‘Obamaville’ zette eenzeer negatief toeko ms tbeeldneer als Obama aan de machtzou blijven. Nederland neemtdie stijl over. De FNV monteerteen reclame waarin ze socialeproblemen afwisselen met eenlachende Mark Rutte.
 62. 62. Organisaties gaan ver om hun intellectuele eigendom te beschermen. Ondanks her haaldel ijke v e r z o e ke n va n d e rechter om er zelf uit te komen, lukte dat bij Apple versu s Samsung niet.Heel zichtbaar is deze trend in het Uiteindelijk werd Samsung veroordeeld tot hetfenomeen ‘Fanboy Wars’. Fans van betalen van een boete van een miljard.merken gaan online met elkaar destrijd aan. Apple- tegenover Androidfans, BMW tegen Audi en PC- tegenconsole gamers. Op vele vlakken wordteen strijd in woorden gestreden.
 63. 63. Een vrouw moet 300 Pond betalen bij Ryanair omdat ze de boardingpasses niet had uitgeprint. Het lukte de vrouw niet om de passes uit te pr inte n in het hotel vo o r de terugweg. Ryanair zelf laat niet toe om ze eerder dan een week voor vertrek uit te printen. De vrouw doet haar beklag. De CEO van Ryanair noemt in de pers klanten die hun kaart niet uitprinten ‘idioten’. Het ber icht van de vro uw kr ijgt op Facebook meer dan 600.000 Likes.Onderzoekers creëren eenplatform om een vuist tem ak e n t e g e n E l s e v i e r.E l s e v i e r g e b r u i k t h a arpositie om veel winst temaken op onderzoeken ende vrije verspreiding tegent e g a a n . O n d e r z o e ke r swillen juist dat hun kenniszich verspreidt zodat ersynergie kan ontstaan.
 64. 64. MASLOWWelzijn ipv welvaart
 65. 65. Langer doorwerken tot ver na ons 65e is alleen mogelijk als weervoor zorgen, dat we een gezonde geest in een gezond lichaamhebben. We gaan steeds gezonder eten omdat we inmiddels doorhebben dat we niet op de oude voet door kunnen gaan. We gaan ook zelf bijhouden hoe het met onze gezondheid is gesteld (‘quantified self’). Veel lichaamsfuncties worden meetbaar gemaakt, zodat we voordat we een arts opzoeken al zelf eendiagnose kunnen stellen. Bewust omgaan met ons eigen lichaam, het welzijn van onze naasten en de natuur wordt steeds populairder.We vragen ons steeds meer af wat we nu echt belangrijk vinden.Consumptie is niet meer het hoogst haalbare. Veel aandacht voor zelfontplooiing (media, weekbladen). Bedrijven nemen hunverantwoordelijkheid (MVO) en mensen pakken zelf dingen op ipvuit te besteden aan de overheid om een stukje zelfvervulling te krijgen en tastbaarheid toe te voegen..
 66. 66. De jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw werden getekend door de beursyuppen en de explo dere nde huize nmarkte n. Na ‘n in e eleven’ en de double dip zijn mensen zich meer gaan afvragen wat nu echt belangrijk is in het leven. We kunnen best leven in 1 huis m et 1 a uto vo or de d e u r. Af en to e mediteren en aan yoga doen zorgt voor rust in het jachtige bestaan. We gaan ‘downsizen’ qua materie en ‘upscalen’ qua geestelijk en lichamelijk welzijn.Verschillende luchthavens bieden demogelijkheid tot ontspanning. In Torontokunnen bezoekers de stress van zichafwerpen door yoga te beoefenen vóórof na een vlucht.
 67. 67. 17 grote voedingsproducenten hebben eeno v e re e n ko m s t  g e s lot e n o m  hunproducten gezonder te maken. De concernsz u l le n de g ro ott e va n de p o r t i e s,hoeveelheid vetstoffen, zout en het aantalcalorieën verlagen. Men wil hiermee hetaantal calorieën per portie laten dalen.Tegelijk zal de verkoop van bestaandelight-producten worden gepromoot. Doel isonder andere het teg engaan va novergewicht onder jongeren.
 68. 68. Het bijhouden van je eigen gezondheidsstatus verplaatst zich naar the cloud.Als burger dragen of nemen we voor steeds meer zaken onze eigenverantwoordelijkheid. Assistentie voor zorgvragen en onderzoekjes vinden wein een gezondheids-app. In die app kunnen we ook voor een langere periodezaken bijhouden als bloedwaarden, uithoudingsvermogen, longinhoud engewicht.
