Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Ekonomi_0 (1).pptx

  1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MYO Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğr. Gör. Hande ÇABUK ERCAN BSU 105: EKONOMİ GİRİŞ: Özgeçmiş, Dönem Planı, ve Notlandırma
  2. ÖZGEÇMİŞİM Verdiğim Dersler: • Genel Muhasebe, Finansman, Ekonomi, Genel İşletme, Para Teorisi ve Politikaları, Ekonomi Politikası, Banka Muhasebesi, Sigorta Muhasebesi Eğitim • Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Doktora / 2018 – Halen Devam Ediyor • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü Tezli Yüksek Lisans / 2015 – 2018 (3,75/4,00) (Burslu) Tez: Yeni Açılan Küçük Ölçekli Bir Konaklama İşletmesine Gelir Yönetimi Uygulaması • Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü Lisans / 2009 – 2014 (Başarı Burslu) • Özel Atayurt Fen Lisesi, Fen – Matematik Alanı 2005-2009 (Burslu) Tecrübe • TOBB Eğitim ve Teknoloji Üniversitesi  Asistan, • Vadi Danışmanlık ve Eğitim A.Ş.  Finansal Analist • Bilkent Üniversitesi  Asistan • Sarar Giyim Tekstil Enerji San. Ve Tic. A.Ş.  Muhasebe/Finans Departmanı Stajyeri • Eşrefler Giyim Tic. ve San. Ltd. Şti.  Yönetici/Muhasebe
  3. İŞLEYİŞ • Slayt üzerinden anlatım • Kaynaklar ile desteklenmeli • Derste anlatılan her şeyden sorumlusunuz • Quiz (mini sınav) sistemi: her ara sınav ve finalden önce hazırlık amaçlı quiz yapıp bitiminde soruları çözeriz. • Derse devamlılık ve ders içi katılım önemli
  4. NOTLANDIRMA • Arasınav  %30 Sınav %75, quiz1 %25 • Final  %80  Sınav %70, quiz2 %20, Katılım ve devamsızlık %10
  5. DÖNEM PLANI 1. Hafta: Derse Giriş 2. Hafta: Ekonomi / İktisat Nedir? 3. Hafta: Ekonomiyi Açıklarken Grafik Kullanımı 4. Hafta: Üretim İmkanları ve Fırsat Maliyeti 5. Hafta: Ekonomi Sistemleri 6. Hafta: Arz – Talep 7. Hafta: Piyasa Dengesi 8. Hafta: Esneklik 9. Hafta: Piyasalar 10. Hafta: Makro Ekonomi Nedir? 11. Hafta: Makro Ekonomik Kavramlar ve Değişkenler 12. Hafta: Makro Ekonomik Kavramlar ve Değişkenler (devam) 13. Hafta: Dış Ticaret 14. Hafta: Modeller ve Ekonomi Politikaları
  6. YARARLANILACAK KAYNAKLAR ANAKAYNAK: • Yıldırım, Kemal, ve diğerleri, İktisada Giriş, 9. Baskı, Nisan Kitapevi, 2017. YARDIMCI KAYNAKLAR • Eğilmez, Mahfi, Makroekonomi, Remzi Kitapevi, 2011 • Eğilmez, Mahfi ve Kumcu, Ercan Ekonomi Politikası, 22. Baskı, Remzi Kitapevi, 2004. • Çeşitli Ekonomi dergileri
Advertisement