Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2016

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA,
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB
FINANÇAMENT EXTERN
UNIVERSITAT POLITÈCN...
4 de 26
ACTIVITAT EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
AMB FINANÇAMENT EXTERN
0. Quadre resum de principals indicadors
...
5 de 26
1.- Activitat en R+D+i, segons tipus de treball
Quadre 2
ACCIONS DE R+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TREBALL
(Nomb...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 25 Ad

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2016

Download to read offline

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2016

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2016

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2016 (20)

More from Campus de Gandia - Universitat Politècnica de València (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Resultats de les activitats R+D+i Campus de Gandia 2016

 1. 1. RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA CAMPUS DE GANDIA Any 2016
 2. 2. 4 de 26 ACTIVITAT EN RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ AMB FINANÇAMENT EXTERN 0. Quadre resum de principals indicadors Quadre 1 QUADRE RESUM 2014 2015 2016 1.- Nombre d'accions subscrites/concedides 79 96 103 2.- Volum econòmic de R+D+i (Drets Reconeguts en Milers d’Euros) 914 1.141 1.377 3.- Resultats protegits (Sol·licituds de patents) 1 0 2 4.- Llicències sobre Resultats 0 0 0 5.- Ingressos per Llicències1 (Drets Reconeguts en Milers de Euros) 0 0 0 6.- Spin-*off participades 0 0 0 * Inclou els imports corresponents a cotitulars de les tecnologies NC: No Calculat Figura 1 Evolució del finançament de l'activitat de R+D+i amb fons externs 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 DretsReconeguts(milersd’euros)
 3. 3. 5 de 26 1.- Activitat en R+D+i, segons tipus de treball Quadre 2 ACCIONS DE R+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d'accions) 2014 2015 2016 R+D+i Competitiva1 13 15 17 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 1 1 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 2 0 0 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 4 4 0 Projectes de recerca 6 9 13 Projectes R+D col·laborativa 1 1 3 Contractes i Convenis 66 81 86 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 46 61 74 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 8 3 6 Llicències Tecnologia 0 0 1 Uns altres 0 1 0 Serveis i Assajos 12 16 5 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 79 96 103 1 Accions concedides per Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. Figura 2 Evolució de les accions de R+D+i subscrites segons tipus de treball. 2014- 2016 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 2015 2016 R+D+i Contractes i Convenis nombred'accions
 4. 4. 6 de 26 Figura 3 Distribució de les accions de R+D+i subscrites segons tipus de treball. 2016 83% 17% R+D+iCompetitiva Contractes i Convenis
 5. 5. 7 de 26 Quadre VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i SUBSCRITA SEGONS TIPUS DE TREBALL (milers d’Euros) 2014 2015 2016 R+D+i Competitiva1 384 1.010 1.898 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 19 9 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 9 0 0 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 65 124 0 Projectes de recerca 228 626 1.395 Projectes R+D col·laborativa 82 241 495 Contractes i Convenis 2 580 290 680 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 108 208 304 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 460 64 366 Llicències Tecnologia4 0 0 3 Altres3 0 6 0 Serveis i Assajos 12 12 7 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 964 1.300 2.578 1 Subvencions concedides en Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Import de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador descomptats els corresponents a cotitulars. Evolució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball. 2014-2016 2000 1500 1000 50 0 2014 2015 2016 R+D+i Contractes i Convenis Figura 4 milersde
 6. 6. 8 de 26 Figura 5 Distribució del volum econòmic de R+D+i subscrita segons tipus de treball. 2016 26% R+D+iCompetitiva Contractes i Convenis 74%