 69. 69. In The Generous store betaal je niet met cash of met je credit card, je betaalt meteen klein vriendelijk gebaar. De winkel is een tijdelijk concept dat duidelijk maaktdat geld een middel is wat het contact tussen mensen wegfiltert. Een Deensechocolademaker die altijd gratis chocolade weggaf aan mensen die in de rij voor dewinkels stonden, wilde het voor een dag anders aanpakken. Om de kracht vangenerositeit te bewijzen, richtte hij de pop-up store op. Mensen kregen chocolade alsze beloofden een bloemetje mee te nemen voor hun partner of zoals hieronder geencommentaar zouden geven op het rijgedrag van hun vriendin. De belofte moest je opFacebook plaatsen.
 70. 70. BALANS Het zoeken naar een evenwicht
 71. 71. Transparantie zorgt voor inzicht in de volledige keten. Met die kennis komt verantwoordelijkheid. We beseffen dat grondstoffen eindig zijn en onze schulden veel te hoog. Is genoeg op een gegeven moment ook niet echt genoeg? De balans is weg en we zoeken naar een nieuw evenwicht.Decentralisatie en lokalisering worden overwogen om energiegebruik te verminderen. Als je iets op lokatie produceert, hoeft het niet vervoerd te worden. Balans zoeken we ook dichter bij huis. Al dan niet beïnvloed doorde overheid kopen we auto’s die minder uitstoten en gaan we onze schulden aflossen. Behoefte aan bezit neemt af als we hetzelfde kunnen bereiken met gebruik. Gedachteloos consumeren kaneigenlijk niet meer. Het ‘waarom’ van een product wordt belangrijk. Iets moet een ziel hebben om betekenisvol te zijn. We zetten een stap vooruit, weg van de consumptiemaatschappij en bewegen richting een evenwichtig ecosysteem.
 72. 72. Wat zou het effect zijn op de hoeveelheid voedsel en de CO2 footprint als weallemaal niet steeds groter en sterker zouden worden, maar langzaamaankleiner en met minder mensen? Kunnen we alle vergaarde kennis van devoorbije eeuwen gebruiken om de mens weer kleiner te maken? Hoe ziet dewereld eruit als er allemaal kleine mensen op leven die een kleinere actieradiushebben en in kleinere huizen gaan wonen? We worden ons bewust dat niet deauto, maar de hoeveelheid mensen de balans op de planeet verstoort. 
 73. 73. Chefs over de hele wereld hebben groenten herontdekt. Dit is zeker geen hype, maar een direct gevolg va n de t ij d g e e s t. Gro e nte n verbouwen kost minder energie dan het pro duceren van vlee s. Bovendien baseren restaurants hun keuken op de producten die de regio van oudsher aan ze geeft. Dit betekent minder energie die wordt gevraagd door logistiek.Ook de politiek en wetenschap kijkenmet interesse naar decentralisatie enlokalisatie van energie. Door lokaalenergie op te wekken heb je minderverlies va n energie en wordennatuurlijke bronnen efficiënter ingezet.
 74. 74. Meerdere jaren van tegenvallende eco no mische g roei en rece ssie hebben ervoor gezorgd, dat mensen die het toch al moeilijk hadden, versneld in een lastige situatie zijn terechtgekomen. Niet alleen de staat leeft op te grote voet, ook het individu. Via v e r s c h i lle n d e i n i t i at i eve n zoals zelfjeschuldenregelen.nl worden mensen gestimuleerd om op een structurele wijze hun schulden aan te pakken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiën.Wanneer is genoeg, genoeg?‘Frugal (eenvoudig) living’ iseen beweging waarbij mensenconsumptie en u i t g av e nbeperken. Men vraagt zich afwat er minimaal in dit levennodig is om te kunnen levenen gelukkig te zijn. Het is eenbeweging weg van deconsumptiemaatschappij.
 75. 75. In Amsterdam kan sinds een tijd op meerdere plekken in de stad een elektrische auto worden gehuurd, waardoor je je als burger goed kunt verplaatsen. Het is een vervolg op het witte fietsenplan. Als het om vervoer gaat is gebruik belangrijker dan bezit. Ook BMW is officieel ge s tart met het ver huren van auto’s (per uur) naast het verkopen van auto’s.To t voor kort bevo chtensportwagenfabrikanten elkaar metpk’s. Hoe krachtiger, hoe sneller.In het licht van deuitputtelijkheid van grondstoffenslaat dat nu om in lichtere auto’sm et k le i n e re m oto re n, va akgeholpen door hybridetechnieken. Elke auto die nu opde markt komt is lichter (somsmeer dan 100 kilo) dan zijnvoorganger.
