Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 buoc tu thue sang chu

75 views

Published on

...

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

5 buoc tu thue sang chu

 1. 1. 5 BƯỚC CHUYỂN TỪ LÀM THUÊSANG LÀM CHỦ
 2. 2. Nơi bắt đầu hành trình xây dựng ước mơ của bạn…
 3. 3. 1. ĐỪNG DO DỰ VÌ NHIỀU ĐỐI THỦ
 4. 4. Cung cấp sản phẩm bạn thích Thị trường cần?
 5. 5. 2. KHÁCH HÀNG
 6. 6. CỤ THỂ KHÁC BIỆT: PHƯƠNG PHÁP + KINH NGHIỆM + QUY TRÌNH
 7. 7. 3. VẼ BỨC TRANH VỀ TƯƠNG LAI
 8. 8. Lượng KH Thu nhập Cuộc sống tương lai Cách kết nối với KH Đối tượng KH Cảm giác hằng ngày
 9. 9. 4. Thuê người hướng dẫn bạn từng bước
 10. 10. Bạn của tương lai Phù hợp với tầm nhìn Quyết định các bước để đạt mục tiêu
 11. 11. 5. Bỏ làm thuê khi chín muồi
 12. 12. Đủ tài chính + Đủ số lượng KH

×