 7. 7. 9 de 26 2- Activitat de R+D+i en vigor, segons tipus d'activitat. Quadre 4 ACCIONS DE R+D+I EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d'accions) 2014 2015 2016 R+D+i Competitiva1 9 20 26 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 1 2 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 2 0 0 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 2 5 4 Projectes de recerca 3 13 16 Projectes R+D col·laborativa 2 1 4 Contractes i Convenis 2 62 79 74 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 38 56 60 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 12 7 8 Llicències Tecnologia4 0 0 1 Altres3 0 0 0 Serveis i Assajos 12 16 5 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 71 99 100 1 Accions concedides en Activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Nombre de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Accions per l'explotació de patents i programes d'ordinador descomptats els corresponents a cotitulars. Evolució de les accions de R+D+i en vigor que generen Drets segons tipus de treball. 2014-2016 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 2015 2016 R+D+i Contractes i Convenis Figura 6 nombred'accions
 8. 8. 10 de Figura 7 Figura 8 Distribució de les accions de R+D Competitiva en vigor que generen Drets segons el tipus de treball. 2016 15% 8% 0% 15% Accions de Relació i Coordinació en R+D Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement Esdeveniments FinançamentBase Finançament RRHH 62% Projectes R+D Distribució de les accions de R+D+i en vigor que generen Drets segons tipus de treball. 2016 76% R+D+iCompetitiva Contractes i Convenis 24%
 9. 9. 10 de 26 Figura 9 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen Drets segons el tipus de treball. 2016 Càtedres d'empresa. 10%% 7% 0% 11% 0% Consultoria,estudis tècnics Contractes R+D Col·laboratius Contractes i Convenis R+D Llicencies Tecnologia4 81% Serveis i Assajos Venda de productes
 10. 10. 11 de 26 Quadre VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS TIPUS DE TREBALL (milers de Euros) 2014 2015 2016 R+D+i Competitiva1 291 674 977 Accions de Relació i Coordinació en R+D 0 14 15 Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement 0 0 0 Esdeveniments 5 0 0 Finançament Base 0 0 0 Finançament RRHH 44 103 60 Projectes de recerca 83 449 700 Projectes R+D col·laborativa 159 108 202 Contractes i Convenis 2 623 467 401 Càtedres d'empresa. 0 0 0 Consultoria, estudis tècnics 142 236 215 Contractes R+D Col·laboratius 0 0 0 Contractes i Convenis R+D 469 219 179 Llicències Tecnologia4 0 0 0 Altres3 0 0 0 Serveis i Assajos 12 12 7 Venda de productes Tecnològics 0 0 0 Total 914 1.141 1.378 1 Subvencions rebudes en Projectes competitius, subjectes a avaluació i selecció externa. 2 Facturació de contractes i convenis subscrits per a Activitats de R+D+i. 3 Altres Activitats, contractades, amb convenis o subvencionades, no incloses en els epígrafs anteriors. 4 Ingressos per l'explotació de patents i programes d'ordinador. Figura 10 Evolució del volum econòmic de R+D+i en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2014-2016 1000 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 R+D+i Contractes i Convenis milersde
 11. 11. 12 de 26 Figura 11 Figura 12 Distribució del volum econòmic de R+D+i Competitiva en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2016 21% 1% 0% 00%% 6% Accions de Relació i Coordinació en R+D Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement Esdeveniments Finançament Base Finançament RRHH Projectes de recerca 72% Projectes R+D col·laborativa Distribució del volum econòmic de R+D+i en vigor que genera drets segons el tipus de treball. 2016 29% R+D+iCompetitiva Contractes i Convenis 71%
 12. 12. Figura 13 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis en vigor que generen drets segons el tipus de treball. 2016 Càtedres d'empresa. 0% 0%2%0% 0% Consultoria, estudis tècnics Contractes R+D Col·laboratius Contractes i 45% Llicències 53% Altres Serveis i Assajos Venda de productes Tecnològics 0%
 13. 13. 3.- Activitat de R+D+i Competitiva, segons l'origen dels fons. Quadre 6 ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA SUBSCRITES SEGONS L'ORIGEN DELS FONS1 (Nombre d'accions) 2014 2015 2016 Generalitat Valenciana. 10 6 4 Administració Central 2 8 10 Unió Europea 1 1 3 Altres2 0 0 0 TOTAL 13 15 17 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Distribució de les accions de R+D Competitiva subscrites segons origen dels. fons. 2016 18% 23% Generalitat Valenciana. AdministracióCentral 59% Figura 15 Evolució de les accions de R+D+i Competitiva subscrites segons l'origen. dels fons. 2014-2016 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 2014 2015 2016 Figura 14 nombred'accions