 76. 76. Jaren geleden is de Slow Cooking Movement opgericht. Het was in aanleg een protest in Rome tegen de fast-foo d cultuur. Slow foo d wil mensen bewust maken van voedsel. Het gaat niet alleen om het eten op zich. Door mensen kennis te geven over de hele voedselketen gaan ze bewuster om met voedsel. Het idee erachter is datDe Slow Food beweging krijgt voedsel rustig moet rijpen en eten de tijd moetnavolging in andere branches. Zo is krijgen om smaak te ontwikkelen.er Slow Gardening (gebruik wat deomgeving en het seizoen je geeft)en Slow fashion (niet zozeer gerichtop t ij d , m a ar op een e e r l ij kproductieproces), allemaal gerichtop bewustwording, kennis en de tijdnemen om zaken om op eigenkracht en in eigen tempo te latengroeien. De financiëledienstverlening kan hiervan leren.De recente geschiedenis laat ziendat ook geld tijd nodig heeft om terijpen.
 77. 77. BREEKPUNT Als je bereid bent de status quo los te laten,als je durft te vertrouwen op creativiteit, dan bestaat er geen crisis.
 78. 78. LinkedIn: Bob van LeeuwenMail: robertus.van.leeuwen@gmail.comFoon: (+31) 6 10915818Twitter: @capibaro Bob Randolph LinkedIn: Randolph Claus Mail: randolph_claus@hotmail.com Foon: (+31) 6 12441581 Twitter: @randolphclaus
 79. 79. BRONNEN
 80. 80. Bron LinkNew York Times http://www.boek.net/images/porn-for-bankershans-eysink-smeets-9789081724418-4-1-imageMSDN Blogs http://blogs.msdn.com/b/jw_on_tech/archive/2012/03/13/why-i-left-google.aspxNederland 3 http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/989-de-wereld-draait-doorNew York Times http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/03/16/this-american-life-retracts-episode-on-apples-suppliers-in-china/Posterous http://c4h.posterous.com/radical-openness-for-crowdsourcing-my-dna-repChrome experiments http://workshop.chromeexperiments.com/projects/armsglobe/Skattelister http://skattelister.noAll iStuff http://www.allistuff.com/black-sms-send-encrypted-messages-on-iphone/Co.Exist http://www.fastcoexist.com/1680194/meet-the-15-year-old-who-is-changing-how-we-test-for-cancerGoogle http://www.google.org/flutrendsWereldbank http://data.worldbank.orgVisible Measures http://corp.visiblemeasures.com/news-and-events/blog/bid/79626/Update-Kony-Social-Video-Campaign-Tops-100-Million-ViewsTwitter https://twitter.com/AngiesRightLegVaikka http://www.kysyvaikka.fiKLM http://www.klm.com/travel/nl_en/prepare_for_travel/on_board/Your_seat_on_board/meet_and_seat.htmKickstarter http://www.kickstarter.comBrrodfonds http://www.broodfonds.nlGroen Links http://tweedekamer.groenlinks.nl/node/86175Flickr http://www.flickr.com/photos/rosengrant/4289129609/Time Magazine http://business.time.com/2012/02/17/the-end-of-the-full-time-salaried-job/Nu.nl http://www.nu.nl/economie/2898602/vijf-studenten-wil-ondernemen.htmlP&O Actueel http://www.penoactueel.nl/nieuws/naast-een-baan-voor-jezelf-werken-7978.htmlPaygr http://www.paygr.comEbay http://www.ebay.comEtsy http://www.etsy.comPinterest http://pinterest.com/wandacatsman/wanda-2-0-ikzoekwerk/Klout http://klout.com/#/dashboardPeerIndex http://www.peerindex.com/CapibaroAutomiddleeast.com http://beta.arabia.msn.com/autos/autos-guides/8163/tailormade-ferrari-match-your-shirt-t/Grand Touring http://theroadahead.grandtouringmag.com/?p=754Disney http://www.youtube.com/watch?v=_7QtCmOpDHwNu.nl Doesn’t exist anymore
