Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10 ĐIỀU MỘT LEADERTỐT
PHẢI BIẾT
THIÊN BẨM
HỌC
TẬP
RÈN
LUYỆN
1. LIÊN TỤC HỌC HỎI
BLOG
WEBSITE
MXH của
LEADER
GIỎI
NHÂN VIÊN
2. GIAO TIẾP LIÊN TỤC
Tôn trọng và
thống nhất trong
cách làm việc
3. CHIA SẺ CÔNG TRẠNG
Dành lời khen,
chia sẻ thành tích
với team members
4. TRÁNH QUẢN LÍ TIỂU TIẾT
Tránh gây stress,
bận rộn
Chia nhỏ dự án
theo điểm mạnh
nhân viên
Bao quát toàn bộ
quá trình
5. CHẤP NHẬN PHÊ BÌNH
Gạt bỏ cảm giác
tự ái
Phân tích phê
bình và đánh giá
bản thân
6. KỲ VỌNG NHÂN VIÊN
Đặt mục tiêu rõ ràng để họ phấn đấu
7. THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI
SỰ KIỆN
MỚI
CON
NGƯỜI
MỚI
VỊ TRÍ
MỚI
CÁCH LÀM
MỚI
TRỌNG
TRÁCH
MỚI
8. LẮNG NGHE
Quyền được thể
hiện bản thân
Tránh ra lênh
theo ý muốn
Hiểu suy nghĩ của
họ về bạn
9. PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
Hướng dẫn kĩ năng cần cho sự phát
triển bản thân và công ty
10. NGƯỜI TRÁCH NHIỆM
Đầu tư, phát
triển năng lực
nhân viên
Kết quả kém
là lỗi của
leader
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 điều một leader tốt cần

43 views

Published on

...

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 điều một leader tốt cần

 1. 1. 10 ĐIỀU MỘT LEADERTỐT PHẢI BIẾT
 2. 2. THIÊN BẨM
 3. 3. HỌC TẬP RÈN LUYỆN
 4. 4. 1. LIÊN TỤC HỌC HỎI
 5. 5. BLOG WEBSITE MXH của LEADER GIỎI NHÂN VIÊN
 6. 6. 2. GIAO TIẾP LIÊN TỤC
 7. 7. Tôn trọng và thống nhất trong cách làm việc
 8. 8. 3. CHIA SẺ CÔNG TRẠNG
 9. 9. Dành lời khen, chia sẻ thành tích với team members
 10. 10. 4. TRÁNH QUẢN LÍ TIỂU TIẾT
 11. 11. Tránh gây stress, bận rộn Chia nhỏ dự án theo điểm mạnh nhân viên Bao quát toàn bộ quá trình
 12. 12. 5. CHẤP NHẬN PHÊ BÌNH
 13. 13. Gạt bỏ cảm giác tự ái Phân tích phê bình và đánh giá bản thân
 14. 14. 6. KỲ VỌNG NHÂN VIÊN Đặt mục tiêu rõ ràng để họ phấn đấu
 15. 15. 7. THÍCH ỨNG VỚI THAY ĐỔI
 16. 16. SỰ KIỆN MỚI CON NGƯỜI MỚI VỊ TRÍ MỚI CÁCH LÀM MỚI TRỌNG TRÁCH MỚI
 17. 17. 8. LẮNG NGHE
 18. 18. Quyền được thể hiện bản thân Tránh ra lênh theo ý muốn Hiểu suy nghĩ của họ về bạn
 19. 19. 9. PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
 20. 20. Hướng dẫn kĩ năng cần cho sự phát triển bản thân và công ty
 21. 21. 10. NGƯỜI TRÁCH NHIỆM
 22. 22. Đầu tư, phát triển năng lực nhân viên Kết quả kém là lỗi của leader

×