 14. 14. Quadre VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA SUBSCRITA SEGONS L'ORIGEN DELS FONS (Milers de Euros) 2014 2015 2016 Generalitat Valenciana. 101 122 129 Administració Central 201 647 1.275 Unió Europea 82 241 495 Altres1 0 0 0 TOTAL 384 1.010 1.898 1 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Distribució del volum econòmic R+D Competitiva subscrita segons l'origen. dels fons. 2016 0% 7% 26% Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 67% Figura 17 Evolució del volum econòmic de R+D+i Competitiva subscrita segons l’origen dels fons. 2014-2016 1400 1200 1000 800 600 Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 400 200 0 2014 2015 2016 Figura 16 milersde
 15. 15. Quadre ACCIONS DE R+D+I COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS L'ORIGEN DELS FONS1 (Nombre d'accions) 2014 2015 2016 Generalitat Valenciana. 4 8 9 Administració Central 3 11 13 Unió Europea 2 1 4 Altres2 0 0 0 TOTAL 9 20 26 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Figura 18 Figura 19 Distribució del nombre d'accions de R+D Competitiva en vigor que generen drets segons l'origen dels fons. 2016 17% 0% 37% Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 46% Distribució del nombre d'accions de R+D Competitiva en vigor que generen drets segons l'origen dels fons. 2014-2016 14 12 10 8 6 Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 4 2 0 2014 2015 2016 nombred'accions
 16. 16. Quadre VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA EN VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS EL ORIGEN DELS FONS (milers de Euros) 2014 2015 2016 Generalitat Valenciana. 49 113 195 Administració Central 83 453 580 Unió Europea 159 108 202 Altres1 0 0 0 TOTAL 291 674 977 1 Empreses, Universitats, Centres de Recerca i Administració local Distribució del volum econòmic de R+D Competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons. 2016 0% 21% 20% Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 59% Figura 21 Evolució del volum econòmic de R+D Competitiva en vigor que genera drets segons origen dels fons. 2014-2016 600 500 400 300 200 Generalitat Valenciana. AdministracióCentral Unió Europea 100 0 2014 2015 2016 Figura 20 milersd'Euros.
 17. 17. 4.- Activitat de Contractes i Convenis de R+D, segons el tipus d'entitat. Quadre 10 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITES SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT 1 (nombre d'accions) 2014 2015 2016 Administració 6 12 14 Empreses 47 61 58 Altres2 13 8 14 TOTAL 66 81 86 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrites segons el tipus d'entitat. 2016 16% 16% Administració Empreses Altres 68% Figura 23 Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrites segons el tipus d'entitat. 2014-2016 70 60 50 40 Administració Empreses Altres 20 10 0 2014 2015 2016 Figura 22 nombred'accions
 18. 18. Quadre 11 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS SEGONS EL TIPUS D’ENTITAT (milers de Euros) 2014 2015 2016 Administració 72 62 62 Empreses 829 311 598 Altres1 14 45 20 TOTAL 914 418 680 1 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits segons origen dels fons. 2016 3% 9% Administració Empreses Altres 88% Figura 25 Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits segons el tipus d'entitat. 2014-2016 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Administració Empreses Altres 2014 2015 2016 Figura 24 milersde
 19. 19. 20 de 26 Quadre 12 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT 1 (nombre d'accions) 2014 2015 2016 Administració 8 6 7 Empreses 42 61 51 Altres2 12 9 15 TOTAL 62 76 73 Incloses les Prestacions de Servei per import inferior a 12.000 Euros (IVA inclòs). 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador 2 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Figura 27 Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons tipus d'entitat. 2016 10% 20% Administració Empreses Uns altres 70% Nombred'accions Figura 26 Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons tipus d'entitat. 2014-2016 70 60 50 40 Administració Empreses altres 20 10 0 2014 2015 2016