 81. 81. Bron LinkNOS http://nos.nl/artikel/322595-vermogen-veel-pensioenfondsen-nog-te-klein.htmlFlickr http://www.flickr.com/photos/mr_physics/439023286/CNN http://money.cnn.com/2012/02/27/pf/customers_big_banks/index.htmThe Guardian http://www.guardian.co.uk/money/2012/jul/07/big-five-bank-customers-angerCampina http://www.campina.nl/boerderijdagen/Facebook https://www.facebook.com/giraffebreadEen Vandaag http://www.eenvandaag.nl/binnenland/40032/mobiel_bankieren_ing_maandenlang_onveiligWimdu http://www.wimdu.nlGidsy https://gidsy.comAirbnb https://www.airbnb.nlDollar Shave Club http://www.dollarshaveclub.comFlickr http://www.flickr.com/photos/jdhancock/3587597615/PC World http://www.pcworld.comThe Inquisitr http://www.inquisitr.com/310881/fake-celebrity-prank-makes-brett-cohen-famous/Cycling without a helmet http://cyclingwithoutahelmet.blogspot.nl/2011/08/swans-and-blikvanger.htmlAT5 http://www.at5.nl/artikelen/85285/zwerfvuil-begint-bij-ey-eUnited Statesian http://unitedstatesian.blogspot.nl/2009/08/toilets-part-i-achtung-sit-booboo-sit.htmlStefan van Hoek http://www.stefanvanhoek.nl/2012/08/goed-gemikt.htmlCode Aademy http://www.codecademy.comZombie Run http://www.zombiesrungame.comIl Giraresole http://kvm429.webexpertia.eu/~ilgirare/2010/11/21/what-make-it-great-for-everyone/Barbra Austin http://www.barbraaustin.com/2010/09/noma/DMX http://www.dmx.com/servicesAds of the World http://adsoftheworld.com/media/print/peugeot_air_bag?size=_originalWow LMAO http://wowlmao.com/random/the-real-modern-family/Lebensmittel Zeitung http://www.german-retail-blog.com/2012/05/03/supermarket-in-a-smart-phone/Telegraaf http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00931/PC470_931458q.jpgPayPal https://www.thepaypalblog.com/2011/10/paypal-brings-the-future-of-shopping-to-manhattan/YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_P-zA90yI64Koubachi http://www.koubachi.comCnet http://news.cnet.com/8301-17938_105-57509894-1/eek-remote-controlled-cyborg-cockroaches-are-real/Gizmodo http://www.gizmodo.co.uk/2012/02/siri-will-command-the-new-mercedes-a-class/
 82. 82. Bron LinkNYU http://www.poly.edu/press-release/2012/03/01/what-makes-robot-fish-attractive-hint-its-movesMIT http://web.mit.edu/newsoffice/2012/wireless-drug-delivery-0216.htmlProteus http://proteusdigitalhealth.comNU.nl http://www.nu.nl/economie/2893749/unilever-verwacht-terugkeer-armoede-in-europa.htmlRTL http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/06_juni/12/binnenland/schippers-zorg-wordt-onbetaalbaar.xmlRTL http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/34/kamp-forse-pensioendaling-onvermijdelijk.xmlThe Blaze http://www.theblaze.com/stories/new-santorum-ad-referencesFNV http://www.youtube.com/watch?v=Q_MHNjDiz2UNU.nl http://www.nu.nl/nieuws/2897527/sp-heeft-poldermodel-kapot-gemaakt.htmlForbes http://www.forbes.com/sites/robschwartz/2012/01/29/audi-vs-bmw-the-war-escalates/Android Authority http://www.androidauthority.com/itc-samsung-ban-delay-123493/Maximum PC http://www.maximumpc.com/article/features/eight_ways_consoles_are_helping_pc_gamingThe Inquisitr http://www.inquisitr.com/324152/ryanair-ceo-calls-customers-idiots-argues-they-deserve-unfair-steep-fees/The cost of knowledge http://thecostofknowledge.comNYT http://www.nytimes.com/2010/08/08/business/08consume.html?pagewanted=allCBS http://www.cbsnews.com/8301-504763_162-57371346-10391704/yoga-room-opens-in-san-francisco-airport/Kraft http://www.craft.comTesco http://www.tesco.comCoca Cola http://www.coca-cola.comScanadu http://www.scanadu.comOddity Central http://www.odditycentral.com/pics/at-the-generous-store-chocolates-cost-good-deeds-instead-of-money.htmlThe Incredible shrinking man http://www.the-incredible-shrinking-man.netUniversiteit Utrecht http://www.uu.nl/NL/Actueel/Pages/Lokaal-en-duurzaam-energie-opwekken-is-de-trend.aspxNIBUD http://www.zelfjeschuldenregelen.nlFrugal Living NW http://www.frugallivingnw.comAutoweek http://www.autoweek.nl/autonieuws/17843/car2go-300-elektrische-smarts-voor-amsterdamAuto Candy http://www.auto-candy.com/bmw-to-start-renting-328i-by-the-hour-m3-and-m5-coming-soon/Porsche http://www.porsche.comSlow Movement http://www.slowmovement.com

×