 20. 20. 21 de 26 Quadre 13 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS SEGONS EL TIPUS D'ENTITAT (milers de Euros) 2014 2015 2016 Administració 71 38 37 Empreses 534 332 304 Altres1 18 97 60 TOTAL 623 467 401 1 Universitats, Centres de Recerca i Associacions Empresarials i Instituts Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets segons el tipus d'Entitat. 2016 15% 9% Administració Empreses altres 76% Figura 29 Evolució del volum econòmic de Convenis i Contractes de R+D en vigor que generen drets segons el tipus d'entitat. 2014-2016 60 0 50 0 40 0 Administració Empreses altres 20 0 10 0 2014 2015 2016 Figura 28 DretsReconegutsenmilersdeEuros
 21. 21. 22 de 26 5.– Activitat de R+D+i procedent d'entitats privades, segons l'origen geogràfic Quadre 14 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC1 (Nombre d'accions) 2014 2015 2016 Comunitat Valenciana 31 33 26 Resta d'Espanya. 9 18 29 Resta d'Europa. 7 10 3 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 47 53 55 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2016 5% 0% 45% 50% ComunitatValenciana Resta d'Espanya. Resta d'Europa Resta del Món Figura 31 Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2014-2016 35 30 25 20 15 ComunitatValenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa. Resta del Món 5 0 2014 2015 2016 Figura 30 nombred'accions
 22. 22. 23 de 26 Quadre 15 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC (milers de Euros) 2014 2015 2016 Comunitat Valenciana 203 129 189 Resta d'Espanya. 151 52 167 Resta d'Europa. 141 2 242 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 495 183 598 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2016 0% 32% 40% ComunitatValenciana Resta d'Espanya. Resta d'Europa Resta del Món 28% Figura 33 Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D subscrits amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2014-2016 30 0 25 0 20 0 15 ComunitatValenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa. Resta del Món 50 0 2014 2015 2016 Figura 32 milersde
 23. 23. 24 de 26 Quadre 16 ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC1 (nombre d'accions) 2014 2015 2016 Comunitat Valenciana 27 35 23 Resta d'Espanya. 12 15 27 Resta d'Europa. 8 15 2 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 47 65 52 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2016 4% 0% 44% 52% ComunitatValenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món Figura 35 Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons l'origen geogràfic. 2014-2016 35 30 25 20 15 ComunitatValenciana Resta d'Espanya. Resta d'Europa Resta del Món 5 0 2014 2015 2016 Figura 34 nombred'accions
 24. 24. 25 de 26 Quadre 17 EMPRESES PRIVADES DIFERENTS, SEGONS L'ORIGEN GEOGRÀFIC, AMB les quals S'HAN. GENERAT DRETS (nombre d'entitats) 2014 2015 2016 Comunitat Valenciana 18 27 17 Resta d'Espanya. 8 9 12 Resta d'Europa. 3 5 1 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 29 31 30 1 Algunes accions poden ser cofinançades per més d'un finançador Distribució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades diferents segons l'origen geogràfic. 2016 3% 0% 40% 57% ComunitatValenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món Figura 37 Evolució de les accions de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades diferents segons l'origen geogràfic. 2014-2016 30 25 20 15 10 ComunitatValenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món 5 0 2014 2015 2016 Figura 36 nombred'accions
 25. 25. 26 de 26 Quadre 18 VOLUM ECONÒMIC DE CONTRACTES I CONVENIS R+D EN VIGOR QUE GENEREN DRETS AMB ENTITATS PRIVADES (milers de Euros) 2014 2015 2016 Comunitat Valenciana 302 175 155 Resta d'Espanya. 163 68 149 Resta d'Europa. 69 89 1 Resta del Món 0 0 0 TOTAL 534 332 304 Figura 38 Distribució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons origen geogràfic. 2016 0% 0% 49% ComunitatValenciana Resta d'Espanya. 51% Resta d'Europa. Resta del Món Figura 39 Evolució del volum econòmic de Contractes i Convenis de R+D en vigor que generen drets amb entitats privades segons origen geogràfic. 2014-2016 35 0 30 0 25 0 20 ComunitatValenciana Resta d'Espanya Resta d'Europa Resta del Món 50 0 2014 2015 2016 milersde

×